Accijns benzine en diesel bevroren.
De jaarlijkse verhoging van de accijns op benzine en diesel gaat niet door.
Het gaat om de jaarlijkse verhoging van enkele centen. Het kabinet komt volgens ingewijden de automobilisten op prinsjesdag tegemoet.

Met de bevriezing zou het kabinet een gebaar willen maken naar de automobilisten, omdat de afgelopen tijd de brandstofprijzen maar blijven stijgen.
(En volgens experts zullen blijven stijgen.)
Voorlopig gaat het om 2006. Mogelijk blijft ook in 2007 de accijns nog bevroren.
Voor een liter euro ongelood moet nu ongeveer 1 euro 43 betaald worden; ongeveer 90 eurocent daarvan is belasting (BTW) en accijns.
Daarmee is de benzine in Nederland inmiddels de duurste ter wereld, zo blijkt uit een onderzoek van CNN Money.
In een interview stelde minister Zalm, dat de hogere olieprijs (dus ook benzine en diesel) geen hogere accijnsinkomsten oplevert, omdat de accijns een vast bedrag is en geen percentage.

Ja daar heeft de rekenmeester gelijk in, maar hij vergat er iets bij te vermelden.
Aangezien de BTW (19%) over de accijns en het resterende deel van de verkoopprijs berekend wordt, betekent dit, dat bij elke prijsverhoging meer BTW ontvangsten naar de schatkist toevloeien.
Deze meevaller wordt tot op heden op 500 miljoen euro geschat.
Natuurlijk kan hij met een gul gebaar op prinsjesdag meedelen dat de accijns niet verhoogd wordt.
We hebben het allang betaald en zullen dat in de toekomst blijven doen.
Wanneer wordt het tijdelijke kwartje ( euro 0.113) van Kok nu permanent of opgeheven?

1 REACTIE

  1. Ik ben zelf geen autobezitter maar van dit soort berichten word ik echt giftig. Alsof je als slachtoffer dankbaar moet zijn dat je folteraar de duimschroeven (voorlopig) nog niet wat verder aandraait.

Comments are closed.