We nemen aan dat de Nederlandse politici ook mee willen doen aan de grote kwijtscheldshow.
Daarvoor moet je natuurlijk eerst weten hoeveel geld heeft “Nederland” eigenlijk te vorderen en van wie.

We hebben daarvoor gezocht naar de “Financiële Balans van de Staat der Nederlanden” maar hebben tot nu toe niets kunnen vinden wat ons de gewenste informatie gaf.

Het zal toch niet zo zijn dat die balans er helemaal niet is? Dat de staatsboekhouding alleen maar uit een eenvoudig kassysteem bestaat?
Ieder snoepwinkeltje is immers al verplicht om boeken bij te houden met opgave van vorderingen en schulden.

Als de overheid dat niet doet, is het kwijtschelden van schulden wel heel eenvoudig. Dan is het uit de belastingbetaler gezogen geld gewoon uitgegeven, en onmiddellijk verdwenen.
Het achteraf nog eens kwijtschelden, is dan alleen maar iets voor de show.

Wie kan daar meer over zeggen of wie weet waar deze informatie te vinden is?

3 REACTIES

 1. Hub,
  Ik meen, dat die projecten worden gefinancierd door de Wereldbank. Het zal interessant zijn te weten, wie die onderhandelingen voert en namens welke landen dat gebeurt.
  Hoe de rekening Nederland-Wereldbank loopt weet ik niet. Wellicht wil de Rekenkamer hier wat over kwijt.

  Daarnaast is er natuurlijk ook bilaterale hulp. Het zou interessant zijn te weten, aan welke landen en aan welke projecten die is verstrekt en die lijst te vergelijken met de lijst van landen/projecten waarvan de schuld zal worden kwijtgescholden ($54 miljard).
  Groet,
  Harry

 2. [1] Goed idee; ik heb aan de rekenkamer de vraag gesteld en zal hier terugkoppelen als er een antwoord komt.

 3. Je moet hiervoor bij het ministerie van financien zijn. Dus even naar het min. van financien googelen. Type in bij zoeken ‘jaarverslag’. En dan moet je hebben financieel jaarverslag van het rijk 2004. (Nummer 4 in het lijstje van zoek resultaten).

Comments are closed.