Dat wij door volslagen waanzinnigen worden geregeerd blijkt dit keer uit het voorstel van de Commissie Gelijke Behandeling om voortaan het anoniem solliciteren verplicht te stellen omdat dan alleen gekeken zal worden naar diploma’s ed en niet naar ‘discrimineerbare’ eigenschappen zoals etnische achtergrond, geslacht, mogelijke nichterigheid, huidskleur ed.

Een wereldvreemde redenatie van nog wereldvreemdere klerken die kennelijk niet weten dat het in de echte wereld zelden voorkomt dat mensen zomaar worden aangenomen op basis van een sollicitatiebrief alleen. Kandidaten worden op grond van die brieven uitgenodigd voor een vervolggesprek en daar komen de ‘discrimineerbare’ eigenschappen gewoon naar buiten zodat ik mij afvraag wat hier precies gewonnen wordt behalve dan dat deze volledig overtollige commissie wat prettig tijdverdrijf heeft weten te vinden en de staat weer een nutteloos verbodje mag nalopen.

Deze waanzin is bedacht omdat er twee redelijk gelijksoortige sollicitatiebrieven naar een niet nader genoemd bouwbedrijf zouden zijn verstuurd , 1 van iemand met een buitenlandse naam terwijl de andere duidelijk van een Hollander afkomstig was en omdat de Hollander was aangenomen gaat de commissie er zondermeer van uit dat hier sprake van achternaamdiscriminatie zou zijn.

Een interessante redenering overigens: aangezien de brieven vrijwel identiek waren was het enige verschil de achternaam. Als nu die buitenlander was aangenomen dan zou dat ook op grond van zijn achternaam gebeurd zijn, de kandidaten waren verder immers volledig uitwisselbaar. Ik heb zo mijn twijfel of we in dat geval iets van deze commissie zouden hebben gehoord zodat het discrimineren op grond van de achternaam kennelijk alleen slecht is als het buitenlanders benadeelt en goed is als Nederlanders worden achtergesteld.

Kortom, een poging tot positieve discriminatie van vreemdelingen via de achterdeur.

Overigens zien we hier weer een prachtig staaltje van collectivistisch handelen: omdat men ergens 1 vermeend geval van schijnbaar onrecht denkt waar te hebben genomen worden er allerlei draconische staatsdwangmaatregelen voorgesteld die voor iedereen gelden en die (zoals gewoonlijk) toch niet werken.

38 REACTIES

 1. In de wetenschap geldt een wet of regel pas wanneer er geen één geval te vinden is waarin het NIET klopt.

  Ik had ooit de regel bedacht: a + a = a * a
  Mijn wiskundeleraar was ‘not amused’.
  Ik zei: 2 + 2 = 2 * 2 dus het klopt.
  Zijn antwoord was dat ik die conclusie pas mocht trekken als het voor ELK ander getal ook klopt. Op een toevallig geval mag je geen regel of wet baseren.
  In de wiskunde dan….

  In de politiek geldt als basis-regel blijkbaar: "alles wat een politicus of commissie zegt of voorstelt is waar".
  De tweede basisregel is dan: "In alle gevallen waarin het pertinente onzin blijkt te zijn [en dat zijn inderdaad alle gevallen], dan treedt onverwijld regel 1 weer in werking". 🙁

 2. Personeelsadvertentie 1970:

  Gevraagd: lieve, fatsoenlijke juffrouw die goed met kinderen kan omgaan. Leeftijd tussen de 16 en 23 jaar. Ongehuwd en zonder trouwplannen, we willen graag zeker weten dat u langer tijd inzetbaar ben en blijft. Vooropleiding het liefst MMS of anders minimaal MULO.

  Personeelsadvertentie 2005:

  Gevraagd: Kinderjuf M/V.

  (In verband met door de overheid bevorderde arbeidsparticipatie – positieve actie – van minderheden, gaat onze voorkeur uit naar gescheiden, herintredende Ex-TBS mannen, al of niet met opleiding, ongeacht leeftijd, maar bij voorkeur van allochtone afkomst.)

  Tja…

 3. [2] een kinderjuf M/V voor kinderen is ook een onsmakelijk staaltje van leeftijdsdiscriminatie want waarom zouden alleen kinderen een kinderjuf M/V mogen hebben ? Ook de benaming ‘juf’ discrimineert op geslacht en kan dus niet.

  Dus: gevraagd een personenpersoon M/V.

 4. [3] Daar heb je gelijk in.

  Maar door een personenpersoon M/V te zoeken, discrimineer wel je alle personen die je niet zoekt, toch?

  En personen zijn voor zover ik weet altijd óf M óf V (óf soms beiden)

  Dus beter is misschien nog:

  Gevraagd: Persoon.

 5. [5]
  Zou de Commissie niet bedoelen, dat de hele sollicitatieprocedure moet vervallen en je gewoon je huisdeur openzet en je de eerste de beste bedelaar maar moet aannemen ?

 6. En hebben dieren dan geen rechten?
  "Gevraagd: Herdershond voor schapen (Reu/Teef)"
  wordt dus:
  "Gevraagd: dierendier (M/V)"

  OK, Nu zijn we er. Geheel volgens Art 1. van de NL-grondwet.

  De ZEN van de personeelsadvertentie:

  Gevraagd.

 7. [6] Ik ben bang dat het daarop neer komt.

  Overigens vraag ik me af hoe een personeelsadvertentie voor de Commissie Gelijke Behandeling er eigenlijk uitziet…
  Op hun site (http://www.cgb.nl/default.asp) staan geen vacatures!

  Waarschijnlijk moet je daarvoor ‘gevraagd’ worden…

 8. [7] ‘gevraagd’ discrimineert ‘ongevraagd’ want die komen niet in aanmerking en dat kan niet.

  Dus: ‘ ‘

 9. [8] [9]
  Laten we ons dus masaal opgeven voor de CGB. Weigeren kunnen ze ons niet, want dat is ongelijke behandeling.

  Actiepuntje 1: OPHEFFEN CGB !!!

  Einde oefening en geldverspilling!

 10. [12]
  [slik]

  Gevonden: http://www.cgb.nl/asp/awgb.asp

  Artikel 16

  1. De Commissie bestaat uit negen leden – onder wie een voorzitter en twee ondervoorzitters – en evenzovele plaatsvervangende leden.

  2. De voorzitter en de ondervoorzitters moeten voldoen aan de bij of krachtens artikel 1d van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren gestelde vereisten voor benoembaarheid tot rechterlijk ambtenaar.

  3. De benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden geschiedt door Onze Minister van Justitie, in overeenstemming met Onze Ministers van Binnenlandse Zaken, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Onderwijs en Wetenschappen en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur."

  Discriminatie dus.
  Om lid te worden moet je voldoen aan de eis: "benoembaarheid tot rechterlijk ambtenaar" en bovendien moet je vriendje van Donner zijn.
  Twee keer NEE!
  Toch maar niet dus.

 11. Misschien ben ik gek maar als ik dit voorstel lees van de cbg kan ik alleen maar constateren dat om lid van de cgb te zijn je compleet imbeciel moet zijn.

  Even een praktisch voorbeeld van anoniem solliciteren:
  Iemand stuurt een (anonieme) sollicitatiebrief met daarbij een cv (neem ik aan).
  Nu kan de werkgever in het cv wel lezen of de sollicitant een diploma steekpenningen heeft gehaald aan de universiteit van Wakkitakkiland, of het VMBO aan het Terracollege heeft doorlopen. (dat laatste lijkt me overigens helemaal geen aanbeveling).
  En dan zou ik graag die persoon willen uitnodigen voor een gesprek en dus vraag ik de secretaresse een afspraak te maken met m/v (?) onbekend, adres onbekend.

  Het lijkt mij een goed idee om zowel de cgb als PH Donner voor te dragen voor de Nobelprijs voor domheid.

 12. Een solliticatie procedure is per definitie gebaseerd op discriminatie. Dat is juist de hele bedoeling. Door middel van selectie moet de beste kandidaat bekend worden. Discriminatie in zijn zuiverste en beste soort!

 13. Als de ene sollicitant wel een diploma heeft en de andere niet, mag je degene zonder diploma (naar de letter van de wet) niet discrimineren.

  De werkgever die het in z’n hoofd haalt om iemand af te wijzen omdat ie geen diploma heeft is gewaarschuwd !!!

 14. [15]
  "Discriminatie in zijn zuiverste en beste soort!"

  Precies! Ik ben dan ook erg VOOR discriminatie!

  Ik heb gediscrimineerd toen ik mijn vrouw verkoos boven alle andere personen.
  Ik heb gediscrimineerd toen ik JA zei tegen mijn huidige werkgever, en niet tegen enige ander werkgever.
  Ik heb gediscrimineerd toen ik mijn huidige huis kocht en niet een ander, en ook nog van díe ene makelaar en niet van de anderen.
  etc.

  Discriminatie is gewoon ‘verschil maken’. We doen dat allemaal, elke dag, de hele dag, bij elke keuze die we maken.

  Anti-discriminatie-wetgeving is dan ook volkomen ridicuul!!

 15. Overheidsmaatregel: Ontslagbescherming
  Overheidsmaatregel: Minium loon

  Conclusie: Groot risico voor werkgever bij aannemen van "verkeerd" persoon. Kan zelfs leiden tot faillisement

  Gevolg: Werkgevers zeer terughoudend met aannamebeleid. Duur personeel en personeel met risico komt daardoor moeilijk aan werk.

  Overheidsmaatregel: Anonieme sollicitatie

  Gevolg:???
  Stel: Elke sollicitatie persoonlijk gesprek.

  Overheidsmaatregel: ???
  Stel: Persoonlijke gesprekken verboden

  Gevolg1 :???
  Stel: Werkgevers nemen verkeerde personen aan. bedrijf gaat failliet. Veel goede werknemers op straat.

  of:
  Gevolg 2: ??
  Stel: Werknemers nemen niemand meer aan.

  Overheidsmaatregel: ??
  Stel: Overheid dwingt om mensen aan te nemen

  etc:
  Zie Atlas shrugged…..

  Inderdaad… Volslagen idioten.

 16. [18] het is goed voor mijn business als ICT-freelancer, mijn opzegtermijn is 2 minuten en daarom heb ik (weer) volop werk.

 17. Als de uitgenodigde sollicitant op het
  sollicitatiegesprek komt opdagen, blijkt natuurlijk wel z’n huidskleur, sexe, leeftijd enz….

  De logische volgende stap lijkt mij te
  zijn dat vanaf nu iedere sollicitant bij een sollicitatiegesprek zich verplicht moet inwikkelen in een burka.

  Een foto van toekomstige sollicitanten op : http://mirandakennedy.com/b

  Groetz,

  Cincinnatus

 18. [17] Jodocus,

  Je brengt me op een idee ! 🙂
  Zou ik Katja Schuurman kunnen aanklagen wegens discriminatie omdat ze een date met mij weigert ?

  Groetz,

  Cincinnatus.

 19. [21]

  klaag ze aan die extreem-rechtse racistische bitch, wat denkt ze wel!!

  er is vast wel een zwakzinnige rechter beschikbaar die je in het gelijk stelt.

  tip: ga eerst wel even een week onder de zonnebank liggen, dan moet dat geen probleem zijn.

  better yet: ga gehuld in een burka! dat je lesbisch bent is nog een extra pluspunt bij het NL gerechtelijk gilde.

  gegroet

 20. [19] Wat een opvallende hoop IT-freelancers onder libertariers, beste collega! We moesten maar eens samen een feestje bouwen.

  Lees de geniale beschouwing over het anoniem solliciteren van Prof. Jos Verhulst

  Anoniem solliciteren verhoogt niet enkel de kans om allochtonen aan werk te helpen, het verhoogt ook de kans dat de allochtoon die je tewerkstelt, bovendien onbekwaam is!

  http://www.secessie.nu/pdf/

 21. ik vind dat die commissie wel op de goede weg is, alleen vergeten ze inderdaad dat wanneer een werknemer op komt dagen, hij alsnog gediscrimineerd kan worden.
  Om dit te voorkomen stel ik een kleine verbetering in hun advies voor: sollicitanten moeten anoniem worden aangenomen en worden geacht niet op het werk te verschijnen. Dat voorkomt alle discriminatie en helpt meteen het doel van die andere commissie (tegen sexuele intimidatie). het aantal bedrijfsongevallen alsmede de intrede in de WAO, zal met deze maatregel dramatisch afnemen. Dus…

 22. [24] maar het werk moet toch door iemand worden gedaan, daarom stel ik als aanvulling op jouw idee dat de positief gediscrimineerde minderheidswerknemer niet op het werk mag verschijnen voor dat er een Nederlander wordt aangenomen om het daadwerkelijke werk te doen terwijl de betrokken allochtoon die weliswaar de baan heeft gekregen thuis blijft met een uitkering.

 23. [28] [27] jawel, maar dat is nu zo omdat allochtonen worden gediscrimineerd terwijl in de nieuwe situatie zij dat niet worden omdat zij immers de baan krijgen.

 24. Libje, Wladi,

  Met jullie banenplan help je dus een allochtoon aan een gegarandeerde baan, en tegelijkertijd een autochtoon aan werk. En ook nog eens van beiden precies evenveel! Geen discriminatie meer op de arbeidsmarkt. Geniaal!

  Hier is vast een Nobelprijs bij te verzinnen.

Comments are closed.