Met deze kop start Drudge Report vandaag. Met de slogan: “De grootste terrorist in de wereld is George W. Bush” heeft Cindy Sheehan in de Verenigde Staten behoorlijk wat actie tegen George Bush losgemaakt.

Cindy Sheehan, de moeder van een in Irak gesneuvelde Amerikaan, stelt dat Amerika nu in Irak een atoomoorlog voert die dat hele land voor decennia vergiftigt. Zij vindt dat Amerika in opstand moet komen tegen de hypocriete regering.
Zij voert actie door in haar eentje voor het vakantieverblijf van Bush te kamperen en te eisen dat Bush met haar komt praten.
Dit levert nogal wat publiciteit op en help mee om de populariteitscijfers van Bush tot een dieptepunt te laten zakken.

Dit gaat samen met een voortdurende stroom van slechte berichten vanuit Irak. Elke dag dode Amerikanen, (en Irakezen!), een grondwet die steeds wordt uitgesteld, onderlinge strijd tussen bevolkingsgroepen in Irak, het gedoe met Iran, enz.
De Republikeinse Partij begint daardoor zelfs bang te worden voor de verkiezingen van het volgend jaar. (Congresverkiezing). Verschillende Republikeinse kamerleden spreken zich al uit tegen de oorlog. Ze beginnen het vertrouwen in een goed einde, een goede afhandeling, steeds meer te verliezen.
Alleen om die reden beginnen er nu toch aarzelende berichten te komen over het terugtrekken van de Amerikaanse troepen uit Irak. Het liefst ruim voor de verkiezingsdatum (november 2006).

Vooral komt er meer twijfel of het juist is dat de oorlog in Irak de wereld veiliger gemaakt heeft tegen terroristen. Het omgekeerde is misschien wel het geval. Dit is overigens wat Harry Browne (LP) vanaf het begin van de oorlog al heeft verkondigd.
De Libertarian Party propageert al maandenlang een plan voor het (eervol!) terugtrekken van de Amerikaanse troepen.

28 REACTIES

 1. Ze heeft gelijk, de grond is voor eeuwen vergiftigd daar.
  Kernwapens nooit gevonden. Waarom is die vent nog eigenlijk aan de macht?

 2. Die Cindy Sheehan moet niet zeuren. Toen haar zoon in het leger ging wist hij dat er de mogelijkheid bestond, in een gewapend conflict terecht te komen. Dus niet zielig doen. Of wil ze geld zien?

  Wat die oorlog betreft: Bush had gewoon een slagveld nodig, na 11 sept. Waarom: hij heeft liever dat terroristen op z’n getrainde soldaten schieten dat op het stemvee thuis. Al die lui die door de amerikanen worden omgelegd komen tenminste hier (us) geen bommen meer leggen.

  Wat de Libertarian Party betreft: denken jullie nu werkelijk dat als jullie niemand aanvallen, dat jullie dan niet door anderen worden aangevallen. DAT noem ik nog eens naief.
  Wat had bush moeten doen na 11 sept, volgens jullie wereldse wijsheid?

 3. Moeilijk moeilijk dit soort kwesties. China doet momenteel ook samen met Rusland ‘gezellig’ oefeningetjes, China heeft wel het grootste leger ter wereld.

  God moge weten wat de toekomst ons allemaal brengt…

 4. [3]
  China, dat de legers zou kunnen gaan gebruiken om de eigen oliebelangen in het Midden-Oosten veilig te stellen. Geen ondenkbaar scenario.

 5. [2] "Wat de Libertarian Party betreft: denken jullie nu werkelijk dat als jullie niemand aanvallen, dat jullie dan niet door anderen worden aangevallen. DAT noem ik nog eens naief"

  Beste Bush, gelukkig zijn de meeste libertariers niet zo naief! Ze zijn zelf veel reëler dan anderen; zie maar naar naar de (libertarische) positie om verdedigingswapens te mogen bezitten.

  "Wat had bush moeten doen na 11 sept, volgens jullie wereldse wijsheid?"

  Voor 11 september is er al decennialang vanalles gebeurd wat aan die happening kan hebben bijgedragen. Toen zijn er al allerlei fouten gemaakt. Ik ben het eens met mrXL:"God moge weten wat de toekomst ons allemaal brengt…"
  Dat geldt ook voor het verleden waarvan we maar een deel van de feiten kennen.
  -Je zou je bvb. kunnen afvragen of het echt nodig was dat Amerika in 104 landen militaire troepen had? Die vaak tot irritatie van de bewoners leidden.
  – En wat te denken van het verhaal dat door een gerecht in de USA nu wordt uitgezocht wat er klopt van een (beweerde) verklaring van Collin Powell (onder geheimhouding) voor dat gerecht dat Bush de oorlog begonnen is onder voorwendsels waarvan hij WIST dat ze onjuist waren? Dit zou hoogverraad zijn!
  Geruchten? Kwaadsprekerij?
  Ik denk dat je zoiets niet als feit moet aannemen. Gewoon als kennisgeving, en afwachten of er bewijzen komen.

  Maar wat te doen volgens onze wereldse wijsheid: Met alle middelen en zo hard mogelijk werken voor een morele wereld, een wereld waarin ieder individu recht op zijn eigen leven heeft.

 6. [5] Ik ben het eens met Hub, we moeten nu zorgen dat we individueel beter af zijn. Wat ook de fouten van Bush zijn er zijn heel veel dingen gebeurd over de laatste vijf jaar en dat zet mensen aan het denken. Het is een maelstroom waar we in terecht zijn gekomen waar we moeilijk uit kunnen komen. Daarom moet je altijd bij je zelf te rade gaan en zorgen dat jij en je gezin goed terecht komen.

 7. "The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing"

  Een gewetenloze, sadistische dictator daar laten zitten. Terwijl hij langzaam aan steeds meer invloed krijgt. En elke antiwesterse terreur organisatie maar al te graag sponsort, lijkt me ook niet wenselijk.

  Er was een probleem. Probleem opgelost.

  Methode heeft zeer zeker ruimte voor verbetering en voor het eindresultaat moeten we nog ff afwachten.

 8. Dat is wel leuk, die term "Verdedigingswapens", maar wat als nu een (olie)leveranciers worden aangevallen?

  "Verdedigen" bestaat dan helemaal niet, net zo min als dat Bush Saddam aanviel omdat hij in Noord Irak vele duizenden met gifgas had aangevallen, hoewel de strekking hetzelfde is.

  Lastig lastig lastig…

  Dat verdedigingsprincipe is veel meer van toepassing op een autarkische staat, maar dergelijke begrippen bestaat in libertarische gedachten eigenlijk niet.

 9. [8] Neen, je maakt het volgens mij te snel te complex. Ik geloof dat we dit stap voor (begrijpelijke, behapbare) stap moeten aanpakken.
  Uitgaande van [iedereen recht op zijn leven etc].
  Daar zijn we nog ver van af. Daarom: WAT NU DOEN? Bezien resultaat en weer dezelfde vraag.

 10. Waarom zouden die Amerikaanse troepen zich in hemelsnaam moeten terugtrekken, volgens de LP? Ik onderschrijf waarschijnlijk dezelfde idealen, alleen veel vijanden van ons allen (ons = de ongelovigen) zullen profiteren van een amerikaans terugtrekken uit Irak. Als iedereen recht heeft op zijn of haar leven, dan toch ook de inwoners van Irak waarvan minstens de helft (de xx chromosomalen) onderdrukt zal worden bij een eventuele islamitische staat als gevolg daarvan. Afgezien nog van vele moordpartijen en onderlinge strijd.
  Bij zo een keuze zou toch ook de LP moeten kiezen voor de minste van twee kwaden; oftewel geen terugtrekken uit Irak

 11. 911 mag beschouwd worden als een oorlogsdaad, de niet mis te verstane bedreigingen aan het adres van het westen vanwege Bin Laden et al. als een clear and present danger, en de huidige politiek van Bush zie ik daarom als zelfverdediging. Daar voel ik mij als Libertariër niet onwel bij.

  Wel is het zo dat, moest het westen sinds mensenheugenis de voor het libertarisme zo typische neutraliteit in conflicten hebben bewaard, we nu een heel andere realiteit zouden zien.

 12. De zoon van deze mevrouw was meerderjarig en is zover ik weet niet gedwongen in het leger gegaan, maar uit vrije wil. Het drama voor deze moeder is er uiteraard niet minder om, maar om daarom Bush voor de grootste terrorist te verslijten…
  Hoogstens is hij de 2de grootste terrorist 🙂

 13. "Vooral komt er meer twijfel of het juist is dat de oorlog in Irak de wereld veiliger gemaakt heeft tegen terroristen."

  Wat heeft het een met het ander te maken? Irak werd binnengevallen omdat zij niet voldeed aan de VN resoluties (een tig of wat). Dat de VS en het VK vervolgens op eigen houtje hun conclusies getrokken hebben is te prijzen, van vergaderclubjes als de VN hoeft niet veel daadkracht verwacht te worden.

  Afgezien daarvan zijn er heel wat humanitaire gronden te verzinnen die de Irak oorlog rechtvaardigen (oftewel gronden die van de souvereiniteit van individuen uitgaat ipv landen – overheden). De opgegeven gronden van de VS en het VK om ten strijde te trekken waren een beetje halfzacht en niet te staven met feiten. Maar met alle verkeerde motieven kun je nog steeds iets goeds doen (omgekeerd kan ook).

  Dat reli-fascisten nu roet in het eten gooien doet niet ter zake, deze groepen zullen dat toch altijd blijven doen behalve misschien als de Islamitische theocratie Irak wordt uitgeroepen, en dan nog, is dat een rechtvaardige samenleving dat individuele vrijheid waarborgt? Lijkt me niet.

 14. De amerikaanse overheid mag dan hypocriet zijn, dat is deze actievoerder dan ook.

  Ze heeft haar zoon niet met rechtlijnige en fundamentele opvattingen groot gebracht. Je vertrouwd een overheidssysteem wel of niet. Over er nu pietje puk president is of Bush, allemaal regeren ze in het "collectieve belang". Zo lang je daar geen afstand van neemt, verschil je niet van Bush, Kerry of Balkenende.

 15. Ik zou mij posthuum doodschamen als mijn moeder bij Balkenende zou gaan staan demonstreren. Hero? Zero!

 16. [11] Quirium,

  Dat is nu net het probleem.Bush heeft
  op geen enkele wijze aannemelijk kunnen maken dat Sadam iets te maken had met 9/11 of banden had met Al Qaeda.

  Dus ging ie het al snel hebben over WMD’s.Echter die zijn twee jaar na dato nog steeds niet gevonden en de
  US regering heeft het zoeken opgegeven.
  Daar komt nog bij dat het verbod voor Iraq op WMD’s was uitgevaardigd door de UNO…het was dan ook volkenrechterlijk aan de UNO om de strafmaat te bepalen.

  Nu heet het dan het ging om een campagne voor "Vrijheid"…helaas is
  daar in de voorgestelde grondwet vanuit libertarisch standpunt weinig
  van terug te vinden.
  Gezien de Bush-kliek bestaat uit Straussians en neo-Trotskisten behoeft
  dat weinig verbazing.

  Er zijn tig aanwijzingen (verklaringen van bijv oud-minister O’Neil of antiterreur-topambtenaar Richard Clark)
  dat Bush van bij zijn aantreden besloten had tot een oorlog tegen Iraq.
  Alleeh het alibi ontbrak.9/11 leverde
  hem dat.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 17. [12] Quirium,

  Het US-army behoort niet het speeltje
  van de president te zijn.De inzet ervan is gebonden aan wetten en onderworpen aan de controle van het
  congress.

  Als de president informatie achterhoudt, bewijs fabriceert, er
  verborgen agenda’s op na houdt, kan
  de volksvertegenwoordiging (en het
  kiezerskorps) niet in vrijheid en onafhankelijkheid beslissen over de legitimiteit van het inzetten van het leger.

  Krachtens de US-constitutie is de president niet een soevereine keizers
  die vrij kan beslissen over oorlog en vrede maar een ambtenaar onderworpen aan de wetten van zijn land en komt
  de beslissing over "oorlog" toe aan het (om de 2 jaar gekozen) congress.

  Soldaten nemen dienst om hun land en zijn constitutie te verdedigen, niet om de geheime agenda’s van hun president uit te voeren.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 18. [8] mrXl,

  In die tijd (eerste golfoorlog tussen Iraq en Iran 1980-1988) was Iraq nog een de facto bondgenoot van de USA.

  Rumsfeld is destijds nog door president Reagan naar Bagdad gestuurt om met Saddam te overleggen over wapenleveranties (de US regering wou
  toen Saddam ondanks z’n interne terreur (men noemde hem de "slager van Bagdad) en aanvallen tegen de Koerden
  overeind houden omdat ze beducht waren
  voor een overwinning van Iran.

  Realpolitik noemt men dat.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 19. [7] Fukkov,

  Probleem opgelost ?

  Nou nee…er ontploffen ginder dagelijks bommen en er sneuvelen dagelijks Amerikaanse soldaten en de
  US belastingbetaler dokt dagelijks honderden miljoenen dollars voor dit
  "opgeloste probleem".

  En dat zal nog wel even zo blijven.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 20. Terrorisme is hetzelfde als oorlog natuurlijk, alleen met een kleiner budget. Dus is het oorlog tegen oorlog. Daar schiet niemand iets mee op. Tijdens de koude oorlog hielden 2 supermachten elkaar in evenwicht. 40 jaar lang was dit aan beide kanten HET argument voor bestendiging van de wereldvrede. En beide blokken hadden gelijk. Onze held James Bond streed altijd tegen werelddictators, onze grootste nachtmerrie. Nu is de werelddictator realiteit geworden! Het recht van de sterkste heerst nu over de wereld. (en dat is geen recht).
  Een werelddictator is altijd de grootste bedreiging voor de wereldvrede.
  Was het maar weer ,,koude oorlog,,.

 21. Uiteindelijk draait het toch allemaal om geld. De Amerikaanse economie is niet de sterkste en de Amerikanen consumeren veel meer (per dag zo’n 4 miljard dollar) dan ze verdienen. Om de economie veilig te stellen heeft de Amerikaanse overheid geprobeerd om controle te krijgen over de Irakese oliereserves.

  De dreiging van terrorisme en massavernietigingswapens zijn uitstekende dekmantels voor het uitoefenen van controle op een gebied. Als Bush daadwerkelijk probeerde om terrorisme te beperken had hij er verstandiger aan gedaan niet een specifiek gebied maar een organisatie aan te vallen.

  Daarbij: mensen die zo ver gaan dat ze bereid zijn tot het plegen van terroristische aanslagen hebben kennelijk niet veel om voor te leven. Kunnen wij als rijk westen niet proberen om daar verbetering in te brengen? Oké ik ben naïef, maar ’t zou prettiger zijn om de zaak in eerst instantie van die kant te benaderen.

 22. [21] Goede gedachte Annefleur. Het zou goed zijn als meer mensen gaan beseffen WAAR de welvaart vandaan komt. De enige juiste concusie is dat welvaart geproduceerd moet worden, en niet ontstaat uit "verdelen".
  De volgende stap is dan dat daarvoor alle overheidsbemoeienissen moeten worden weggenomen!
  Te beginnen in Nederland?

 23. [22]
  Geen overheid die bereid is, de kosten van het dwangverdelingssysteem te publiceren , want de natie zou zich doodschrikken.
  Deze kosten van de dwangherverdeling bestaan onder meer uit het volgende:
  01.
  dwangheffingskosten bij de benadeelden in de vorm van afgeperste bedragen.
  02.
  kosten van het apparaat dat de dwangheffingen uitvoert.
  03.
  kosten voor de benadeelden ten gevolge van hun al dan niet geslaagde pogingen aan de dwangheffingen te ontkomen:
  -kosten te betalen aan accountants
  -kosten te betalen aan belastingconsulenten
  -kosten voor te gebruiken paperclips en papiervernietigers.
  04.
  psychische kosten en ziektekosten voor de benadeelden die de vruchten van hun arbeid ten gevolge van de dwangheffingen zien afvloeien naar personen die zij niet kennen voor doeleinden waar zij niet mee instemmen.

 24. Word tijd dat Wereld politie agent ”Bush”eens zelf zijn terroristiche handjes uit de mouwen steekt maar dan niet om weer dood en bederf aan te brengen maar om al die landen die de amerikaanse argressie politiek hebben plat gegooid weer steen voor steen weer op te bouwen.

  Er word een hoop leed aangebracht door de Argressie staat ”amerika”kinderen,moeders,mannen amerika kijkt niet zo nouw.

  Zolang het maar mensen zijn uit de arabische Wereld dan kan amerika legaal moorden alles onder het motto terroristen bestrijding.

  De Aanval op afhanistan en Irak hebben dan ook alleen het doel om zo langzamerhand het Midden-Oosten te beheersen.

  Olie is voor Amerika zo’n Kostbaar goed daar mogen heel wat mensen voor sneuvelen aldus de Amerikaanse argressie politiek.

 25. De grootste terrorist is George Bush. Is gewoon een keiharde feit. Maar het is wel de enige terrorist die ermee wegkomt. Alles wordt recht gepraat in de media, en de meeste mensen geloven er allemaal in.
  Wees objectief en laat je beeld niet verloederen door politieke terrorisme wat tegenwoordig de trend is. Stel jezelf deze vraag eens: Wat is een terrorist?

  Het allereerste wat er in je op zal komen is: Een moslim.
  Het tweede, een moslim die geweld pleegt. Dit is natuurlijk kant & klare door de media voorgeschotelde onzin.
  Een terrorist is iemand die geweld gebruikt zonder direct zelf aangevallen te worden. Ongeacht de religie, cultuur of huidskleur.
  Hezbollah een terroristische groepering? Hezbollah is een verzetspartij, die een jarenlang illegale bezetting van Israeliers wist te stoppen.
  Nu schreeuwen Israel en Amerika om ontwapening van Hezbollah, waarom? Zodat ze hun misselijke doel bereiken nl ultieme macht. Zodat Israel in de toekomst ongestraft gebieden kan bezetten en uiteindelijk zich eigen gaat maken. Zodat Amerika zoveel olie ze wil kan oppompen van arabische landen.

  Stel jezelf nog ’s de vraag, wie is nou echt een terrorist?
  Nou, ik weet het wel..
  Gerechtigheid is ver te zoeken hedendaags.

 26. [25] dus als Israel gebieden bezet kan Amerika ongestraft veel olie oppompen. Ik begrijp de woorden wel maar de zin niet. Hoe is dat verband te leggen ?

  En hoe is het een keihard feit dat president Bush een terrorist zou zijn ? Zomaar iets roepen is nog geen bewijs, wil je dit eens toelichten ? En tegen welke bezetting van Libanees gebied is de Hezbolla nodig ?

 27. Ben het mee eens met Sas!!!
  Maar ik vind niet dat George Bush de grootste terrorist is, want daar is hij te dom voor!!.Het ligt gewoon aan de staat Israel en Bush is/was gewoon papegaaitje van hun!!Ik hoop dat dit wel word veranderd door Obama.

Comments are closed.