Minister Laurens Jan Brinkhorst (D66) van Economische Zaken vindt dat Kabelexploitant UPC zich monopolistisch gedraagt en wil dat Opta, de kartelpolitie voor de telecomsector, voorkomt dat UPC zijn tarieven verhoogt. (Telegraaf)

Maar de Opta mag pas ingrijpen nadat ze daar eerst toestemming van de Europese Commissie voor heeft.

We laten even in het midden of er inderdaad sprake is van “monopolisme”, want als dat al zou bestaan, dan komt dat doordat de overheid potentiële concurrenten verhindert om op de markt te opereren.

Waar we hier op willen wijzen, is dat er een zaak in Nederland speelt, maar dat Nederlandse organisaties die niet kunnen, niet mogen oplossen zonder eerst toestemming te vragen aan de superstaatsleiding in Brussel. Dat zal niemand verwonderen; we hebben daar al vaak voor gewaarschuwd. Maar we zullen dit nog wel vaker moeten doen voordat voldoende mensen dat inzien.
Of zou het feit dat Nederlandse bedrijven niet eens zonder Brussel een Beha-tje mogen invoeren nu meer mensen de ogen openen? En dan meer steun gaan geven om uit de euro te stappen?

2 REACTIES

  1. Het gaat niet zozeer om het toestemming vragen aan Brussel maar of het een zaak van Brussel/Manke Neelie is of van de NMA afdeling OPTA. Er zijn richtlijnen opgesteld (marktaandeel nationaal, andere EU landen, marktgrootte in EUR etc.) die bepalen of een case behandeld dient te worden door Brussel of dat het een nationale aangelegenheid is.

    Natuurlijk is het wel een situatie van toestemming vragen, maar dat is meer een formaliteit. Als iets namelijk door Brussel behandeld wordt dan is het ook een zaak die de Nederlandse landsgrenzen overstijgt.

    Dit afgezien van de kwestie of mededingingsauthoriteiten en hun bevoegdheden sowieso enige nut hebben (zowel op EU als op nationaal niveau).

    Grappig overigens dat een minister van Economische Zaken zich gaat bemoeien met het prijsbeleid van een onderneming, gaat ver…

Comments are closed.