In 1991 vernietigden buldozers van het Australische ministerie van landbouw de oogst van een fruitboer in Noord-Oost Victoria (Australië).De boer, Virgillio Rigolli reageerde op deze schending van z’n eigendom door zich af te scheiden van Australië en z’n ranch van 24 ha uit te roepen tot het onafhankelijke prinsdom “Ponderosa”.

Deze afscheiding onderbouwde hij uitstekend in een soort “Declaration of Independence”die de vergelijking met het Nederlandse “Plakket van Verlating” (uit 1581) en de Amerikaanse onafhankelijksheidsverklaring (1176) prima kan doorstaan :

www.principalityofcamside.c…

Prins Virgillio I liet vervolgens een gracht om zijn staatje graven, voerde visumplicht in voor bezoekers en betaalde geen belastingen (schattingen) meer aan de Australische staat.Wel voerde “Ponderosa” nog goederen uit naar Australië waarbij het een positieve handelsbalans kreeg.Australië weigerde de onafhankelijkheid te erkennen.In 2001 vielen Australische troepen “Ponderosa” binnen en namen Virgillio Rigolli en zijn beide zoons gevangen op beschulding van belastingsfraude.Afgelopen week werden zij veroordeeld als zijnde schuldig en moeten miljoenen aan de Australische fiscus dokken en zullen allicht worden veroordeeld tot zware gevangenisstraffen.

In de mainstream-media ( bijv www.heraldsun.news.com.au/c… ) wordt er nogal lacherig en neerbuigend over de familie Rigolli en hun prinsdom “Ponderosa” gedaan, mijns inziens ten onrechte.Secessie van tyrannieke regimes is van alle tijden : zo scheidden in 1991 de Baltische staten zich af van de communistische USSR,in 1830 scheurden de Zuidelijke Nederlanden zich los van Nederland, in 1776 de 13 kolonieën in de USA zich af van de Britse kroon en in 1581 maakten de Nederlanden zich los van hun tyrannieke landsheer Filips II…
het beslag dat George III, Filips II en Willem I lieten leggen op de inkomsten en eigendommen van hun Amerikaanse, Nederlandse en Belgische onderdanen is kleiner dan het beslag dat welfarestates leggen op het beslag van hun ingezetenen en ook van inbreuken op privacy en inmenging in het persoonlijke leven van hun “ingezetenen” zijn de “welfarestates” niet vies…kortom de redenen die destijds golden om “secessie” te verdedigen zijn nu nog steeds van toepassing.
Dat het hier “slechts” om een klein gebied van 24 hectaren en een familie doet niet af van het principe dat men zich mag afscheiden van een tyranniek en Rechten schendend regime : ook de Baltics waren slechts een kleine minoriteit qua oppervlakte en inwoneraantal in de old USSR.

Mij lijkt het dat de Nederlandse en Belgische regeringen (beide landen zijn geboren uit secessie) vooralsnog de onafhankelijkheid van “Ponderosa” zouden moeten erkennen, krachtig bij de Australische regering protesteren tegen de inval in het landje en het gevangen houden van de familie Rigolli en sankties tegen deze daad van brute agressie moesten overwegen.Tegelijk zou men uiteraard in eigen land de “welfarestaat” moeten opdoeken en een minarchie invoeren.

Ik denk dat elke “libertariër” JF Kennedy parafraserend kan zeggen : “Ich bin ein Pomderosian !

Mark.

8 REACTIES

 1. Goed man! Als ik het zo lees op zijn site (is cc zijn eigen top level extentie?) heeft hij ook nog eens de oorlog met australie gewonnen en is australie nu eigendom van cc? Wat een verhaal!

 2. [2] Maverick,

  Ik vrees dat zelfs aanvraag van EU-lidmaatschap Ponderosa geen steun van
  botte Ben zou opleveren.

  Er zijn namelijk nog wel andere staatjes die hun zelfstandigheid hebben uitgeroepen, bijv Somaliland,
  Transdnjestrië, Turks-Cyprus waar
  Ben en z’n EU-meesters ook niks willen
  van weten,…ook de Koerden in Noord-Iraq of de Negers in zuid-Soedan (en die laatste zuchtten onder een wreed
  en despotisch centraal gezag)krijgen
  voor hun onafhankelijkheidsstreven geen steun van Statist Bot.

  De reden is dat politieke leiders een
  absolute schurfthekel hebben aan "secessie"…dat zou luitjes in hun landen wel es hoop kunnen geven
  onder het centraal gezag kunnen uit te
  komen.

  Stel je voor dat Bot Ponderosa of
  bijv onafhankelijk Zuid-Soedan of Transdnestrië zou erkennen,wat moet
  ie dan als bijv Corsica z’n onafhankelijkheid uitroept van de
  bezettende macht Frankrijk (ff reclame
  maken voor de grote Corsicaanse liberale vrijheidsheld Pasquale Paoli
  http://www.pasqualepaoli.co… ) of Friesland, de verspilling van de gasopbrengsten door de Haagse regenten beu, zich losmaakt
  van Nederland ( http://www.groene.nl/1998/3… )of straks (dromen mag !) Nederland zich terugtrekt uit de EU ?

  Regio’s (laat staan families) die zich los te maken van een staatsverband is voor statistische collectivisten a la
  Bot (die z’n hele beroepsloopbaan op
  de staatsloonlijst heeft gestaan) een
  welhaast onbespreekbaar taboe en één
  van hun ergste nachtmerries.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 3. Het is een illusie om te denken dat Pondorosa erkend wordt, alleen vanwege een twist met Australië. De "onafhankelijkheid" van Pondorosa is niet te vergelijken met die van de Nederlanden tov Spanje. Het gaat hier om een paar mensen en niet bevolkingsgroep met een eigen cultuur. Bovendien heeft de fruitboer boter op zijn hoofd. Geen belasting willen betalen, maar wel bijstand ontvangen (krant van vandaag).

 4. [5] Ja, jammer dat hij de boel belazerd heeft door die bijstand te ontvangen. Anders zou mijn sympathie verder gaan.
  De vergelijking Spanje/Nederlanden en "een paar mensen" heeft toch wel zin. Het "recht" op afscheiding is toch niet afhankelijk van een "aantal"?
  Zo ja, welk aantal zou dan genoeg moeten zijn om je af te scheiden?
  Naar mijn mening is het getal 1 (één) voldoende.

 5. [5] Knorrige Zuiderling,

  Ik denk zelfs dat "een paar mensen" die zich afscheiden meer rechtens is dan hele "bevolkingsgroepen".

  Toen bijv België zich in 1830 losmaakte van het "Koninkrijk der Nederlanden" had je vele orangistische
  loyalisten die eigenlijk bij Nederland
  hadden willen blijven.Zo ook had je in
  1776 in de 13 kolonieën heel wat lui
  die tevreden waren met de status quo en helemaal niet los wilden van Engeland of king George.

  Echter in 1830 en 1776 werd naar die
  minderheid niet geluisterd en ze moesten willens nillens mee met de nieuwe staat…het handvol mensen dat
  Ponderosa heeft gesticht daareentegen
  hebben daar stuk voor stuk voor gekozen.Niemand werd gedwongen of geen
  bezittingen werden geconfisqueerd.

  Ik vind het een heel zuivere secessie
  eigenlijk.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 6. [6] Hub,

  In Den Haag zit er een Internationaal
  Arbitrage Hof dat dure rechters in dienst heeft om te bemiddelen tussen
  staten…inplaats van een invasie te
  plegen in Ponderosa kon de Australische regering eventuele geschillen voorleggen aan dat hof.

  En natuurlijk kon de Australische regering maatregelen nemen om de bijstand voor de familie Rigolli te beëindigen.In Nederland wordt soms toch de uitkering van bijv naar Marokko teruggekeerde lui gestopt ?

  En nog beter was dat Australië de staatsgeorganiseerde bijstand helemaal schrapte : als er geen subsidies zijn,
  kan er ook niet mee geknoeid worden.

  Groetz,

  Cincinnatus.

Comments are closed.