Binnen de Ring der Vrijheidsstrijders, waarin ook de Vrijspreker zit, is een actie aan de gang die u ook eenvoudig kunt steunen.

De initiatiefnemer van deze actie schrijft het volgende:

“Zoals de meeste onder jullie ongetwijfeld zullen weten is op 1 januari 2004 in Nederland de “Tabakswet” van kracht geworden. De site van de “Vrijheidsstrijder” is een van de RINGleden die zich hier tegen krachtig verzet en zal blijven verzetten.

Zonder op dit moment over het vermeende ‘gezondheid – rookgevaar’ in discussie te treden: deze Wet is veel te rigide, vrijheidsbeperkend en zeer ingrijpend m.b.t. onze privacy en zelfs regelrecht in strijd met de Nederlandse grondwet Art. 1, waardoor democratische beginselen door ons parlement aan de spreekwoordelijke laars zijn gelapt bij de aanvaarding van deze wet. (zie de diverse artikelen van de “Vrijheidsstrijder” betreffende dit onderwerp)

Reeds enkele maanden wordt middels een Poll op deze site een oproep gedaan aan Nederland om de mening te geven omtrent de volgende stelling:
In Nederland wordt de roker gediscrimineerd! Niet meer en niet minder.

Link: www.vrijheidsstrijder.nl/mo…
De uitslagen van deze Poll zoals tot op dit moment verbazen ons net zo zeer als U. Als deze cijfers de mening van de Nederlanders reflecteren dan heeft de regering een werkelijk probleem en kan het ook betekenisvol zijn voor volgende nieuwe wetten. (Te denken valt aan privacy en anti-terreur wetten etc.)
Doel:
De Nederlandse politiek op een meest geschikt moment te confronteren met deze cijfers! Een scenario vervolgacties is ook reeds voorhanden.
Wat u ook in alle vrijheid mocht besluiten; in elk geval bedankt voor uw tijd en aandacht.”

Uiteraard bevelen wij u aan om uw stem op deze Poll uit te brengen.

67 REACTIES

 1. Ik heb niets tegen discriminatie, zolang ik zelf ook mag discrimineren.

 2. In welk opzicht worden de rokers dan gediscrimineerd,Omdat ze op hun werkplek niet meer mogen roken ?

 3. [2] Wellicht is dit een antwoord op je vraag Hupsakee:
  De Nederlandsche Grondwet Artikel 1.

  "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

  ‘Men kan daarom naar eer en geweten concluderen dat de tabakswet op ongrondwettelijke gronden is aangenomen door de 2e kamer! Vooral de bepaling; ‘op welke grond dan ook’ spreekt naar onze stellige overtuiging boekdelen. Deze bepaling houdt ook in dat zelfs een onverhoopt tegenstrijdige bepaling voortvloeiend uit een ander grondwetsartikel hier niet van toepassing kan en mag zijn.
  Op welke grond dan ook betekent immers: op welke grond dan ook!
  Net zo min als dat een kroketteneter op het werk in een apart hoekje op het werk gezet kan worden, kan dat bij een roker ook niet. Een sigaret is een legaal product. De een stoort zich aan sigarettengeur, de ander aan een frites geur en weer een ander aan deo-geur… ‘

 4. Allemaal leuk en aardig hoor. Het probleem met de rokers is dat anderen zoals niet-rokers die stinkzooi (onvrijwillig) moeten inademen, kleren vaker moet wassen vanwege rookvervuiling en het intolerante junkiegedrag van rokers en slappe houding van horecabazen en werkgevers moeten dulden. "Roken is toch gezellig?". Theoretisch ben ik het eens met de stelling van dit artikel, praktisch ben ik malloten die overal zonodig moeten roken (zelfs in mijn huis, wat tot leuke conflicten leidt) spuugzat. Van heroine consumenten heb je minder last. Heroine lijkt mij trouwens ook een veel betere ‘kick’ geven dan roken…

 5. [4] Ik begrijp dat je het eens bent met de stelling. Stemmen dan!
  Wellicht heb jij van heroine ‘consumenten’ minder last…

  Of zou dat komen omdat jij niet weet dat de verkrachter van je vrouw die haar toevallig tegenkwam in je huis tijdens een inbraak, of de overvaller van je bedrijf die jou een pistool tegen je kop zet, een verslaafde heroine-junk blijkt te zijn die moet scoren?

  Ik denk dat als ‘sigaretten/sigaren of pijp rook’ voor jou een probleem is dat je je dan wel tot de gelukkigste mensen van Nederland mag rekenen!
  Gefeliciteerd!

 6. Het is zowiezo opmerkelijk dat die Tabakswet door de 2e kamer is gejast.

  Sinds jaren blijkt zo’n 60-65 procent van de Nederlanders voor legalisering van (soft?)drugs te zijn.
  Eigenlijk staat zo’n wet daar dan toch haaks op, niet dan?

  Het zal wel weer gebeurd zijn met de hete adem van Europa in de nek denk ik dan maar zo.

  (Voor de goede orde: Ik ben niet-roker, nooit gerookt en vind het ook niet fijn als er heel veel in mijn omgeving wordt gepaft. Van een paar sigaretjes in mijn buurt lig ik echt niet wakker.)

  Ik ben het wel eens met de stelling dat de Tabakswet ongrondwettelijk is.

 7. [4] [5] Vrijbuiter en Natalie, iedereen heeft zijn eigen smaak en is daarom niet slechter of beter dan een ander.
  De factoren waar het hier(onder andere) om gaat zijn:
  –is de tabakswet ongrondwettelijk?
  –is het discrimineren?
  –wat zou er moeten gebeuren?

  Passend in de libertarische filosofie, dat ieder mens recht heeft op zijn eigen leven en eigendom (zie kop op frontpagina), is dat de Eigenaar van het huis, kantoor, restaurant enz. zelf mag bepalen of er op zijn eigendom gerookt mag worden of niet.
  Daarmee zijn dan alle problemen opgelost.

 8. Als rokers zo beschaafd zouden zijn eerst ’s te vragen of ze mochten roken, dan is het tot daar aan toe.

  Helaas wordt je "gratis" getrakteerd op ’n portie longkanker en gruwelijke stank.

  Punt is dat de lucht die ik inadem (tijdelijk) mijn eigendom. Als ik merk dat iemand die vervuild heeft, sla ik ‘m op z’n bek. Da’s conform libertarische principes.

  • Moet je ook niet meer naar buiten gaan wegens luchtvervuiling, is ook niet goed voor je longen.
   Jij rijd zeker ook geen auto of openbaar vervoer dit moet zeker ook afgeschaft worden waar gaat de wereld heen?
   Wacht maaar als iedereen stopt met roken ben je ook niet meer blij dan schiet de belastingen ongelovelijk omhoog ze moeten het geld toch ergens vandaan halen.
   Nu mag je dit niet meer straks weer iets anders niet meer camera’s enz.
   Niets meer mogen waar is ons vrije land gebleven of word het toch een gestappo land
   ?

 9. [8] Ik denk dat de roker helemaal niet hoeft te vragen of hij mag roken. Als jij bij AH een flesje knoflooksaus haalt en die in mijn bijzijn opentrekt dan ga je toch ook niet eerst aan mij vragen of dat mag. Wat een flauwe kul!
  En ik ben allergisch voor die zooi notabene!

  En een gratis potje longkanker? Denk toch eens na man!

  De lucht die jij inademt is tijdelijk jou eigendom? Dus alles wat jij tijdelijk in je handen hebt is ook jou eigendom?
  Die lucht die jij tijdelijk inademt is jou misschien wel geschonken door een roker die in zijn tuin een boom heeft geplant waardoor jij op dat moment in leven blijft.
  Overigens is, -om met Hub te spreken-, deze hele discussie overbodig. Daar gaat de stelling helemaal niet over.

  ‘De Tabakswet is op ongrondwettelijke gronden aangenomen en is daarom niet (on)wettig! DAT is de stelling’.

 10. Het is dus inderdaad wat ik dacht men wordt gediscrimineerd op basis dat men niet meer op de werkplek mag roken,het mag dan misschien wel discriminatie zijn maar ik vind het toch wel fijn dat ik als ik thuis kom geen stinkende kleren en geen last van mijn keel meer heb verder heb ik er weinig problemen mee als men zo nu en dan een sigaretje opsteekt maar dat gepaf een hele dag op mijn werk is gelukkig over.

 11. Vandaag overleed kettingrookster Barbara Bel Geddis, beter bekend als Miss Elly Ewing. Ondanks haar slechte gewoonte toch nog 84 jaar geworden…..

 12. Beste inzenders,
  Als mede-initiatief nemer van de Poll op de "Vrijheidsstrijder" het volgende ter verduidelijking:
  Definitie discriminatie volgens “Vrijspreker” woordenlijst:
  Discriminatie
  Discriminatie is "onderscheid maken".
  Iedereen heeft gelijke rechten en plichten voor de wet.
  De overheid mag niet discrimineren. Geen onderscheid tussen wie en wat dan ook.
  Individuen zijn echter vrij zelf keuzes te maken. Dat zou in de huidige maatschappij opgevat kunnen worden als discriminatie die ongeoorloofd is. Maar ieder mens maakt continu talloze keuzes (en discrimineert daarbij). Dit is volkomen correct zolang hij de rechten van een ander niet aantast.
  Uiteraard heeft ieder individu datzelfde recht.

  De stelling die door ons op de “Vrijheidsstrijder” is geponeerd luidt: ‘De roker wordt in Nederland gediscrimineerd’.
  Ter verduidelijking, hier wordt natuurlijk bedoeld: door de overheid!
  Dit is een open vraag aan Nederland… Geen aanname, wel een veronderstelling die al dan niet zal worden bevestigd middels onze poll.
  Het moge duidelijk zijn dat we ons dus slechts behoeven te concentreren op de eerste vier zinnen uit de begripsomschrijving ‘discriminatie’ zoals boven vermeld.
  U weet allemaal wat de “Tabakswet” voor een directe invloed heeft op het leven en fuctioneren van 1/3 deel van de Nederlandse bevolking. En in-direct? Let u nu vooral eens op de 3e zin (regel) van de begripsomschrijving:
  De overheid mag niet discrimineren. Geen onderscheid tussen wie en wat dan ook.
  Waarom zal de roker dan buiten zijn sigaar aan moeten steken, terwijl hij zo wordt verplicht de fijnstof van de niet-roker, al tuffend in zijn dieseltje in te ademen?
  Moet hij het roken dan maar laten? Brengt u als niet-roker dan morgen uw dieseltje ook naar de sloop?
  Het gaat om meer dan ‘roken op het werk’. Het gaat om openbare plaatsen als stations. Zelfs op stations in de open lucht bijvoorbeeld. Er mag geen dak boven het hoofd hangen, zelfs geen 100 m hoog. Heeft dit iets met gezondheid te maken of is dit puur pesten? Trainers mogen langs de voetbalvelden niet meer roken terwijl ze wel roker zijn. Niemand behalve de roker kan er dan ook maar enige gezondheidsschade door oplopen. Toch mag het niet meer. Hij zou wel een buil vette frites met mayonaise kunnen eten. Discriminatie of niet? Zegt u het maar.
  Er valt natuurlijk nog veel en veel meer over te zeggen en u zult waarschijnlijk ook wel vragen hebben. Ik heb daarom met Hub afgesproken alle vragen direct aan mij gericht over dit onderwerp vanavond (tot 24:00u) op dit forum direct ‘live’ te beantwoorden.

  Groet.
  Sander

 13. Wat een gedoe allemaal. Jaaaa. De rokers worden gediscrimineerd. En Ja ze zorgen voor veel overlast.

  Naast de stank van andermans sigaretten die je bij je draagt totdat zowel jezelf als je kleren gewassen zijn. Ken ik mensen die gewoonweg naar adem lopen te happen als een roker voorbij loopt (hoeft die roker nog niet eens een sigaret op te hebben). Overal vindt je peuken. Als het druk is moet je oppassen op brandgaten (achteloos rondzwaaien met brandende sigaretten is ook de normaalste zaak van de wereld)

  Dus JA ze worden gediscrimineerd. Maar waarom zouden ze beter zijn dan niet rokers en het recht hebben anderen zo erg lastig te vallen voor hun pleziertje? Als een aantal mensen regelmatig tegen je huismuur aan het tennissen of voetballen zijn, wil je ze toch ook weg hebben/laten stoppen? Of hebben ze er recht op omdat het ‘hun’ pleziertje is, of omdat ze ballen op de openbare weg? Of omdat ik met een dieseltje rij, of veel vette friet eet? Roken prima maar val anderen er niet mee lastig.

 14. Beste mensen,

  Dit gaat hier gewoon weer de kant op van de jarenlange discussies over die "vuile rokers" enzo die op vele andere forums ook al gevoerd wordt.

  Het gaat om artikel 1 van de grondwet!!!

  Ik houd mij dus afzijdig van deze discussie.

  Joop – Actiefront!

 15. Als mensen tegen de muur van jou woning aan het tennissen zijn dan denk ik zeker dat je het recht hebt ze te verwijderen.

  Als ze het tegen mijn muur doen heb jij dat recht niet, ik wel.

  Ik denk dat wij het samen nog niet zo oneens zijn: Iedereen, prive persoon of bedrijf, moet zelf kunnen bepalen of roken al dan niet toegestaan is,al dan niet onder voorwaarden.

  Dit kan voor 1 (legaal) product nimmer collectief door een overheid per (ongrondwettelijk?) decreet worden opgelegd.

 16. Maar weet je waar ik me nog het meeste aan stoor?

  Die "Tabakswet" (en nog heeeeeeeeeeeel veel meer wetten) zijn helemaal niet op democratische gronden aangenomen!
  Er was zoals dat zo mooi heet een ‘parlementaire’ meerderheid gevormd. (Stem jij nu voor mij dan stem ik morgen voor jou)

  Ik durf zelfs keihard te beweren dat op het moment dat de bedoelde wet door de 2e kamer is gesluisd de over-overgrote meerderheid van de Nederlanders TEGEN de wet zou hebben gestemd. En als ik zo eens naar die Pollcijfers kijk dan denk ik: nog steeds.

 17. Weet je hoe dat komt Bertus?

  Dat komt omdat iedereen wel een broer, zoon, vader, dochter, moeder of oom en tante heeft die rookt. Mensen zijn doorgaans heel trouw naar hun familie. Zeker naar de directe familie.

  En je accepteert gewoon niet dat deze mensen door (jou?) overheid tot in de eigen huiskamer worden gedebiliseerd.

  Zo denk ik er over.

 18. [9] Longkanker?

  Oke, oke, ik weet dat het met deze discussie helemaal niets van doen heeft…
  Maar omdat mrXL er kennelijk toch meer over wil weten heb ik een informatieve link voor hem opgezocht. Misschien in een toch al verloren uurtje…

  http://www.vrijheidsstrijde

 19. [16] [17] Klopt, je bewijst hier weer, via een andere weg, dat DEMOCRATIE NIET KLOPT, ja immoreel is.

  De macht van de 50,01 % over de 49.09 % moet aan meer mensen duidelijk worden als een immorele manier om met elkaar om te gaan.

 20. [12] [7] Sander, Goed initiatief om deze poll te houden, en de discussie aan te gaan over het wettelijke rook-verbod!

  Ik kom vaak op station Hollands-spoor (den haag) alwaar het roken verboden is. Dit station is nota-bene gebouwd met heel hoge plafonds i.v.m. de STOOM-locomotieven destijds! Maar een sigaret is taboe.

  Bij de trap om het station in- of uit- te gaan staan de zogenaamde ‘rook-palen’, en DAT doen ze ook! Die dingen zijn zo ontworpen, dat je er geen peuk op kunt uit drukken, maar IN moet gooien. Al die peuken samen gaan lekker liggen smeulen, zodat IEDEREEN door een dikke walm moet lopen om het station in- of uit te lopen….

  Behalve on-grontwettig is deze wet ook op veel manieren onzinnig, en werkt niet. Zelfs een beroeps-chaffeur mag in zijn eigen kabine niet roken, want dat is een WERK-plek…

  De enig juiste oplossing lijkt me de oplossing van Hub: dat de Eigenaar van het huis, kantoor, restaurant enz. zelf mag bepalen of er op zijn eigendom gerookt mag worden of niet.
  Als het ene café rookvrij is, en in het andere mag van de eigenaar wel gerookt worden, dan kan iedereen in vrijheid kiezen waar hij wat wil gaan drinken.

  Groet,

  Jodocus

 21. [20] Dank je voor je instemming met de Poll Jodocus.
  Weet je dat het nog veel gekker kan dan bij dat station in Den Haag? Ik heb onlangs van verbazing zelfs bijna de sigaret uit de spreekwoordelijke mond laten vallen…

  Ga ik richting Tilburg naar een grote meubelboulevard. Een hele grote overkapte ruimte (het is niet te meten!) met allerlei inpandige bedrijven. Meubelzaken, stoffen, gordijnen, badkamers, keukens, en….een restaurant.

  Nu is de afscheiding van het ’terras’ van dat restaurant met de overige winkels een touw!!!

  Dus op het (binnen)terras wordt door de klanten stevig gerookt en die rook verplaatst zich dan weer over het touw de meubelzaken binnen alwaar het personeel zich kan beroepen op de inmiddels befaamde Tabakswet.

  De idioterie ten top!

 22. [22] Tja, bizar!

  Niet alleen de rokers worden gediscrimineerd, maar ook de tabaks-fabrikanten: Deze zijn wettelijk verplicht om aan twee kanten dreigende mededelingen van de overheid op HUN verpakkingen te drukken, zonder dat ze daarvoor een vergoeding wegens ‘reclame inkomsten’ voor krijgen.

  Stel je voor dat alle diesel-auto-fabrikanten verplicht worden om op de portieren grote stikkers vanwege de overheid te plakken: "Auto’s zijn dodelijk", "Auto’s kunnen u onvruchtbaar maken", "Uw huisarts kan u helpen om met autorijden te stoppen"…

  Of op alle bedrijfspanden: "Werken kan leiden tot stress", "Arbeid kan leiden tot vermoeidheid", "Langdurig werken kan rimpels veroorzaken", ….

  Nee, dan liever op het torentje en de tweede kamer:
  "De overheid brengt u, en anderen rondom u, ernstige schade toe"

  Ik zal morgen in Den Haag eens ff checke…

 23. Tja Judocus,
  Je hebt toch ook van die schietverenigingen. Ik bedoel dan niet die verenigingen die onze politici doorgaans bedreigen maar gewoon de ‘officieele’ schietverenigingen. Die gebruiken toch gewoon standaard kogels, niet? Meestal toch van die 9 mm. die je ook in een UZI stopt?

  Maar die kogels…

  Gezien de recente gebeurtenissen met die kogels…
  Schade aan omstanders…

  Moet er op zo’n kogel ook niet iets ingegraveerd worden in de zin van "Kogels kunnen het leven van uw ongeboren kind ernstige schade toebrengen"? Op de rand of zo…?

 24. [24] Dat IS een idee natuurlijk!

  Kortom: Ook hierom is de anti-rook-wet ongrondwettig/discriminerend. Ook alle andere ‘risico-groepen’ moeten volgens het gelijkheids-beginsel gewaarschuwd worden en alle risico-middelen moeten verboden worden.

  Dat gaat het eenvoudigst met een waarschuwing op elke voordeur: "Het leven is dodelijk" en "Verboden naar buiten te gaan i.v.m. allerlei onbekende risico’s en ergernissen".
  Op de voordeur aan de BINNENkant dus.

  maar ja….
  De meeste ongelukken gebeuren thuis…
  🙁

 25. Jodocus,
  Ik denk dat je kunt stellen na vanavond dat ook op dit forum blijkt dat Nederland, wel en niet roker, van mening is dat de roker inderdaad wordt gediscrimineerd.
  Dit beeld wordt ook in onze Poll die nu zo’n 2 maanden loopt bevestigd.
  Uiteraard zal onze overheid het op ‘het gezondheidsfenomeen’ gooien, maar ook dat kan helemaal niet. Is Johnny Walker gevaarlijker dan Caballero? (gelijkheids-beginsel)
  De Tabakswet is in strijd met de grondwet! Geen enkele inzender heeft hier vanavond expliciet tegen geprotesteerd.
  Kennelijk begrijpt heel Nederland dat, behalve die zelfde overheid.
  Triest.

 26. Ik stel voor Nederland te verdelen in een rokers- en een niet-rokersgedeelte.
  West-Nederland voor de rokers: het waait er steeds en in die zompige nattigheid is een prive-kacheltje een kleine gunst als compensatie voor het wonen in barre omstandigheden.
  Oost-Nederland voor de niet-rokers. Die kunnen daar dan genieten van de gezonde boslucht. En hun longen schoon houden.
  Moet toch vrij eenvoudig via wetgeving te regelen zijn.

 27. Oost Nederland voor de niet-rokers?
  Hmmm…
  In die ‘boslucht’ van het Ruhrgebied?

  Ik ben voor!

 28. [26] Juiste conclusie. Slechts 5% op de poll op vrijheidsstrijder is het daar echt niet mee eens. 60+% was genoeg om de EU grondwet weg te krijgen…

  Stuur je deze uitkomst nog naar politici en/of journalisten??

 29. Natuurlijk!
  Het wachten is op het juiste moment. Op dit moment zijn we doende de Poll op zo veel mogelijk websites ‘gelinkt’ te krijgen zodat men niet met het smoesje kan komen dat er alleen rokers gestemd zouden hebben.
  Ook de medewerking van sites als deze die geen enkele expliciete ‘rokers’ banden heeft draagt daar natuurlijk zeker aan bij.
  We verzamelen ALLES om onze zaak te onderbouwen. Dan gaan we naar de politiek en de journalisten…

Comments are closed.