De NRC van vandaag publiceert over een onderzoek van de VU Amsterdam onder de hoogste leidinggevenden van ministeries, provincies en rechterlijke macht. Daaruit komt dat 5,2 % corrupt is. Terwijl 3,2 % van de ambtenaren corrupt zou zijn.

Het rapport zal binnenkort openbaar worden.
PVDA Kamerlid Staf Depla noemde het slecht voor het vertrouwen in de politiek en merkte op dat het zorgwekkend is dat er een stijgende trend in het aantal corruptiegevallen is.
Die 5,2 % komt al neer op minstens één politicus van elke 20! Omgerekend naar absolute aantallen zou het gaan om 775 corrupte politici en 31.380 corrupte ambtenaren.

Overheden handelen corruptie vaak intern af, bang voor reputatieschade, waardoor slechts een deel bekend wordt.
Het is gedeeltelijk een “subjectief” onderzoek en beantwoordt niet de vraag of het aantal officiële meldingen van corruptie het ’topje van de ijsberg’ is.

In het VU-onderzoek is uitgegaan van de klassieke definitie van corruptie: ‘het verschaffen, vragen, of verkrijgen van private gunsten of beloften met het oog op wat zo iemand in functie deed, doet, of zal doen’.
Of dat recht doet aan de praktijk van malversaties bij de overheid is de vraag. Tegen corruptie die aan die strakke definitie voldoet, wordt anders en serieuzer opgetreden dan bij de randverschijnselen ervan, zoals vriendjespolitiek, belangenverstrengeling of collusie, luidt een van de conclusies.”

Als we deze laatste zaken er bij betrekken, zal het genoemde percentage dus (veel?) hoger uitkomen.

Een groot bezwaar wat wij tegen politici hebben, namelijk het macht uitoefenen over andere mensen, is dan nog helemaal buiten beschouwing gelaten.
De oplossing is niet nog meer onderzoeken, maar minder politici en ambtenaren. Het zeer sterk verkleinen van het overheidsapparaat.

9 REACTIES

 1. [1] En dan blijft de vraag wat die andere 142 kamerleden hebben moeten doen om ooit op een verkiesbare plaats op de kieslijst te komen…

 2. Het grote probleem met bijna elke overheid is, dat de overheid tracht overheidsfalen op eigen houtje te corrigeren, waardoor de overheid vrijwel altijd nog meer faalt. De overheid handelt onder het absurde adagium: "de overheid weet altijd alles het best". Inmiddels hebben we hiermee -in elk geval wat Nederland betreft- feitelijk het stadium van een volwassen fascistische staat bereikt.

 3. idd, als je zaken als vriendjespolitiek, belangenverstrengeling en collusie/complotten erbij trekt (denk daarbij zelfs aan simpele zaken als agenten die hun pet afdoen, broodje halen, het natuurlijk vervolgens gratis aangeboden krijgen, en daarna hun pet weer op doen). En haal daar nog eens de politici en ambtenaren af wiens positie weinig ruimte laat voor dit soort zaken. Ben ik benieuwd hoeveel er eigenlijk overblijven.

 4. Corruptie komt overal voor, dus niet alleen bij de overheid. Hoeveel corrupte zakenlieden zouden er zijn?

 5. [6] Kan je een voorbeeld geven van corruptie tussen enkel particulieren of bedrijven (dus waar geen overheid bij betrokken is)?

  (Dit is niet bedoeld als dooddoener, maar voor mij echt een vraag. Ik kon zo snel geen ‘case’ bedenken)

 6. Zakelijk veel te maken met lokale overheden en overheidsinstanties. Weet dat als we vriendjespolitiek, belangenverstrengeling ed meerekeken het in ieder geval op gemeentelijk niveau veel meer is dan 5%

 7. volgens mij,maken jullie het allemaal te ingewikkeld,ze hebben gewoon de Gausscurve gehanteerd,de rest van het onderzoek verzinnen ze er gewoon omheen.5% gewoon een statities gegeven,
  zoals het water is nat.

  spuitgast

Comments are closed.