Hoe erg de recente terreuraanslag in Londen ook is, politici maken er dankbaar gebruik van om hun eigen plannen door te drukken.

Dat begon al met Jan Peter Balkenende die een uur na de aanslag al verklaarde dat het toch wel nodig was om goed “samen te werken” in de EU.
Verklaringen van de opperhoofden vanuit Gleneagles noemden ook de EU! En dat ging door tot gisteravond laat toen Camille Eurlings heel duidelijk liet merken dat die EU zo belangrijk was. De bomaanslagen waren daar een bewijs voor!
Ook vanuit Luxemburg, waar zondag het referendum over de grondwet gehouden wordt, bereiken ons dergelijke kreten. Het zal mij niets verwonderen als velen ook daar niet het onderscheid zullen zien tussen “samenwerken” en “zichzelf ondergeschikt maken”. De politici boffen maar weer met zo’n aanslag.

Ook de ratificatie van Malta door politiekelingen in het Parlement wordt breder uitgesponnen dan het ver weg schuiven van ratificatie door Polen, Denemarken en Tsjechië. Malta wordt (ten onrechte) sterker aan de Luxemburgers voorgehouden.

Ook op een andere manier wordt gewerkt om de kaarten voor het invoeren van (delen van) de grondwet goed te leggen. Zie maar langs hoeveel sluwe wegen de mening van de (63 %) meerderheid wordt gekleineerd.
Er wordt gezegd dat dat “fiasco” alleen maar komt doordat kabinet en politici het zo stom gedaan hebben. Niet omdat die grondwet niet deugde. Anders hadden ze wel “ja” gestemd.

Ook de woorden die gebruikt worden in de media duwen die kant op: Het referendum resultaat was een fiasco, een echec, een mislukking, een falen en meer dergelijke woorden met een negatieve image.
Bijna nergens zie of hoor je dat de uitslag een succes, een prestatie, een openbaring, verstandig, of iets dergelijks was. Door steeds maar weer de overwinning van het verstand een negatieve impuls te geven, kunnen mensen die toch alleen maar op emoties stemmen, wel degelijk worden beïnvloed.

7 REACTIES

 1. Terreur en politiek zijn broertje en zusje. Ze stammen van dezelfde ouders: geweld en dwang.
  "The pattern is as old as human life. The new rulers use more and more force, more police, more soldiers, trying to enforce more efficient control, trying to make the planned economy work by piling regulations on regulations, decree on decree. The people are hungry and hungrier. And how does a man on this earth get butter? Doesn’t the government give butter? But government does not produce food from the earth; Government is guns. It is one common distinction of all civilized peoples, that they give their guns to the Government. Men in Government monopolize the necessary use of force; they are not using their energies productively; they are not milking cows. To get butter, they must use guns; they have nothing else to use."
  ~ Rose Wilder Lane ~

 2. [1] Uitstekend treffend citaat!
  Dit betekent in feite ook dat "democratie", in de betekenis van de meerderheid die de minderheid haar wil oplegt, te verwerpen is.
  Er zou dus een andere (morele) vorm van samenleving moeten komen.

 3. Ik ben persoonlijk niet tegen een vergaande samenwerking op Europees niveau voor wat betreft inlichtingendiensten en veiligheidsorganen – dat is het enige wat ik zie naar aanleiding en tengevolge van al die aanslagen. Dat kan prima zonder die afgewezen ‘grondwet’ en dat gebeurt dan ook (mensen die geloven dat elke aanslag voorkomen kan worden in ‘redelijk vrije’ maatschappijen als in West-Europa gelooft in sprookjes).

  Ik zie echter die souvereiniteitsafdracht nu niet alsnog bewaarheid – hier wel geimpliceerd – worden zonder die grondwet maar met een geintensiveerde samenwerking tussen al die nationale inlichtingen en veiligheidsdiensten. Het gaat dus enkel om de opgeklopte lucht van politici die het zoals gewoonlijk wat rot brengen, een belangwekkende zaak!….

 4. En wat is de libertarische oplossing om terreur te voorkomen en uit te bannen, en het preken van de jihad in moskees tegen te gaan?

 5. Ik ben het eens met dit verhaal van link:
  http://www.ditrianum.org/
  Een kleine citaat:

  De Wereld op z’n Kop

  Door Frank Hoogerbeets

  1. Het Toneelstuk

  De aanslagen in Londen van 7 juli 2005 zijn opnieuw een poging om angst te zaaien onder de wereldbevolking en niet zoals de politieke leiders en de media ons willen doen geloven een poging van terroristen om zoveel mogelijk dood en verderf te zaaien.

  Eigenlijk begint het patroon heel doorzichtig te worden. Politieke leiders beogen een bepaald doel en gebruiken zelf de middelen waarvan de bevolking gelooft dat ze van de vijand afkomstig zijn.

 6. Dadelijk kunnen we ook een aanslag in Nederland verwachten zodat Jan Peter weer geliefd wordt om het zogenaamde terrorisme aan te pakken die er helemaal niet is.

 7. [4] De oplossing is geen toverwerk. Dat moet via een proces gebeuren.
  Begin met alle uitkeringen aan (nieuwe?) immigranten te stoppen.
  Schaf alle subsidies en ontwikkelingshulp (belasting) betalingen af. Dat is een begin aan het verminderen van financiering aan terroristen.
  Er zijn nog cveel meer stappen, maar dit om onmiddellijk te beginnen.

Comments are closed.