Alleen vandaag zijn er minimaal 14 Amerikaanse mariniers in Irak gedood. Ik kan niet helpen dat mijn gedachten dan teruggaan naar 1944 toen Zuid Limburgers door Amerikaanse soldaten bevrijd werden van de Duitse bezetting.

Tommy Martini was één van die Amerikanen. Hij werd in ons huis ingekwartierd. Wij werden vrienden. Alleen konden we daar maar enkele weken van genieten. Want Tommy werd gedood toen de oorlog doorging. Hij kreeg een kruisje in Margraten.

De Amerikaanse LP vraagt zich vandaag af of George Bush zijn werk wel serieus doet. George gaat nu voor vijf (5) weken op vakantie! De langste vakantie die een president sinds 36 jaar genomen heeft.
De LP noemt enkele feiten:
Quick Facts:
· American troops reported dead in Iraq: 1822
· Length of the invasion/occupation of Iraq: 869 days
· Vacation days of the Bush presidency: 319 days (20%)
· Average days of annual paid vacation of the working American: 13
· Days of annual leave for military personnel: 30

Daarom wordt het hoog tijd dat Bush zijn vakantie opgeeft, en zorgt dat hij de troepen zo snel mogelijk naar huis brengt. Zoals de LP al heel lang propageert.

76 REACTIES

 1. De Amerikanen zitten tegenwoordig nog dieper in de shit dan wij hier in Europa. Volgens de Amerikaanse Theo van Gogh, Michael Moore ging de nu al beruchte Patriot Act zo snel door het Congres, dat maar enkele congresleden de wettekst hebben kunnen lezen voor hij werd aangenomen. De macht van de Amerikaanse President is tegenwoordig praktisch absoluut.
  (Hoe lang zou M.M. nog te leven hebben ?)

 2. [27] "WOII, Iraq-oorlog, Beslan….het zijn allemaal verschillende zaken."

  Nee eigenlijk niet, ze zijn precies hetzelfde.
  ‘K wou weten of je massamoordenaars hun gang moet laten gaan. Of een libertarier gaat zitten wachten tot het over is, of dat er misschien, een heel klein beetje maar, een zetje gegeven kan worden aan ellendelingen.

  Als ik jouw verhaal lees, zie jij dus best legitimatie om die Hussein eruit te zooien…als Bush maar een andere reden had gebruikt dan WMD’s of zich aan bepaalde spelregels had gehouden.

  Gelukkig maar. Er is nu tenminste een killer minder en er ligt een kweekbodem van terroristen onder vuur. Terroristen komen wel ergens vandaan, ze kwamen niet echt uit de lucht vallen op 9/11.
  Huub

 3. [20] Dat is ook het probleem met de VS, ze zijn in zo’n 100 landen vertegenwoordigd. Er moet ook een ‘disengagement’plan worden vastgesteld, waardoor de Amerikaanse troepen langzaam maar zeker uit landen worden teruggetrokken uit deze landen. Uiteindelijk zijn deze landen zelf verantwoordelijk voor hun defensie en veiligheid en niet de ‘politieman’ Amerika. Hoe vaak horen we het niet, vooral uit collectivistische hoek, ,,Amerika moet zijn verantwoordelijkheid nemen" als er weer een probleemgebied ergens is. Collectivisten zijn evenals opeenvolgende Amerikaanse presidenten schuldig aan dit beleid.

 4. [32]
  Huub,

  Zou jij het realistisch of goed hebben gevonden als de VS destijds de oorlog aan Stalin en Mao had verklaard, omdat zij zo’n 50 tot 100 miljoen van hun eigen burgers vermoordden? Of zou je dan de collateral damage toch iets te hoog hebben gevonden?
  Leuk dat Saddam weg is ja, maar een beetje vervelend voor de Irakezen en Amerikanen die nu dood of levenslang verminkt zijn. Ik denk toch niet dat zij zulk enthousiasme zullen delen. Ook de bevrijding van een land als Noord-Korea zou onvoorstelbaar veel doden tot gevolg hebben. Wanneer zou het teveel zijn? Als een tiende van de bevolking moet sterven? De helft? Negentig procent? Of één persoon? Bij het bevrijden van gijzelaars wordt er toch meestal ook alles aan gedaan om het doden van gijzelaars te voorkomen. Behalve natuurlijk daar waar de politie "doortastend" wil optreden, zoals in Rusland in het Nord-Ost theater en de school in Beslan. Maar ja, alles beter dan onderhandelen of compromissen sluiten met terroristen. Toch?

 5. [34]
  Ik zeg overigens niet dat onderhandelen of afwachten altijd het beste is. Ik wil er alleen op wijzen dat het feit dat iemand een dictator is die mensenrechten schendt, automatisch via een oorlog verwijderd moet worden.

 6. [35]
  Fout in de bovenstaande reactie. Ik bedoel natuurlijk:
  …, niet automatisch betekend dat hij via een oorlog verwijderd moet worden.

 7. [35]
  Als dit…,als dat…
  Alweer een hoop getheoretiseer.
  Bekijk de feiten. Er is niets automatisch aan het ingrijpen in Irak.
  Amerika doet zijn uiterste best zo min mogelijk slachtoffers te maken. De tegenstanders zijn helaas wat minder kieskeurig.

 8. [29] Beek,

  De patriot-act lag al lang voor 9/11 in de la van Bush.Ze is opgesteld door
  Janet Reno, attorney-general (minister
  van justitie) onder Clinton.Het was gewoon wachten op het juiste moment om
  ze uit de la te halen.

  Met Islam-terroristen heeft dat allemaal weinig te maken, wel met de
  "patriot movement" , met militia,
  belastingontduikers,met homeschoolers,
  met de free Republic of Texas, met de
  Montana Freemen, met Branch-Davidians en Randy Weaver…kortom met alle Amerikanen die een beetje te luid roepen dat de government in Washington
  tyranniek is of erover denken hoe ze
  onder de belastingen kunnen uit geraken…

  Verder dateren de meeste dingen die ik
  beschrijf al van voor 9/11…de inmenging van de feds in de economie, de "war on drugs" en de daaruit voortvloeiende bevoegdheidsvergroting voor de feds, wapenwetten,de civil right acts van ’64 enz…

  De Staat trekt ook in de USA steeds meer macht naar zich toe en uiteraard gaat dat vergezeld met verzekeringen dat het allemaal voor het goed van de
  gewone Amerikaan is, voor zijn veiligheid enz…
  Dat is ginder niet anders dan hier (denk maar aan de discussie over de EU-grondwet).

  Het is merkwaardig dat jij die wat de EU en zo betreft, je weinig illusies maakt en de dingen vrij helder ziet
  maar stekeblind bent als het om parallelle bewegingen in de USA gaat.

  Amerikaanse libertariërs daareentegen
  hebben wel grote zorgen bij Bush z’n patriot-act, z’n welfare, z’n oorlogsgekonkel…

  Bijv Ron Paul :

  “I’m very concerned that the Patriot Act could be used to justify surveillance or intimidation of individuals solely because of their lawful political activities,”
  (zie ook http://www.lewrockwell.com/…)

  http://www.harrybrowne.org
  http://www.lp.org/
  http://www.cato.org/current

  Groetz,

  Cincinnatus.

 9. [32] Huub,

  Moet je massamoordenaars hun gang laten gaan ?

  Nee, dat vind ik niet.Wel vind ik jouw
  vraag iets te retorisch.Of laat ik het
  anders stellen : Mag ik om massamoordenaars te stoppen jouw leven in de waagschaal gooien ? Mag ik als
  president zeggen : "die Kim Jong Il of
  ayatollah Khameneih zijn enge tyrannen, ik stuur Huub Mooren erop af
  (en als ie niet wil,gaat ie als deserteur in de bak) om Noord-korea resp Iran te bevrijden, daarbij een
  serieus risico lopend dood of zwaar gewond terug te komen.En uiteraard moet Huub via de belastingen ook deze
  oorlog betalen."

  Nu bestaat er in de US (gelukkig) een
  beroepsleger en je zou kunnen zeggen dat de soldaten bij hun in dienstneming gekozen hebben voor de
  mogelijkheid dat ze worden uitgezonden.
  Dat is waar maar staatsrechterlijk is het leger geen privé-speeltje van de
  president maar valt onder de wetten en
  regels van de rechtsstaat.

  Met Bush z’n gekonkel gaan we terug naar de middeleeuwen waar koningen vrij konden beslissen om een oorlog te
  voeren…de redenen voor deze beslissing konden legitiem zijn of niet legitiem maar het was de willekeur van de soeverein die beslistte.

  De Amerikaanse president is krachtens de Constitutie geen Oosterse despoot die vrij (al naargelang het hem nodig en nuttig lijkt) kan beslissen over oorlog of vrede en daarvoor de levens van soldaten kan inzetten.

  In een rechtsstaat is de inzet van het
  leger gebonden aan regels en behoort
  over zulke gewichtige beslissing (die de levens van duizenden soldaten beïnvloedt) op een open en eerlijke manier door de volksvertegenwoordiging
  kunnen beslist te worden, zonder dat
  de uitvoerende macht gegevens achterhoudt of bijkleurt.
  In een rechtsstaat geldt ook voor militaire zaken "the rule of law" en niet "the rule of men".

  Als we horen dat Cheney bij de CIA ging aandringen op gunstige rapporten,
  dat Rumsfeld een speciale dienst had opgezet die desnoods via gefabriceerd bewijsmateriaal tot oorlog moest aanzetten, dat Bush een machtiging om oorlog vroeg (daarbij open latend of ie al dan niet zou aanvallen terwijl het besluit tot aanvallen al was genomen, dat personen onder druk
  werden gezet om adviezen bij te stellen of achter te houden, is er iets niet aan de haak.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 10. [39]
  Dat een noodmaatregel als de Patriot Act al in de la lag, is een teken van vooruitzien. Ook in Nederlandse bureaus zullen noodmaatregelen klaar liggen, voor het geval dat…
  En niet in een hoedanigheid als ‘we willen iedereen knechten en wachten tot er hopelijk gauw een goede aanleiding voor is’.
  Noodmaatregelen zijn in de aard tijdelijk. De Amerikaanse democratie is nog altijd sterk genoeg om er een eind aan te maken als dat nodig is.
  Het linkse en seculiere denken heeft de samenleving daar nog niet zo verziekt als in Europa, hoewel ook daar aan de wortels geknaagd wordt.

 11. [41] Beek,

  Tijdelijke noodmaatregelen ? Zoiets als het kwartje van Kok ?

  Recent (de stemming was net na de aanslag in Londen ) is de
  Patriot Act (waarvan de belangrijkste
  bepalingen oorspronkelijk voor een termijn van 4 jaar waren) permanent gemaakt ( http://edition.cnn.com/2005… )

  Groetz,

  Cincinnatus.

 12. [40]
  De V.S. heeft inderdaad een beroepsleger, maar aangezien contracten van beroepsmilitairen unilateraal verlengt worden door de staat, ontstaat een soort sluipende dienstplicht.

 13. [42]
  Tja…, permanent is wel erg lang. Lijkt me een onverstandige maatregel. Zo’n maatregel zal volgens mij weer worden teruggefloten. Dat zit in de mogelijkheden van dat systeem tenslotte ingebakken.

 14. [40] Wie zegt nou dat je mijn leven in de waagschaal stelt? Die Kim neemt van de weeromstuit het eerste, het beste vliegtuig en die ayatollahs nemen op voorhand Hume ter hand.
  Mooren komt eraan!
  Huub

 15. [6] Dit doet me sterk denken aan een Engelse Irakees die zich zeer verontwaardigt voelde omdat een nederlandse activist tegen hem zei dat de Amerikanen zo snel mogelijk Irak moeten

 16. [42] Volgens mij moet de burger gewoon leren leven met het feit dat er terrorisme bestaat. Je kan namelijk onmogelijk overal maatregelen treffen zodat er nooit iemand een terroristische daad kan plegen. Ik heb een keer een heel realistische film daarover gezien (sorry, naam weet ik niet meer 🙁 ) In die film werden na diverse aanslagen alle moslims opgepakt, het leger werd ingezet, avondklok, afzettingen, etc, etc; dus met andere woorden een complete hel. Helaas had het niet zo veel zin, de aanslagen gingen gewoon door…

 17. [38]
  Als ze geen oorlog was begonnen had ze 0 slachtoffers gemaakt. Natuurlijk kun je daarop zeggen dat anders Saddam meer mensen had vermoord. Maar ten eerste weten we dat niet, en ten tweede zou het wel bijzonder toevallig zijn als hij exact dezelfde slachtoffers had gemaakt die de Amerikanen hebben gedood of verminkt. Onbedoeld wellicht, maar dat maakt voor die slachtoffers niets uit.

 18. [48]
  Mike,

  Ik denk dat het best mogelijk moet zijn alle (of in ieder geval veel) aanslagen te voorkomen. Maar de prijs die je daarvoor moet betalen lijkt me veel te hoog. Geen vrijheid, geen risicovolle produkten (in feite vrijwel alles) mogen bezitten, een chip geïmplanteerd krijgen waarmee je ogenblikkelijk kunt worden verdooft of gedood, geen enkele privacy, en iedere draconische onzinnige wet kan dan voor 100% worden afgedwongen. Lijkt me geen prettige of leefbare samenleving.

 19. [50]
  P.S.

  Al vrees ik dat we wel steeds meer die kant op gaan. Maar ik hoop dat dat slechts paranoia van mijn kant is.

 20. [45] Beek,

  Ik zit juist te luisteren naar het magistrale nummer "We must take America back" van Steve Vaus (waarom
  draaien ze dat hier niet grijs op de FM ) en moest ff aan jouw illusies over freedombasher GW Bush denken (over wie geen patriot ginds een goed woord over heeft).

  The American Dream has become a nightmare,
  Signs of the times are on cardboard on corners in town,
  There’s a cancer called crime in our cities,
  And an unspoken fear, we’re on our way down.

  We must take America back

  Put an end to the gangs and the drugs in the streets
  And the fact that the bad guys most always go free,
  That is wrong.
  We need leaders who lead us, not stick us and bleed us,
  Then take all our money and send it abroad.

  We must take America back !
  We need prayer in the schools and more things
  "Made In USA";
  It¹s the least we can do, for the red, white and blue

  We must take America back.

  De rest vind je op "http://www.constitutional.n…" en de music moet je er (indien interesse zelf) maar bij zoeken…

  Groetz,

  Cincinnatus.

 21. [52]
  Cincinnatus,

  Ze zijn tegen drugs, tegen vrijhandel ("Made in USA"), en willen blijkbaar dat er in openbare scholen gebeden moet worden. Klinkt niet echt libertarisch. 😉

 22. [53] Owl,

  De opmerking was gericht aan Beek.Ik herrinner me dat die es opmerkte nogal
  sympathiek te staan t.o.v. Amerikaanse
  conservatieven die voor een ruime mate
  van economische vrijheid zijn maar op het gebied van persoonlijke vrijheden een zekere rol voor de overheid zien
  weggelegd.

  Dat Amerikaanse libertariërs GW Bush en zijn hap niet lusten (deels om dezelfde redenen), heb ik eerder al gemeld [51] . Echter dat zal Beek allicht niet zo veel zeggen, vandaar dat ik hem er ook ff op wijs dat ook lui met wie hij misschien wel door dezelfde deur kan ( [5] er niet anders over denken.Misschien dat hij hun argumenten wel es ff zou bekijken.

  Zelf heb ik toch wel sympathie voor lui als deze Steve Vaus alhoewel ik geen religieus type ben : ze zijn solide anti-government,anti-belastingen, vurig pro-gun en moeten van ondingen als de patriot act niks weten.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 23. [47]
  Precies. Het is ook een strijd tegen een wreed collectivistisch systeem, waar de individuele burger niet telde, maar uitsluitend mocht bestaan ter meerdere eer en glorie van een despoot.
  Ik geloof echt dat Amerika er individuele vrijheden komt brengen.
  Amerika is hier geen bezetter, maar een bevrijder. Vergelijkbaar met hun positie in WO2.

 24. [6] Bevrijd hebben ze Irak niet uit medelijden, maar vanwege angst en hebzucht: MVW’s waren er niet, maar er is wel olie… En bovendien, verklaar eens waarom de steenrijke oliefamilie Bush nog geen 20 jaar geleden de familie Bin Laden met miljoenen steunde, en Saddam in het zadel hield?
  Nee, Bush probeert voor eigen winst de wereld naar zijn poppen te laten dansen, en maakt daarbij handig gebruik van smoesjes die door de helft van de wereld klakkeloos worden aangenomen. En waarom steunt Bush Musharaf van Pakistan? Waarom doen ze niets in Sudan? En sinds wanneer wordt democratie überhaupt van buitenaf door de strot van het inlandse volk geduwd? Ook al staat het er nog zo slecht voor daar? Ik zou het niet met de WOII willen vergelijken, maar met Vietnam: je bestrijdt geweld niet met geweld, daarmee kom je geen centimeter verder. Zeker niet als het is om jezelf te promoten.
  Terrorisme kun je ook niet bestrijden met een leger, een ‘war on terrorism’ kan al helemaal niet gevoerd worden, behalve dan door de islam te erkennen, en de dialoog aan te gaan, die landen niet economisch te isoleren, en ze ‘de as van het kwaad’ noemen. En waar blijft een goede verklaring voor Guantanamo Bay? Ik wacht op een tweede Gandhi…

 25. http://blog.360.yahoo.com/b… <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>i casino on line</a> [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]i casino on line[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>casino italiani con bonus</a> http://blog.360.yahoo.com/b… [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]casino italiani con bonus[/url] [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]bien jouer poker[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>bien jouer poker</a> http://blog.360.yahoo.com/b… <a href=http://360.yahoo.com/blog-5…>strip poker pc gratis</a> [url=http://360.yahoo.com/blog-5…]strip poker pc gratis[/url] http://360.yahoo.com/blog-5… [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]deutsche online casino[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>deutsche online casino</a> http://blog.360.yahoo.com/b

 26. [url=http://360.yahoo.com/blog-x…]telechargement jeu poker[/url] <a href=http://360.yahoo.com/blog-x…>telechargement jeu poker</a> http://360.yahoo.com/blog-x… <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>fax loan no payday required</a> http://blog.360.yahoo.com/b… [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]fax loan no payday required[/url] http://360.yahoo.com/blog-_… <a href=http://360.yahoo.com/blog-_…>ace cash advance</a> [url=http://360.yahoo.com/blog-_…]ace cash advance[/url] http://blog.360.yahoo.com/b… [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]pai gow poker[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>pai gow poker</a> http://360.yahoo.com/blog-Q… [url=http://360.yahoo.com/blog-Q…]free metro pcs ringtones[/url] <a href=http://360.yahoo.com/blog-Q…>free metro pcs ringtones</a>

 27. http://360.yahoo.com/blog-8… <a href=http://360.yahoo.com/blog-8…>sistemi per roulette</a> [url=http://360.yahoo.com/blog-8…]sistemi per roulette[/url] http://360.yahoo.com/blog-B… [url=http://360.yahoo.com/blog-B…]online omaha poker spiele[/url] <a href=http://360.yahoo.com/blog-B…>online omaha poker spiele</a> [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]poker pagina[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>poker paginas web</a> http://blog.360.yahoo.com/b… [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]de juegos de poker[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>de juegos de poker</a> http://blog.360.yahoo.com/bhttp://blog.360.yahoo.com/b… <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>internet poker site</a> [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]internet poker site[/url]

 28. <a href=http://faxfreeloanpaydaydhd…>fax free loan payday</a> [url=http://faxfreeloanpaydaydhd…]fax free loan payday[/url] http://faxfreeloanpaydaydhd… <a href=http://360.yahoo.com/blog-s…>gioca a poker gratis</a> http://360.yahoo.com/blog-s… [url=http://360.yahoo.com/blog-s…]gioca a poker gratis[/url] http://blog.360.yahoo.com/b… <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>juegos de cartas de poker</a> [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]juegos de cartas de poker[/url] http://360.yahoo.com/blog-3… [url=http://360.yahoo.com/blog-3…]descarga ruleta[/url] <a href=http://360.yahoo.com/blog-3…>descarga ruleta</a> [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]online internet casino[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>online internet casino</a> http://blog.360.yahoo.com/b

Comments are closed.