De LPF fractie, die deels al niet meer lid is van de vereniging LPF, is weer een fractielid armer. Nawijn heeft in een brief aan de voorzitter van de Tweede-Kamer aangekondigd verder te gaan als Groep-Nawijn. Dit alles volgde na de kritiek van de LPF-fractie en LPF-vereniging op het gebruik van het huis van Pim Fortuyn voor een persconferentie samen met Dewinter van het Vlaams Belang waarin een nieuwe denktank werd aangekondigd.

Het klopt inderdaad dat Fortuyn zich in de verkiezingscampagne zich fel tegen Dewinter opstelde. Logisch, gezien hij sowieso niet kon gebruiken dat zijn tegenstanders zich hem nog makkelijker zouden kunnen demoniseren als foute extreem rechtse xenofoob. De tijden lijken inmiddels veranderd. Dewinter is in Nederland bijna een graag geziene gast en zelf extreem-links lijkt wat gas terug genomen te hebben als het gaat om een bezoek van Dewinter aan Nederland.

Nawijn was als eens spreker bij een bijeenkomst van het Vlaams Belang en kon het kennelijk goed met Dewinter vinden.

Maar de vraag komt op wat hij nu eigenlijk wil met deze nieuwe “denktank”?

Momenteel wil Nawijn een beweging opbouwen en straks gaan deelnemen aan de 2e kamerverkiezingen. Eerst wil hij onder zijn eigennaam deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Zoetermeer. De vraag is waarom dan op dit moment al een “denktank” oprichten met het Vlaams belang. Naar mijn mening is het een opportunistische zet. Dewinter is immers in België behoorlijk populair en de 2e partij in Vlaanderen. Ook in Nederland zijn ongetwijfeld mensen die wel sympathie hebben voor dhr. Dewinter. Nawijn hoopt op deze manier dus zijn “populariteit” te verhogen en zo voldoende kiezers achter zich te krijgen.

In de politiek werkt het echter anders. Een politiek leider die iemand anders nodig heeft (zeker uit het buitenland) zal ongetwijfeld mislukken in het huidige systeem.

Daarnaast is nog iets opmerkelijks met Nawijn. Hij heeft geen politieke visie. Enerzijds wil hij graag samenwerken met het Vlaams Belang, anderzijds wil hij niets te maken hebben met Michiel Smit van Nieuw Rechts. Dit terwijl Smit toch ook (goede) contacten onderhoud met het Vlaams Belang.

Als we de politieke carrière van dhr. Nawijn bekijken, kunnen we stellen dat deze tot nu toe onsuccesvol is geweest. Meestal neemt hij geen duidelijk en helder standpunt in, en als hij het wel doet komt hij er later weer op terug. (zoals zijn uitspraken over de doodstraf b.v.).

Met de geloofwaardigheid van Nawijn komt het dus niet meer goed in Nederland, denk ik.

Het blijft pijn met Nawijn… of zal hij ooit met een “gedachtengoed” komen en voor zijn mening uit komen???

5 REACTIES

 1. Nawijn en Dewinter hebben niets, maar dan ook niets met het libertarisme gemeen, waarschijnlijk heeft Mao-Rijnissen nog meer puntjes met libertarisme gemeen, en dat is ook al heel weinig.

  Nationalisme en liberalisme sluiten elkaar m.i uit. Nationalisme stelt namelijk een collectief, de "natie" boven het individu. Niet voor niets waren zelfs Marx en Lenin er voor dat revolutionairen het "bourgeois nationalisme" moesten ondersteunen om de massa’s te mobiliseren.

 2. Dat staat ook nergens in het bovenstaande stukje…

  Overigens valt niets te zeggen over met welke politieke ideologie hij iets wel of niets gemeen heeft, aangezien hij nauwelijk beoordeelbaar werk heeft afgeleverd.

 3. [1] Kl dat is niet helemaal waar.
  In het Vlaams Belang bestaan 3 strekkingen: de Vlaams-nationale (of beter patriottische) strekking, die vooral Vlaanderen onafhankelijk wil zien, de anti-vreemdelingenstrekking die vooral de moslims buiten wil of op zijn minst neutraliseren, en de conservatieven, die een sterke staat willen met een strenge maatschappelijke orde, die vooral moet dienen om te garanderen dat hun economische luik goed kan functioneren, dat LIBERTARISCH is.
  Dus van alle partijen in België is het Vlaams Belang diegene met het meeste sympathie voor (economisch) libertarisme.
  De klassiek-liberale denktank Novacivitas.org heeft niet voor niets nauwe banden met het Vlaams Belang sinds het liberalisme in de VLD zoek is.

 4. "In de politiek werkt het echter anders. Een politiek leider die iemand anders nodig heeft (zeker uit het buitenland) zal ongetwijfeld mislukken in het huidige systeem."

  Zeker voor Vlaanderen en Nederland geldt dat ze voor elkaar veel minder buitenland zijn dan sommigen wel zouden willen.
  Het Vlaams Belang herbergt ook het in Vlaanderen levende orangisme.
  Overigens is het precies dàt wat de Vlaamse beweging is: het is de Nederlandse contrareactie op de Belgische omwenteling in 1830. De Nederlandse roots zijn niet vergeten en nog steeds de belangrijkste reden van bestaan. Vlaanderen onafhankelijk wordt door velen gezien als een tussenstap naar de feitelijke hereniging der Nederlanden. Het weze een republiek of onder Oranje.

 5. Oranje is hét symbool én de oorzaak van verdeeldheid tussen nederland en belgie.
  indien de vlamingen en de nederlanders het willen dan kunnen we één worden.
  wellicht in een confederatief verband.
  ik hoop dat dan tegen die tijd de problemen met de franstaligen zijn opgelost.
  misschien willen de wallonen dan bij frankrijk?

Comments are closed.