Twee actuele zaken schokten Nederland. De eerste waren natuurlijk de meervoudige aanslagen in Londen eerder deze maand en de tweede was de toespraak die de moordenaar van Theo van Gogh, Mohammed Bouyeri gaf in zijn rechtszitting.

Deze twee zaken houden duidelijk verband met elkaar, omdat beide zijn gepleegd met een religieuze overtuiging als centraal punt. Bouyeri gaf ook aan dat hij Van Gogh helemaal niet haatte of beledigd was zoals de media speculeerde, maar dit geheel deed uit religieuze overwegingen. Hij vond zelfs dat Van Gogh helemaal niet hypocriet was met een duidelijke verwijzing naar de tweeslachtigheid van de Nederlandse media en politiek.

De zelfmoordaanslagen in Londen werden gepleegd door ogenschijnlijk ‘geïntegreerde’ Britten van Pakistaanse afkomst, waaronder zelfs een onderwijzer van een basisschool. Veel collectivisten slaan de plank daarom ook helemaal mis als het gaat over islamitisch terrorisme. Het heeft namelijk absoluut niets te maken met vermeende westerse ‘onderdrukking’, ‘achterstelling’, ‘armoede’ of ‘discriminatie’.

De islamitische terreur is in feite een vast onderdeel van de Islam zelf. De oorsprong van de Islam is er zelfs een van geweld. In zijn leven heeft de stichter en zelfbenoemde profeet Mohammed bin Maslama maar liefst 79 veldslagen geleverd, waarvan er echter maar één defensief was. De term Jihad (heilige oorlog) is tevens uitgevonden door Mohammed en bestaat in geen enkele andere religieuze doctrine. Bijvoorbeeld, de latere christelijke kruistochten waren een verlaat antwoord op de al meer dan drie eeuwen durende gewelddadige islamitische aanvallen op het christendom en deze kruistochten zijn dan ook niet terug te vinden in de bijbelse teksten.

In de Islam bestaan er alleen twee werelden of invloedsferen:

A. Dar-al-Islam; Dit is de wereld, waarin de islam de dienst uitmaakt en alle andere religies tot tweederangsstatus zijn teruggebracht. Het doel is om deze religies te vernietigen, dankzij permanente onderdrukking, periodieke aanvallen, pogroms, slavenhandel en bekering. Op zowel ongelovigen (atheïsten en agnostici) als afvalligen bestaat de doodstraf. Er zijn vijf ‘pilaren’, waaraan de vrome moslim moet voldoen en dat zijn de volgende:

1. De opzegging van de oorspronkelijke formule (shahada), waaronder vijf maal dagelijks bidden (salat);
2. Het jaarlijks vasten tijdens de maand van de ramadan (sayam);
3. Het geven van aalmoezen (zakat);
4. De pelgrimstocht naar Mekka (haj), die hij of zij minstens eenmaal in zijn of haar leven moet volbrengen;
5. En als laatste, de deelname aan de heilige oorlog (jihad).

Behalve de jihad werden al deze pilaren reeds in pre-islamitische tijden beoefend door heidenen in het Midden-Oosten.

B. Dar-al-Harb; Dit is het domein van oorlog en betreft alle gebieden die niet door de Islam zijn veroverd. Omdat de Islam-doctrine uitgaat van een perfecte wereld die alleen via de wet van god (shari’a) kan worden bestuurd. Dit bestuur wordt dan uitgeoefend door een kalief via het kalifaat (khilafa) die zich zowel over de wereldlijke zaken ontfermd als over de geloofsbelijdenis. De Islam kent namelijk geen seculariteitsprincipe oftewel een scheiding tussen kerk en staat. Alle andere gebieden zijn dan vogelvrij voor de jihadisten om te worden veroverd en bekeerd tot de Islam. In de wereld tegenwoordig zien we de oorlogsgebieden dagelijks in het nieuws: Kashmir, Zuid-Thailand, Israël, Indonesië, Tsjetsjenië, Dagestan, Armenië-Azerbaijan, Soedan, Algerije, Nigeria, Philipijnen, Kosovo, Bosnië-Herzegovina alsmede de aanslagen over het afgelopen decennium in de VS, Saoedi-Arabië, Marokko, Egypte, Tunesië, Tanzania, Kenia, Argentinië, Frankrijk, Spanje, Nederland en nu ook Groot Brittannië.

Dat de jihad nog steeds wordt geleid en gefinancierd vanuit het Midden-Oosten, met name Saoedi-Arabië blijkt ook. dankzij het onderzoek van Srdja Trifkovic en Robert Spencer, al in 1981 tijdens de Derde Islamitische Top in Kabaa. Daarin werd de Mekka-declaratie aangenomen en daar stond het volgende in:

,,We hebben besloten om de Jihad te voeren met alle middelen die we tot onze beschikking hebben om zodoende ons territorium vrij te maken van de bezetting. We zijn overtuigd van de noodzaak om de denkbeelden van de Islam te propageren alsmede de culturele invloed in Moslim-samenlevingen en in de gehele wereld”.

Vorige week was er een interessante uitleg van de islamitische historicus Dr. Hani Al-Siba’i op Al-Jazeera TV. Hij legde ook uit dat er in het Dar-al-Harb geen burgers bevonden en formuleerde het aldus:

,,De term ‘burgers’ bestaat niet in de Islamitische wetgeving en ik ben bekend met de religieuze wetten, er is geen term als ‘burgers’ zoals in westerse zin. Mensen behoren of tot het Dar-al-Islam (huis van Islam), of tot het Dar-al-Harb (huis van Oorlog)”.

Dat betekent dat alle burgers in het Dar-al-Harb vogelvrij zijn voor jihad-strijders. Ook de Britse Al-Qaida apologeet Sheik Omar Bakri heeft duidelijk gezegd dat de ongelovige of niet-moslim (kuffar) geen enkele vrijwaring heeft op zijn leven of zijn bezit, zoals ook blijkt uit het volgende dat hij heeft gezegd in april 2004:

,,Wij maken geen onderscheid tussen burgers en niet-burgers, schuldigen of onschuldigen. Alleen tussen moslims en ongelovigen. En het leven van een ongelovige heeft geen waarde. Hij heeft ook geen enkele onschendbaarheid.”

Al deze uitspraken zetten een aantal zaken in perspectief. Allereerst is het niet eens zo frappant dat religieuzen met deze utspraken komen, hoe weerzinwekkend deze ook zijn, maar dat er geen ‘gematigde’ moslims zijn die zich keren tegen deze mensen, via fatwahs (religieuze decreten), of uitstoting uit de moslimgemeenschap. Ten tweede is het onzin te stellen dat er een achterstand heerst ten opzichte van niet-moslims in maatschappelijke of materiële zin. Want de meeste jihadisten zijn goed opgeleid, welvarend (Osama bin Laden is zelfs multi-miljonair) en vaak ook zeer bekend met de westerse wereld en haar liberale gedachtegoed. Vanwege hun religieuze fanatisme zijn deze mensen overgegaan op de vijfde pilaar van de Islam en dat is het voeren van een gewapende strijd tegen alle andersdenkenden. Niet alleen tienduizenden niet-moslims zijn daarvan het slachtoffer geworden, maar ook honderdduizenden moslims zelf, getuige de vele slachtingen in Algerije, Soedan, Afghanistan en Irak.

Zolang we in Nederland politici hebben die liever hun kop in het zand steken en ons vertellen dat de Islam eigenlijk een ‘vreedzame religie’ is, terwijl ze duidelijk geen verstand van zaken hebben. Bovendien als de media hun eigenlijke taak van onderzoeksjournalisme nagenoeg geheel verzaken zullen de meeste Nederlanders nooit en te nimmer informatie krijgen over de oorzaken van het aan hun gerichte geweld en als consequentie nooit de oplossing voor dit probleem kunnen uitwerken.

Voor meer achtergrondsinformatie kunt u op de volgende webstekken terecht:

www.chroniclesmagazine.org/…
www.chroniclesmagazine.org/…
www.frontpagemag.com/Articl…
www.frontpagemag.com/Articl…
www.frontpagemag.com/Articl…
www.frontpagemag.com/Articl…
www.frontpagemag.com/Articl…
www.frontpagemag.com/Articl…
capmag.com/article.asp?ID=3954
capmag.com/article.asp?ID=3755
capmag.com/article.asp?ID=3624
capmag.com/article.asp?ID=2831
capmag.com/article.asp?ID=2010
capmag.com/article.asp?ID=1443
www.bharatvani.org/books/ji…
www.bharatvani.org/books/ji…
www.prophetofdoom.net/quote…
www.secularislam.org/jihad/…
jihadwatch.org/
www.nationalreview.com/comm…
www.nationalreview.com/comm…

41 REACTIES

 1. Recht in de roos. Deze gebeurtenissen komen de collectivistische cultuurrelativisten in de politiek en de media niet uit. Niettemin valt te vrezen, dat zij hun gebroken geweertjes gewoon blijven verkopen, totdat een van hun eigen Leiders opstaat en zich tegen het valse paradigma keert. Maar dat betekent omverwerping van de laffe gevestigde politieke wanorde en dat is zonder bloedvergieten in dit land vol crypto-NSB-ers uiterst onwaarschijnlijk.

 2. Dit zijn gewoon de feiten, wat Albert hier schrijft. Of je dat nu leuk vindt of niet. Het valt niet te ontkennen.
  Ik zou het graag anders zien, heb echt geen vijand nodig, maar helaas, het dient zich aan zoals het zich aandient. Die feiten moeten we onder ogen zien.
  De vorige 40 jaar lijken zich te herhalen, maar nu met de islam in de hoofdrol i.p.v. het communisme.

 3. Uitstekend artikel. Nu alle politieke stromingen irrelevant geworden zijn, blijft religie over als bindmiddel. Als inwoner van een tweede- of derdewereldland heb je namelijk meer aan een godsdienst dan aan je corrupte overheid als het op werk/inkomen/gezondheidszorg aankomt. Binnen de religie is de Islam een uiterst agressieve exponent die in feite de rol van het communisme overgenomen heeft in (onder-)ontwikkelde landen. Het ware strijdtoneel is dan ook de tweede en derde wereld waar animistisch christelijk en hindoeistisch strijdt tegen islamitisch. Het liberale Westen kijkt vooral toe en begrijpt er weinig van.

 4. [3]
  Bijna helemaal mee eens, Aad. Eén opmerking (off topic):
  Het "liberale Westen" bestaat niet meer. Ook hier is een strijd aan de gang: de strijd om de overleving van het individu in een steeds collectivistischer samenleving. Het collectivisme hult zich tegenwoordig in valse kretologie als "liberalisme" (=nep-liberalisme, zich stelselmatig met de overheid prostituerende quasi-liberalen), "sociale marktwerking" (=dirigisme), etc. en doet het voorkomen, alsof de staat alléén het goede voorstaat. Carriere-belangen bij en creeren van overheidsfuncties en partijbelangen worden weggemoffeld. Het is een woekerend park vol carroussels van correcte collectivistische vriendjespolitiek.
  Groet,
  Harry

 5. [4] Harry; ben ik met je eens. Liberaal sloeg in deze op het geseculariseerde (zeg maar atheistische) karakter dat we in onze welvaartsmaatschappij konden ontwikkelen. Door deze luxe positie, het door jou beschreven collectivisme en de onzin uit de media begrijpen veel mensen niet (ondanks alle verre vakantiebestemmingen) hoe de wereld in elkaar steekt.

 6. er duiken ook richtlijnen op om te komen tot de kalifaatstaat=de macht. Uit de sexuele praktijken van m.bouyari blijkt dat deze lieden ook zijn geobsedeerd door sex.Nu liggen sex en macht zeer dicht bijelkaar.Als er vreemde uitwassen zijn bij de ene volgt de ander(Zie eens bill clinton). De moorden zijn voor deze lieden een teken van macht over hun slachtoffers. Het hele proces was dezelfde boodschap… ik heb geen hulp advocaat..rechter etc, nodig want ik ben almachtig en oppermachtig en schijt op jullie ongelovigen. Ze verkrachten een dode vrouw,je doet je vrouw een hoofddoek om je macht te laten merken. De huidige politici beseffen niet wat hier gaande is. Dat kost helaas mensen hun leven.

 7. verwijzend naar mijn artikeltje ‘Mensenoffers’ wil ik opmerken dat deze types de grenzen tussen Dar-al-Islam en Dar-al-Harb kennelijk nogal liberaal bezien omdat de vereweg meeste slachtofers van dat gejihad toch onvervalste Islamieten zijn, zie de tienatllen doden die dagelijks in Irak dagelijks of in Pakistan en Algerije. Daar valt het aantal ongelovigen bij in het niet.

 8. Ik heb altijd al gevonden dat godsdienst het probleem was; dit is ook gebleken; de afgelopen honderden jaren hebben godsdiensten vele (honderd)duizenden slachtoffers geëist.

  Er is duidelijk een verlichting nodig, maar ik vraag me af of dat uit de moslimgemeenschap zelf zal komen… Dat is de echte vraag.

  Daarvoor zullen er eerst "moslimdenkers" moeten zijn, en gezien de status van de altijd conservatieve imams kan ook dat nog wel duren.

  Op zich is die Nederlandse imamopleiding zo gek nog niet en het weigeren van buitenlandse imams, maar alsjeblieft zeg, problemen importeren en ze dan oplossen met andermans geld, vind je ’t gek dat de economie zo slecht draait…

 9. Weet iemand misschien of er ergens een goed bedocumenteerd stuk is over de begroting van prinsjesdag, zodat je precies kunt zien waaruit het budget van de overheid bestaat en waar het aan uitgegeven wordt?

 10. [8] mrXL: wist je dat 2,5% van de wereldbevolking niet gelooft en de rest wel? Daarbij doet de grootste groei zich voor in de meer fanatieke (lees islamitische en christelijk-animistische) vormen. Het is een illusie te denken dat godsdienst zal verdwijnen of liberaler zal worden, eerder het tegenovergestelde !

 11. Ergens denk ik dat er veel mee gewonnen was geweest, indien de moord op Van Gogh zou behandeld zijn geweest
  als de moord op pakweg Pietje Puk in
  Vinkeveen….een kadertje op de "misdaadpagina" van de telegraaf en
  misschien een stukje op teletekst en
  vervolgens Mohammed B. in betrekkelijke anonimiteit berecht (en wat mij betreft opgeknoopt) zoals "andere" moordenaars.het gebral
  van Mohammed B. niet uitgesmeert op
  de voorpagina’s van de kranten maar
  hoogstens in 3 zinnetjes samengevat op pagina 9 van het regionale blad.

  Niet om de zaak in de doofpot te steken maar wat levert al die media-aandacht uiteindelijk op behalve dat
  zaken als "fouilleringsplicht", "verbod op wapenbezit" en "ausweisspflicht" in opiniepeilingen ongezond grote steun krijgen en sommige politici veel
  publiciteit ?

  Zo’n Remkes die voor TV-camera’s staat
  te gillen over "terrorisme-dreiging" ,
  wat levert dat nu op ? Allerlei
  wargeesten worden op ideeën gebracht en gaan kogelbrieven versturen,Jan met
  de pet krijgt het benauwd en denkt : oei oei de politiek moet wat doen en
  wil "maatregelen" waarna zo’n Remkes
  en z’n kornuiten meer macht en bevoegdheden in de schoot kregen geworpen…

  Inplaats van heel dat door de media opgefokte sfeertje was het beter geweest dat er in alle rust een strenge migratiepolitiek kon worden ingevoerd waarbij enkel wie zelf in het levensonderhoud kon voorzien een verblijfsvergunning kreeg of behield, werden geweldophitsers vriendelijk doch beslist verzocht terug te keren naar land van herkomst en werden zware
  criminelen (of ze nu Mohammed of Kees
  noemden) streng gestraft…dan kon
  men nu nog op straat lopen zonder ausweiss op zak en melen zonder dat de
  meneer van de AIVD mag meelezen.

  En konden de politici inplaats van recht in de lenzen kijkend te bezweren dat ze "nooit nooit nooit zullen wijken voor terroristen" en ‘immer immer immer "onze" democratie en "onze" rechtsstaat zullen verdedigen" zich bezig houden met zaken die beter
  bij hun status passen zoals de naam
  van een vergaderzaal in de tweede kamer, de nieuwste rel rond het koningshuis of het profiel van de toekomstige tweedekamervoorzitter….allemaal zaken waar die pipo’s stevig en langdurig mogen over discussiëren en
  die de media best zouden aanmoedigen als zijnde van het grootste belang : immers hoe meer een Remkes met dat soort onzin bezig is, des te minder
  schade richt ie elders aan.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 12. [12] Ik lees net dat Charley Reese tot dezelfde conclusie kwam :

  First of all, a terrorist attack is a media event. No terrorist in the world is so stupid as to believe that blowing up a few buildings and people is going to bring down a government or even change its basic policies. What gets blown up and who gets killed are really not that important. What is important is media attention. What the terrorist wants to do is publicize his cause and send out a recruiting message that the big, bad enemy can be hurt….

  But if you want a story, then you drag it out; talk to witnesses or even to people who weren’t witnesses; talk to experts; indulge in speculation; gab, gab, gab endlessly; and, if you’re TV, repeat the same video to the point of nausea – and all of that attention greatly benefits the terrorists. If we were wise, we would cover a terrorist attack for one day, at the most two days, and then drop it. You frustrate terrorists by ignoring them….

  Do you think if the U.S. government were really concerned about terrorists that it would continue to allow more than 1 million illegal aliens to cross our borders every year?

  De rest van z’n verhaal bij

  http://www.lewrockwell.com/

  Groetz,

  Cincinnatus.

 13. [13] Terloops gezegd : Het lijkt wel een complot want nog een andere van m’n favoriete web-rightwingers bespeelt een soortgelijk thema : Chuck Baldwin heeft ook een
  column over "overaandacht in de media" : http://www.chuckbaldwinlive

  Groetz,

  Cincinnatus.

 14. [8] [10] D’r zal best wel een evolutionaire verklaring voor religies zijn 😉

  Geloof kent geen redenen, slechts motieven. De redenen van het hart, zogezegd.
  Berustte men daar nou maar in, maar men waagt zich vrolijk aan objectivering, wat leidt tot het hele spectrum van wensdroom tot machtsdroom: van de ongevaarlijke, pseudo-wetenschappelijke prietpraat van het creationisme tot aan de zeer gevaarlijke uitwassen die Albert hier beschrijft.

  Ben het eens met C., ‘niet langer de vloer geven’, zou wel eens dé remedie kunnen zijn.
  Dus moeten we er ook niet zoveel over schrijven 🙂

  Huub

 15. [13] Ik heb met Charley Reese eens contact proberen te krijgen d.m.v. te reageren op zijn persoonlijke webstek en hem uitgelegd hoe de Islamitische wereld eruit ziet, maar hij heeft tot nog toe niet willen reageren.

  Ik heb ook een discussie gehad met David Chapman van het Millennium Bullion Fund naar aanleiding van zijn eenzijdige artikel over de problemen met de Islam. Alhoewel hij oprecht en eerlijk meedeelde dat hij niet zoveel wist van de Islam, dus heb ik hem een aantal suggesties gegeven om de materie nader te bestuderen.

  Op zich is het niet verkeerd dat de overheid zich bemoeit met de opleiding van de imams, omdat de geimporteerde imams nauwelijks de Nederlandse samenleving kennen en er in veel gevallen conservatieve en ook fundamentalistische gedachten op na houden met alle gevolgen van dien. Als de imamopleiding is vernederlandst en geliberaliseerd zou men alle moskeeen moeten verplichten de Nederlandse imams aan te nemen.

 16. [15] Beste Huub, je/we kunnen er natuurlijk niet meer over schrijven maar daar verander je de wereld niet mee ! Is wel een beproefd recept van onze overheid; we hebben het er niet over dus is er geen probleem ! Wat ik belangrijk vindt, is dat Nederland eens wakker wordt uit zijn zoete godsdienst-is-iets-voor-zwakker-begaafden slaap en zich realiseert dat de rest van de wereld daar anders over denkt.

 17. [19] Albert,

  Ik weet niet hoe Reese denkt over de Islam.Echter z’n artikel over de "overkill" aan aandacht voor terroristen snijdt hout,vind ik.

  Scheiding van Kerk en Staat houdt ook in dat de overheid zich niet bemoeit met de aanstelling van voorgangers in
  kerkgenootschappen (moskees).
  Mij lijkt het door de staat laten organiseren van een imam-opleiding en
  vervolgens moskees verplichten die imams aan te nemen het binnenhalen van
  het paard van Troje : voor je het weet
  heb je een Nederlandse "Drie Zelf" beweging,"politiek correcte kerkgenootschappen" waar van de kansel
  gepreekt wordt dat hetgeen de heren in
  Den Haag beslissen de wil van allah of God is.
  Er zijn veel betere middelen die geen
  schending van klassiek liberale rechten betekenen : namelijk het uitwijzen van buitenlandse imams en
  het afschaffen van alle "positieve
  discriminatie" en de subsidiecultuur,
  gekoppeld aan een migratie- en inburgerings politiek die
  het krijgen van een verblijfsvergunning expliciet koppelt
  aan het hebben van werk.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 18. [21]
  In één van z’n columns heeft hij eens geschreven dat hij zich veiliger zou voelen tussen moslimfundamentalisten dan tussen atheïsten.

  Die column is vast nog wel te vinden op LewRockwell.com

 19. [22]

  Hier is-tie:

  http://www.lewrockwell.com/

  Ik vind de columns van Reese vaak de moeite waard (ook als ik het niet (helemaal) met hem eens ben), maar hier slaat hij de plank nogal mis wat mij betreft.

 20. [21] Helaas ben ik het hier niet met je eens Cincinnatus, want we hebben hier te maken met een gevaarlijke doctrine. Het zou beter zijn dat de overheid zich niet bemoeit met de inhoud van het geloof, maar we hebben hier een geloof dat zich bemoeit met de overheid.

  Daarom is het naief te denken dat dit allemaal vanzelf weggaat als we de moskeeen met rust laten. We hebben over de afgelopen jaren gezien dat dit geen iota heeft geholpen, dus moeten er drastischer maatregelen worden genomen. Om de integratie te bevorderen is het noodzakelijk imams van buiten Europa te weren en deze (liefst) door lokale (private) instituten te laten opleiden. Op dit moment worden een behoorlijk aantal moskeeen in Europa vergiftigd met geweldadige en opruiende preken.

  In mijn eerdere expose heb ik al duidelijk gemaakt dat iedereen vrijheid van religie heeft zolang het geen geweldadigheden predikt of bedreigingen uit aan anderen in de samenleving. Dan moet deze religieuze doctrine dienen te worden aangepast zodat het wel verenigbaar is met de liberale westerse en seculiere maatschappij.

  Ook heb ik eerder eens gezegd dat er een soort islam is dat zich wel goed leent voor onze maatschappij en dat is soefi. Deze vorm predikt namelijk een spirituele vorm van de islam en promoot ook een scheiding tussen kerk en staat. Bovendien hebben zij een spirituele jihad voor ogen en dat is een innerlijk gevecht tussen deugden en ondeugden.

  Ik ben als klassiek-liberaal niet tegen religie als zodanig, maar het moet niet zo zijn dat een religie zo gevaarlijk wordt dat anderen daar last van krijgen en in hun natuurlijke vrijheden worden beknot en dat is jammer genoeg wat er nu aan de hand is. Dus heeft de overheid de taak om dit gevaar te keren. De lokale opleiding en het weren van buitenlandse imams is een goede eerste stap in mijn opinie.

  [23] Inderdaad Martin, ik lees zijn collumns ook wel met plezier, behalve dan zijn kennis van de Islam, welke helaas te beperkt is, waardoor hij de media de schuld geeft. Natuurlijk is de media uit op sensatie en zie ik hun ook liever wat meer onderzoek doen naar de werkelijke feiten, maar in dit geval slaat Reese de plank volkomen mis.

 21. [24] Albert,

  Over de grond van de zaak zijn we het helemaal eens : ook ik ben de mening toegedaan dat geweldpredikende Moslims
  moeten worden aangepakt (zie http://www.vrijspreker.nl/b… ) en ook ik vind dat er drastischer maatregelen moeten worden genomen.En tenslotte ben ik het
  helemaal met je eens dat onder drastische maatregelen niet verstaan
  moet worden het beknotten van éénieder
  in z’n natuurlijke vrijheden maar het gericht aanpakken van radicale islamieten.En met het uitwijzen van
  buitenlandse imams of geweldpredikende moslims heb ik hoegenaamd geen probleem.evenmin met een (veel) strenger migratiebeleid enz….

  Echter dat de staat imams gaat opleiden,vind ik principieel een brug te ver.Moet de Staat dan bijv ook
  positie kiezen in het debat of Ali dan wel Aboe Bakr de rechtmatige opvolger
  van Mohammed was of in andere soortgelijke theologische en juridische discussies onder Moslims ?
  En als een groep moslims nu es bijeenkomt en één van hen tot imam benoemt, moeten die dan worden vervolgd (zoals Willem I in 1834-35 de
  afgescheidenen vervolgde) ? en hoe lang gaat het duren voor de linxe kerk
  zich ook wil gaan bemoeien met de
  benoemingen in bijv Christelijke kerkgenootschappen.In bijv de (oud-)gereformeerde gemeenten vind je ook
  wel dominees met afwijkende ideeën enz… ?
  De staat toelaten zich te bemoeien met
  de opleiding en benoeming van imams is
  (zeker in deze nog steeds politiek correcte tijden) het openen van een
  doos van pandora.

  Het is juist dat (denk ik) waartegen Reese waarschuwt : tuurlijk hard aanpakken geweldadige moslims,terrorisme-sympathisanten en
  theocratie-und-sharia-enthusiasten, echter we moeten ons niet door "big media" laten meeslepen in een sfeer van hysterie waarbij allerlei "big government"-maatregelen worden genomen
  waar we niet meer vanaf geraken en
  die "ons" treffen.
  Onder het alibi van "terrorisme-bestrijding" is er al een auweisspflicht ingevoerd,heeft de fiscus nog meer bevoegdheden gekregen om in éénieders financieën te rommelen,
  enz…

  Groetz,

  Cincinnatus.

 22. [20]
  Over de innige verhouding tussen de media en de politiek een triest voorbeeld:

  http://www.indymedia.nl/nl/

  Dit gebazel stond in elke krant, er werden zelfs "kamervragen" over gesteld.
  Het is blijkbaar erg in de "mode" om als politieke lijder (nee, geen leider), P.G., advocaat of rechter de media op te zoeken om aux plain publiek geschillen (trachten) op te lossen c.q. te bagatelliseren.
  En dat is wat mij stoort, niet de vrijheid van pers.

  P.S.

  Ik reageerde (na simpel speurwerk) met mijn indy blognaam Jan Lul.

 23. [20] Ik zie al die geloven niet als het primaire kwaad. Moordlust is het primaire kwaad. En daar worden dan de passende goden bij bedacht, ter motivatie van de deinende massa’s. Dat komt de politici dan goed uit.

  En dat verklaart ook meteen waarom seculiere regimes net zo bedreven kunnen zijn in massamoord als religieuze regimes.

  Huub

 24. [25] Cincinnatus, daar ben ik het helemaal mee eens dat we ons niet moeten laten meeslepen in een vorm van massahysterie. Ook de legitimatieplicht en het preventief fouilleren vind ik absoluut getuigen van een politiestaat in wording. Dat is ook het grote euvel aan onze huidige staat. Men wist heel veel over terrorisme en toch heeft men nooit willen of durven ingrijpen (mede dankzij onze suicidale en collectivistische politiek-correctheid).

  Tevens zou ik graag de grensbewaking terug willen krijgen, zodat we criminelen en terroristen beter kunnen weren uit onze samenleving. Het huidige beleid van de EU en het Schengen-verdrag laat duidelijk zien dat een grenzeloos Europa alleen tot ellende zal leiden, waarmee onze politici het excuus hebben om alles en iedereen te controleren, waardoor Europa tot een enorme federale politiestaat uitgroeit. Natuurlijk misbruiken zij het moslimterrorisme voor hun eigen doeleinden, zoveel is duidelijk. Dit is ook de reden waarom ik fel tegen de EU als zodanig ben met haar corrupte, nepotistische, geldverslindende en stelende elite. Hoe eerder dus de Europese Unie opdoekt hoe beter het is voor ons allemaal.

  Even terzijde, op dit moment is fase 1 voltooid, i.e. de Eurocraten zijn verpletterend verslagen met hun verschrikkelijk vod, genaamd de EU-grondwet. De volgende fase is de vernietiging van de euro (nu al in volle gang) en uiteindelijk het wegvagen van de Europese Unie zelf. Daarvoor in de plaats kunnen we dan bij de Europese Vrijhandelsasscociatie met een eigen gezamenlijke handels- en defensiepolitiek.

  Wat we nodig hebben is dat de Islam in Nederland onder de loep wordt genomen en als een potentieel gevaarlijke doctrine moet worden aangemerkt. Het is nu dan ook aan de moslimgemeenschap om eindelijk eens orde op zaken te stellen. Want zoals de Britse moslim Itja Mansoor al heeft gezegd in de Financial Times, dat anders het lokale westerse bestuur actie zal moeten ondernemen.

  Alhoewel ik het heel vaak eens ben met Charley Reese vergeet hij toch gemakshalve voor welke uitdagingen we staan. Het terrorisme is niet zomaar uit de lucht komen vallen, maar heeft het een incubatietijd gehad van een aantal jaren, vanwege onze westerse tolerantie en vrijheid om bedreigingen te uiten, alsmede opruiende en ronselende jihad-preken te houden. De moslim-gemeenschap moet hier dus op worden aangesproken en daar heeft Reese het helaas niet over. Er zitten namelijk twee kanten aan het verhaal. Zodoende is het beter om beide kanten goed te belichten. De geschiedenis heeft ons geleerd dat mensen liever hun kop in het zand steken (Weimar, Munchen).

 25. [28] Albert,

  Ook ff terzijde :

  Je bent heel wat optimistischer dan ik.
  Ik verwacht dat we nog lang niet afzijn van dat "grondwet"-gedrocht en
  meer bepaald dat jullie ergens voorjaar 2007 nog es over het onderwerp
  zullen "mogen" gaan stemmen.Het projekt is nog lang niet opgeborgen.Zelfs heeft die tweede kamer het verdrag niet verworpen, enkel besloten er niet over te stemmen.
  Zoals Maverick elders op deze site opmerkte : er is een duidelijk patroon : in landen waar goedkeuring geen probleem lijkt op te leveren, gaat de ratificatie vlot door, in landen waar een "Nee" dreigt, worden
  referenda uitgesteld…ongetwijfeld om
  meer tijd te hebben het publiek beter
  "voor te lichten" (lees : te bewerken).
  Balkenende die heldhaftig streed voor de Nederlandse korting zou wel es
  een van ter voren opgezet nummertje
  kunnen zijn.

  Over misbruik van terrorisme voor
  eigen doeleinden door de politiek las
  ik net iets op NOS-teletekst :

  http://www.nos.nl/nosjourna

  wapenbezitters moeten gedwongen aansluiten bij een corporatistische,
  aan de leiband van de politiek lopende,
  club.

  De geschiedenis heeft ons geleerd dat
  de grootste inbreuken op "Life, liberty and Property" worden gepleegd
  door de eigen regeringen.
  Wat weerhoudt de regering in Den Haag om bijv de verblijfsvergunning van El Moufti of die 150 op de AIVD-lijst (die deels buitenlander zijn) in te trekken ? Dit kan toch niet zo’n probleem zijn ?

  Echter zoiets simpel lukt niet, mag niet, kan niet en weet ik veel wat…

  Maar als ze de middelen die ze nu hebben niet willen gebruiken waarom zouden ze dan andere bevoegdheden en
  middelen moeten krijgen toegeschoven ??

  Wie heeft al die Moslims hier binnen gelaten ? De regering bestaande uit dezelfde politieke partijen en mensen
  van wie we nu zouden verwachten dat ze
  de problemen die hun open-deur-politiek heeft veroorzaakt zouden oplossen ?

  Voor de US geldt hetzelfde :

  Reese heeft overschot van gelijk als
  ie opmerkt dat jaarlijks 1 miljoen
  lui de USA zonder visum binnen komen
  (de 911-daders hadden een verlopen visum)…als dat gigantisch security-hole oogluikend wordt toegestaan (terwijl het wettelijk
  instrumentarium bestaat om dat aan te
  pakken), waarom moeten politie- en veiligheidsdiensten meer bevoegdheden
  krijgen om terrorisme te bestrijden ??

  Voorlopig hebben politici en politie bevoegdheden genoeg : dat ze eerst maar es laten zien dat "terrorisme-bestrijding" hun ernst is en dat het
  echt gedaan is met de "politieke correctheid"…tot dat moment laat ik
  me door "big media" niet ophitsen om
  aan "big government" nog meer macht te
  geven…macht die zij gebruiken om
  wie tegen hun desastreuze politiek waarschuwt, voetje te lichten (tot voor kort ging je in Nederland het cachot in als je bijv vond "vol is vol" en pleitte voor een migratiestop).
  Groetz,

  Cincinnatus.

 26. @Cincinnatus: klopt. We moeten af van het idee dat de overheid ook maar iets van bescherming tegen aanslagen kan bieden. Dat is een illusie waar we echter wel steeds meer voor betalen en onnodig privacy voor inleveren. In Nederland is de politie nauwelijks in staat om de openbare orde te handhaven. Laat staan dat overheidsdiensten iets voor de bevolking kunnen betekenen in de strijd tegen terrorisme.

Comments are closed.