De tsunami-richtlijnen en regels van de EU…. Je bloed gaat ervan koken!
Steeds meer bedrijven moeten zich aanpassen of verdwijnen door de richtlijnen welke vanuit Brussel ons worden opgelegd. Bij navraag blijkt dat dat er nu een ‘slordige’ 97000 regels en richtlijnen zijn samengesteld, waaraan bedrijven en ondernemingen moeten voldoen om nog te mogen meedraaien in deze geweldige EU economie.

Deze regels en richtlijnen spreken veel mensen NU nog niet aan, omdat het hen nog niet schijnt te raken. Dat komt echter wel en rapper dan je denkt. Als een tsunami…..huizenhoog en op de meest onverwachte plekken en plaatsen in nederland.

De Waddenzee

Enkele schippers organiseren feestelijke boottochten op en over de Waddenzee. Vaak als een gift aan het personeel van een klein bedrijf of voor familieleden bij vieringen van een zilveren , gouden of diamanten mijlpaal in hun huwelijk. Deze schippers doen dit al ruim 20 jaar en de verdiensten zijn voldoende om 6 gezinnen in hun levensonderhoud te voorzien.

Ze kregen bezoek van EU-ambtenaren. Bij nadere inspectie en de nodige formulieren werd hun direct medegedeeld dat de boot – een oude en zeer mooi opgeknapte skutsje – geen vergunning en toestemming meer kreeg om uit te varen omdat – U leest het goed – de boot zelf niet geschikt was voor een rolstoel-meevaarder. Al jaren kunnen rolstoelen gewoon aan boord en er is nooit EEN persoon geweest welk zich achtergesteld voelde door zo op het dek te mogen meevaren en feesten. Neen, het vooronder was niet aangepast aan een rolstoel. Er moet o.a. een lift ingebouwd worden, een apart rolstoelpad e.a. zodat die rolstoel vanaf het dek ook toegang heeft tot het onderdeks. Dragen mocht niet natuurlijk. Ook behoorde er een apart rolstoeltoilet in het vooronder te worden geinstalleerd naast de reeds bestaanden. Omdat deze begin-maatregelen even voldoende leken, hield de EU-ambtenaren even halt maar er waren later nog een aantal aanpassingen nodig.

Tsunami-snelle/hoge boete

Bij het niet uitvoeren, werd bij eerste controle als eerste een EU-boete geheven beginnend met 5.000 ¤ euro oplopend tot ….tsunami-snel…. naar ver boven de 15.000 ¤.
De schippers leggen de boot stil. De kosten van de eerste aanpassingen lopen al snel op naar 60k (K=duizend) en wie weet wat volgt. Dat is een triest maar verstandig besluit. Uit ervaring is mij bekend dat er na 2 jaar n.m. opnieuw enkele EU-lieden verschijnen die met nieuw aanpassingen komen ook al zijn de eerdere goedgekeurd. Die goedkeuring is een regelrechte aanfluiting want ze geldt maar voor 2 jaar. Dat wordt de eigenaar natuurlijk ‘handig’ niet medegedeeld.

EU richels

Een bedrijf welke gestrande vakantiegangers uit het buitenland ophaalt met hun auto liet een nieuwe garageruimte bouwen voor de ophaalwagen met als eerste regelgeving speciaal beton in de vloer want bij …… zou er ‘dat en dat’ kunnen gebeuren. Dat kan op straat ook en gebeurt op straat ook, maar dat mocht niet gezegd worden anders was het een eerste boete vanwege beledigen van gestaponaar (vergeef m’n slechte nederlands) in funktie. De vloer wordt aangelegd zoals de inspecteur het wenst, en krijgt alle certicaten en stempels mee die er te krijgen zijn op de markt.

En wat gebeurt na 2 jaar… dezelfde maand… dezelfde week

Nieuwe inspectie en tot grote verbazing moet er een richel opgetrokken worden tussen de vloer en de muur. De muur is ook opgetrokken en bezet met een speciale laag tegen de rook van de uitlaat en andere zaken. Nu denkt U een richeltje dat zal wel meevallen, doch die moet op speciale wijze worden gemetseld op de vloer en op de muur, want bij …… zou ‘dat en dat’ kunnen gebeuren. Dat kan op straat ook en gebeurt op straat ook maar dat mocht niet gezegd worden …… zie hier boven …..
Het waren heel, zeer heel, zeer heel belangrijke mensen, deze heren. Je bedrijf uitbreiden is al bijna onmogelijk door nieuwe regels voor het nieuwe gedeelte en nieuwe regels op de eerste nieuwe regels.

Nieuwe Eu- regels en richtlijnen zoeken dorstig naar een nieuwe voedingsbodem

In mijn artikel over Lubbers en de lijn Kok-, Bak- en Bosellende, is al vermeld welk de gevolgen zijn van de 6 miljard ¤ per jaar van Lubbers voor Nederland, en hoe die lijn door W. Bos gewoon voortgezet dient te worden.
De gevolgen van deze 97000 regels en richtlijnen zijn en worden nog veel ingrijpender voor ons land en geen enkele plaats of uithoek wordt op dit moment gespaard of enigszins uit de wind gehouden. In tegendeel.
En het trieste is, dat er elke dag nieuwe regels en richtlijnen bijkomen. Deze zoeken naarstig naar een voedingsbodem. Daarbij zij vermeld dat de term EU-richtlijn beter in ’t gehoor ligt dan EU-regel en dus zo moet worden neergeschreven in de media. Brussel en uw ambtenaren hebben ze uitgerust met extra sensoren voor een ‘voet aan de grond’. Dat is handig zult u denken doch deze sensoren zijn speciaal en alleen voor de rijkere EU-landen en niet voor de 20 armere landen

Rijk en arm?

De praktijk wijst uit dat de 20 armere eu-landen weinig last hebben van de EU-regels en de EU-richtlijnen. Tjechie en Slowakije om er maar twee te noemen, zijn plotseling ook al arm geworden sinds ze bij de EU zijn.
Deze worden BEWUST ontzien en met rust gelaten om te kunnen genieten van de weldaad van die EU.

Waarom de z.g. armere EU-landen niet en wij wel ….wie stelt daar eens vragen over.
Als je er al iets over los krijgt, dan blijkt steeds weer dat we een gemakkelijk slachtoffer en prooi zijn.
U bent 7 x geregistreerd, al uw gegevens staan op uw nieuwe EU-rijbewijs, bij uw accountant, uw bankpaspoort, de gemeente, belastingsdienst en in Brussel en Straatsburg. Bij de armere landen gaat dat niet lukken dus om iets te halen moet er veel meer voor gereisd, gezocht en voor gedaan worden. Er is meer mankracht en tijd voor nodig. Pak dan maar een Hollander – dat sulletje – doneert al 6 miljard per jaar zonder enige grond dus daar kan nog wel ’t een en ander vanaf.

Wat doet dat voor de armoede in Nederland – niet alleen financieel – maar ook op menselijk niveau.
Je bloed gaat al koken als je bedrijf zonder enige werkelijke reden wordt opgedoekt of dat het verder funktioneren bijna onmogelijk wordt gemaakt. En nu blijkt dat wij ook nog eens streepje voor hebben om wat extra flappen neer te leggen. Ze zijn wel heel blij met Bak en straks Bos-ellende in Brussel. We staan er werkelijk zeer goed op.

In dit licht leest u eens mijn artikel op deze site over het hoe en waarom van CONTROLE. Dat wordt nu duidelijk. Bij ons zijn de mogelijkheden van de media volop aanwezig om met een groot aantal juten de deur van uw bedrijf in te trappen, zwaaiende lichten, veel mensen en cameras, dat maakt indruk. Jawel, dat heeft wat mogen kosten natuurlijk maar zal de EU-economie ten goede komen, wordt de EU-ambtenaar voorgehouden. Hij krijgt er ook een fijne collega bij natuurlijk dat is ook wat waard.

Gezonder is het, om het bloed niet te laten koken vanwege dit soort praktijken. Normen en waarden zijn ver te zoeken al vanaf Lubbers, en van enige menselijkheid is in Den Haag of Brussel geen sprake. Respect en menselijkheid, ze kunnen het niet schrijven doch er zich alleen achter verschuilen. Zoals vermeld dat de regelgeving van EU en Den Haag alleen al ons 17 miljard per jaar kost. Als een ‘Haagje’ dan in de media komt moet deze direct vermelden dat hij tegen de regelgeving is. Hij slaapt, eet en bonkt er alleen mee ! En voor heel lang.

Het doet echter pijn om iets wat je opgebouwd hebt, zo te zien verwoesten door toedoen van meerendeels eigen landgenoten. Soms hoor ik iemand iets fluisteren over een vierde rijk. Is het hele idee van de EU ook niet ontstaan vanuit het brein van Kohl? Wat een zegen voor de nieuwe V.R.-economie !

Heeft U ook te maken met eu- richtlijnen en uitvoeringen? Reageer hieronder of mail aan Max.

Ingezonden door: Max

6 REACTIES

 1. Hier komt de echte "killer":

  The air pollution strategy was expected to be presented this month by Mr Dimas. The plan foresees tightening emissions legislation not only for vehicles but also small combustion plants, ships and aircraft and promoting scrapping schemes for older road vehicles.

  Other measures proposed in the paper include legislation to crack down on fuel station emissions that contribute to ground level ozone and charging drivers according to air pollution damage.

  In addition Mr Dimas also wants to extend the battle against carbon dioxide emissions to other gases, notably ammonia emissions from farming, and aims to introduce electronic monitoring of particle matter in air.

  En wat kost dat?

  They pointed to an internal Commission impact assessment, seen by the FT, which predicted direct costs of between ¤5.9bn and ¤14.9bn every year from 2020, to be borne by businesses and consumers.

  http://news.ft.com/cms/s/2d

 2. Politici zijn gewoon gestoord en immoreel. Als het ze uitkomt maken of breken ze de regels.
  Ze hebben ook blijkbaar geen enkele moeite met tegenstrijdig beleid. Zo wil men aan de ene kant Nederland tot een soort steriel, risicoloos "paradijs" maken, maar aan de andere kant heeft men er geen moeite mee om de regels voor de grotere belangen een beetje op te rekken, desnoods ten koste van anderen. Schiphol en haar geluidsnormen bijvoorbeeld. Ook wilde Blair laatst benadrukken dat een van de speerpunten van het Engelse EU-voorzitterschap het broeikaseffect zou zijn. De volgende dag melde Blair echter doodleuk dat hij vond dat Saoedi-Arabië meer olie moest produceren, want een lagere olieprijs is goed voor de economie. Snapt iemand het nog?
  Ik moest ook aan het volgende artikel denken dat ik op Mises.org las. Volgens mij zal het niet lang meer duren tot de situatie hier ook zo is:

  http://www.mises.org/story/

 3. [2] Op een aantal punten is het hier al slechter.
  Oplossing: Beginnen met het proces van UITTREDING UIT EU op gang brengen.
  Iets voor de bijeenkomst aanstaande zaterdag?
  Voor meer gegevens zie:
  http://www.vrijspreker.nl/b

 4. banken voorzien nog grotere aantallen. De nederlandse economie stevent dit jaar/2005 af op een record aantal faillisementen.Volgens Graydon gaan er ±10 000 bedrijven ten onder en 16 500 particulieren. Hij verwacht dat het aantal in 2006 zal stijgen met 10% dus 11 duizend en bij de particulieren naar 20 duizend. Van de 10 duizend bedrijven gaan er door de eu-regels tussen 25 % en 30% op de fles… naar de fles dus. Betekent ± 2500/3000 bedrijven door de Eu ´richtlijnen´. En dit is nog maar het begin van uw Eu.

 5. ook grotere en middelgrote bedrijven gaan eraan. Dat zijn er die ±500 mensen in dienst hebben. Het aantal werklozen wat hierdoor ontstaat wordt dit jaar op ±50 duizend. Het aantal werkelozen die ´gewoon´ hun baan verliezen is niet meegerekend
  Weer zo´n 12500 werkeloos dank zij de Eu. Wat een zegen vanuit brussel.

Comments are closed.