Vaak hoor je zeggen, dat libertariers overdrijven als zij stellen dat de macht van de overheid gebouwd is op angst en geweld. Angst valt dan over het algemeen nog wel te begrijpen (denk aan: terreur, milieu, roken, dik worden enz., maar dat de overheid geweld pleegt, ontgaat de meeste mensen of zij willen het als zodanig niet zien.

Volgens de Libertarische filosofie heeft het individu het recht om met zijn leven, lichaam en eigendom te doen en te laten wat hij wil. De producten van de inspanning van het individu (eigendom), mits niet door fraude, geweld of diefstal verkregen, behoren het individu toe. Iedereen die claimt dat, om wat voor redenen dan ook, het individu gedeelten van de producten van de inspanning (bijvoorbeeld: geld) moet afdragen, pleegt diefstal. Een vrijwillig aangegane overeenkomst is in zo’n geval immers niet aangegaan.
Er is maar een manier om een individu zover te krijgen dat de onvrijwillige bijdrage wordt gestort en dat is door het plegen van geweld of het dreigen met geweld.
Deze wat lange inleiding geef ik u om het onderstaande bericht uit de krant in Libertarisch perspectief te kunnen plaatsen.

Het bericht luidt als volgt: “Auto’s wanbetalers in beslag genomen.” (Telegraaf 10/08/2005)

Gemeentebelastingen van Rotterdam heeft 23 auto’s in beslag genomen van mensen die een schuld hebben bij de dienst. Sinds vorige week stuurt gemeentebelastingen waarschuwingen aan wanbetalers. Hierin staat dat hun voertuig op een signaleringslijst van de deurwaarder staat.
Volgens de belastingafdeling zijn inmiddels duizenden waarschuwingen verstuurd.

Vorige week, zo maakte gemeentebelastingen woensdag bekend, kregen 33 wanbetalers de deurwaarder op bezoek. Tien van hen betaalde direct hun belastingschuld.
De rest had geen geld paraat en zijn voorlopig hun auto kwijt.

De auto’s van de wanbetalers krijgen bij een bezoek van de deurwaarder eerst een wielklem en worden daarna afgevoerd. Wie zijn schuld binnen vier weken betaalt, krijgt het voertuig terug.
Daarbij komen nog wel de kosten voor het wegslepen en de stalling. En deze kosten kunnen flink oplopen. Als de schuld niet binnen de periode van vier weken wordt voldaan, verkoopt de deurwaarder de auto.

“We zien dat de actie succes heeft, want sinds vorige week zijn meer mensen hun schuld komen aflossen bij ons kantoor. Mensen zijn toch bang hun heilige koe kwijt te raken”.aldus de woordvoerder.
De opgelopen schulden bestaan in de meeste gevallen uit niet betaalde onroerendzaakbelasting.

Wie geen auto heeft en wel een belastingschuld ontloopt de dans niet.
Wanbetalers in deze groep lopen grote kans dat hun inboedel in beslag wordt genomen.
Ze kregen vorige maand al een waarschuwing in de bus.

Dit zijn dus de acties van onze geweldige, of kan ik zeggen, gewelddadige overheid.
Dit is geweld, het zich toe-eigenen van iemands eigendom voor een niet bestaande overeenkomst.
In een op de vrije markt gerichte maatschappij wordt alleen voor die diensten betaald, die op vrijwillige basis tussen partijen zijn overeengekomen.
Op deze website zijn al eens voorstellen gedaan om een actie te ondernemen tegen het moeten betalen van belasting. Begrijpt u nu, dat u zeker als individu geen schijn van kans heeft dat u succesvol zo’n actie kan ondernemen.
Sprekend hiervoor is hetgeen de woordvoerder zei:”Mensen zijn bang om hun heilige koe kwijt te raken”.
Dat is precies waar democratie op gebaseerd is: Angst en geweld.
In de meeste gevallen ging het dus om het niet betalen van onroerendzaakbelasting!
Was het niet een van de verkiezingsbeloften van de VVD om juist deze belasting af te schaffen?

2 REACTIES

  1. Ik wil die revolutie wel leiden, hoor… Kunnen jullie niet ’s laten zien hoeveel bezoekers jullie site trekt en zo?

    Mailinglijsten maken enz.

    Fuck de overheid!

Comments are closed.