Zestig jaar geleden ontplofte in Hiroshima de eerste atoombom. 140.000 mensen werden gedood en 90% van de stad werd verwoest. Drie dagen later, op 9 augustus, gebeurde hetzelfde in Nagasaki.

Het is wel duidelijk dat hierdoor een einde aan de Tweede Wereldoorlog gemaakt werd. Althans de eindfase zwaar bekort werd.

Sinds deze gebeurtenis worden we regelmatig geconfronteerd met de vraag of een dergelijke onmenselijke actie nu echt wel nodig was. Dat is een niet te beantwoorden vraag. Immers men is het er in het algemeen wel over eens dat andere manieren van beëindiging méér mensenlevens gekost zouden hebben. (Zoals bvb een invasie in Japan).
De vraag is niet te beantwoorden omdat oorlog op zich al onmenselijk is en als men in een oorlogssituatie zit, dan is er weinig wat niet “geoorloofd” is. Ook al maakt men conventies van Geneve of wat dan ook. Er is maar één goede oplossing: Geen oorlog voeren.

Daarvoor is het noodzakelijk te weten wat de oorzaak is van oorlogen.
Het antwoord daarop is uitstekend geformuleerd door Ayn Rand in haar essay “The Cause of War” (ook gepubliceerd in “hoofdstuk 2 van haar boek “Capitalism, the Unknown Ideal”):
“If men want to oppose war, it is *statism* that they must oppose. So long as they hold the tribal notion that the individual is sacrificial fodder for the collective, that some men have the right to rule others by force, and that some (any) alleged “good” can justify it — there can be no peace *within* a nation and no peace among nations.”
(Dat betekent voor de Vrijspreker dus nog heel veel werk om de vrijheid van ieder individu te vergroten en te werken aan een libertarische samenleving!)

Een positief gevolg van die atoombom is niet alleen het beëindigen van WWII, maar ook het voorkomen van mogelijke volgende oorlogen. Politici proberen ons te vertellen dat door de EU er in 60 jaar geen oorlog tussen Duitsland en Frankrijk geweest is. De factor EU is echter verwaarloosbaar vergeleken met de dreiging van de atoombom, en de paraplu van de NATO die boven Europa hing/hangt. Zonder de EU hadden we daardoor in Europa ook geen oorlog gekregen. (Er waren overigens wel kleinere oorlogen in de Balkan, Tsjetsjenië e.d.)

Atoombommen zullen door staten hoogstwaarschijnlijk niet gebruikt worden. Een veel groter gevaar is dat deze wapens in handen komen van terroristen. Al-Qaida bij voorbeeld. Als die voldoende verrijkt uranium in handen krijgen, is het maken van een kleine, gemakkelijk transporteerbare atoombom niet erg moeilijk. We praten dan over het type zoals in Hiroshima gebruikt is.
De consequenties zijn dan weer ondenkelijk onmenselijk.

28 REACTIES

 1. Het is niet zozeer een atoombom, het is meer een vuile bom, waarmee radioactief of biologisch giftig of besmettelijk materiaal in de biosfeer wordt verspreid, wat het grootste gevaar oplevert.
  Overigens lees ik nooit een beschouwing over de vraag, wat er gebeurd zou zijn, wanneer de Jappen tevoren gewaarschuwd waren. Waarom zijn ze eigenlijk niet gewaarschuwd ?

 2. Hub,

  Je zegt als laatste tussen haakjes dat Tjetjenië en de Balkan kleinere oorlogen waren. Maar het is nog veel verklaarbaarder: dat waren burgeroorlogen. Hetzelfde gold ook voor veel andere Koude Oorlogen, zoals Vietnam, Korea, en Afghanistan. Die zijn ook alle begonnen als interne oorlogen. De dreiging van atoomwapens ging daar dus niet op.

 3. [1]
  Harry,

  Dat vraag ik me ook af. Waarom hebben ze bijvoorbeeld niet eerst een bom in een redelijk verlaten gebied, in zichtsafstand van een grote stad gegooid? Het afschrikeffect zou er toch niet minder om zijn geweest.

 4. [2]
  P.S.

  Hub,

  Was die bom op Hiroshima niet 3,5 meter lang? Lijkt me moeilijk binnen te smokkelen.

 5. [3]
  P.S.

  Harry,

  Waren er niet een tijdje geleden wetenschappers die beweerden dat het gevaar van een vuile bom wel meeviel?

 6. [1]
  [3]
  Als je een stad platgooid, laat je niet alleen zien dat je het kan, maar ook dat je er toe bereid bent.

  En ik weet het niet helemaal zeker, maar ik meen dat ze maar twee atoombommen hadden op dat moment. Dus moest gelijk het maximale effect gehaalt worden.

 7. Wetenschap is tegenwoordig puur berust
  op geld en verrijking op korte termijn.
  Ware Dooddoeners, met bewustzijn.

  Mooi voorbeeld genetisch gemanipuleerd voedsel, het korte termijn met alle gevolgen van dien op langere termijn.

  Anno 1900 velen nieuwe ziektes &
  niet enkel bij de mens.
  -Sars.
  -varkenspest.
  -vogelpest.
  -Gekke koeien ziektes.
  -Suikerziektes.

  -etc.

  Onze welgestelde wetenschap die boezem in eigen handen houden.
  Atoom bommen kunnen nog voor heel wat problemen zorgen,
  maar ze hebben ook de derde wereld oorlog voorkomen.
  Omdat niemand nog een wereldoorlog durft te starten.

  De Na-sleep van `n atoombom was (is) op zekers niet gering.
  Zo zijn er nu nog steeds bij mensen velen complicaties. (de nabestaanden)
  Hoogachtend, Jan Molendijk
  Voorzitter Politieke Partij Good All

 8. [3] Zou je niet kunnen zeggen dat de eerste bom al een waarschuwing was? Als de Jappen toen gereageerd hadden, was de tweede niet nodig geweest.
  Voor sommigen is dat een "bewijs" dat een waarschuwingsbom helemaal niet gewerkt zou hebben!

 9. [7] Dank voor deze verwijzing Martin.
  Wel heb ik nog altijd problemen mer "oorlogsmisdaden". Wat ik er in de practijk van zie, is dat de overwinnaar altijd bepaalt wat dat zijn.

  Verder is het meestal zo, dat als je in een "negatieve situatie" zit, dan is bijna alles wat je doet verkeerd uit te leggen.

  http://www.lewrockwell.com/

 10. [3] [7] [10]
  Owl, Martin, Hub,
  Dank voor je link, Martin. Prima artikel.
  De Jappen hadden kennelijk geen idee in welke positie ze terecht waren gekomen en werden door niemand gewaarschuwd.
  Ik citeer nog even de conclusie: "The destruction of Hiroshima and Nagasaki was a war crime worse than any that Japanese generals were executed for in Tokyo and Manila. If Harry Truman was not a war criminal, then no one ever was."

  Duidelijker kan het niet, lijkt mij Hub. (Jouw link doet het niet, helaas)

  En je zou zelfs kunnen zeggen, dat die conclusie behalve door de grote meerderheid van geleerden en generaals ook ondersteund wordt door de chefstaf admiraal Leahy: "the use of this barbarous weapon at Hiroshima and Nagasaki was of no material assistance in our war against Japan. . . . My own feeling was that in being the first to use it, we had adopted an ethical standard common to the barbarians of the Dark Ages. I was not taught to make wars in that fashion, and wars cannot be won by destroying women and children."

  Opmerkelijk is tenslotte de opmerking over de moderne "conservatieven" van het Bush-type: daar veegt de auteur Ralph Raico de vloer mee aan.

  Groet,
  Harry

 11. [5]
  Owl,
  Niet dat ik weet. Bovendien kan per definitie natuurlijk van alles en nog wat in een "vuile bom" gestopt worden. Het effect is volkomen afhankelijk van de kwaliteit, de kracht en de omstandigheden waaronder hij tot ontploffing wordt gebracht.
  Totdat je weet, wat erin zit, kun je geen adequate maatregelen nemen. Daarin schuilt dan ook het grootste gevaar.
  Groet,
  Harry

 12. De Japanners waren wel degelijk gewaarschuwd.

  Truman vaardigde 10 dagen na het geslaagde atoombom-experiment in Alamogordo de Potsdam Declaration uit, en daarin stond oa:

  We call upon the government of Japan to proclaim now the unconditional surrender of all Japanese armed forces, and to provide proper and adequate assurances of their good faith in such action. The alternative for Japan is prompt and utter destruction.

  Het was de japanners wel degelijk duidelijk, want publiek geheim dat met deze "prompt and utter destruction" ondubbelzinnig de beruchte atoombom werd bedoeld.

  Overigens vond Einstein het vreselijk dat "zijn" bom tegen Japan werd gebruikt, en niet tegen Duitsland, (dat hij in tegenstelling met zijn al te geliefde Sovjetunie hardgrondig haate) wat onuitgesproken zijn bedoeling was bij het schrijven van de brief die de Amerikaanse regering op de mogelijkheid van het atoomwapen wees.

 13. [13]
  Quirium,
  Nu ja, de Japanse policymakers wellicht, maar niet de gewone man. Het artikel beschrijft de angst bij de autoriteiten voor "unconditional surrender", omdat zij ervan uitgingen, dat hun keizer zou worden berecht voor "oorlogsmisdaden". Als daarentegen beter was gecommuniceerd, wat men wel en wat men niet onder "unconditional surrender" verstond, had die nucleaire ramp wellicht voorkomen kunnen worden.

  Waaruit blijkt het standpunt van Einstein ?

  Groet,
  Harry

 14. Wat de Amerikanen deden met een bom deden de Gealieerden in Dresden met duizenden bommen nl de hele stad platgooien,wat is het verschil ?
  Inderdaad zijn de Jappen gewaarschuwd maar men kende de kracht van de atoombom niet totdat die vielen en men is heden ten dage nog onder de indruk.
  Het grootste gevaar nu zijn de terroristen die zullen de a bom gebruiken als ze erover kunnen beschikken. Iran is een afschrikwekkend voorbeeld.

 15. Geachte Arnold,
  Oorzaken & gevolgen, die zijn toch wel behoorlijk in `t geding.
  Wordt mede niet over gesproken. (media)
  Iran wil best samenwerken, maar verwacht ook dat wat tegen over staat.
  Zo niet wekt men onvrede en onzekerheid.

  (de nu huidige ontwikkelingen)

  Hoogachtend, Jan Molendijk
  Voorzitter Politieke Partij Good All

 16. [16] uw beweisd maar eens weer dad je guneens nederlants hoevt te kunnen om parteivoorzitter te kenne wordu

 17. [18] Sorry, helemaal niets, daar heb je wel gelijk in.
  (hoewel dát ook was wat ík me afvroeg van de reactie van JM)

 18. Het Manhatten project leverde 3 atoombommen op.
  De Trinity (of Gadget) welke is getest in New Mexico, de Little Boy (een uranium bom) op Hiroshima en de Fat Man (een plutonium bom) op Nagasaki.

  Oppenheimer, Fermi, Frisch, Einstein, Bohr en enkele anderen waren verantwoordelijk voor de ontwikkeling van dit wapen, waarbij Einstein op aandringen van Sizland een brief schreef aan Roosevelt om het wapen te ontwikkelen en in te zetten tegen Duitsland.
  En dat was waarvan de pacifist Einstein heeft gezegd dat dat zijn grootste fout was.

  (Het was Oppenheimer die werd beticht van sympathie met de communisten.)

 19. [9]
  Hub,

  Dat is inderdaad een goed punt.
  Maar betekent dat, dat wanneer de regering en elite van een land de oorlog verklaren of weigeren om zich over te geven – ongetwijfeld in de wetenschap dat voor hen altijd bunkers beschikbaar zijn, en dat ze bij overgave gegarandeerd het loodje zullen leggen – de hele bevolking van zo’n land doelwit wordt? Uiteraard zijn scheidslijnen tussen burger en leger vaak moeilijk te trekken, maar bij het platgooien van een hele stad, of het nu de vuurstorm van Dresden is of de atoombom op Hiroshima, kun je er toch redelijk zeker van zijn dat een aanzienlijk aantal mensen die niet direct betrokken zijn bij de oorlogsproduktie, of wellicht geen keus hebben, ook getroffen wordt.
  Als ik het idee dat iedere burger in een gewapend conflict een legitiem doelwit is, tot een "logische" conclusie zou brengen, wat zegt dat dan over aanslagen op Israelische, Irakese, of Engelse burgers? Ik durf hier zelf niet eens het antwoord op te geven, dan zou ik misschien strafbaar zijn i.v.m. "goedpraten" van bepaalde dingen. Het lijkt me sowieso geen conclusie waarmee ik het eens ben. Het doden van niet-strijders is gewoon terreur.

  Inderdaad is het het beste om gewoon nooit een oorlog te beginnen.

 20. [4] GROOTTE.
  Ik hoorde vanochtend op radio een gesprek met een "overlevende" die beweerde dat de bom maar 75 cm groot was.
  Het zou leuk zijn om het "echt" te weten!

Comments are closed.