Staatssecretaris Henk van Hoof (SZW) is blij. Want in vergelijking met het vorig jaar hebben veel meer organisaties subsidie ontvangen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) om werknemers op te leiden en werklozen aan het werk te helpen.*)

Van Hoof rapporteert dat aan de Tweede Kamer. Tot 1 juli hadden 954 “organisatie” 420 miljoen euro subsidie ontvangen. Dit geld gaat vooral naar “projecten” waaraan in totaal 1,1 miljoen mensen aan deelnemen. Van Hoof stelt de Kamer ook gerust dat het ESF misbruik aanpakt! Daarnaast gaat het Agentschap SZW samen met de Sociale inlichtingen- en opsporingsdienst (SIOD) een protocol ontwikkelen om risico’s op fraude tegen te gaan. Agentschap SZW?

Nieuwsgierig geworden gingen we eens verder zoeken waar ze het nu eigenlijk over hebben. Al vlug kwamen we terecht bij het “PROJECT DAGINDELING”.

Wij citeren:” Het project Dagindeling ESF-3 van de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid zoekt naar oplossingen om de combinatie van werk en privé te verbeteren. Met middelen uit het ESF-3 fonds subsidieert Dagindeling organisaties in Nederland die oplossingen ontwikkelen en implementeren. //
Dagindeling heeft een brede doelstelling, zodat ruimte ontstaat voor creativiteit en vernieuwing. Het gaat om flexibele werk- en openingstijden, om een betere onderlinge afstemming van voorzieningen en om oplossingen die de knelpunten van taakcombineerders verminderen. Het werken aan een andere dagindeling vraagt om het slechten van schotten, om nieuwe allianties en samenwerking, over de grenzen van beleidsterreinen heen.//
Dagindeling stimuleert implementatie en mainstreaming van resultaten in beleid en praktijk van de overheid, gemeenten, arbeidsorganisaties, maatschappelijke organisaties en instellingen.//
Op initiatief van het Ministerie van SZW is het Kennisplatform Dagindeling, Ruimte en Tijd in mei 2003 opgericht. Doel van het platform is het ontsluiten en verspreiden van kennis over dagindeling. Daarbij staat de kennis uit de projecten uit de Stimuleringsmaatregel Dagindeling en Dagindeling ESF-3 centraal.

Drie kenniscentra maken deel uit van dit platform: KCGS, X-S2 en het Nirov. KCGS benadert Dagindeling vanuit een sociaal-economisch en grootstedelijk perspectief. Bij X-S2 kunt u terecht voor dagindeling en sociaal beleid. Het Nirov informeert u over de relatie tussen ruimtelijke ordening en dagindeling.
Het kennisplatform biedt actuele kennis over projecten, interessante publicaties, handige instrumenten zoals antwoord op kennisvragen, het laatste nieuws en een agenda van bijeenkomsten op het gebied van dagindeling. De drie kenniscentra richten zich daarbij op hun eigen expertisegebied.
www.emancipatieweb.nl/dagin…

Tot zover het citaat. We hadden na dit niet meer de energie om naar andere “PROJECTEN” te kijken. Ik moet eerst uitrusten en mijn dagindeling aanpassen.
Ben wel blij dat Henk van Hoof blij is.

Mocht u problemen hebben met uw dagindeling, dan weet u nu wel waar u waar u gedegen wetenschappelijk verantwoorde oplossingen kunt zoeken.

We nemen aan dat u vanaf nu niet meer klaagt om belalsting te moeten betalen.
———————————————
*) Uit de Regeringsnieuwsbrief.
Zie www.regering.nl/actueel/nie…
————————————————-

5 REACTIES

 1. "Het Ministerie van Financiën heeft aangegeven dat er over de subsidie van projecten Dagindeling ESF-3 geen BTW hoeft worden afgedragen. Lees hier meer over in de ‘Toelichting vrijstelling BTW projecten’."

  Bij die toelichting staat dat er geen BTW betaald hoeft te worden omdat er geen tegenprestatie wordt onderkend naar de subsidieverstrekker (ESF/SZW), daarom is de subsidie geen belastbare vergoeding. Oftewel als de aan jou verstrekte subsidie nergens goed voor is hoef je geen belasting te betalen erover….
  Bijkomend punt is dat de verstrekking van subisidie aan dergelijk dagindelingprojecten in het algemeen belang is ipv in het individuele belang van SZW, daarom geen belasting. (http://www.emancipatieweb.n…)

  Ik vraag me dan af waarom arbeid an sich belast wordt…

  Overigens wel interessante dingen om in te spitten als je wilt lachen/huilen/jezelf irriteren als er niets (voortdurend dus eigenlijk) op tv is 🙂

 2. Hub, het enige wat ik uit dit stuk begrijp is dat er lieden zijn die als dagindeling zich bezig houden met dagindeling. "Dag" ermee!

 3. Het is bijna ondenkbaar dat de opsteller van dat dagindelingsgebrabbel zich niet een breuk heeft gelachen na het zetten van de laatste punt. ‘De Nederlandse overheid deelt ieder jaar ongeveer 22 miljard euro aan subsidies uit.’ Daarvan kan volgens onderzoekers van de Burke Stichting zeker zo’n 15 miljard gelijk geschrapt worden*) En ze hebben gelijk. De ene subsidieslurper is nog zotter dan de andere. Neem de lijst door en je komt niet meer bij…

  *)http://www.burkestichting.n

 4. [3] Ik heb een keer in een naieve buit geprobeerd een export subsidie t.w.v ca 6,000 euro te bemachtigen voor een verkoopwebsite die ik liet maken. Belde eerst natuurlijk de KvK op of ik eerst die aanvraag moest doen en daarna pas het contract moest aangaan met die engineers. Maar dat hoefde volgens deze meneer helemaal niet: "de subsidie kan makkelijk met terugwerkende kracht gegeven worden". Dus ik gaf de engineers het teken om te beginnen met de bouw van de website en vroeg tegelijkertijd de subsidie aan. En zo kwam er een PvdA-ambtenaartje van de KvK bij me aan de deur om alles uit te leggen en om de aanvraag in te willigen. Tijdens dat gesprek (had van te voren natuurlijk wel goed de standpunten van de PvdA uit m’n hoofd geleerd) kwam ineens naar voren dat ik die subsidieaanvraag al gelijk in het begin had moeten moet met ook gelijk een pro-forma factuur van de engineers. En mijn opmerking dat dat tegen mij in het begin anders werd verteld vond hij maar onzin en een grote leugen. Al met al heeft dat hele geintje me totaal een halve dag gekost !

  Wat kun je hiervan leren?
  Alleen zeer grote bedrijven kunnen in aanmerking komen voor subsidies. Alle andere bedrijven hebben gewoon pech gehad 🙁

 5. [4] Is die halve dag inclusief het instuderen van die PvdA standpunten? Dan heeft die ambtenaar het restant van slappe lach vast nog aan je kunnen zien. Misschien maak je de volgende keer meer kans als je een gevuld envelopje onder tafel met je schoen naar de overzijde schuift… Waar zoveel andermans geld verdeeld wordt moet soms wel wat door de vingers vallen.1)Maar niet getreurd, er dienen zich weer nieuwe kansen aan! 2)

  1)http://www.elsevier.nl/nieu
  2) http://www.elsevier.nl/opin

Comments are closed.