De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) verdeelt jaarlijks ¤ 300 mio
Maar wat gebeurt daar nu mee? ( gebaseerd op FD 23 juni Henriette Maassen)

NWO doet vooral aan vernieuwings impulsen, waarbij jonge onderzoekers 3 jaar subsidie kunnen krijgen. Gemiddeld wordt een op de tien aanvragen gehonoreerd.
Een aanvraag kost ca 2 maanden om te schrijven. Tien onderzoekers zijn dus 20 maanden bezig, met aanvragen te schrijven die door meerdere toekenners worden beoordeeld. Daarnaast moet het NWO van alles bijhouden, administreren, voortgang controleren, deelnemers nog eens aanvullende vragen stellen of een presentatie laten houden. Stel gerust nog eens minstens 4 maanden tijd daarvoor.
Zo berekent mevr Maassen dat het toekennen van 3 jaar subsidie, gepaard gaat met 2 jaar werk!
Als wij dan weten dat die subsidie niet uit de lucht wordt gemaakt, maar uit de belastinginkomsten moet komen, dus door productie ergens van af te pakken, dan kunt u hier een mooi voorbeeld zien hoe efficiënt subsidies kunnen zijn.
Op zich ben ik al blij dat dit soort artikelen ook in het FD komen te staan, het geeft aan dat wij hier niet de roepende in de woestijn zijn, maar dat er gelukkig meer mensen beginnen in te zien dat we aan de limiet gekomen zijn van wat er gereguleerd, geherdistribueerd en gesubsidieerd kan worden.
Zo gek zijn wij dan dus niet meer, maar om nu wat minder gekken te krijgen, verzoek ik u om de url van dit artikel of andere van deze blog, naar uw vrienden door te mailen, misschien helpt het u en hen.

2 REACTIES

  1. Niet zo lang geleden was in het nieuws dat gekke Gerritje Zalm geen ruimte zag voor lastenverlichting. Aan de ene kant laat dit zien in welke mate Zalm liberaal is te noemen. Erger is dat die charlatans in Den Haag het bewustzijn missen om zich af te vragen of er niet wat minder kan worden uitgegeven (subsidies) en die besparingen door te geven aan de belastingbetaler en op deze manier de economie te stimuleren. Dat vrijgemaakte loonsparen gaat toch op aan de gestegen gemeentebelastingen. Misschien is het gewoon sluwheid. Zonder al die subsidies zijn de werkloosheidscijfer nog veel en veel hoger dat die nu al zijn. Er wordt met de subsidies een enorme nep-economie in stand gehouden.

  2. Het subsisdiesmijten in onze nep-economie kost minstens 3000 euro per lid van de beroepsbevolking. De Edmund Burke Stichting heeft een interessante publicatie hierover uitgebracht (‘Nederland Subsidiestaat’, als pdf te downloaden van http://www.burkestichting.n… ) waarin geconcludeerd wordt dat 78% van de subsidies niet aan belangrijke criteria voldoen (verkwistend; verstoort de economie; onrechtvaardige inkomensherverdeling; privaat alternatief). Die 78% schrappen en het bespaarde teruggeven aan de burger in de vorm van belastingverlichting zal o.a. leiden tot economische groei en meer keuzevrijheid en zelfbeschikking voor de burger. Maar toch ziet Zalm dus geen ruimte voor lastenverlichting, terwijl die er blijkbaar wel degelijk is, als je het maar wilt zien. Maar in ‘Den Haag’ ken men maar één motto: Graai, verdeel en heers.

Comments are closed.