ZEIST – De vrees van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) dat zorgverzekeraars na invoering van de nieuwe zorgwet misbruik maken van persoonsgegevens is onterecht. Dat schrijft Hans Wiegel, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, aan de vaste commissie voor VWS in de Tweede Kamer.

Het CBP is kritisch over de Zorgverzekeringswet, omdat hierin niet duidelijk is geregeld wat zorgverzekeraars met de gegevens van verzekerden mogen doen.

Verbaasd
Wiegel is verbaasd uit over het feit dat het CBP geen melding maakt van de maatregelen die zorgverzekeraars hebben genomen om de persoonlijke informatie van verzekerden te beschermen tegen misbruik. Het CBP zelf is ook betrokken bij het ontwerp van deze maatregelen.

Commentaar HS:
Het probleem met Wiegel is altijd, dat hij steeds meerdere petten tegelijk op heeft. Ook nu weer is dat het geval. Tenslotte is hij niet alleen Voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland (de koepel van particuliere verzekeraars en ziekenfondsen), maar óók prominent VVD-politicus. In de nieuwe zorgwet zal het verschil tussen particuliere verzekeraars en ziekenfondsen (de vroegere armenzorg) verdwijnen. De ziekenfondswet komt daarmee te vervallen. Het toonbeeld van de corporatistische ‘gemengde economie’.

Het CBP daarentegen is geen partij, maar een controlelichaam. Wie is geloofwaardiger ?
——–
Bron: Zorgverzekeraars Nederland / Nieuwsredactie Elsevier Gezondheidszorg
www.zibb.nl/gezondheidszorg…
Zie ook:
https://www.vrijspreker.nl/…