De aanwezigheid van moslims van alle nationaliteiten en vooral die van Arabische nationaliteit, zijn een tastbaar fenomeen in elk van de EU-landen, en in West-Europa in het bijzonder, geworden. In sommige van deze landen, zoals Frankrijk, bijvoorbeeld, bedragen zij meer dan vijf miljoen en in veel landen hebben zij centra, instellingen, en activiteiten die zij in hun eigen Arabische en moslimlanden niet mogen hebben.

Als voorbeeld van de activiteiten die in het westen worden uitgevoerd en die niet in Arabische landen worden toegelaten zijn de Islamitische Partij van de Bevrijding, die vanuit Londen haar politiek platform heeft aangekondigd om een islamitisch kalifaat over alle hoeken van de aarde te vestigen. Tevens verklaart deze partij dat zij aan de Engelse koningin zal voorstellen dat zij zich tot de Islam moet bekeren, waardoor zij niet de islamitische belasting van niet-moslims (jizya) zou hoeven te betalen. Als tweede voorbeeld zijn de activiteiten van Abu Hamza al-Masri, die imam is van de Finsbury-moskee in Londen en die opriep tot de Jihad en tot zelfmoordaanslagen in Palestina, Irak, en Afghanistan. Het derde voorbeeld is dat in duizenden moskeeën en islamitische liefdadigheidsorganisaties in Europa en Amerika contributies worden ingezameld alsmede de ontvangsten van jaarlijkse bijdragen van de Europese regeringen.

Gezien de vrijheid van verkeer en personen, alsmede de genoten vrijheid om moslims in Europa te bekeren zijn de laatste vijf jaar beslissend geweest in het gestalte geven aan het beeld van de moslim-Arabier in Europa. Vanwege de incidenten en de praktijken die het Europese continent heeft ervaren, is het beeld van de Arabische moslim in het Europese aldus geworden: ,,een terrorist die zonder een geweten moordt of enige menselijke gevoelens heeft”.

De Europese burger heeft nu het gevoel dat Europa een doel is geworden voor islamitisch terrorisme, met name van het Arabische type. Dit vanwege de misdaden waarvan hij getuige is geweest en niet vanuit de verbeelding of een soort horrorfilm. Zelfs schrijvers en regisseurs van horrorfilms zouden nooit aan dit soort activiteiten hebben gedacht.

Het geeft geen krimp om te stellen dat de islam zulke acties verbiedt en dat hun daden de islam beschadigen, aangezien deze daden vanuit een theologisch uitgewerkte doctrine zijn gepleegd in naam van meer dan een miljard moslims, zoals Bin Laden, Al-Zarqawi en Al-Zahawhiri opeisen.

Niemand vanuit het Arabische of moslim-religieuze gezag heeft hen ooit tegengesproken of twijfel geuit over hun legitimiteit als vertegenwoordiger van de islam. Integendeel, er zijn legio fatwa’s van deze ulama om hun daden te ondersteunen.

Er zijn een aantal voorbeelden van misdaden die zijn gepleegd door moslims in Europa, zoals het in het openbaar oproepen tot geweld in moskeeën, zoals Nur Al-Din Kaplan, die door een Duitse rechtbank werd veroordeeld om te worden uitgewzen, vanwege zijn opruien tot geweld en zelfmoordaanslagen. Deze Nur Al-Din is sindsdien ondergedoken en de Duitse politie is naarstig naar hem op zoek.
Een ander voorbeeld is de open brief in de zomer van 2003 en gepulbiceerd door Ayman Al-Zawahiri om de moslimjeugd Europese en Amerikaanse doelen aan te vallen. De islamitische bekeringsfanaticus in Denemarken, Said Mansour gaat op een soortgelijke weg werder en distribueert een cassette onder moslims om zich bij Al-Zarqawi in Irak te voegen.

Deze immorele opruïng heeft ook geleid tot de moord op de Nederlandse cineast Theo van Gogh in november 2004 door een Nederlander van Marokkaanse afkomst. Dit incident kon alleen gebeuren in een atmosfeer van opruïng van sheiks die Allah niet vrezen en die ieder ander met een eigen mening als vijand van de islam bestempelt.

Als conclusie moet ik stellen dat de moslims in Europa conflicten bevorderen en geen vreedzame coëxistentie aanmoedigen. Als resultaat van deze activiteiten is een nieuwe generatie van miljoenen moslims in Europese landen een bron van angst en bezorgdheid voor regeringen geworden. Dit is omdat deze nieuwe generatie onder invloed is gekomen van extremistische fundamentalisten die de islam interpreteren zoals hen dat uitkomt. Ook heeft het te maken dat verlichte wetenschappers en intellectuelen geen parallelle inspanning hebben gedaan door tegenwicht te vormen om deze extremisten en asocialen te weerspreken.

Door middel van hun extremisme voorkomen de fundamentalisten dat de nieuwe generatie moslims de principes van vrijheid en verlichting eigen kunnen maken, welke voor meer dan een eeuw in de Europese samenlevingen hebben postgevat.

Deze verlichting heeft Europese gemeenschappen de kans gegeven om zich te ontwikkelen op elk gebied en dit heeft weer geleid tot de humanistische tolerantie die de huidige islamitische aanwezigheid in Europa mogelijk maakte.

In tegenstelling tot deze westerse tolerantie wordt het christenen in Arabische landen generaties lang verboden om kerken te bouwen, behalve dan binnen het kader van de meest ontmoedigende voorwaarden en vooral in Egypte het land van de christelijke Kopten.

Wat zullen deze miljoenen Europese moslims gaan doen in de Arabische landen als de Europese staten, Canada en de VS hen zouden uitwijzen? Ik zeg ‘als’, omdat deze landen kunnen hen niet uitwijzen, niet omdat ze bang zijn voor moslims, maar omdat hun wetten dit verbieden.

Van wat hier wordt gesteld is dat men kan concluderen dat diegenen die verkeerd spreken in naam van de islam hebben de islamitische aanwezigheid in Europa en Amerika er een gemaakt van conflict in plaats van coëxistentie.

Dr. Ahmad Abu Matar is een Palestijnse academicus en woont in Oslo, Noorwegen. Zijn oorspronkelijke artikel is gepubliceerd op www.elaph.com

97 REACTIES

 1. er zal uiteindelijk geen andere mogelijkheid overblijven dan massale repatriering. Een paar zware aanslagen en dan moet je zien hoe snel en gemakkelijk wetten kunnen worden aangepast. Als dat niet gebeurt dan krijgen we rassenrellen en komen hier hier de neo-nazi’s aan de macht want het volk gaat niet lijdzaam op de volgende aanslag zitten wachten.

 2. Het lijkt er inderdaad op dat alleen radicalen een tegenwicht zullen bieden tegen de islam – ik geloof niet in Moslimextremisme, de hele religie is het probleem. Van de politiekcorrecte politici (de hele tweede kamer op een paar personen na) valt geen enkel steekhoudend beleid te verwachten, luister maar naar de wereldvreemde praatjes over ‘liberale islam’ die hier moet worden ingevoerd maar in de realiteit nergens anders bestaat behalve in hun droomwereld. De politieke partijen die dit probleem moeten oplossen zijn dezelfde die het hebben veroorzaakt. Het conflict kan wel eens erger worden dan menigeen vreest. Ikzelf verwacht dat er een serieuze burgeroorlog in de straten van Nederlanse steden zal worden uitgevochten. Beiroet in de polder, en het ‘feest’ is intussen begonnen. Alweer een lelijk voorbeeld van een overheid die grandioos faalt in haar kerntaken (veiligheid) en zich ziekelijk bemoeit bet bijzaken, zoals importeren en subsidieren van moslims en critici voor racist uitmaken.

 3. Goed artikel.. want het probleem zit niet in GEISOLEERDE AFDELING-de moslimextremisten- maar in de GEHELE Moslim religie. Lees maar eens wat winston churchill daar over schreef.
  Wat er gaande is dat de religie wordt goedgepraat door deze isolatie van en z.g. kleinere groep. Hetzelfde zie je met de nazi-duitsland opeens is het maar een kleine groep die de problemen veroorzaakt zou hebben.Zo wordt dit tot de dag vandaag ook in duitsland zelf aan de burger voorgesteld.Het was maar een kleine groep van ons… jawohl ich habe es nicht gewusst ! Als je echter naar het gedrag kijkt van de gewone burger en soldaat in rusland of in normandie zie je dat dit niet klopt. Dat de overheid dit niet wil zien is begrijpelijk want deze haagjes zijn gericht om de mening en beleid van de burger zelf weg te halen. Alle moet controleerbaar zijn.Meest afschuwelijke De moslimextremist wordt zo dus een vrijgeleide gegeven. IK BEN SLECHTS EEN VAN DE 200 DIE HET KAPMES GEBRUIKT EN DAT HEEFT GEEN GEVOLGEN VOOR DE MOSLIM IN DE STRAAT DIE BLIJFT BUITEN SCHOT.

 4. Je ziet de overheid heel snel met verhalen in de pers komen over ´slechts´ 200 extremisten in Nederland. Dat is niet voor niets.. doch een zeer goed uitgedokterde strategie.Daar zijn psychologen voor in overheidsdienst om zulke verhalen in de pers te brengen.Die ervaring hebben ze opgedaan met de SP-er volkert van de graaf en het werkt want paul zakkenvÖller zie je elke week op de buis. Eerst help je v.d. graaf aan slechts 13 jaar brommen en nu verleen je steun aan een extremisten op indirecte wijze en openbaar.Dus extremisme wordt niet bestreden doch gecultiveerd en indirect aangemoedigt door je eigen mensen. Bloediger kunnen we het niet maken…..

 5. Hetzelfde zag je met het ja-stemmen voor de grondwet door de luxemburgers.Het werd hier in de pers verboden te vermelden dat deze ja-stem tot stand kwam door de ontvangst van 2000 euro per inwoner per jaar.Die vermelding had een krant een boete opgeleverd.

 6. Zeer relevant artikel.
  De quasi-verlichte collectivistische politici op dit subcontinent hebben decennialang hun "zending" op tirannieke wijze doorgedrukt. Het is lang niet meer de vraag, of er een Europese burgeroorlog komt, maar wannéér.
  Eén belangrijke algemene correctie zou ik hier willen maken (wat overigens niets afdoet aan de strekking), waardoor de maatschappelijke scheidslijnen beter worden weergegeven:
  Ik citeer:
  "Ook heeft het te maken dat verlichte wetenschappers en intellectuelen geen parallelle inspanning hebben gedaan door tegenwicht te vormen om deze extremisten en asocialen te weerspreken."

  We moeten goed onderscheid maken tussen lieden die zich graag (laten) tooien met titels als "verlicht", waar feitelijk de titel “quasi-verlicht” zou passen. Mutatis mutandis geldt dit voor “wetenschappers en intellectuelen”, i.p.v. “pseudo-wetenschappers en would-be-intellectuelen”, etc.

  We moeten goed begrijpen, dat (tenminste) sinds WO-II er in Nederland in elk geval (en in W-Europa ?) sprake is van stelselmatig misbruik van termen en begrippen door mainstream politici en hun lakeien met het doel de geschiedenis te vervalsen. Daarin speelt de stilzwijgende betekenisverandering van de politieke terminologie een zeer belangrijke propagandistische rol. (Op deze site treft men reeds vele voorbeelden aan van opzettelijke pogingen van politici om het volk te misleiden. Een ander voorbeeld is de politieke betekenis van het begrip "marktwerking".)

 7. Een goede leidraad hoe veel moslims over het westen denken zijn deze opinie-onderzoeken gedaan door de Daily Telegraph en Sky News verzameld door Daniel Pipes (Directeur van het Midden-Oosten Forum. Een ware oogopener:

  Estimating how many potential terrorists reside in ones country is a highly inexact business, but there’s a striking correlation between a British government report recently leaked to London’s Times a new opinion survey commissioned by the Daily Telegraph.

  Drawing on unidentified intelligence; the government report (analyzed by me at The Next London Bombing) finds as many as 16,000 British Muslims actively engaged in terrorist activity.

  Then, using standard survey research methods, the reputable YouGov polling firm interviewed 526 Muslim adults across Great Britain online during July 15-22, weighing the data to reflect the British Muslim population’s age gender, and country of origin. The survey found that 1 percent of them, or about 16,000 individuals, declare themselves willing, possibly even eager, to embrace violence in the effort to bring an end to ‘decadent and immoral’ Western society.

  Should their ranks really be so thick, such a huge number of potential terrorists could cause for Britain an unprecedented security crisis, with all the attendant economic, social, political, and cultural ramifications one can imagine.

  The YouGov survey contains many other statistics that should spark the interest, if not shock, of Britons and other Westerners.

  · Muslims who see the 7/7 bombing attacks in London as justified on balance: 6 percent.

  · Who feel sympathy for the ‘feelings and motives’; of those who carried out the 7/7 attacks: 24 percent.

  · Understand "why some people behave in that way": 56 percent.

  · Disagree with Tony Blair’s description of the ideology of the London bombers as ‘perverted and poisonous’: 26 percent.

  · Feel not loyal towards Britain: 16 percent.

  · Agree that "Western society is decadent and immoral and that Muslims should seek to bring it to an end": 32 percent willing to use non-violent means and (as noted above) 1 percent "willing to use violence if necessary"; Just 56 percent of Muslims agree with the statement that "Western society may not be perfect but Muslims should live with it and not seek to bring it to an end."

  · Agree that "British political leaders don’t mean it when they talk about equality. They regard the lives of white British people as more valuable than the lives of British Muslims": 52 percent.

  · Dismiss political party leaders as insincere when saying "they respect Islam and want to co-operate with Britain’s Muslim communities": 50 percent.

  · Doubt that anyone charged with and tried for the 7/7 attacks would receive a fair trial: 44 percent.

  · Would not inform about a Muslim religious leader "trying to ‘radicalise’ young Muslims by preaching hatred against the West": 10 percent.

  · Do not think people have a duty to go to the police if they "see something in the community that makes them feel suspicious": 14 percent.

  · Believe other Muslims would be reluctant to go to the police "about anything they see that makes them suspicious": 41 percent.

  · Would inform the police if they believed that knew about the possible planning of a terrorist attack: 73 percent. (In this case, the Daily Telegraph did not make available the negative percentage.)

  Another opinion poll, this one commissioned by Sky News and carried out by Communicate Research (which interviewed 462 UK-based Muslims by telephone) found similar results:

  · Muslims who agree with what the London suicide bombers did: 2 percent.

  · Who believe there is a Koranic justification for the bombings: 5 percent.

  · Disagree with the statement that "Muslim clerics who preach violence against the West are out of touch with mainstream Muslim opinion": 46 percent.

  · Think of themselves as Muslim first and British second: 46 percent. Another 42 percent do not differentiate between the identities. A mere 12 percent see themselves as British first and Muslim second.

 8. [1] Wladi,

  Een paar aanslagen verder en we krijgen allemaal verplicht een chip ingepland.

  Het is wel duidelijk dat de westerse regeringen deze aanslagen dankbaar aangrijpen om hun macht te vergroten
  en allerlei politiestaat-maatregelen door te drukken.
  In de USA heeft het congress recent
  die afgrijselijke patriot-act permanent gemaakt http://www.cnn.com/2005/POL… (de Londense aanslagen kwamen net op tijd), in Nederland heeft die griezel Remkes z’n kans schoon gezien en de
  vuurwapenwet "verscherpt", in het UK
  gaat de politie nog meer bevoegdheden krijgen (als beloning voor hun onbekwaamheid)…

  Jij kunt wel fantaseren over massale repatriëring van alle Moslims…de realiteit is dat er nog niet 1 Moslim-fanaticus (ook al heeft ie een AIVD-dossier zo dik als een telefoonboek)
  z’n uitkering of subsidie is kwijtgeraakt !!!! Wel hebben de haagse rovers en hun politie al 34.000 Nederlanders beboet omdat ze geen Ausweiss op zak hebben.

  We zitten diep in de shit…enerzijds hebben we een bevolking, decennia lang geïndoctrineerd door statistische propaganda die zich door "big media"
  laat drijven zoals een kudde vee door
  herdershonden, verder hebben we
  politieke leiders, bezeten van machtswellust die elke gelegenheid te
  baat nemen om de macht van de Staat (hun macht) te vergroten en tenslotte zitten we met schimmige fanatieke dwepers die zich willen laten opblazen voor hun gehallucineerde god (en daarin stilzwijgend gesteund worden door een percentage (niemand weet hoe groot) van de door politici naar hier gelokte moslims…

  Hoe meer aanslagen die Moslims plegen,
  hoe meer het door big media opgehitste publiek oproept tot maatregelen, hoe
  gretiger de politiek inhakt op onze
  vrijheden….

  We zinken langzaam weg in een "Orwelliaans moeras".

  Groetz,

  Cincinnatus.

 9. Gegeven is ook dat de moslimcultuur alleen kan bloeien door afzondering isolatie. Je ziet dit principe in de hoofddoekjes terug. Pak je vrouw in een doek en niemand maakt er contact mee of zal dit durven door de afhakkingen welke volgen.Dus zonder haar gewoon af van de wereld en je zit goed en kan je uitleven. Die z.g. leiders doen het gelijke. Zonder de moslim af t.o.v. de britse of nederlandse samenleving en breng hem in die isolatie je kapmes cultuur bij. Dat lukt altijd. Vandaar dat moslims ook hun eigen moskee zograag willen.De plek waar ze ongestoord= geisoleerd kunnen plannen en preken.Wat mij byzonder trof was tijdens een bezoek in het ziekenhuis in breda waar er nederlandse meiden werken, getrouwd met een moslim, die gewoon hun doeken moeten dragen op het werk.Zover kan je gaan. Eerst de vrouw isoleren van haar roots dan de rest. Als de rest niet wil schiet ze dan maar neer. Dat gebeurt al in het klein.Toen ik vroeg wie er bij haar van haar eigen familie nog op bezoek kwam bleef dit op 1 a 2 man steken.Velen die naar jaren toch terug willen en die doek kwijt willen, worden genadeloos afgestraft door haar kinderen dan maar in een moslimland te laten opgroeien. Dan kan deze hoofdoeker er achteraan en wordt ze daar alsnog een kopje kleiner gemaakt zonder nederlandse rechtspraak maar met de moslimrechtspraak. Die oordeelt daar wel iets anders over.

 10. [8] Ik laat Charley Reese nog ff aan het woord :

  What Americans need to realize is that it is impossible to increase government power without decreasing individual liberty. Government power, after all, means coercing people into doing some things and into refraining from doing other things. Every law says to the citizen, "You must" or "You shall not." Thus, liberty is lost incrementally, law by law by law. Dictatorships do not arise from dictators’ telling people what terrible things they plan to do; all dictatorial power is built on a promise of good things – safety, security, prosperity.

  As a true conservative with a strong libertarian streak, I fear government more than terrorists and criminals. Random acts by random individuals with no army and no air force can be dealt with much more easily than actions by a government backed up by military and police power. In recent years, federal law enforcement has expanded to the point where there is now an equivalent of five military divisions armed and invested with the power to make arrests.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 11. Wanneer de aanslagen in Augustus pas goed losbarsten zal Europa beseffen dat we van ons continent een groot-kosovo hebben gemaakt.
  Het blijven appeasen van lieden die jongens zo oud als mijn zoon 200 zweepslagen geven en vervolgens opknopen omdat ze homo zijn, een vergelijkbare vergissing is in de geschiedenis onbestaande.
  Of toch?
  De Inca’s verwachtten de komst van "witte goden" van overzee.
  Toen ze kwamen, werden ze met gepaste eer binnengehaald. Hun lot was daarmee bezegeld.

 12. op een bepaald moment komt er echt wel een opstand en dat is als politici niet kunnen verdoezelen dat ze niets kunnen leveren. Het geld raakt vrij snel op zodat de verarming toeslaat en als er verder nog een paar aanslagen hier en daar worden gepleegd en blijkt dat de politici niets anders kunnen dan wat slap leuteren dan is het snel afgelopen.

 13. [14] dan laat het volk zich niet meer rustig houden omdat het de verarming en de levensbedreigende onveiligheid aan den lijve gaat ondervinden.

 14. [13] Nederlanders in opstand?Ik ben bang van niet.Vraag is ook of we nog terug kunnen.Om het tij te keren zijn maatregelen nodig die door de linkse kerk nog steeds met de tweede wereld oorlog vergeleken worden namelijk massaal uitzetten (door links uitgelegd als deportatie).Nederlanders blijven daar gevoelig voor ben ik bang.

 15. [13] Nederlanders in opstand?Ik ben bang van niet.Vraag is ook of we nog terug kunnen.Om het tij te keren zijn maatregelen nodig die door de linkse kerk nog steeds met de tweede wereld oorlog vergeleken worden namelijk massaal uitzetten (door links uitgelegd als deportatie).Nederlanders blijven daar gevoelig voor ben ik bang.

 16. Nee, het komt zo ver dat we op een gegeven moment hulp nodig hebben om niet gedwongen bekeerd te worden. En wie gaat ons dan moeten komen helpen, zo binnen 20-30 jaar? ten derden male?
  juist, de Verenigde Staten dus, ten derden male! Bid maar dat ze willen.

 17. "Of course the people don’t want war. But after all, it’s the leaders of the country who determine the policy, and it’s always a simple matter to drag the people along whether it’s a democracy, a fascist dictatorship, or a parliament, or a communist dictatorship. Voice or no voice, the people can always be brought to the bidding of the leaders. That is easy. All you have to do is tell them they are being attacked, and denounce the pacifists for lack of patriotism, and exposing the country to greater danger."

  — Herman Goering at the Nuremberg trials

  Begrijp niet helemaal waarom sommige mensen zich hier "libertarisch" noemen".

 18. Uitzetten? Naar Madagascar zeker?

  Klinkt me bekend in de oren uit m’n geschiedenislessen…

  Of je wilt werkelijke vrijheid (libertarisme!) – en dus een laissez-faire (kleine) overheid, waar eenieder doet waar hij zin in heeft, of je wilt een overheid die bepaalde bevolkingsgroepen onderdrukt en/of verjaagt (moslims?). Als je het tweede vindt, moet je dat a) gewoon eerlijk toegeven, en b) je niet libertarisch noemen.

 19. Albert schrijft o.a.: ‘Door middel van hun extremisme voorkomen de fundamentalisten dat de nieuwe generatie moslims de principes van vrijheid en verlichting eigen kunnen maken (…)’. Extremisme is echter slechts een exponent van de Islam, die immers als kern de volkomen onderwerping van het individu heeft. Hierbij is de wereld ook nog eens opgedeeld in wij/zij waarbij ‘wij’ (mohammedanen) zich niet mogen mengen met ‘zij’ (de ‘ongelovigen’) die vogelvrij zijn en bestreden moeten worden. Juist vrijheid zal dus altijd geparasiteerd worden om het tegendeel te bereiken. Hoe dit te voorkomen is misschien het grote dilemma voor een vrije samenleving?

 20. [22] Inderdaad Vincent, dat is het grootste dilemma waar het vrije westen voor staat. Alhoewel ik dat niet heb geschreven, maar Dr. Abu Matar. Ik sta wel volledig achter zijn analyse. Tijdens mijn tijd in Tunesie heb ik met veel Arabieren uit andere landen gesproken en zij vertelden mij ook hun dilemma. De meesten van hen willen vrijheid en de westerse manier van leven, maar worden daarvan weerhouden door de Islam. Iets dat Hans Labohm ook heeft aangehaald in zijn artikel over de starre Islam.

  De enige manier om van dit dilemma af te zijn is om de Islam te seculariseren, maar dat stuit op weerstand van de Ulema, die de Koran en (in mindere mate) de Hadith als woord van god en daden van de profeet zien. Dat is de impasse, waarom de Arabische en moslimwereld in een staat van lethargie bestaat. Hans Sennholz van de Oostenrijkse School schetst de zelfde problemen in Europa met de islamieten die niet willen integreren.

  Het antwoord vanuit westerse zijde is een mengeling van pragmatisme en ‘wishful thinking’, want als we maar meegaan en de islamieten hun zin geven dan komt het allemaal wel goed. Terwijl de meest geijkte methode zou moeten zijn, of jullie passen jullie doctrine aan, zodat het verenigbaar is met de westerse samenleving, of er is maar een mogelijkheid en dat is het verbod op die doctrine. Iets soortgelijks is met het nazisme gebeurd. Als de Islam is aangepast (Soefi?) dan is er geen enkel probleem, want staat en kerk zijn dan ook in deze religieuze doctrine gescheiden.

  Men moet wel begrijpen dat een klassiek-liberale staat de fysieke bescherming en veiligheid moet garanderen van de burger. Ook als dat een inbreuk maakt op de vrijheid van anderen die geloven dat men geweld moet prediken en anderen opruiien tot het plegen van aanslagen.

 21. Ik zou eigenlijk niet moeten reageren, maar ik kan het helaas niet laten.
  Als we alle mensen moeten uitzetten, opsluiten, de mond snoeren, e.d., die er gewelddadige ideeën of doelen op na houden (zeker als je "geweld" in een algemene libertarische zin beschouwt) kunnen we ook met alle groenen, socialisten, nationalisten, fundamentalistische\orthodoxe christenen, hindoes en joden hetzelfde gaan doen.
  En als ik sommige reacties in deze thread bekijk zou een overheid met een paar redelijk capabele juristen in dienst ook nog wel een paar mensen hier kunnen pakken voor oproepen of aanzetten tot dwang en geweld tegen hun medeburgers. In Engeland zou je nu dankzij mr.Blair ongetwijfeld worden vervolgd voor indirect aanzetten tot haat en onverdraagzaamheid.
  Ik begrijp op zich wel de angst voor ideologieën die onze vrijheid bedreigen, maar de merkwaardige focus op de islamieten begrijp ik niet. De socialisten, christen-conservatieven, groenen, en nationalisten, om niet te vergeten de anti-risico puriteinen en belangengroepen uit het hele maatschappelijk spectrum, zijn in het westen aanzienlijk talrijker en vormen politiek een veel groter gevaar voor onze vrijheid dan moslims ooit kunnen zijn. Ze hebben niet één zetel in onze vertegenwoordigende organen. Ze vormen slechts zo’n 6 procent van onze bevolking, en als ik de gegevens van Karel de Grote over dat onderzoek zo bekijk, valt me toch op dat 73% van de Britse moslims wel degelijk een vermoedelijke aanslag zou aangeven. Dat percentage zie ik niet echt dalen in de komende eeuw. Het is meestal de minderheid die zich aan de meerderheid aanpast, en de meerderheid van het Westen is relatief liberaal. Met nadruk op het woord relatief. Want als Albert zegt dat moslims hun doctrine aan moeten passen aan de westerse samenleving, vraag ik me af wat hij daaronder verstaat. De meeste westerlingen zijn tamelijk collectivistisch. Het lijkt me toch niet wenselijk dat ze zich daaraan aanpassen. Ik zie meer heil in het proberen tegen te houden van wetgeving die vrijheid inperkt, en het moeilijk te maken om dergelijke wetgeving democratisch in te voeren, dan de overheid te laten bepalen welke ideeën er gehouden en gecommuniceerd mogen worden. Je moet altijd heel erg uitkijken wat voor wapens je de overheid in handen geeft. Voor je het weet draait hij zich om en slaat je er zelf de hersens mee in.
  Ik vraag me ook af: Is het dan wél geoorloofd om op te roepen tot invasie van landen als Irak en Iran, om mensen op te roepen met dodelijk geweld mee te vechten tegen de "ongelovigen" die weerstand bieden tegen de verspreiding van het wereldwijde kalifaat van vrijheid en democratie? Of hangt het toch een beetje van het doel af welke middelen geheiligd zijn?

 22. [24] Owl, eerst zeg je dat de meerderheid van het westen vrij liberaal is en in de volgende zin dat de meeste westerlingen tamelijk collectivistisch zijn.
  ?

 23. [21] Verontruste gelover in vrijheid:
  Het bovenstaande artikel pleit nergens voor uitzetting van moslims, het schetst enkel de problematiek.
  Een libertarische oplossing voor dit probleem zou zijn om de verzorgingsmaatschappij af te schaffen in plaats van bevolkingsgroepen terug te sturen (wat overigens niet hetzelfde is als deportatie uit je eigen land). Dit zou al tot gevolg hebben dat islamisering minder snel gaat.
  Overigens kan de verzorgingsstaat zelf misschien een oplossing bieden: wanneer binnen 30 jaar de westerlingen vergrijsd en de allochtonen talrijk zijn, zullen allochtonen veel meer moeten betalen aan de verzorgingsmaatschappij dan dat ze eruit kunnen halen.
  Je zal ze dan zien … wegtrekken!

 24. [27] Quirium,

  Of het euthanasie-percentage gaat fors de hoogte in natuurlijk.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 25. [26]
  *Relatief* liberaal. Ik neem aan dat Owl bedoelt: liberaal in vergelijking met fundamentalisten, collectivistisch in vergelijking met libertariërs/klassiek liberalen.

 26. [27]
  Het artikel pleit niet voor uitzetting, maar sommige reacties wel.

Comments are closed.