Iemand die dacht van de monstrueuze EU-Grondwet af te zijn na het vernietigende NEE van het referendum, heeft nog geen goed idee over de sluwe trucs van politici.

De Oostenrijkse Kanselier Wolfgang Schluessel heeft al een officiële ballon opgelaten om de Franse en Nederlandse referenda over te doen. Wel even wachten totdat het volk genoeg bewerkt is met “nieuwe” argumenten. Zo zegt Wolfgang dat het verstandig is om verdere uitbreidingen van de EU in een verlaagd tempo te doen om de kiezers niet af te schrikken.
“We moeten dan aan het volk vertellen dat we hen hebben begrepen en dat we met hun wensen rekening houden” Jaja!
Het beste is die nieuwe referenda te houden nadat er in de betreffende landen een nieuwe regering is.
Hij stelt niet voor om ook in de Ja-landen het proces nog eens te herhalen!
Interessant is echter zijn opmerking:”Zonder een tweede poging is het niet mogelijk om verder te gaan.” Als “de Nederlanders” zich dus niet laten bedonderen, zou de zaak echt afgeremd worden!

In Luxemburg heeft advocaat Roy Redding een proces aangespannen tegen de overheid om de goedkeuring van de EU-Grondwet af te keuren.
Op 10 juli stemde in Luxemburg 56,52 % voor de grondwet.
Roy Redding claimt dat overheidsgeld illegaal is gebruikt ten gunste van de Ja-campagne. Ook claimt hij dat de regering de Luxemburgse grondwet heeft geschonden door niet alle burgers gelijk te behandelen. Namelijk door alleen maar geld te geven aan de Ja-campagne werden deze voorgetrokken. Eveneens de voorlichting van de overheid was volledig subjectief en alleen gericht op ja-stemmen. Een psychologische manipulatie van de kiezer.
Daarom moet de uitslag gewoon nietig verklaard worden.
Wat in Luxemburg gebeurd is lijkt verdraaid veel op het gedrag van de Nederlandse overheid.

De EU geeft subsidie aan lobbyisten om gelobbyd te worden. Siim Kallas, de EU commissaris voor Administratieve zaken vertelde aan de European Foundation for Management dat er in Brussel ongeveer 15.000 lobbyisten rondlopen en ongeveer 2.600 belangengroepen met permanente kantoren. Deze activiteiten brengen jaarlijks 60 tot 90 miljoen euro op voor de lobbyisten. Maar niemand weet het precies omdat er geen register is waarin dit wordt bijgehouden.
Daarnaast zijn er veel (quasi) non-gouvernementele organisaties (NGO’s) die zeer afhankelijk zijn van overheidssubsidies bezig met lobby-activiteiten.
Kallas geeft toe dat de Europese commissie meer dan 2 miljard euro ‘voor goede doelen’ naar zogenoemde ontwikkelingslanden laat stromen via NGO’s waar ze weinig van weet.

En dat alles wordt uiteindelijk gefinancierd door de belastingbetaler.
Het is ongelooflijk dat niet iedereen de zwendel in Brussel duidelijk ziet.

12 REACTIES

 1. Krankzinnig uitdeelbeleid dus van regenten die menen namens hogere machten over het ondermaanse te mogen heersen. Uiteraard op hun eigen manier.

  In te veel gevallen om hier in het kort te noemen blijkt hoe vanzelfsprekend regenten en hun beambten het vinden dat zij ‘recht op geld’ hebben (weg te graaien via de piraten van de belastingdienst) en er mee te mogen doen wat zij maar willen in plaats van dat meevallers worden terugbetaald aan de mensen wiens eigendom het werkelijk is.

  In NL hadden wij het geluk dat bij het EU referendum zombies als Zalm, Donner, Bos en Balkenende voor JA waren dus was de NEE makkelijk haalbaar. Ik hoop dat die zaak in Luxemburg gewonnen wordt, maar ik vermoed dat een rechter daar de ‘Nederlandse lijn’ zal volgen om zijn broodheren te behagen…

 2. Dit is dus echt belachelijk dat ze gewoon een JA in onze strot willen duwen.
  Ben ik nu gek of is het gewoon tijd voor oorlog? Hoelang moeten we dit nog pikken dat ze ons publiekelijk willen bewerken/hersenspoelen? Ze schamen zich er niet eens voor.
  Wanneer gaan we over tot actie? Geen papierwerk maar een keiharde staatsgreep.

 3. [2] Je boosheid is begrijpelijk en terecht. Maar een staatsgreep heeft geen zin op dit moment. Je krijgt dan hoogstens een nieuwe regering die hetzelfde gaat doen (met enige variaties).
  Nodig is dat we werken om meer mensen te krijgen die begrijpen dat we van het collectivisme af moeten en die overtuigd zijn van de moraliteit en het practische voordeel van individuele vrijheid.
  Meer libertariers is nu het belangrijkste doel.

 4. Inderdaad lijkt mij een staatsgreep nogal drastisch en ook het verkeerde middel.
  Maar een belastingopstand organiseren, gedragen door een groot deel van de bevolking, dat lijkt me wel wat…

 5. Lekker die EU, heb je ze een keer echt nodig ………

  [teletekst 21 aug]

  LISSABON Portugal heeft de EU om hulp
  gevraagd bij het blussen van de vele
  bosbranden.De regering hoopt vooral op
  blusvliegtuigen en helikopters.Er is
  nog geen antwoord gekomen uit Brussel.

 6. [5] Logisch toch, in Brussel wordt aan pennen gelikt en vergaderd. Daar hebben ze geen helicopters of anderszins praktisch toepasbare hulpmiddelen of mensen. 8)

  Ze helpen heus wel hoor! Als half Portugal eerst afgebrand is, DAN stuurt de EU gewoon een boel belastinggeld, waarmee het bos weer aangeplant kan worden. (niet om blusvliegtuigen of helicopters te kopen natuurlijk. Die gebruiken benzine/kerozine, en dat is niet goed voor ’t milieu, dus die zijn niet subsidiabel…) 🙁

 7. [2] Justice,

  Een regelrechte revolutie zoals de
  patriotten-opstand uit 1787, de Brabantse Omwenteling uit 1789 en
  de Belgische Revolutie uit 1830 (uitgevoerd door vrijheidslievende gewapende burgermilities) geniet mijn voorkeur maar ook een staatsgreep zou prachtig zijn en het zou een verhoring van mijn gebeden zijn wanneer een Bataafse Pinochet zou opstaan en het huidige tyrannieke bewind naar de prullenmand der geschiedenis zou bombarderen en vervolgens de Alabama-boys (of desnoods Chicago-boys) erbij haalt om de economie te liberaliseren.

  Echter ik vrees dat dat er in de huidige omstandigheden niet inzit.De tijden zijn er niet naar.
  Trouwens succesvolle coups worden
  meestal opgezet door insiders (bijv
  Pinochet was stafchef van het Chileense leger).

  Misschien zal in de toekomst de Voorzienigheid zich nog éénmaal genadig buigen over het ondankbare Nederlandse volk dat z’n eerder in bloed verworven vrijheid
  achteloos heeft weggeworpen en zich
  gedwee de boeien laat omgorden en zonder strijd zich het vernederende
  slavenjuk laat opleggen.

  Voorlopig echter zijn de tijden bar en boos en rest er niks anders dan
  "Papieren aktie"…met de middelen die we hebben en de arbeiders die er zijn het goede zaad te zaaien, hopende dat het nog eens moge bloeien en veel vrucht voortbrengen.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 8. [7]
  Merkwaardig: bovenstaande staatsgrepen, evenals die van Pinochet en de oud-Romeinse tijdelijke dictators met extra volmachten, worden door u, Cincinnatus bewonderd, terwijl u de ingreep van Bush ter bestrijding van een wreed collectivistisch systeem afkeurt.
  Hoe is dat te rijmen?
  Is het gebaseerd op een persoonlijke afkeer van de man?
  Of vermoedt u dat hij inderdaad een lid is van Skulls-and-Bones?

 9. [8] Beek,

  Er valt niks te rijmen daar er geen
  tegenstelling is.

  O ja…De American Revolution van 1776 waarbij een andere evil George werd weggejaagd bewonder ik trouwens ook.

  En dat Bush lid is van Skulls and Bones vermoed ik niet : dat heeft hij zelf toegegeven maar wou er verder niet over praten.

  En ja voor die oud-Romeinse vrijheidshelden heb ik een zwak.Dat heb jij goed gezien.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 10. [8] Waar waren we gebleven ?

  O ja…ik heb niks tegen evil George persoonlijk…uiteraard zou ik haast zeggen daar ik de beste man niet persoonlijk ken….

  Wat ik wel tegen hem heb, is hetgeen
  Amerikaanse liberatiërs en paleo-conservatieven tegen hem hebben : hij
  is een freedombashing fraud.Ik heb in een eerdere gedachtenwisseling hierover je links gegeven naar tientallen artikels die dit punt nader
  uitwerken.

  Zal je wel niet gelezen hebben.

  Net zo min als dat je ooit geantwoord hebt om enige vraagjes (zoals "heiligt het doel de middelen ? ") die ik je eerder stelde.

  Evil George stuurt miljarden tax-dollars steun naar wrede collectivistische dictators (bijv in Oezbekistan,Turkmenistan,Angola, Oeganda,…) dus dat ie om die reden in Iraq heeft ingegrepen, lijkt me sterk…Overigens lijkt het er sterk op dat in Iraq ie het brute collectivisme van Saddam wil vervangen
  door een meer gesofisticeerd collectivisme… http://www.thenewamerican.c

  Zal je ook wel niet lezen.

  En ook nog ff over het geheimzinnige clubje S&B (die naar eigen zeggen afstammen van de Illuminati…
  http://www.secretsofthetomb… ….Zal wel verzonnen zijn maar toch leuk om te weten wie men als voorbeelden ziet , nietwaar ? ) waar evil George stijf de lippen over elkaar houdt (heeft ie immers gezworen)…Christus echter leerde :

  20 Immers, alwie kwaad doet haat het licht en komt niet tot het licht, opdat het niet aan den dag kome dat zijn werken van onwaarde zijn.
  21 Maar wie de waarheid doet komt tot het licht, opdat aan den dag kome dat zijn werken in Gods gemeenschap verricht zijn.

  En zo is het maar al te net.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 11. [11]
  Nuchtere Nederlander had het niet beter dan Christus en ook niet beter dan Cincinnatus kunnen zeggen.

Comments are closed.