De wereld is vandaag weer opgeschrikt door terreurdaden in Londen, precies op de dag dat de G-8 vergadering in Gleneagles gaat beginnen. Een verband ligt voor de hand.

Wij vinden dat weer het ergste voor de onschuldige slachtoffers en hun familie. Op het moment dat we dit schrijven horen we over 40 doden en 300 gewonden. Praktisch zeker mensen die helemaal niets met de achtergronden van de conflicten te maken hebben. Daarheen richt zich op de eerste plaats ons medeleven. En uiteraard veroordelen we alle dergelijke verfoeilijke geweldsdaden.

Tony Blair heeft al verklaard dat Al-Qaida, de organisatie van Bin Laden, er achter zit. Ik vind het altijd vreemd hoe snel de politici dat weten. (Al schijnt het nu door zo’n organisatie geclaimd te zijn.) Nog vreemder vind ik echter dat het met het besteden van al die miljarden dollars (alleen al door Amerika 5 miljard elke maand weer) nog steeds niet gelukt is die Bin Laden te vangen of koud te maken!

Het is moeilijk om precies DE oorzaak van al die ellende vast te stellen. Er zijn verschillende oorzaken. Eén daarvan is zeker de voortdurende oorlog en bezetting van Irak (en Afghanistan?).
De Amerikaanse Libertarian Party dringt al lang aan om die bezetting te beëindigen. Enkele dagen geleden, op 29 juni hebben ze daarvoor een “Exit Strategy” gepubliceerd, die nu al door honderden mensen is ondertekend. Zij stellen daarin dat in Irak de militaire doeleinden behaald zijn en dat er een plan moet komen om de troepen binnen een jaar terug te trekken. Dan moeten de Irakesen zelf de orde kunnen handhaven. Amerika kan dat doorgaan met hulp te verlenen voor verdere opbouw. Dan zou zeker één van de brandhaarden in de wereld met elke dag weer bomaanslagen en doden geblust zijn.
Het volledige LP EXIT PLAN staat op: www.lp.org/exitplan.pdf

Bij dergelijke gebeurtenissen blijkt ook steeds weer het falen van de politici om hun eerste en belangrijkste taak: “zorgen voor de veiligheid van de burgers” naar behoren uit te voeren. Het volk wordt daarbij zelfs regelmatig voorgelogen. Zie daarvoor onder andere de net genoemde Exit Strategy, en de artikelen van Harry Browne op site van Libertarian International onder terrorisme:
www.libertarian.to/topics/o…
Bovendien zijn ze ook veel te druk bezig met tientallen andere zaken waarmee ze zich niet mee horen te bemoeien.

Eén van de nare gevolgen van dergelijke aanslagen zal zijn dat de politici daar weer dankbaar gebruik van zullen maken om hun macht nog verder te vergroten, de vrijheid van de burgers nog verder te beperken.
Jan Peter balkenende heeft al gezegd: “.. er is ‘krachtige samenwerking in de Europese Unie en wereldwijd nodig om dit kwaad het hoofd te bieden’.
Wij zijn het eens met “samenwerken” maar niet in de betekenis van het opgeven van onze soevereiniteit zoals Balkenende dat de laatste maanden overduidelijk wil doen. Hij maakt weer onmiddellijk van de gelegenheid gebruik om zijn “samenwerking in de EU” te noemen!
En de meeste mensen slikken dat verlies van vrijheid weer omdat ze bang zijn, omdat ze vrijheid wel willen opofferen voor meer veiligheid.
Niet beseffende dat dit de weg is om straks geen vrijheid en geen veiligheid meer te hebben.

83 REACTIES

 1. Nu is het wachten op de eerste politicus die roept dat we met de Europesche grondwet dit hadden kunnen voorkomen.

 2. OBL is meteen prime suspect. Net zoals men al een paar uur na 9/11 wist dat hij er achter zat. Daar is dus nog nooit bewijs voor geweest. Sterker, het bewijs hoopt zich op dat de CIA er achter zat, of dat er minimaal enkele hoge heren binnen de US government al wisten dat de 9/11 aanslagen eraan zaten te komen.

  Zou de CIA dit niet gedaan kunnen hebben? De steun voor de oorlog tegen het terrorisme begint flink af te nemen. Met een Amerikaanse regering waarvan alle leden nauw betrokken zijn bij wapenfabrikanten (de meesten als oud-directeur en/of grootaandeelhouder) heeft de Amerikaanse regering in ieder geval een erg goed motief om de oorlog in het midden-oosten vol te houden. En een beetje onderzoek begint bij het kijken naar de motieven van de dader.

  Mijn gok: binnen een week komen onderzoekers tot de conclusie dat Iran achter deze aanslagen zat. En een paar weken later wordt Iran gebombardeerd. Nog enkele “bewijzen” erachteraan dat Iran veel verder is met het nucleaire programma dan men dacht, en dat Iraanse wapenhandelaren het verzet in Irak steunen, en klaar. Blair en Bush kunnen de volgende stap in hun live-risk spelen.

 3. Martin: helemaal mee eens.
  Hub, jestelt je nog bescheiden op:
  Evil Illuminati Strikes Again.
  om 11 voor 9…..
  (8:49am plaatselijke tijd)
  mensen, is dit een goede reden om op 9 juli te komen?
  hoeveel mensen lijken er te komen Hub? het moet wel zin hebben. anders kunnen we beter van huis uit anderen informeren…..
  pay it forward, spread the news.
  Balkenende Leugenaar.

 4. Hoeveel durf je te wedden dat de "Intelegentie Dienst(en)" linken zullen vinden met IRAN????
  En die zullen we natuurlijk al gisteren moeten aanvallen want ze kunnen elk seconden een "WMD" produceren.
  (Israel lacht natuurlijk onder hun snor,Die laten de Domme andere hun oorlogen voeren.)

 5. [2]
  Het is maar hoe je het bekijkt: Je geeft Bush een fiets en onmiddellijk pleegt hij een aanslag op een agent…
  OBL riep al in de de 90-er jaren op tot een heilige oorlog tegen Amerika. Na de terreur in New York verscheen hij op video om van zijn blijdschap te getuigen. En ook nu eist een Al-Qaeda-groep de aanslagen op.
  Dat Bush en Blair hun eigen mensen opblazen terwille van de eigen ‘macht’ vind ik van een verregaande verdachtmaking die gewoon absurd is.
  Je kunt ook doorslaan in het demoniseren van een overheid.

 6. [1]

  Tja, nu de VS in een vesting is veranderd en een veel strenger veiligheidsbeleid voert dan de EU lidstaten ligt het nogal voor de hand dat Al-Qaeda voortaan eerst naar Europa kijkt om wat mensen op te blazen.

  Ken Livingstone, de burgemeester van Londen die in Singapore met succes voor de Olympische Spelen van 2012 had gelobbied en eigenlijk van plan was in Londen een feestje te gaan vieren, zei er vandaag dit over:

  “This was not aimed at Presidents or Prime Ministers. It was aimed at ordinary working-class Londoners, black and white, Muslim and Christian, Hindu and Jew, young and old. Indiscriminate slaughter irrespective of any consideration for age, class, religion, whatever. That isn’t an ideology. It isn’t even a perverted faith. It is just an indiscriminate attempt at mass murder.

  We have seen that you are not afraid to take your own lives, and that makes you very dangerous people. But I know you fear you may fail in your long-term objectives to destroy our free society. I can tell you now that you will fail in your long-term objectives. In the days that follow look at our airports, look at our seaports, and look at our railway stations. And even after your cowardly attack you will see that people from the rest of Britain, people from around the world, will arrive in London to become Londoners and to fulfill their dreams, to achieve their potentials.

  People come to live in London so they can live the life they choose. They flee you because you tell them how to live and no matter how many people you kill, you will fail.”

 7. [1]
  Sterker nog;
  Om onze economie te helpen tegen de gevolgen van de vergrijzing hebben wij meer sandniggers c.q. rifapen nodig.

  Bla bla…….

 8. De link tussen de bezetting van Irak en de aanslagen is natuurlijk mooi gelegd en compleet in lijn met wat de politici ons wil doen geloven dat de relatie tussen deze aanslagen (en die in Irak zelfs?) met een geweldadige ideologie als de Islam een schijnrelatie is.

  Als we toch eens meer naar ‘de libertariers’ zouden luisteren dan waren we allang weg uit Irak en had het gebeuren in Londen voorkomen kunnen worden. Right.

  [2] "Mijn gok: binnen een week komen onderzoekers tot de conclusie dat Iran achter deze aanslagen zat. En een paar weken later wordt Iran gebombardeerd."

  Je respect voor de souvereiniteit van een land met zo’n schurkenregering aan de macht is mijns inziens schrijnend en tekenend voor de schijnbare dogmatiek waar sommigen in verwikkeld zijn geraakt.

 9. [3] Geen idee hoeveel mensen er komen en hoe gevaarlijk het is !! Het gaat overigens om de kwaliteit en niet de kwantiteit!
  En er is altijd de kans dat er iets goeds uitkomt!

 10. De schuld van de Islam?
  Onder de titel: "Il faut critiquer l’islam" stelt de vervolgde Bengaalse schrijfster Taslima Nasreen moedig dat er "geen enkel verschil is tussen de islam en het islamfundamentalisme". Ik deel deze opvatting en begrijp daardoor nog des te minder het plat op de buik gaan van vele linkse (vrijzinnige!) intelligentsia(?) voor de islam; een religie waarin het concept van geweldloosheid noch in de leer, noch in de praktijk voorkomt; voor een religie die in nog grotere mate dan het christendom een absolutistisch geloof is; voor een religie waarin een scherpe scheidslijn getrokken wordt tussen hen die wonen in de Dar al-Islam en de bewoners van de Dar al-har !
  En wat kan beter het pleit beslechten of het alomweerklinkende verwijt uit de politiek correcte hoek als zou de islam zelf niet het probleem zijn, maar dat er een verschil dient gemaakt te worden tussen de islam en het islamfundamentalisme, al dan niet terecht is, dan een doorlichting van de figuur Mohammed zelf !
  Mohammed slaagde er binnen zeer korte tijd in zijn juk aan velerlei volken en stammen op te leggen en bracht hen zover dat zij uit onweerstaanbaar fanatisme de Koran aanhingen.
  Hij wist waar hij zich goedaardig en tolerant moest tonen en waar streng en onverbiddelijk; wist zich op de sluwste wijze te imponeren als profeet en gaf zich uit als rechtstreeks door Allah en zijn engel Gabriël geïnspireerd. In een handomdraai had hij op staande voet een openbaring om zich te rechtvaardigen, om een wet op te leggen, of een vonnis te vellen, of om de oorlog te prediken, want hij had grootse plannen. Zijn streven was godsdienstige èn politieke suprematie die zich moest uitstrekken over de gehele wereld.
  Door list en wreedheid is deze eerzucht voor een groot stuk in vervulling gegaan, want ontelbare volkeren heffen nog altijd de kreet aan : Allah is groot en Mohammed is zijn profeet. Zijn vermetelheid was even ontembaar als zijn eerzucht – die haar inblies – onbegrensd. Wie zich als een profeet opwerpt en dan het eerst te kort komt in het naleven van wetten en voorschriften welke men zelf als geopenbaard heeft voorgedragen en om zijn eigen overtredingen te dekken, zich beroept op behendig gesmede openbaringen en dan nog zijn gezag weet staande te houden moet ongeëvenaard sluw en moedig zijn.
  Mohammed was één en al hartstocht, en wist die te kneden naar gelang de omstandigheden; vaak toonde hij zich in het gewone dagelijkse leven edelmoedig en wist met grote voorkomendheid te vergeven aan wie zich onderwierp, maar gedreven door wraakzucht liet hij onmeedogend en onverbiddelijk zijn vijanden verminken, steden en dorpen in vlammen opgaan. Wie zijn plannen diende kon rekenen op de zegeningen van de profeet, de buit na de slachting en de beloften op een paradijs vol aardse genietingen. De belofte dat, zelfs na een leven vol misdaden en uitspattingen, het deelnemen of sneuvelen in de Heilige Oorlog allen reeds voldoende was, om aan de genietingen van dit paradijs onmiddellijk deelachtig te worden zorgde voor het fanatisme en doodsverachting die zo vaak over een strijd beslissen.Anders verging het hen die Mohammed weerstreefden. Die maakten kennis met het zwaard: de gruwel van de Heilige Oorlog, verdelging en vernietiging, bezegeld door de vlammen van een hels vuur, door Allah’s toorn ontstoken en door de ongelovigen gevoed !
  Wat er ook moge aangevoerd worden aangaande zijn zachtaardigheid en goede daden in het particuliere leven ,zozeer onder de invloed van bijbedoelingen bedreven, dit weegt niet op tegen de wreedheden en ongerechtigheden uit zijn publieke leven en kunnen er niet door vergoelijkt worden.
  Zoals een verraderlijke aanval in vredestijd (aanvankelijk afgekeurd en later door een openbaring gerechtvaardigd), zijn plunderingen van karavanen gedurende een wapenstilstand, het bloedbad onder de Joden van Medina, het uitzenden van een verrader onder de belegerden om tweedracht te zaaien, zijn talloze wreedheden en verraderlijke handelingen jegens overwonnenen, gevangenen en vrouwen, het hoofd afhouwen van wie zich schuldig maakte aan het opstellen van verzen waarin de profeet gehekeld werd, enzovoorts. Op zeer behendige wijze trok hij partij van zijn goedaardigheid in de gewone dagelijkse omgang. Zijn toegeeflijkheid op het gebied der zedenleer, de verlokkelijke schilderingen van de zinnelijke genoegens van het paradijs waren het ondoordringbare masker waarachter hij zijn heerszucht en zijn streven om alle toen bekende landen, volken en staten aan het juk van de islam te onderwerpen, kon verbergen èn trachten waar te maken !

 11. [10]
  Goed verhaal. Waardoor ik meer wordt overtuigd in mijn gedachte dat die ‘Gabriel’ satan was, zich voordoend als een engel des lichts.
  Het gewelddadig karakter van politieke bewegingen is meestal al vanaf het eerste begin waarneembaar.

 12. [5] Demoniseren?
  Stel je toch eens goed op de hoogte via de talloze onderzoeken en gegevens en wees niet blind voor wat er door onze overheden allemaal achter de schermen wordt bekokstoofd.
  Kim slaat de spijker op de kop, en zo is het de geheel geachiedenis door gegaan, veroorzaak een probleem waarvan iedereen schrikt, benadruk vanuit welke hoek het probleem komt en krijg de vrijbrief om het probleem op te lossen.
  Dit is het spel en de strategie van eenieder die macht heeft, dit wil houden of vergroten.

  Montaur

 13. [13]
  Dat er machtsspelletjes gespeeld worden zal ik niet ontkennen. Zoals mensen in het bedrijfsleven dat kunnen, kunnen ook overheden het.
  Maar dat Israel, Amerika, Spanje en nu Engeland zelf die aanslagen op hun geweten zouden hebben is te belachelijk voor woorden. Was Amerika zeker ook blij met Hitler, door wie ze Europa via bevrijding en hulp aan zich konden binden? Aanleiding en gevolg worden hier verward.
  Denk eens aan de moslimterreur in Algerije tegen de ‘eigen’ mensen, die op de Filippijnen, in Soedan, op de Molukken, Pakistan, Iran enz.
  Redenen genoeg om te geloven dat moslimterroristen ook schuldig zijn aan deze aanslagen. Ze bevestigen dit zelf maar al te graag.

 14. [14]

  Dat krijg je zodra bijv. anti globalisten ongenuanceerd hun gal kunnen blijven schijten op bijv. globalresearch en wispelturige randdebielen alhier daarin meegaan, omdat volgens hun (en mij) de mainstream media niet deugt.

  Het zal wel !

 15. [14] Beste Beek, machtspelletjes is een zwaar understatement, er zijn hier machten in’t spel waar jij en ik geen notie van hebben, da’s allemaal top-secret. Zo nu en dan lukt het mensen die erbij betrokken zijn geweest een tipje van de sluier op te lichten en via internet of een onderdrukte publicatie informatie naar buiten te brengen. En alles wat mensen kunnen verzinnen blijkt dan waar.
  Wat Hitler betreft, daarover is ook zeer veel informatie inmiddels naat buiten gekomen, net zo als de Russische revolutie is hij door de CIA gefinancierd! De aanval op Pearl Harbour heeft de Amerikaanse overheid laten gebeuren, is deels geconstrueerd.
  Alles wat er op het wereldtoneel gebeurt is geensceneerd, door overheden en machtsconcentraties van enkele banken die altijd verdienen, letterlijk over lijken, dat interesseert ze niet.
  Hecht vooral geen waarde aan officiele lezingen die alleen maar weer geven wat de machthebbers hen hebben opgedragen.
  Ga eens kijken bij de Frontier Book Shop, 1e Bloemdwarstr. 15, A’dam.,
  http://www.frontierbookshop.nl

  Groet, Montaur

 16. [17] Foutje, bedankt,
  is overigens niet van belang, het gaat om de grote lijnen, de financiering is bewezen door Amerikanen gebeurd – weet ik niet meer uit mijn hoofd, kunnen banken of grote Amerikaanse concerns zijn geweest.
  Groet, Montaur

 17. [1] "Nu is het wachten op de eerste politicus die roept dat we met de Europesche grondwet dit hadden kunnen voorkomen."

  Eurlings in het Nederland-2 programma zei het niet letterlijk, maar suggereerde het wel.

  Was te verwachten.

 18. Wie kan zich oprecht voorstellen, dat een wet- en regelgevende macht, die een duurzaam geweldsmonopolie bezit, dit wapen op den duur niet zal aanwenden om die macht op welke slinkse wijze dan ook te handhaven dan wel uit te breiden, ongeacht of zij getart werd ?

 19. Die Eurlings is een zwetskous en we zijn er voorlopig niet van af,bij het CDA zijn ze echt geil van die Limburger met zn mooie LEGE praatjes.

 20. Aanslag op kapitalistisch hart van Europa.

  07-07-05: Londen wordt getroffen door een aanslag. Tientallen doden, honderden gewonden, waarvan een deel in zeer kritieke toestand. Een groot deel zal blijvend gehandicapt zijn.

  Een aanslag op een van de belangrijkste economische centra van Europa, en misschien wel het kapitalistisch hart van Europa. Het land waar kapitalisme min of meer is ontstaan. Eem aanslag op de libertarische ideologie.

  Helaas worden er weer snel allerlei politieke onbenullige zaken bijgehaald. Als zou de oorlog in Irak de oorzaak van de aanslag zijn. "The War on terror" begon echter al jaren voordat er sprake was van het verdrijven van Sadam als dictator. De oorzaken liggen dieper. Natuurlijk speelt het middenoosten een belangrijke rol. Het is immers de bakermat van de islam. Hun agressie en haat ligt hem er misschien in, dat men zelf ziet dat de ideologie van de radicale islam faalt. Men is nog niet eens instaat hun eigen olie uit de grond te halen. (die steken ze liever in de brand). Jezelf ergens de schuld van geven is lastig, dus zoeken we naar een zondebok. De wordt makkelijk gevonden bij samenlevingen die volgens de ideologie verdorven samenlevingen zijn van ongelovigen. Hub stelt wel terecht dat de slachtoffers onschuldige individuen zijn. Echter worden zij wel degelijk (ongewild) door de terroristen betrokken bij een "conflict".

  Met het "conflict" doel ik op de ideologie van de irrationele en (radicale) islam. Londen is het voorbeeld van een succesvolle vrije (ook als is het dan geen 100%) economie. Het is een stad met westerse waarden (en normen) waar vele individuen met zeer verschillende achtergronden succesvol en in grote mate van vrijheid samenwerken.

  Iedereen die staat voor de vrijheid van het individu en voor een vrije samenleving is een vijand van deze terroristen en hun volgers. Deze ideologie zal niet verdwijnen door een Britse of Amerikaanse terugtrekking uit Irak of Afghanistan. Integendeel, een terugtrekken nu zou bewijzen dat de huidige westerse landen kunnen worden verslagen door gebruik te maken van catastrofaal terrorisme. Het terrorisme zal daardoor niet verdwijnen, aangezien er inmiddels vele individuen in Europa wonen die sympathie hebben voor de ideologie van deze terroristen. Deze mensen hebben niets met de maatschappij waarin ze leven en willen het liefst de maatschappij naar hun hand zetten.

  Ik kan niet anders constateren dat de reactie van Engelse politici van links tot rechts tot nu toe rationeel is. De minister van binnenlandse zaken denkt niet aan noodwetgeving en vele parlementariërs zullen zich ook in de toekomst zeer verzetten tegen verdere beperking van vrijheid indien hieruit het ontstaan van een totalitair regime zou kunnen voortvloeien. De Londenaren gaan morgen weer aan het werk en de BBC hervatte haar programmering weer enigszins (eerder dan de Nederlandse T.V.).

  Wel was de reactie in Nederland een stuk ongenuanceerder. Zo stelde Maxime Verhagen dat we in Nederland meer werk moeten maken in het garanderen van veiligheid en dat we daarom maar eens moeten ophouden met het gezeur over privacy. Hij beseft niet dat een land dat zijn vrijheid inruilt voor veiligheid een land zal worden wat geen van beiden meer zal kennen.

  Maar kritiek heb ik niet alleen op Nederlandse politici. Enkele figuren op deze site kunnen er ook wat van.. Complot theorieën, hier geuit op deze site, die stellen dat deze aanslag gepleegd zou zijn door de CIA, getuigen van een enorme en onwerkelijke fundamentalistische haat jegens een westerse overheid. Zolang hiervoor geen onomstotelijke bewijzen zijn, weiger ik een dergelijke nutteloze theorieën te geloven. Zo geloof ik net zo min in god of in mijn horoscoop. Als mijn batterij van mijn mobiel leeg is, laad ik hem op met elektriciteit, ik bid niet tot god om te vragen of hij hem weer kan opladen. Netzo min ik een "wetenschappelijk" boek van de frontierbookshop koop waar ik misschien wel een boek kan vinden waarin iemand beweert dat mijn lege batterij het gevolg is van een Alien Complot.

  Laten we nu vooral stil staan bij de talloze individuen die door excessief geweld om het leven kamen, zijn verminkt of gewond geraakt. Laten we vaststellen dat zij het slachtoffer zijn van de meest ernstige schending van de libertarische grondwet.

  Laten we vrijheid en rationaliteit blijven verdedigen.

 21. [14]
  Nou hier sla je de spijker wel op zijn kop.
  Hitler is betaald door amerikanen als Prescott Bush en Thyssen. dat geld is nota bene door de nederlandsche bank gegaan….
  WO2 is ontworpen om de EU op te richten.

 22. [23] Pardon?
  er zijn zoveel gerichte aanwijzingen en gedocumenteerde feitelijke bewijzen over 911 en onderhand de 2e WO en voor de mensen die het patroon herkennen:(problem,reaction,solution. hegeliaanse principe. thesis anti-thesis, synthesis.) zo’n beetje alle belangrijke gebeurtenissen.
  dat je op zijn minst kunt zeggen er is "reasonable doubt".
  en dat terwijl de media ZWIJGT……..
  en de media alleen al bewijst wat er aan de hand is. je moet het alleen wel WILLEN zien. en met feitelijke argumenten komen, als je wilt debatteren.

 23. [25] ER ZIJN WEL bewijzen, feiten niks theorien. de enige CONSPIRACY theorie in de buurt is die van "the 911 commission report". the official story is a conspiracy theorie. wel eens naast elkaar gelegd? die documentatie? en?

 24. [23] en nog iets, als jij je mobieltje aan de oplader hangt, in de hoop dat hij oplaadt, bid je wat mij betreft tot "god" dat ie hem weer oplaad. TIS maar hoe je het bekijkt.

 25. en laten wil stilstaan bij……
  ja zodat de vijand over ons heen walst zeker. waar heb jij het over? verdiep je eens in de materie voordat je je ermee bemoeit.

 26. [21] Ik hoef me dat niet voor te stellen, dat is precies wat er zich voor me afspeelt.

Comments are closed.