Minister van landbouw Cees Veerman (CDA) is als aandeelhouder direct betrokken bij zeker een van zijn ondernemingen in Frankrijk.
Daarmee houdt hij zich niet aan de kabinetsafspraak, om ondernemingen door een onafhankelijke derde te laten beheren.
Dat blijkt uit een onderzoek van het weekblad Nieuwe Revue en het Talpa-programma NSE.

Veerman heeft enkele boerderijen in Frankrijk en Nederland.
Vorige week kwam hij in opspraak, omdat hij als ondernemer jaarlijks 190.000 euro aan Europese landbouwsubsidie zou ontvangen.
Als minister heeft hij zich hard gemaakt voor het in stand houden van de subsidies.
(Maar dit was natuurlijk in het algemeen “boeren”- belang.)

Volgens het ministerie is van belangenverstrengeling geen sprake, omdat Veerman zijn bedrijven niet zelf bestuurt. De belangen van de Franse onderneming zouden zijn ondergebracht in een beheersstichting. (Wat m.b.t. de Nederlandse ondernemingen? En wie is eigenaar van die beheersstichting?)
Uit onderzoek zou zijn gebleken dat daar eind 2003 verandering in kwam. Sinds december dat jaar zou Veerman enig aandeelhouder zijn van de vennootschap.

Tot zover het citaat uit een persbericht.

Wat in dit stukje opvalt zijn; belangenverstrengeling en onafhankelijke derde.

Ministers moeten wel supermensen zijn om eigen bedrijven aan derden over te laten en gedurende de normale ambtsperiode van 4 jaar zich er niet direct of indirect mee te bemoeien.
Hij zal echt wel ingrijpen als er iets mis dreigt te gaan, omdat het voor hem een inkomstenbron op lange termijn is.
Dus de kabinetsafspraak om ondernemingen door derden te laten beheren, om daarmee alle schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, is een wassen neus of hypocriet.
Ook de onderhandelingen over de Europese landbouwsubsidies is wel degelijk gevoerd met het eigen belang in het achterhoofd. Anders zou hij gesteld kunnen hebben, wel voor mijn mede collega’s maar niet voor mij. Of is daarom die derde in het leven geroepen. Het is niet voor mij, maar voor die derde!
Het is een enorm dilemma. Maar de oplossing is simpel.
In een vrije markt zal er geen sprake zijn van subsidies. (Het zogenaamde ondernemersrisico.)
Dus heb je ook geen minister van landbouw en andere ministeries nodig.
De mini overheid hoeft zich alleen maar aan duidelijk omschreven taken te houden en meer niet.
Dus ook geen belangenverstrengelingen en dilemma’s meer.

Utopie???

6 REACTIES

 1. Ben het eens met de uitspraak van het ministerie; geen belangenverstrengeling.
  Moet namelijk zijn corruptie.

  Prachtig hoe deze informatie uit de officiele staatspropaganda succesvol geweerd wordt.

  uitgaande van een eerder op deze site gepubliceerd stukje over percentages corrupte bestuurders en ambtenaren is betreft de politicie bij deze al 3% benoemd …..

  wie volgt

 2. [1]
  Waarom wordt er eigenlijk geen anonieme kliksite geopend, sinds het in Nederland bon ton is geworden over mede-NSB-ers te klikken ?
  Of is men bang, dat die "informatie" als een provocatie tegen de staat zou kunnen worden aangemerkt ?

 3. Veerman heeft het prima voor elkaar!
  Vandaag in de EUobserver:
  ————————–
  EU FARMERS BEST PROTECTED IN THE WORLD
  24.08.2005 The EU is the world’s largest provider of export subsidies by far, providing 85 percent to 90 percent of the world’s total, according to a new report from the US Congressional Budget Office.

  The EU provides over half of the world’s most trade-distorting category of domestic support (so-called amber-box support), according to the American analysts.
  ——————————
  En de belastingbetaler betaalde verder en krijgt als dank dure landbouwproducten!

 4. [3] Moet je rekenen wat voor probleem het voor die boeren zal zijn als opeens het geld op is…..

 5. [4]
  Ja, Mike. En iedereeen weet, dat het geld altijd opraakt. Maar de regering roept: "wie dan leeft, die dan zorgt" en schuift de zwarte piet weer vrolijk door naar de volgende.
  Wie had hier nog zin om te stemmen ? 🙂

 6. Hoeveel boeren zijn er in Nederland of de andere West-Europese landen? Één procent van de bevolking wellicht? En in Nederland bezit die 1% zo’n 2/3 van het totale landoppervlak. Maar wat zijn ze zielig, die grootgrondbezitters.

Comments are closed.