Je moet wel een zonnesteek gehad hebben, of van een ongereguleerde ladder zijn afgevallen, als je als EU regulator met het volgende komt: in het kader van de ultieme betutteling, is er een regeling in de maak die het blootstellen aan zonlicht van werknemers reguleert. ( naar FD 23/6)

Werkgevers moeten straks dagelijks bij het KNMI ( of een gecertificeerde zonne sterkte voorspeller, die daar natuurlijk ook weer op gecontroleerd gaat worden) gaan informeren hoeveel zonneschijn qua sterkte en duur er die dag verwacht wordt. Met die gegevens moet de ondernemer passende maatregelen nemen bij overschrijding van bepaalde EU normen: te denken valt aan zonnebrand crème en T-shirts verstrekken, alsmede natuurlijk een cursus en standaard werk hoe die crème op te brengen en hoe een T-shirt aan te trekken ( merkje uit China, aan de binnenkant en aan de achterkant) Wat natuurlijk weer door gecertificeerde cursusgevers en katoen-UV- doorlaattesten gedaan moet worden, die dan weer gecontroleerd worden door een nieuwe overheidsdienst de lichtekooien of de verzonlichte geesten..
Verder moet alles administratief goed worden bijgehouden voor het geval een (ex) werknemer een huidkwaal krijgt en de werkgever aansprakelijk stelt. Dat wordt dus een aparte administratie voor risico analyses voor zonneschijn. Bewaarplicht van de gegevens en de genomen maatregelen, alsmede achteraf controles.
Het lijkt ongelooflijk, maar er zijn volwassen mensen (serieus) in Brussel mee bezig.
U weet nu waar u voor betaalt en dat als er nog meer geregeld wordt, er niets meer geregeld hoeft te worden!

3 REACTIES

  1. Los van de stompzinnigheid van deze maatregel; hebben de Brusselse bEUrocraten deze regels al eerst in eigen huis getest? Of is dit geval nummer zoveel waarbij men regels bedenkt voor anderen en zichzelf vrijstelling verleent…

  2. Nieuwe rapporten schijnen te bevestigen dat die straling inderdaad niet zo erg is.
    Er zijn zelfs studies die aantonen (?) dat door te weinig straling, te weinig vitamine D, het aantal prostaatkankers toeneemt.
    Als de EU door haar betutteling zorgt voor meer prostaatkanker, kunnen ze dus wel wat claims verwachten.

  3. de politiekers zijn beter geinformeerd dan de burgers.wanneer men zo’n maatregel uitvaardigd, dan betekend dat,het is erger met het milieu gesteld, dan wat jullie denken.en zeg later niet, wanneer jullie allemaal huidkanker hebben, wier haben das nicht gewust.

Comments are closed.