Het woord “Nederland” komt op deze site dagelijks voor. Maar wel in een heel aantal verschillende betekenissen. Betekenissen die al of niet bewust door elkaar worden gegooid. Politici maken daar dan ook een dankbaar gebruik van.

— NEDERLAND kan betekenen: “een door grenzen afgebakend stuk van het aardoppervlak. Grond en water en lucht.”
— Op dat stuk grond leven 16 miljoen mensen: “Nederlanders”. Met NEDERLAND kan dan ook bedoeld worden dat stukje aardoppervlak INCLUSIEF DIE INWONERS. Dat is op zichzelf al een enorm verschil, maar het wordt nog interessanter.
Want die 16 miljoen mensen hebben een soort collectivistische samenleving gecreëerd, die ze “democratie” noemen. Dat wil zeggen dat iedereen zich moet neerleggen bij besluiten die genomen worden door een “overheid” die op de één of andere manier bij een stemming 50,01% kan ritselen. Iedereen die niet wil, wordt gedwongen om zich daaraan te onderwerpen.
Het is dus in het belang van de bazen om naar buiten steeds te laten blijken dat het (hele) volk achter hen staat. Daardoor krijg je allerlei uitspraken, toestanden, die als waarheid worden gebracht, maar dat in feite niet zijn. Zoals:
-Nederland is vóór lid worden/blijven van de EU. In die betekenis is het beslist niet 100 % van alle 16 miljoen inwoners. Ik ken minsten één persoon die daar buiten valt!!
Zo zijn er tientallen uitspraken zoals:
-Nederland geeft x miljoen aan Irak voor verdere ontwikkeling.
-Nederland stuurt een VREDESmissie naar Afghanistan.
Talloze gevallen waarbij de regering besluiten neemt, en doet en handelt alsof 100 % van de Nederlanders dat wil.
De definitie wordt dan: “Nederland” is het groepje personen dat aan de macht is.

Dit wordt nog een graadje erger als dat besluit (waarin 49,09 % wordt gedwongen mee te doen) wordt geconcentreerd op één persoon zoals bvb:
-Gerrit Zalm geeft 10 miljoen aan XYZ. Ik kan u bij deze garanderen dat dit in 99,99 % niet gaat om eigendom van Gerrit. Het is eigendom van de Nederlandse Staat, dwz. Geld van de belastingbetalende burgers.
De overheid stimuleert het gebruik van het woord “Nederland” om het collectivisme te bevorderen en haar eigen macht te vergroten. Onder andere doet ze dat door subsidies te geven aan de sport. Daardoor kunnen dan onder andere voetballers, atleten enz. meedoen aan internationale wedstrijden.. En als dan ene Blom (= persoon met Nederlands paspoortpapier) met zijn polsstok hoger springt dan alle anderen, dan hoor je het gejuich dat “NEDERLAND wereldkampioen is”. Met de bedoeling dat alle Nederlanders zich trots voelen: “Ik ben ook een beetje wereldkampioen., ik ben toch zo goed! Ik ben beter dan die anderen!”. “Wij” zijn een eenheid, een collectief. Dit komt nog het beste uit bij internationale voetbalwedstrijden.

Laten we beginnen met ons deze truc bewust te maken; bij onszelf en bij zoveel mogelijk anderen. Natuurlijk kunnen we bewondering hebben voor personen die een geweldige prestatie hebben geleverd. Het is echter niet ónze prestatie. Omdat zo’n kampioen ook een beetje dank zij ons belastinggeld zover is kunnen komen, zouden we ook nog een gevoel van voldoening kunnen hebben.
Laten we beginnen met elke keer als een politicus met name wordt genoemd dat hij iets geeft, corrigeren en formuleren wat er echt gebeurt. Bvb “Gerrit Zalm, heeft een handtekening gezet onder een regeringsbesluit om 100 miljoen van ons belastinggeld te schenken aan Mugabe van Zimbabwe om ……(vul maar in) ……. “.

Op dezelfde manier betekent: “Nederland heeft besloten militairen naar Afghanistan te sturen” niet dat het hele Nederlandse volk het daar mee eens is. Het betekent dat de politici die nu aan de macht zijn, besloten hebben om een militaire missie te financieren met geld dat ze van de belastingbetaler gevorderd hebben.
Zo zijn er nog talloze voorbeelden. Het is daarom van het allerhoogste belang dat ieder van ons probeert bij dergelijke manipulatieve uitspraken, deze zodanig te herformuleren dat ze de waarheid vertellen. Feiten!
Dat zal niet altijd gemakkelijk zijn en vaak gebruiken we zelf ook dergelijke termen omdat ze in het spraakgebruik zo “normaal” geworden zijn. Belangrijk is echter om het ons wel steeds te realiseren.
Hoe meer personen daar een gewoonte van maken (ook tegenover zoveel mogelijk personen die het willen aanhoren), hoe beter we de vrije maatschappij bewust maken.
Dit gezegd hebbende, ga ik als “Nederland” weer eens van “Duitsland” zou winnen, waarschijnlijk helemaal uit mijn dak! Ecce homo!

5 REACTIES

 1. Een zinnetje dat steeds meer als een mentaal vogelgriepvirus rondgaat is "…wij met z’n allen…" Het wordt door steeds meer mensen gebruikt om een privemening meer gewicht te geven. Een staatsbembte die ik ken sprak een poosje geleden over het ‘geweldige sociale systeem waar "we met zijn allen" trots op zijn’… Hoezo? Volgens mij vinden "we met z’n allen" dat systeem een geperverteerde puinhoop… Maar liever laat ik iedereen voor zichzelf namens zichzelf spreken.

 2. Deze verwarring wordt ook gebruikt als het om (grote) steden gaat.

  Amsterdam controleert bezoekers Sail. Cohen geeft x subsidie aan …
  Rotterdam gaat het vandalisme beter aanpakken.

  enz.

 3. [3] Hoe bedoel je, Walter?
  "A rose is but a rose" – okay. Maar namen/woorden kunnen ook misbruikt worden voor allerlei, in het onderhavige geval politiek, gemanipuleer en geritsel.

Comments are closed.