We zijn dagelijks verbaasd over de rare dingen, slechte dingen, verkeerde dingen die we van of over de EU horen. Uit de kranten, uit de TV, uit een aantal internet sites. Alleen al van de site euobserver.com/ kunnen we veel stof vinden om commentaar op te leveren.

Het “onprincipiële gedraai” van de EU-Commissie (de hoogste bazen) bleek vandaag weer toen ze bekend maakten dat Turkije niet Cyprus (een lid van de EU) hoeft te erkennen om de onderhandelingen voor toetreding tot de EU te beginnen. Dit in tegenstelling tot wat ze vroeger stelden, en wat bvb. Jacques Chirac de vorige week vrijdag nog bevestigde.
Eind deze week gaan de Ministers van Buitenlandse Zaken praten over de onderhandelingen met Turkije die op 3 oktober officieel gaan beginnen.
Turkije erkent dus niet één van “onze clubleden” maar de rest van de club gaat wel met Turkije praten. Mooie vrienden onder elkaar!
—————
Textiel invoer uit China is nog steeds een probleem dat de EU gemaakt heeft. Ambtenaren praten al dagen in Brussel en in China over een “oplossing” voor de vele miljoenen euro waard zijnde producten die in Europese havens door de EU geblokkeerd zijn.
De Eu heeft namelijk “quotas” vastgesteld waarvan niemand weet op welke basis ze die hebben bepaald. EU-Ambtenaren vliegen heen en weer naar China en hopen nu binnen enkele dagen aan de 25 lidstaten een bereikt compromis voor te leggen.
De verwaande EU politici die het (Lissabon)plan hadden om in 2010 de sterkste economie ter wereld te zijn, moeten zich nu verdedigen met protectionistische maatregelen! Een grotere afgang is nauwelijks te bedenken. Alleen jammer dat het overgrote deel van de EU burgers dit niet begrijpt en niet door heeft.

Ze houden nog geheim wat het voorgestelde compromis is, maar waarschijnlijk verhogen ze de 2005 quota met delen van de quota van 2006. Als dan het volgend jaar weer te veel vraag komt, kunnen ze de quotas van 2006 weer verhogen met die van 2007!! Enz. enz.
Als dan nu de meerderheid van de lidstaten het daar mee eens is, zal mogelijk half september het textiel dat in de havens ligt, worden vrijgegeven. Moet je nagaan wat een geklungel!
Als die lui zich nergens mee hadden bemoeid, was er helemaal geen probleem geweest en hadden de EU-burgers al goedkoop kleren kunnen kopen.

De EU-Commissaris voor Handel, Peter Mandelson, verweet vandaag de importeurs dat zij “handelen in het belang van hun eigen zaken, en dat de politici de nu ontstane problemen niet hadden kunnen voorzien.”
Nou, dat laatste geloven we wel; we wisten al lang dat die jongens en meisjes niet zo slim zijn. Maar dat ze zich zo bloot geven dat ze zakenmensen verwijten in hun eigen belang te handelen, is opvallend.
Het geeft wel aan wat deze politici willen: Alleen handelen in het belang van anderen is goed; handelen in je eigen belang is slecht.
Het socialistisch/communistisch karakter van de EU komt hier duidelijk naar voren.
—————-
In de Eu moeten studenten kunnen gaan studeren in welk land ze ook willen. Dit is prachtig. Nederland is nu ook bezig met het aantrekken van meer buitenlandse studenten. Prima.
Alleen begrijp ik niet dat er dan nog steeds problemen zijn met het plaatsen van Nederlandse studenten? Die moeten nog door loterijen heen. En als ze er uit geloot worden, moeten zij naar het buitenland om de door hen begeerde studie te volgen.
Zijn die studenten die we in Nederland financieren met belastinggeld in hun land van oorsprong ook uitgeloot?
——————-
EU-zwarte-lijsten voor luchtvaartmaatschappijen.
Er is een Franse en een Belgische lijst. De Nederlandse overheid vindt het niet nodig om haar burgers voor te lichten over de lijst die ze zelf hebben. Vliegtuigen die hier mogen landen zijn volgens haar veilig. Al blijkt dat niet in overeenstemming te zijn met de Franse en Belgische lijst.
Bovendien is het een simplistische redenering. Er zijn namelijk heel wat Nederlanders die vliegen vanuit Brussel, Keulen of Frankfurt. Of in Londen overstappen op andere (onveilege??) lijnen.
Als de overheid, dank zij belastinggeld, lijsten van “niet veilige” maatschappijen aanlegt, is het voor mij een raadsel waarom dat niet aan haar burgers (die het onderzoek betaalden) kan worden meegedeeld. Terwijl ze ook nog de beschikking hebben over de andere EU-Lijsten!
Maar één woord: IMMOREEL.

3 REACTIES

  1. Goed verslag, Hub. Tja , ik begrijp ook niet dat de doorsnee bevolking dit continue dieper in de modder zakken nog niet wil aankaarten. We hebben toch allen wat schoolgelopen. Teveel gasten doen aan "wishful thinking", en de meesten geloven in het sprookje (dat gelukkig 50 jaar lang bleef duren) dat na regen zonneschijn komt. Maar ditmaal volgt er eerder een orkaan denk ik. En de politici pikken nog vlug wat te pikken valt. Hun beleid (sic !) is te vergelijken met het gedrag van de kinderen in "Lord of the flies". Stil hoop ik ze elkaar ook afmaken, zoals in de roman van Golding.

  2. Hoe wordt dat "veilig" eigenlijk bepaald? Is dat niet volkomen relatief en willekeurig? Geen enkel vliegtuig is absoluut veilig of onveilig, en je bent al snel relatief onveilig. Het zou handig zijn als de overheid criteria bekend maakt, anders wordt het al snel dat de "(on)veiligheid" afhangt van je politieke connecties, en dat zal bij low-budget maatschappijen wel niet het geval zijn.

  3. Mooi overzicht!
    Een opmerking over "Het geeft wel aan wat deze politici willen: Alleen handelen in het belang van anderen is goed; handelen in je eigen belang is slecht".
    Wat deze politici ‘willen’. Ja, ze ‘willen’ dat voor iedereen, behalve voor zichzelf. Al zou het woord ‘eigenbelang’ voor hen denkelijk wel uit het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal geschrapt kunnen worden, verdenk ik ze er toch van om dan stiekem zelf nog een Geheim Woordenboek voor Politici te hebben, waarin ‘eigenbelang’ dik gedrukt staat!

Comments are closed.