W. Duisenberg wordt nu geroemd om zijn invoering van de Euro. Al zijn politieke vrienden zijn het er over eens dat hij hoofd-verantwoordelijke is geweest voor die munt. Aan hem hebben we mede te danken dat de economie in Nederland nu plat ligt. Zo heeft hij geweigerd om de rente op enig moment aan te passen, zoals in Amerika wel is gebeurd door Greenspan, met als resultaat een goede economie. (Als Bush niet zoveel geld had verspild aan zijn militaire doelen, dan had het er in de States nog veel beter uitgezien).

Hij woonde in dezelfde straat in Amsterdam-Zuid als Wim K. en daarmee vormde hij een ’twee handen op een buik’ alliantie. Wat Wim D. uitdacht op gebied van de Euro en als Centrale Bank man, werd de maanden erop doorgevoerd in de Nederlandse politiek.
Wim K. is verhuisd op aandringen van zijn zoveelste vrouw, omdat er teveel werd ingebroken in hun woning.
Deze inbraken werden gepleegd door moslims en marokanen – dankbaar gebruik makend van het feit dat hij hen als toekomstige PvdA-stemmers in Nederland, een uitkering, huis en andere zaken zoals moskeeën met hun imams wilde verstrekken. Dat deze mensen het niet zo serieus menen met de ons opgebouwde beschaving van vele honderden jaren is wel duidelijk, want de Nederlander is eerder WC-papier dan mens. Om van houtblok voor kapmessers maar niet te spreken. Doch daartoe hebben Wim K. en Wim D. hun uitgenodigd. Ze hebben steeds vermeld blij te zijn met deze nieuwe, op hun partij-stemmers.

Weldaad of Misdaad

Als we nu te maken hebben met de gevolgen van zijn beleid, dan rijst er twijfel. Hoe heeft hij een aantal economische en financiele zaken zo kunnen vervormen en in een Portemonnaie-Van-De-Ander context te plaatsen. Waarom was hij zo overtuigd over de Euro voor een land als Nederland? Zag hij de verscheidenheid van de Europese bevolking dan niet in, en van de wereldbevolking? Of leefde hij vanuit een starre visie hierover?.
Hij heeft nooit de weldaad van de Euro kunnen benadrukken doch deze was altijd slechts als een wondermiddel voor de toekomst. Waar is die toekomst? Die is hier en nu reeds aanwezig, voelbaar en merkbaar aan het aantal werkelozen en faillisementen, met de armoede als gevolg. En zijn toekomst voor volgend jaar is nog rode-rooskleuriger.
De vraag blijft ons bezig houden wat hen heeft doen besluiten om het geld met vrachtwagens uit te geven tijdens het bewind W. Kok. Van een directeur van de Centrale Europese Bank veronderstel je enig inzicht omtrent inkomsten en uitgaven tijdens dat 4 en 8 jarig bewind. Er is niets ervan terug te vinden. Dat wijst opnieuw op verwrongen denkbeelden.

Echte armoede-man

Zijn hulp voor ons is samen te vatten onder drie hoofddoelen.
– Rente nooit willen aanpassen aan de economische omstandigheden,
– De invoering en ontwikkeling van de Euro,
– Uitgeven van te grote sommen geld.

In het artikel over Bak- en Bosellende is te lezen hoe hij de nederlandse traditie van Lubbers gewoon voortzet.
Het uitgeven van te veel geld voor een kleine groep profiteurs van de Euro, zal hem doen blijven voortleven in herinnering van een wel een zeer kleine groep ambtenaren, agenten, politici en regelgevers in de EU. Voor eenieder buiten deze kleine groep is het een armoeder brenger.
Dat hij daarvan rood aanloopt …..wij zien er … blauw … van, tot in de tenen en voor vele jaren.

Ingezonden door: Max

13 REACTIES

 1. Dichtspijkeren die kist en gauw onder de grond ermee!

  Nee, hij zorgde voor die geweldige koppeling met de Duitse Mark, welke een beetje overgewaardeerd bleek bij de invoering van de Euro. De rest is u bekend…

 2. Als minister van financiën in het kabinet den Uyl had hij ook wel een aparte rol, het bekostigen van de "leuke dingen" die den Uyl deed, oftewel het uitverkopen van het land, de overheidsuitgaven krankzinnig opjagen, en de belasting verhogen. De rekening betalen we nog steeds…….

 3. Heerlijk, de heer Neuro eindelijk onder de grond. Dat gaat ook binnen 5 jaar met de neuro zelf gebeuren. Hou het graf even open, want dan kunnen we die neuro’s met hem begraven.

 4. [2]
  Inderdaad libertarier, men vergeet er altijd bij te vertellen, dat deze economische losbol de enige partij-"econoom" was die den Uyl in 1973 bereid vond om zijn waanzinnige utopieen als minister van Financien in praktijk te brengen ! Hij joeg het begrotingstekort op tot een ongekende 6% (zes procent). Maar daar hoor je nooit iemand meer over.

 5. Laten we eerlijk zijn, het was helemaal niet zo’n geweldige man. Hij had gewoon de goede politieke connecties. Iemand die bij het IMF is begonnen daar kan weinig van deugen. Het kabinet Den Uyl was namelijk een van zijn dieptepunten tezamen met de invoering van de euro. Ook dit keer zullen we ons dat decennialang blijven heugen. Moge hij branden in de hel.

 6. [5] Karel,

  In de grond valt hij wel mee…

  Groetz,

  Cincinnatus.

 7. [5]
  Heh, bah. Doe niet zo ongezellig, Karel. Achteraf moet hij eigenlijk toch best wel een aardige knul geweest zijn, als je zijn boezemvriend Noud Wellink hoort. 😉

 8. Wat ’n heerlijk volk hierzo… Heerlijk die anarchie!

  "Hou het graf even open, want dan kunnen we die neuro’s met hem begraven."

  LOL 😉

  Zelf gebruik ik altijd euri’s, een dubbel meervoud, hetgeen aangeeft hoeveel je ervan nodig hebt omdat ze relatief zo weinig waard zijn…

 9. De mortibus nihil quo bono…
  Maar het blijft natuurlijk een vraag of Duisenburg niet beter klerk had geweest op de post. Hij zou niet gestorven zijn in een dure villa in Frankrijk. Misschien had hij wel meer betekent voor de burger.

 10. [9]
  Bij de PvdA word je door de minste kennis al gehinderd, maar dank zij de meeste dwaze kennisen in het zadel geholpen.

 11. De koers van de euro/dollar is nu 1,23.
  Er is weinig benul van de gevolgen van de hoge eurokoers t.o.v. de dollar doch heeft verstrekkende gevolgen. Eigenlijk crimineel dat de invloed hiervan de bevolking wordt onthouden en deze wordt weggemoffeld door politici en euro-debielen zoals duisenberg .Wat vreemd in deze tijd van informatie waarin de meest relevante informatie toch kan worden ´weggewerkt´.

 12. Zelfs w.vermeend als p.v.d.a. professor durft al in de telegraaf te vermelden dat de eu en de euro oorzaak zijn van economisch verval en zwakke economie dat is heel goed nieuws….

 13. Criminele woestijnrovers

  De islam heeft 14 eeuwen lang onafgebroken aanvals- en veroveringsoorlogen gevoerd tegen alle landen in het Verre en Midden Oosten zowel als tegen Europa (via Zuid Oost Europa, Spanje en Italië). Deze oorlog wordt nog steeds in volle hevigheid gevoerd volgens het recept van de koran en de overleveringen. Dat recept bestaat inderdaad uit demografische oorlogsvoering door migratie, veel vrouwen, veel kinderen en gewelddadige criminaliteit waarmee ongelovigen worden verdreven.

  Het is duidelijk geworden dat er onder de tweede en ook derde generatie moslims in Europa een fundamentalistische beweging op gang is gekomen die zich steeds feller verzet tegen de integratie van moslims in de samenleving. Men streeft integendeel naar volledig van de samenleving geïsoleerde islamitische enclaves, moslimstaatjes binnen onze samenleving. Binnen deze gesloten enclaves wil men de eigen nationaliteit, taal en cultuur en vooral godsdienst behouden en daar liefst ook de eigen islamitische wetgeving toepassen.

  In de islamitische gemeenschap zijn de Turken en Arabieren de grootste groepen,met respectievelijk 53 en 41,5 % van het totaal.

  Het percentage Anti-westerse Moslims neemt toe door de georganiseerde migratie hoofdzakelijk uit Turkije en Marokko, gesteund door 40 Islamitisch landen, onder de slogan: "trouwen, trouwen, trouwen" en "herenigen, herenigen, herenigen" totdat je daar de meerderheid krijgt", terwijl het aandeel autochtonen snel afneemt. Dit heeft twee belangrijke oorzaken. Ten eerste vluchten er meer autochtonen uit Nederland door de grote overlast, veroorzaakt door Moslims. Ten tweede hebben Moslims een veel groter geboorteoverschot door hun onnatuurlijke, asociale tactiek van herhaalde gezinsvorming met opeenvolgende buitenlandse partners, ten laste van onze sociale voorzieningen.

Comments are closed.