Een positief puntje is dat wij de laatste tijd meerdere malen, door verschillende lezers, verwezen werden naar een artikel van Syp Wynia.*) Mogelijk kunnen we daaruit concluderen dat het idee van een “belastingoproer” niet meer zo vreemd klinkt en als een groeiende mogelijkheid wordt gezien..

Toen de Spaanse Alva in 1569 nieuwe belastingen wilde invoeren, de bekende “tiende penning”, kwamen de “Nederlanders” in opstand en vochten de tachtigjarige oorlog om zelfstandig te worden.

Syp Wynia schrijft daarover :
” Het blijft vreemd dat burgers van een land dat zich vrijvocht naar aanleiding van het opleggen van als zeer zwaar ervaren belastingen, nu zo mak als een lammetje ruwweg de helft van wat er wordt verdiend, doorgeeft aan de overheid. Er is ons sluipenderwijs aangeleerd dat dit normaal is. Erger nog, de staat met al zijn vertakkingen is erin geslaagd om ons het gevoel te geven dat belastingen goed zijn.”

Dit is inderdaad treffend voor de huidige situatie. Daardoor is het ook zo moeilijk om mensen weer te laten inzien dat ze zelf recht hebben op hun eigen leven en eigendom. Velen zijn inderdaad makke lammeren geworden. Zeer recent zelf verder uitgebreid met het gemak om eigen vrijheid nog meer op te geven voor een vage belofte voor meer veiligheid. Door een overheid die duidelijk bewezen heeft niet voor veiligheid te kunnen zorgen!

Het positieve element dat we wilden noemen, wordt ook in dat artikel van Syp Wynia genoemd:
” En toch, zo voorspel ik u, komt de grote staat, de albedil die de helft van de economie opeet, ter discussie te staan. Je hoort het, je proeft het en het zijn niet in de laatste plaats de jongste belastingbetalers die er genoeg van hebben. Een politieke partij die de code doorbreekt en opkomt voor een lastendruk van, om wat te noemen, 30 procent, kan het kaartenhuis aardig laten schudden.
Er zal niet worden geplunderd, er zullen geen doden bij vallen, maar een nieuw belastingoproer naakt.”
Zoals niet vaak genoeg gezegd kan worden, hebben we daarvoor meer personen nodig die het libertarische vrijheidsideaal begrijpen. Als daarvoor een kritische grens gehaald kan worden, dan worden ook de personen die het niet helemaal begrijpen, maar wel minder belasting willen betalen, meegetrokken in het verzet.
Het is dus duidelijk waar nu onze eerste urgente acties op gericht moeten zijn.
Als tweede punt zou er een actiecomité opgericht kunnen worden!
————————————————————–
*) “Belastingoproer” Auteur: Syp Wynia; Bron: Elsevier, 11 september 2004
Dat we voor uw gemak en vanwege het belang, hieronder volledig afdrukken:

Onze vaderlandse geschiedenis begon met een belastingopstand tegen Filips de Tweede, de Habsburg-koning die in Madrid zetelde. Filips had veel geld nodig om oorlog te kunnen voeren tegen de Turken die voortdurend zijn rijk bedreigden. Toen kreeg hij er ook nog de onlusten in onze gewesten bij.
Voor het bezettingsleger dat hij daarvoor nodig had, introduceerde zijn onderchef Alva in 1569 drie nieuwe belastingen, die door de onrustige provincies zelf moesten worden opgebracht. Het ging om een btw van 10 procent, een overdrachtsbelasting van 5 procent en om een eenmalige vermogensbelasting van 1 procent. Alva kreeg het er niet door, maar de onmin over de tiende, de twintigste en de honderdste penning was naast de strijd om de godsdienstvrijheid de belangrijkste reden voor de opstand van de tien ‘Zeventien Provinciën’, die bij ons tot de vorming van de Republiek leidde.
Het was het grootste, maar niet het laatste belastingoproer in Nederland. In de jaren 1747-1748 richtte de onvrede over de willekeur van de regentenoligarchie zich in belangrijke mate op de belastingpachters, die de indirecte belastingen inden, om niet te zeggen afpersten. Bij het Pachters-oproer vielen doden, huizen van de pachters werden geplunderd en het stelsel werd herzien.
Het is merkwaardig dat de belastingoproeren lang achter ons liggen, terwijl de overheid tegenwoordig heel wat meer van de burgers en bedrijven afneemt dan de regenten in de achttiende eeuw deden of de Spaanse landsheer in de zestiende eeuw van plan was. Zelfs een eeuw geleden waren de overheidsuitgaven nog maar eentiende van het bruto binnenlands product (bbp), terwijl die nu ongeveer de helft van het bbp zijn. Zelfs volgens een minimale definitie, de collectieve lastendruk, haalt de overheid nog altijd een kleine 40 procent bij de burgers en bedrijven weg. Voordat het inmiddels verguisde paarse kabinet de lastendruk liet zakken, was het zelfs nog meer.
Het blijft vreemd dat burgers van een land dat zich vrijvocht naar aanleiding van het opleggen van als zeer zwaar ervaren belastingen, nu zo mak als een lammetje ruwweg de helft van wat er wordt verdiend, doorgeeft aan de overheid. Er is ons sluipenderwijs aangeleerd dat dit normaal is. Erger nog, de staat met al zijn vertakkingen is erin geslaagd om ons het gevoel te geven dat belastingen goed zijn.
Je ziet dat verschijnsel het sterkst in Noord-Europa, en vooral in Scandinavië. In Amerika kun je de presidentsverkiezingen verliezen als je de belasting verhoogt, in Zuid-Europa zijn ze bedreven ïn het negeren van de belastingheffing, maar in Nederland lijkt het maar geen thema te zijn. Dat belastingen een inperking van de individuele vrijheid betekenen, dat belastingen het persoonlijk initiatief onderdrukken en, om met premier Jan Peter Balkenende te spreken, de ‘eigen verantwoordelijkheid’ ondermijnen – we lijken het vergeten te zijn. Bij werknemers is dat verschijnsel het sterkst. Die lijken het maar voor lief te nemen dat ze geen andere keus hebben dan hun loon te laten afromen door loonbelasting, premies voor verplichte ziektekostenverzekering, voor verplichte pensioenen en voor een reeks van andere uitkeringen, Bij zelfstandigen ligt dat anders, daar wil de belastingenvelop weieens in woede worden verscheurd. Maar over het geheel genomen zijn Nederlanders doetjes als het om de belastingen gaat.
Welbeschouwd hangt er rond de belastingen een geur van politieke correctheid. Je bent een beetje fout als je lagere belastingen nuttig, nodig en rechtvaardig vindt. Van de weeromstuit is er geen grote politieke partij die lagere belastingen tot speerpunt van actie maakt – ook van de VVD van Hans Dijkstal, Jozias van Aartsen en Gerrit Zalm wordt in dat verband opvallend weinig vernomen. Frits Bolkestein was tien jaar geleden bij hetbegin van Paars de laatste die systematisch inzette op lagere lasten. Het CDA kwam vier jaar geleden, in de oppositie, nog met een plan voor een vlaktaks van 35 procent of iets meer, waarbij veel aftrekposten zouden wegvallen, maar de hypotheekrenteaftrek zou blijven. Van dat plan wordt niet alleen weinig meer vernomen, maar het was ook halfhartig en doortrokken van staatsbemoeienis met de inkomens.
En toch, zo voorspel ik u, komt de grote staat, de albedil die de helft van de economie opeet, ter discussie te staan. Je hoort het, je proeft het en het zijn niet in de laatste plaats de jongste belastingbetalers die er genoeg van hebben. Een politieke partij die de code doorbreekt en opkomt voor een lastendruk van, om wat te noemen, 30 procent, kan het kaartenhuis aardig laten schudden. Er zal niet worden geplunderd, er zullen geen doden bij vallen, maar een nieuw belastingoproer naakt.

13 REACTIES

 1. De actiebereidheid van de nederlanders is sowieso bedroevend te duiden. Ons volk laat zich aan de lopende band allerlei onderdrukking in de vorm van nutteloze wetjes en regels aanleunen. Als de benzineaccijns wordt verhoogd laat men niet als protest massaal de auto staan totdat behalve de verhoging er ook nog een flink meer stuk wordt afgehaald, nee, men blijft braaf de woekerprijs betalen, en rijdt rustig verder, zodoende de diefstal legaliserend. Wat dat betreft is de actiebereidheid in bijvoorbeeld Frankrijk een stuk groter.

 2. Nogal optimistisch stukje van Syp. Er wordt inderdaad veel gepraat over de belasting druk. Mensen roepen dat het veel te veel is en gaan dan over tot de orde. Denk maar niet dat er veel zal veranderen. "Het is vroeger dan je denkt"

 3. [2] "Het is vroeger dan je denkt"

  Ja, Hoewel ik vrees dat je gelijk hebt, blijft toch de enige weg naar verbetering: GEWOON DOORGAAN! Onze basis versterken en proberen succesen te behalen.
  Bij Grondwet NEE is dat gelukt. Nu op naar het volgende succes en ondertussen die basis versterken.

 4. [3] Je hebt gelijk Hub. Langzaam de zaak opbouwen. Ik bedoelde dat ik denk dat het te vroeg is voor een echte opstand. Moet echter wel komen in de toekomst. Ik neem aan dat je het citaat herkende? 🙂

 5. Hallo Hub en andere forumleden,denk dat jullie mij moeten hebben,ik ben nm degene die het nog niet zo goed begrijpt.

  Zal me even voorstellen:
  Mijn naam is Snoekie.
  Leid een teruggetrokken bestaan,daar heb ik bewust voor gekozen omdat ik graag alleen ben met m’n gedachten.

  Vind de Mens het meest boeiende wezen op deze aardbol.

  Het observeren van mensen is een van m’n liefste bezigheden.

  Kijk naar ze met verwondering,bewondering,humor,respect,pijn,liefde,afkeer,enz.enz.en soms met trots.
  Dit doe ik om te filosoferen over het grote ‘WAAROM’??

  Daardoor zie ik soms dingen waar anderen misschien aan voorbij gaan.
  Hoewel ik geen goede opleiding heb gehad,voel ik me toch even belangrijk (of onbelangrijk)als ieder ander.
  Mijn bijdrage aan de maatschappij lever ik door met (mijn beperkte middelen) proberen de mensen in m’n omgeving, bewust te maken, zodat ze niet voetstoots aannemen wat de maatschappij en mn de politiek hun aan wil praten.

  Een belangrijke stap naar een betere Wereld is volgens mij:zelfbewustzijn.
  Groeten
  Snoekie.

 6. We zitten met z’n allen in een impasse,het tij moet worden gekeerd.
  Hoop dat de mensen in plaats van in hun portomonaie te kijken,nu eens gaan beseffen,dat de overheid onder het mom van bezuinigen,bezig is ons steeds meer te onderdrukken.
  Dat ze in opstand komen,voor mijn part tegen de abnormale hoge belastingdruk.

  Groeten
  Snoekie.

 7. Opstand is heel simpel. Betaal gewoon m’n belasting niet. Dan gaan ze vanzelf wel piepen, als tenminste iedereen dat doet. Aan de andere kant, ik ben zelfstandige, dus dan moeten ook grote bedrijven meewerken.

  Laten we daar ’s induiken of zo!

 8. Aan de andere kant: ben ook een anarchist pur sang. Buitelandse overheden hebben m’n overgrootvaders kapitaal geconfisqeerd, lokale overheden hebben m’n opa’s land gepikt.

  Ik spuug op alles wat met overheid te maken heeft, maar zweer bij Wilders, dat die de beste kansen heeft.

  Verder is m’n favoriete droom dat ik op een onbewoond eiland kom met veel politici. Zie Wouter z’n smoeltje al als hij, helemaal uitgehongerd, wat te eten heeft, en ik ’t dan voor de helft afpak, en dan zeg: "Sociaal zijn, Wouter!"…

  Verder gaat het heel goed met mij, zegt ook m’n psychiater, hoef nu nog maar 5x per week te komen… 😉

  Mocht er ’n revolutie komen dan doe ik zeker mee, vooralsnog beperk ik me tot ophitsen!

 9. [5]" Mijn bijdrage aan de maatschappij lever ik door met (mijn beperkte middelen) proberen de mensen in m’n omgeving, bewust te maken, zodat ze niet voetstoots aannemen wat de maatschappij en mn de politiek hun aan wil praten."
  Dat is een hele goede Snoekie. Hoe meer mensen de feiten leren (durven) zien, hoe meer libertariers we krijgen.
  We werken hier echt samen.

 10. De geschiedenis gaat verder terug:
  Vergeet niet dat ook de een van de redenen dat de bataven in opstand kwamen tegen de romeinen met een opgelegde belasting te maken had.
  De overheid is gewaarschuwd (zou je toch denken)

 11. Reactie op Hub.

  Dank voor je reactie,Hub.
  Ben me nog steeds aan het inlezen,maar weet nu al…hoewel ik als einzelgänger moeite heb met groepsvorming,maar ook de drang heb naar het creëren van een betere Wereld…dat ik me aan ga sluiten bij de Libertariërs en heb contact opgenomen met de stichting.

 12. Hub,
  Hoe denk je het bedrijfsleven te interesseren voor een belastingoproer, wanneer je bedenkt, dat het MKB en VNO-NCW, sterker nog, feitelijk ALLE KOEPELS zijn verstatelijkt en door de SER worden gecontroleerd ?
  De enige manier zou misschien zijn een dergelijk actiecomite oprichten, dat zichzelf financiert. Hierbij zou aan een soort kettingbrief te denken zijn, maar dat moet tevoren tot in de puntjes uitgekiend worden.
  Groet,
  Harry

Comments are closed.