Twee actuele zaken schokten Nederland. De eerste waren natuurlijk de meervoudige aanslagen in Londen eerder deze maand en de tweede was de toespraak die de moordenaar van Theo van Gogh, Mohammed Bouyeri gaf in zijn rechtszitting.

Deze twee zaken houden duidelijk verband met elkaar, omdat beide zijn gepleegd met een religieuze overtuiging als centraal punt. Bouyeri gaf ook aan dat hij Van Gogh helemaal niet haatte of beledigd was zoals de media speculeerde, maar dit geheel deed uit religieuze overwegingen. Hij vond zelfs dat Van Gogh helemaal niet hypocriet was met een duidelijke verwijzing naar de tweeslachtigheid van de Nederlandse media en politiek.

De zelfmoordaanslagen in Londen werden gepleegd door ogenschijnlijk ‘geïntegreerde’ Britten van Pakistaanse afkomst, waaronder zelfs een onderwijzer van een basisschool. Veel collectivisten slaan de plank daarom ook helemaal mis als het gaat over islamitisch terrorisme. Het heeft namelijk absoluut niets te maken met vermeende westerse ‘onderdrukking’, ‘achterstelling’, ‘armoede’ of ‘discriminatie’.

De islamitische terreur is in feite een vast onderdeel van de Islam zelf. De oorsprong van de Islam is er zelfs een van geweld. In zijn leven heeft de stichter en zelfbenoemde profeet Mohammed bin Maslama maar liefst 79 veldslagen geleverd, waarvan er echter maar één defensief was. De term Jihad (heilige oorlog) is tevens uitgevonden door Mohammed en bestaat in geen enkele andere religieuze doctrine. Bijvoorbeeld, de latere christelijke kruistochten waren een verlaat antwoord op de al meer dan drie eeuwen durende gewelddadige islamitische aanvallen op het christendom en deze kruistochten zijn dan ook niet terug te vinden in de bijbelse teksten.

In de Islam bestaan er alleen twee werelden of invloedsferen:

A. Dar-al-Islam; Dit is de wereld, waarin de islam de dienst uitmaakt en alle andere religies tot tweederangsstatus zijn teruggebracht. Het doel is om deze religies te vernietigen, dankzij permanente onderdrukking, periodieke aanvallen, pogroms, slavenhandel en bekering. Op zowel ongelovigen (atheïsten en agnostici) als afvalligen bestaat de doodstraf. Er zijn vijf ‘pilaren’, waaraan de vrome moslim moet voldoen en dat zijn de volgende:

1. De opzegging van de oorspronkelijke formule (shahada), waaronder vijf maal dagelijks bidden (salat);
2. Het jaarlijks vasten tijdens de maand van de ramadan (sayam);
3. Het geven van aalmoezen (zakat);
4. De pelgrimstocht naar Mekka (haj), die hij of zij minstens eenmaal in zijn of haar leven moet volbrengen;
5. En als laatste, de deelname aan de heilige oorlog (jihad).

Behalve de jihad werden al deze pilaren reeds in pre-islamitische tijden beoefend door heidenen in het Midden-Oosten.

B. Dar-al-Harb; Dit is het domein van oorlog en betreft alle gebieden die niet door de Islam zijn veroverd. Omdat de Islam-doctrine uitgaat van een perfecte wereld die alleen via de wet van god (shari’a) kan worden bestuurd. Dit bestuur wordt dan uitgeoefend door een kalief via het kalifaat (khilafa) die zich zowel over de wereldlijke zaken ontfermd als over de geloofsbelijdenis. De Islam kent namelijk geen seculariteitsprincipe oftewel een scheiding tussen kerk en staat. Alle andere gebieden zijn dan vogelvrij voor de jihadisten om te worden veroverd en bekeerd tot de Islam. In de wereld tegenwoordig zien we de oorlogsgebieden dagelijks in het nieuws: Kashmir, Zuid-Thailand, Israël, Indonesië, Tsjetsjenië, Dagestan, Armenië-Azerbaijan, Soedan, Algerije, Nigeria, Philipijnen, Kosovo, Bosnië-Herzegovina alsmede de aanslagen over het afgelopen decennium in de VS, Saoedi-Arabië, Marokko, Egypte, Tunesië, Tanzania, Kenia, Argentinië, Frankrijk, Spanje, Nederland en nu ook Groot Brittannië.

Dat de jihad nog steeds wordt geleid en gefinancierd vanuit het Midden-Oosten, met name Saoedi-Arabië blijkt ook. dankzij het onderzoek van Srdja Trifkovic en Robert Spencer, al in 1981 tijdens de Derde Islamitische Top in Kabaa. Daarin werd de Mekka-declaratie aangenomen en daar stond het volgende in:

,,We hebben besloten om de Jihad te voeren met alle middelen die we tot onze beschikking hebben om zodoende ons territorium vrij te maken van de bezetting. We zijn overtuigd van de noodzaak om de denkbeelden van de Islam te propageren alsmede de culturele invloed in Moslim-samenlevingen en in de gehele wereld”.

Vorige week was er een interessante uitleg van de islamitische historicus Dr. Hani Al-Siba’i op Al-Jazeera TV. Hij legde ook uit dat er in het Dar-al-Harb geen burgers bevonden en formuleerde het aldus:

,,De term ‘burgers’ bestaat niet in de Islamitische wetgeving en ik ben bekend met de religieuze wetten, er is geen term als ‘burgers’ zoals in westerse zin. Mensen behoren of tot het Dar-al-Islam (huis van Islam), of tot het Dar-al-Harb (huis van Oorlog)”.

Dat betekent dat alle burgers in het Dar-al-Harb vogelvrij zijn voor jihad-strijders. Ook de Britse Al-Qaida apologeet Sheik Omar Bakri heeft duidelijk gezegd dat de ongelovige of niet-moslim (kuffar) geen enkele vrijwaring heeft op zijn leven of zijn bezit, zoals ook blijkt uit het volgende dat hij heeft gezegd in april 2004:

,,Wij maken geen onderscheid tussen burgers en niet-burgers, schuldigen of onschuldigen. Alleen tussen moslims en ongelovigen. En het leven van een ongelovige heeft geen waarde. Hij heeft ook geen enkele onschendbaarheid.”

Al deze uitspraken zetten een aantal zaken in perspectief. Allereerst is het niet eens zo frappant dat religieuzen met deze utspraken komen, hoe weerzinwekkend deze ook zijn, maar dat er geen ‘gematigde’ moslims zijn die zich keren tegen deze mensen, via fatwahs (religieuze decreten), of uitstoting uit de moslimgemeenschap. Ten tweede is het onzin te stellen dat er een achterstand heerst ten opzichte van niet-moslims in maatschappelijke of materiële zin. Want de meeste jihadisten zijn goed opgeleid, welvarend (Osama bin Laden is zelfs multi-miljonair) en vaak ook zeer bekend met de westerse wereld en haar liberale gedachtegoed. Vanwege hun religieuze fanatisme zijn deze mensen overgegaan op de vijfde pilaar van de Islam en dat is het voeren van een gewapende strijd tegen alle andersdenkenden. Niet alleen tienduizenden niet-moslims zijn daarvan het slachtoffer geworden, maar ook honderdduizenden moslims zelf, getuige de vele slachtingen in Algerije, Soedan, Afghanistan en Irak.

Zolang we in Nederland politici hebben die liever hun kop in het zand steken en ons vertellen dat de Islam eigenlijk een ‘vreedzame religie’ is, terwijl ze duidelijk geen verstand van zaken hebben. Bovendien als de media hun eigenlijke taak van onderzoeksjournalisme nagenoeg geheel verzaken zullen de meeste Nederlanders nooit en te nimmer informatie krijgen over de oorzaken van het aan hun gerichte geweld en als consequentie nooit de oplossing voor dit probleem kunnen uitwerken.

Voor meer achtergrondsinformatie kunt u op de volgende webstekken terecht:

www.chroniclesmagazine.org/…
www.chroniclesmagazine.org/…
www.frontpagemag.com/Articl…
www.frontpagemag.com/Articl…
www.frontpagemag.com/Articl…
www.frontpagemag.com/Articl…
www.frontpagemag.com/Articl…
www.frontpagemag.com/Articl…
capmag.com/article.asp?ID=3954
capmag.com/article.asp?ID=3755
capmag.com/article.asp?ID=3624
capmag.com/article.asp?ID=2831
capmag.com/article.asp?ID=2010
capmag.com/article.asp?ID=1443
www.bharatvani.org/books/ji…
www.bharatvani.org/books/ji…
www.prophetofdoom.net/quote…
www.secularislam.org/jihad/…
jihadwatch.org/
www.nationalreview.com/comm…
www.nationalreview.com/comm…

41 REACTIES

 1. [30]

  ho ho, Aad, niet zo snel.

  wat bedoel je met dat de overheid geen bescherming kan bieden tegen terrorisme?

  bedoel je dat; …..punt, andere lijn?

  of in de huidige situatie waarin deze (en alle voorgaande van hetzelfde laken) overheid dat niet kan, omdat ze zelf het land vol hebben laten lopen met ongewenste elementen?

  een van de – weinige – essentiele taken van elke overheid is;

  het weren van ongewenste elementen buiten de landsgrenzen, zodat een dreiging als van die islam-dwazen gewoon niet voor KAN komen.

  dus een overheid kan dit wel degelijk voorkomen en daarmee dus de bevolking beschermen tegen aanslagen uit die hoek.

  gegroet.

 2. [31] Vlad: Het is de taak van de overheid (en de overheid speelt die rol ook met verve) om haar burgers te beschermen. Echter in de praktijk komt daar helemaal niets van terecht. Na jarenlang de immigratie (met name de (schijn-)huwelijken) ongelimiteerd de vrije hand gegeven te hebben, zijn de ongewenste elementen lang en breed onder ons. Door het vrije verkeer is het bovendien een fluitje van een cent om binnen te komen, een aanslag te plegen en weer weg te wezen. Denk maar aan de serie van afrekeningen in het Amsterdamse criminele milieu.
  De politie en AIVD tenslotte stapelen blunder op blunder en geven de burger niet bepaald moed (Peter R. de Vries & het bekende nakaarten na moorden Van Gogh en Fortuijn).

 3. [32] Aad,

  Ik vrees dat het in dit geval eerder
  een zaak is van "niet willen" dan van "niet kunnen".

  Groetz,

  Cincinnatus.

 4. [33]

  precies.

  het beschermen van de bevolking is voor een overheid in feite heel eenvoudig, zoals dat op dit forum al besproken is.

  ’t is gewoon een kwestie van willen.

  ook Wilders bv zegt dat, als enige politicus, in dezelfde klare bewoordingen.

  de ongekende problemen die nederland momenteel kent zijn wel degelijk op te lossen, zodra de politieke wil om het te doen er is.

  dat is nu nog heel ver weg, dat wel.

 5. [32] [33] [34]
  Aad, Cincinnatus, Vlad, Sybrand,
  Precies, Cincinnatus, Vlad. De meeste politici vinden het prachtig publiekelijk over overheidstaken t.b.v. de veiligheid (van de Staat, dat wel) te wauwelen. Het is maar al te duidelijk, dat ze geen enkel belang hebben bij daadwerkelijke oplossingen voor het terrorisme. Maar daarentegen wel alle belang elke structurele oplossing te frustreren. Zo heeft ook de Amerikaanse regering geen enkel belang bij de arrestatie van O, Ben Laden.
  Veiligheidsbeleid ? ONveiligheidsbeleid zullen ze bedoelen.
  [17]
  Jetze,
  Inderdaad, door de verwarring worden gemakkelijk etnische zondebokken gevonden.
  [26]
  Hier moet ik toch een vraagteken bij zetten, Jetze. Bekend is, dat de IND geen boodschap heeft aan de rechtsstaat en rechterlijke vonnissen STELSELMATIG gewoonweg aan zijn laars lapt. Dat doet tenminste de vraag rijzen naar de medeplichtigheid van de minister aan de inbreuk op het internationale recht. Dit doet ook denken aan de systematische medeplichtigheid van de Amerikaanse regering aan de schandalen in de Abu Graib gevangenis en Guantanamo, wat -vrijwel- vaststaat.
  Groet,
  Harry

 6. [29]

  kijk C.,

  hier alweer een uitstekend voorbeeld van de visie over wat te doen van de heer Geert Wilders. (die geheel bij de mijne aansluit)

  http://www.geertwilders.nl

  zulke politici hebben we nodig in dit land.

  eerst maak je een analyse van een probleem. vervolgens maak je een plan om het op te lossen. en tenslotte voer je het uit, punt, andere lijn. kwestie van willen. ’t is echt niet zo moeilijk allemaal.

  gegroet.

 7. [36]
  Precies Vlad,
  Maar het zelfgecreeerde probleem wordt door de Haagse cipiers van dit land opzettelijk vergroot. De oplossing ervan zou immers leiden tot minder overheidsmacht: dit soort overheidsoptreden is machiavellistisch.
  Groet,
  Harry

 8. Nu weer in Egypte:
  HOE KAN MEN NOG LANGER ENIGE SYMPATHIE HEBBEN VOOR LIEDEN DIE ZOMAAR, VOLKOMEN WILLEKEURIG, ALLERLEI MENSEN OPBLAZEN EN MOEDWILLIG VERMINKEN, VAN KLEUTERS TOT BEJAARDEN, WIER MISDAAD BESTOND UIT HET FEIT DAT ZE AANWEZIG WAREN OP EEN PLEK !!!!
  HIER STOPT ELKE MEDEMENSELIJKKHEID!
  En ik accepteer niet dat men deze fundamentalisten op 1 lijn stelt met b.v. christenfundamentalisten.

 9. [39]
  Maar gelukkig meldt de nationale nieuwsvoorziening dat de sfeer onder de Nederlandse vakantiegangers er niet door is bedorven. Gelukkig maar! Ik was al bang dat ze iets van medeleven en/of bezorgheid zouden tonen met de slachtoffers!
  Ze schijnen vrolijk hun vakantie voort te zetten.
  IK BEN ONTZETTEND BLIJ DAT HUN VAKANTIE ER NIET DOOR IS BEDORVEN!
  Als er in Amsterdam een tasjesdief wordt klemgereden, staat heel journalistiek Nederland op zijn kop, maar nu Islamieten weer eens allerlei mensen opblazen, worden we gerustgesteld met het feit dat de Hollandse gezelligheid in Egypte er niet onder heeft geleden.
  Wat een land…

 10. [36] Vlad,

  Zoals je elders op deze site hebt kunnen lezen, zijn er onder libertariërs discussies bezig of het
  verstandig (mogelijk) zou zijn om met een eigen politieke lijst deel te nemen aan verkiezingen.

  Mijn standpunt is : de kans op succes
  is voorlopig heel klein dus doe dat nu ff maar niet (want anders veel geld en energie weggeworpen).Inplaats daarvan is er een prima man die een integere indruk maakt,Geert Wilders die
  met een prima program (met sterk liberale inslag) lijkt te komen :
  ik zou hem volop steunen en hetgeen ik
  op de door jou aangereikte link lees,
  bevestigt me daar alleen maar in.

  Z’n voorgestelde aanpak van (Moslim-)terreur en migratie is het beste wat
  de afgelopen 35 jaar door een kamerlid
  over deze themata is gezegd :

  http://www.geertwilders.nl/

  Groetz,

  Cincinnatus.

Comments are closed.