Betekent dit: hoe beter het met de economie gaat, hoe minder koopkracht de burgers hebben? Dat proberen de politici ons nu duidelijk te maken.

Het zal toch wel voor iedereen duidelijk zijn dat er hier iets niet klopt. Ik heb altijd geleerd dat als het beter gaat met de economie, dat dan de welvaart, en dus de koopkracht, toeneemt.
Het zou prettig zijn als economen onder ons het volgende eens willen controleren en zo mogelijk verbeteren, of beter uitleggen.

Waar zit de kronkel? Dat kan bijna niet anders dan in de manier waarop de overheid deze begrippen definieert, hanteert, manipuleert.
De groei van de economie wordt gemeten aan de hand van de “Volumegroei van het Bruto Binnenlands Product” (BBP). Dat is volgens Economische Zaken het totaal van alles wat er in het binnenland wordt geproduceerd. De toegevoegde waarde. Gemeten in euro.

Daar komt dan al een grote vaagheid. Als de prijzen stijgen, door inflatie of wat dan ook, dat neemt het BBP toe, terwijl er helemaal geen hogere productie is. Maar dat zou eventueel gecorrigeerd kunnen worden.

Als tweede komt dan de vraag “wat” er allemaal wordt meegerekend in die optelling.
Het BBP is iets van 2500 euro per maand per Nederlandse inwoner. (Zie CBS)
Stel iedereen wordt ingeschakeld in een nieuw project:
De bevolking wordt in twee groepen verdeeld. Iedereen van groep A verkoopt een potlood aan een persoon van groep B voor 25 euro. En iedereen van groep B verkoopt een potlood voor 25 euro aan een persoon van groep A. Elke transactie komt op een papieren rekening. Iedereen is dan weer even arm of rijk als tevoren.
Maar er is wel (op papier)per persoon 25 nieuwe productie die er de vorige maand niet was. Het BBP is door deze handelingen dan met een volle 1 % gegroeid. En als we de rekeningen uitschrijven voor 50 euro, groeit de economie met 2 %.
Dit geeft aan hoe eenvoudig met dergelijke cijfers gegoocheld kan worden.

Het belangrijkste, en het meest onbegrijpelijk in de overheidspublicaties is echter dat met die stijging (vooruitgang!) van de economie, de mensen slechter af kunnen worden. Lagere koopkracht.

Gelukkig heeft de overheid beloofd dat ze ons het volgend jaar voor die verminderde koopkracht kan “compenseren” doordat ze ons dit jaar zoveel (accijnzen) heeft laten betalen voor benzine en aardgas.

3 REACTIES

 1. tja, het eeuwige gegoochel met de cijfertjes.

  wij weten gelukkig beter.

  maar weet je wat pas echt verontrustend is?

  dat een (te) groot aantal mensen denkt dat die ‘compensatie’ waarover je sprak een gift is van onze geweldig goede overheid en niet in de gaten hebben dat ze het allemaal zelf op moeten brengen. ook andere ‘voordeeltjes’ als bv hypotheekrente-aftrek en zo. eindeloze argumenten heb ik hier over gehad in het verleden. niet aan hun verstand te brengen.

  gegroet.

 2. [1] Klopt Vlad, De overheid HEEFT helemaal geen geld: http://www.vrijspreker.nl/b

  Hub, In jouw potloden voorbeeld is de ‘winst’ eigenlijk nog groter wanneer elk potlood ook nog eens 19% BTW ‘opbrengt’ ?? ….
  Ik dacht dat de overheids ‘omzet/inkomsten’ ook in het BBP wordt meegeteld.

  Misschien kan/wil Albert eens een stukje schrijven over het gefoezel met het BBP?
  Of wat goede verwijzingen hierover…

 3. [1] inderdaad: overheid verhoogt jouw zorgverzekeringskosten met ¤ 2000
  en ‘geeft’ je een fiscale steun van ¤ 1000
  Daar moet je dankbaar voor zijn.

Comments are closed.