Minister Peijs van verkeer en waterstaat wil per 1 januari een wet van kracht laten worden, waarin staat dat het vervoer van losliggende of rondslingerende spullen in de auto verboden moeten worden.
Te denken valt aan telefoons, tassen, stratenboeken, flessen enz.

Bij een botsing of te hard remmen kunnen deze voorwerpen worden gelanceerd en de inzittenden zwaar letsel toebrengen.
Deze bewering kan niet door haar met feiten ondersteund worden. Het is niet ondenkbaar dat in bepaalde situaties dit ook werkelijk kan gebeuren, is het verweer dan.
In een enquête van de Telegraaf blijkt dat 90% van de ondervraagden deze wet overbodig vinden.
De meeste respondenten ontkennen niet dat losliggende spullen een gevaar kunnen opleveren, maar wijzen op de verantwoordelijkheid van de bestuurder.
Zij spreken van een overdreven bemoeizucht.
Mocht de wet in werking treden, dan zal de politie bij het constateren van het hebben van rondslingerende spullen in de auto een boete opleggen. (De hoogte is nog niet vastgesteld.)
Kunnen ze tevens even controleren of u zich kunt legitimeren. Sinds de invoering van de legitimatieplicht zijn 34523 mensen bekeurd. Er wordt echter nergens vermeld of er ook maar een terrorist is gevonden. (Dat was toch het doel van de legitimatieplicht!)
Al met al krijgen de politiekorpsen zoveel extra taken opgelegd: controleren van losliggende spullen, snelheidscontroles, legitimatieplicht, alcoholcontroles etc, dat ze geen tijd meer hebben voor hun primaire taak. Namelijk het in staan voor de veiligheid van de burgers en het daarmee gepaard gaande oplossen van geweldsdelicten. Tenslotte worden zij daarvoor door diezelfde burgers betaald.
Het wordt tijd dat er prioriteiten gesteld gaan worden. Deze wet wekt weer de indruk dat de achterliggende gedachte is om de staatskas te spekken.
Nu ik toch over losliggende spullen heb, weet ik wel iets wat werkelijk ongelukken kan voorkomen.
De losliggende spullen op de snelweg, stenen of steentjes genaamd, worden met grote regelmaat door mijn medeweggebruikers rondgeslingerd met als gevolg dat er vele voorruiten sneuvelen en door de schrikreacties van de bestuurders het ook menigmaal tot een verkeersongeluk komt.
De losliggende spullen langs de snelwegen en viaducten dienen opgeruimd te worden, zodat vandalen deze voorwerpen niet vanaf een viaduct naar de voortsnellende auto’s kunnen gooien.
Dit feit heeft tenminste al een mensenleven gekost, voor de losse spullen in de auto is nog geen bewijs geleverd.
Mevrouw Peijs u bent verantwoordelijk voor verkeer en waterstaat. Dus ruimt u eerst zelf de rondslingerende rootzooi op.
Met de telkens veranderde wetgeving en de meest ridicule plannetjes lijkt het kabinet op een uit balans geraakte kogelslingeraar. Echter zij dan het dan zonder het gebruikelijke vangnet.
Je weet nooit waar de kogel neerkomt.
Maar tot op heden is elke maatregel die de overheid genomen heeft anders uitgepakt dan zij voor ogen had.
En de dupe zijn de burgers en zij merken dit in hun koopkracht.
Ik zie deze maatregel dan ook als de zoveelste verkapte belastingverhoging.

6 REACTIES

  1. je hebt bij iedere willekeurige politiecontrole 100% kans op een boete want er ligt altijd wel ergens een dropje te slingeren in je auto en daar gaat het om: maximaliseren van de omzet bij de politie.

  2. Het is al weer achterhaald (komkommertijd?) maar Kameraad Karla zal ongetwijfeld na het zomerreces met een nieuw plannetje komen om nieuwe boetes te kunnen schrijven. Houd de 3e dinsdsg maar goed in de gaten.

  3. Een uitstekend artikel en toont ook duidelijk aan dat Nederland op weg is naar een politiestaat. Nauwelijks wordt het terrorisme bestreden, want iedereen wordt toch hier vrijgesproken, tenzij je Mohammed Bouyeri die graag als martelaar in de gevangenis wil zitten en daarom met zoveel woorden om gesmeekt heeft.

    Tegelijkertijd worden normale, hardwerkende, onschuldige en productieve mensen in Nederland geterroriseerd door een overheid met labiele politici die hun eigen agenda willen uitvoeren.

    Beste jongens en meisjes in de politiek, doe nu iets waar we in Nederland echt wat aan hebben, zoals het opsporen van criminelen en terroristen. Dat is de essentiele taak van de overheid en niet jullie salarisbetalers te sarren met absoluut slechte wetgeving.

  4. Ik heb maar één boodschap voor dit soort politici: onmiddellijk opgehoepeld zonder uitkering.

Comments are closed.