De benzine prijzen stijgen en stijgen… De ANWB, BOVAG en RAI deden een oproep aan de Nederlandse regering voor compensatie. Maar hoe zit het nu precies met de feiten? Daarom een kort artikeltje over benzineprijzen en algehele lasten.

Met behulp van Elsevier van deze week kunnen we het volgende vaststellen:

Feit-1. – Het gemiddelde inkomen van Nederlanders is sneller gestegen dan inflatie (afgelopen 90 jaar).
Feit-2: – De benzineprijs is de afgelopen negentig jaar ongeveer in de pas gebleven met het inflatiecijfer.
Feit-3: – Nederlanders besteden daarmee een steeds kleiner deel van het budget aan benzine.

Het volgende plaatje gepubliceerd in het Reformatorisch Dagblad geeft ons de volgende feiten:

www.refdag.nl/website/foto/…

Feit-4: – 65 % van de huidige benzineprijs bestaan uit accijns, heffingen en belasting.
Feit-5: – 35% bestaat uit de productprijs (vraag en aanbod).

Wat leren ons deze feiten nu precies?

Vanwege een grote vraag aan brandstof is het aanbod van brandstof de afgelopen 60 jaar mee gestegen. Ondanks de gereguleerde markt is de prijs van benzine niet onbetaalbaar en naar verhouding gedaald, aangezien het welvaartsniveau is toegenomen en de oliecapaciteit eveneens toenam. Ook kunnen we constateren dat de huidige prijs van 1 liter benzine voor 65% bepaald wordt door de overheid.

Elsevier stelt in het artikeltje dat de overheid altijd als schuldige wordt aangewezen, maar dat vooral de dollarkoers en de prijs van ruwe olie verantwoordelijk zijn voor de benzine prijs. Natuurlijk is de eindprijs daarvan afhankelijk. Wat Elsevier echter niet constateert is dat de accijnzen, heffingen en BTW boven op de prijzen komen. Bij een stijgende productprijs stijgt het BTW bedrag mee (de accijnzen worden aangepast met de inflatie). De overheid profiteert momenteel van de stijgende benzineprijzen dan ook flink.

Elsevier constateert bovendien dat het extra kwartje accijns van kok destijds werd gecompenseerd door een dalende prijs. Jammer is dat Elsevier nu niet constateert dat door een stijgende prijs, de BTW van de overheid extra verhogend werkt en dat het kwartje van Kok nu niet meer is gecompenseerd door een dalende productprijs. De feiten wijzen uit de overheid de meeste invloed heeft op de olieprijs (65%). Het is daarom logisch en terecht dat consumenten hun pijlen als eerste op de overheid richten.

De overheid bewijst iedere keer opnieuw onbetrouwbaar te zijn. Het kwartje van Kok was dus ter compensatie van een dalende prijs.. Echter bij een stijgende prijs compenseert de overheid niet en harkt men graag de extra financiële “meevaller” binnen, zodat het geld beschikbaar kan komen voor nieuwe bodemloze putten. Het is eveneens geld wat uit de markt wordt gehaald, wat zal leiden tot een minder goed draaiende economie.

Veel burgers zullen beamen dat het betaling van belasting noodzakelijk is voor bepaalde voorzieningen. Als we kijken naar de infrastructuur, kunnen we echter constateren dat de automobilist maar weinig terug heeft gekregen van zijn centen. De prijzen van benzine zijn b.v. in de V.S. een stuk lager, terwijl daar ook nog de belasting bij inzit voor onderhoud aan wegen e.d. In Nederland hebben we daar nog andere bizarre heffingen voor.

Bij iedereen die graag belasting betaalt, moet toch een belletje gaan rinkelen. De overheid produceert allerlei diverse belastingsoorten met allerlei valse redenen. Het lijkt van de moderne overheid steeds meer de taak om het binnen halen van inkomsten ondoorzichtig te maken, en met misleiding en valse argumenten (zoals onzin over het milieu) extra geld binnen te halen. Helaas verdwijnt het merendeel van dit geld in bodemloze putten die het meerendeel van de bevolking niets zal opleveren (betuwelijn, HSL om maar wat te noemen).

Op zich is dat een compliment waard, want als we naar de werkelijke bereidheid van burgers kijken om het huidige niveau aan belastingen en heffingen betalen zullen we een ander beeld zien.

Die bereidheid is eenvoudig te testen. We vervangen alle verschillende belastingen door één bedrag per jaar. Hiervoor krijgt iedere burger (bij wie wat te halen valt) 1 keer per jaar een rekening thuisgestuurd. Deze moet binnen 6 maanden in 4 termijnen worden betaald m.b.v. acceptgiro’s.

Hoe groot denkt u dat het draagvlak voor het huidige niveau aan belastingen en heffingen dan nog zal zijn?

10 REACTIES

 1. jammer dat de feiten welke je noemt EN niet correct zijn kwa berekening En niet relevant zijn door de vergelijking met de feiten. Feiten 1 en 2 leiden niet de feit 3 . Feit 1 waarmee je begint is een verband proberen aan te tonen tussen 2 economische gegevens berust op ….? Feit 4 en 5 zijn niet juist kwa percentages jammer.

 2. Houdt je vast aan gegeven dat feiten 1 en 2 zouden leiden tot feit 3 dan stel ik daar een berekening met tegenovergestelde bewering: feit 1 en feit 2 leiden tot feit 3; Nederlanders besteden daarom een steeds GROTER deel van hun budget aan benzine.

 3. De percentages zijn afkomstig uit de tabel gepubliceerd in het refdag en zijn circa. Er zijn verschillende manieren om te berekenen wat exact het bedrag is, maar allemaal geven ze aan dat het overheidsdeel het meest significante deel is.

  Met de huidige stijgende prijzen kan je zeggen dat er steeds een groter deel van het inkomen aan brandstof wordt betaald. Maar nog niet een wereldschokkende hoeveelheid. Het welvaartsniveua lijkt toch echt hoger te liggen dan 90 jaar geleden, en het aantal auto’s is in die tijd ook explosief toegenomen.

  Persoonlijk vind ik overigens dat een overheid zich niet zou moeten bezig houden met de benzine/brandstof prijzen en ik zou het dan ook geheel aan de markt willen overlaten.

 4. Als ik het goed begrepen heb is de overheid zelfs zo pervers om BTW te heffen over de ’toegevoegde waarde’ van de accijnsen die zij zelf al eerder op de brandstofprijzen heeft geheven. Daarnaast heeft de huidige hoge olieprijs direct invloed op de prijs van het gas dat wij verplicht moeten afnemen van de staat en die om onduidelijke redenen is gekoppeld aan de olieprijs. Laat liever de markt bepalen wat een kuub gas moet kosten.

 5. en wat te denken van het feit dat de brandstofprijzen bijzonder weinig te maken hebben met de prijs van de ruwe grondstof – olie.

  veruit het allergrootste deel van de energie wordt verbruikt aan het opsporen, transporteren en rafineren van de grondstof. dit kostbare proces bepaald ook de uiteindelijke prijs aan de pomp. met het grootste deel bedoel ik zo’n 95%. (dit geldt trouwens voor AL onze energie)

  als we het over auto’s hebben betekent het concreet dat slechts 2 tot 5 % van de energie die in olie zit – die als ruwe energie in de grond zit – gebruikt wordt om te rijden. de rest gaat verloren in het ‘orderen’ van deze energiebron. dus de ruwe olieprijzen spelen een te verwaarlozen rol in de totstandkoming van de prijzen aan de pomp.

  iets anders is het misverstand dat olie schaars is of wordt. natuurlijk raken bepaalde bronnen ‘leger’ naar mate ze langer gexploiteerd worden, en ja, uiteindelijk zal de voorraad ‘easy’ olie uitgeput zijn. maar uit talloze bronnen waarvan decennia geleden al voorspeld was dat ze nu al lang ‘op’ zouden zijn wordt nu nog steeds vrolijk olie gepompt.

  verder is van iets dat schaars is de prijs altijd hoog. dat zou al helemaal zo zijn bij een enorm gevraagde ‘staple’ als benzine. en toch is benzine een relatief goedkoop product – enkele dubbeltjes per liter, en dat is dan inclusief de winst voor oliemaatschappijen – het is de overheid die het een duur product maakt door het excessief te beprijzen.

  gegroet.

 6. Feit 4;…. 85,6 % .. van de benzine bestaat uit belastingen.
  En dat is nog iets meer doch om een paar tienden. Shell verdient 2 cent per liter doch die worden ook weer belast…
  enz.
  Lijkt verdacht veel om een CDA geschreven artikel of is het nog een oude wim K. aanhanger.
  De C voortaan weglaten heeft niets meer met christelijk te maken doch met- enkele voorbeelden – T van terreur, A van afpersing….e.a.

 7. … Ze nemen ook niet voor niets 90 jaar want 90 jaar geleden waren er in verhouding zeer weinig mensen die een auto hadden. Jaar 1915 was bovendien een 1e wereldoorlog jaar.

 8. Tja en dan "onze" marktleider. al vele jaren constateer ik dat precies als er vakanties beginnen Shelle de prijzen verhoogd met een tot enkele centen per liter. Iets waar je niemand over hoort en waar ook "onze" kamerleden nooit iets op tye merken hebben

 9. Interessant… Zeker betaalt de (ver)nederlander veel meer belastingen op benzine e.d. dan de gemiddelde VS-burger. En ik zie bijna niets in de wegvoorzieningen in NL die beter zijn dan in de VS (toevallig, zijn de NL-wegen veel smaller dan die in de VS).

  Dus: waarom meer belasting betalen? Ik zie maar een reden: deel ervan wordt aan andere doeleinden besteed dan weginfrastructuur. Missschien aan de onderhoud van onze analfabete en/of gesluierde medeburgers.

  Wat een leuk land.

 10. Had ook al eens zo’n soor bericht gelezen. Maar valt het niet op hoe de olieprijzen dalen? Vanmorgen las ik dat de prijs voor een vat ruwe olie gelijk lag aan de prijs begin dit jaar. Nou aan de pomp merk je er nog maar bar weinig van. Behalve als straks de prijzen weer gaan steigen…

Comments are closed.