Tijdens het schrijven van dit artikel werd bekend dat de uitslag (exitpoll) van het referendum zou kunnen resulteren in: 37 % ja en 63% nee.
Waarschijnlijk heeft staatsecretaris Wijn (Financiën) deze uitslag al aan zien komen en heeft op 26 mei een belastingwet in laten gaan m.b.t. de ontslagheffing.
Wijn wil de ontslagvergoeding voor oudere werknemers extra zwaar belasten.

Wijn wil daarmee voorkomen dat de WW als alternatief voor de vut wordt gebruikt.
Een van de redenen waarom zowel in Frankrijk als in Nederland tegen de grondwet is gestemd, is de onbetrouwbaarheid van politici.
Ook in het geval van de extra belasting op de ontslagvergoeding, waren er beloftes en afspraken gemaakt om dit niet te doen.
Maar Wijn moet gedacht hebben: “Wie niet horen wil moet maar voelen.”
Volgens de Telegraaf houdt de maatregel van Wijn het volgende in; 55-plussers moeten over een gouden handdruk boven op hun WW-uitkering (70% van het laatste loon) naast inkomstenbelasting ook een extra heffing van 26% betalen. ( Maximale belastingschijf = 52% + 26% extra heffing = totaal 78%)
Werknemers onder de 55 krijgen die heffing ook opgelegd, als de gouden handdruk meer dan 100% van hun laatste loon bedraagt.
Volgens mij is de regeling iets gecompliceerder, maar dit bericht geeft aardig weer wat er voor malloten in de regering zitten.
1) Volgens de regels kun je alleen aanspraak maken op een WW-uitkering, indien er sprake is van onvrijwillige werkloosheid.
2) Een gouden handdruk is afhankelijk van leeftijd en dienstjaren en dient meestal als aanvulling op een WW-uitkering en als compensatie voor gederfde pensioenopbouw.
3) Wijn vergeet gemakshalve dat mensen die de pech hebben dat ze het bedrijf moeten verlaten al jaren premie hebben moeten betalen om het recht op een WW-uitkering te krijgen.
4) Deze maatregel is in strijd met de wet op leeftijdsdiscriminatie.
5) De overheid is zelf zo slim geweest om de prepensioen- en vut regelingen af te schaffen om met de zogenaamde levensloopregeling te komen, waarin het mogelijk wordt om belastingvrij te sparen tot een maximum van 210% van het jaarsalaris. Genoeg om twee jaar eerder met pensioen te gaan.

U kunt zelf nog wel meer punten bedenken.
Kunnen we niet een referendum aanvragen om zulke belangrijke punten, die zo’n geweldige invloed op je levensloop uitoefenen, eerst aan de gemeenschap voor te leggen, voordat een of andere malloot dit soort maatregelen kan nemen.
Oh ja, geen woord over de wachtgeldregelingen van de overheid.
Toeval?

3 REACTIES

  1. die Staatsecretaris Wijn moet dit jaar op vakantie naar frankrijk daar moet hij dan een ongelukje krijgen tijdens het bezoek aan een wijnboerderij: Hij valt in een wijnpers hij wordt tot moes geperst en het sap dat wijn heet wordt gebotteld en vervolgens aan de varkens gevoerd die het vervolgens direct weer uitzijken en het in de beerput laten belanden op precies de juiste plaats

Comments are closed.