In Irak wordt met man en macht gesleuteld om een acceptabel grondwetconcept aan het parlement te presenteren. Het grote probleem is de godsdienst.

De schrijvers zijn het nog niet eens over hoe ze kunnen formuleren dat deze grondwet ondergeschikt is aan de Koran. De grondwet moet dan alle wetten verbieden die niet in overeenstemming met de Koran zijn.
De gelijkheid van mannen en vrouwen en de behandeling van minderheden zijn voor de Islam kennelijk moeilijke punten.

De verhoudingen tussen Kerk en Staat zijn in de samenleving altijd een belangrijk punt. Zodra het “geloof” van een bepaalde groep invloed krijgt op de wetgeving en daardoor anderen wil dwingen om ook volgens dat geloof te leven, gaat het fout.
Dan komen spanningen in de maatschappij die tot hele erge uitwassen kunnen leiden.

Ook in het Westen, in de Eu, in Nederland speelt religie nog steeds een te grote rol. Waarom moest bij voorbeeld de EU een subsidie van 1.5 miljoen euro belastinggeld geven aan de katholieke jongerenbijeenkomst in Keulen? Prima als katholieke jongeren een feestje willen bouwen. Ook prima als wie dan ook dat met zijn eigen centen wil sponsoren. Maar dat hoort niet te gebeuren met belastinggeld dat anderen gedwongen moesten betalen.

Staat er niet ergens in de tien geboden dat je niet mag stelen? En dat je niet mag begeren wat een ander toebehoort?

5 REACTIES

  1. Geweldig zo’n "bevrijding". Het zou toch wel het toppunt van bittere ironie zijn als de Irakese vrouwen (50% van de bevolking), het straks slechter zouden hebben onder het nieuwe "democratische" regime, dan onder die schurk Saddam Hussein.

  2. Wij hebben hier in Europa nog wel een grondwet over, toch? Wat mij betreft mogen ze die gratis op komen halen.

  3. Er zijn simpelweg teveel belangen bij de Sjiieten, Soennieten en Koerden om water bij de wijn te doen. Breekpunt daarnaast is de Islam. Te vrezen is dat Irak na verloop van tijd onder de sharia net zo ‘verlicht’ is als Iran. Tel uit je winst ! U mag kiezen: dictatoriaal pseudo socialistisch regime van Saddam of een dictatoriaal moslim fundamentalistisch regime.

Comments are closed.