Hij heeft een nieuwe nota naar de Tweede Kamer gestuurd:”Radicalisme en Radicaliseren”. *) We hebben al eerder gesteld dat “radicaliseren” op zich helemaal niets zegt. Het gaat om “wat” je radicaliseert, **)

Maar in dit nieuwe stuk komen weer zinsneden voor die de overheid weer meer macht moet geven. Zo staat er onder andere:
De overheid moet optreden tegen radicalisme als dat direct leidt tot geweld of andere strafbare feiten. Dat is ook nodig als een radicale stroming die de democratische rechtstaat afwijst, veel aanhang krijgt.

Wel, als iets “direct” leidt tot geweld of strafbare feiten, dan moet de overheid altijd optreden, of dat radicaal is of niet, doet er helemaal niets toe. Dat is de consequentie van het strafbaar stellen van een feit. Radicaal zijn is niet verkeerd, geweld is verkeerd!

Echter de tweede zin is veel ruimer en gevaarlijker.
Er wordt gezegd dat de overheid ook moet optredend als een [bepaalde] radicale stroming veel aanhang krijgt. Weinig aanhang mag, veel aanhang niet. Wie bepaalt wat veel of weinig is?

Dan wordt gezegd dat het gaat om een stroming die de “democratische rechtstaat” afwijst.
De vraag wat een democratische rechtstaat is, en of Nederland een democratische rechtstaat is, is uitgebreid beantwoord in een recente serie van Harry Stulemeijer op deze site.***) .
De conclusie is duidelijk dat Nederland geen democratische rechtstaat is. Welnu, waar bemoeit Piet Hein zich dan mee? Als het toch niet over Nederland gaat?

De groepen die nu aan de criteria van Piet Hein voldoen zijn: islamitisch radicalisme, rechts-radicalisme en dierenrechtenactivisme omdat die alle drie geweld gebruiken dat direct slachtoffers maakt of daarmee dreigen.
Daarbij zegt de nota:” Het rechts-radicalisme en islamitisch radicalisme verspreiden daarnaast maatschappelijke opvattingen die de democratische rechtsorde kunnen ondermijnen.”

Wat zou je denken van het groeiende libertarisme?
Ons inziens valt dat alleen al door het afwijzen van (dreiging met) geweld helemaal buiten deze gevarenzone. Maar toch, het libertarisme wijst wel degelijk de huidige democratie af. Meerderheden die minderheden dwingen, vinden wij immoreel. Wat gaan Donner en zijn discipelen straks zeggen als ze het libertarisme een gevaar voor hun baan gaan vinden?

Wat zou je denken van de overheid zelf?
Die dreigt niet alleen met geweld, maar IS geweld. Ze heeft ook nog “veel aanhang”.
Conclusie: De overheid voldoet aan de criteria van deze nota om er tegen op te treden. Wij zijn benieuwd hoe Piet Hein dat gaat doen.
———————————————————————–
*) Beschikbaar op site Ministerie van Justitie. Document in PDF 44 pag.
www.justitie.nl/Images/2005…
**) Zie Woordenlijst en vroeger stukje: “Radicaal zijn is “in””:
www.vrijspreker.nl/blog/?it…
***) Zie:
Is Nederland een democratische rechtsstaat ? (5)
Is Nederland een democratische rechtsstaat ? (4)
Is Nederland een democratische rechtsstaat ? (3)
Is Nederland een democratische rechtsstaat ? (2)
Is Nederland een democratische rechtsstaat ? (1)

4 REACTIES

 1. Contradictio in terminis, excellentie Donner!

  Heel beangstigend. Wat ik al ’n een ander stuk zei begint de overheid zichzelf ook steeds mee in bescherming te nemen. Verder zou ik graag ook een concrete definitie van "rechts-radicalisme" zien. Hitler was nl zo links als wat. "Rechts" staat traditioneel voor meer economische vrijheid dacht ik.

  Kan iemand van jullie ’s berekenen hoeveel dagen die staatssecretaris Van Gennip nu precies werkt? Van die 4 jaar dat ze is aangenomen is ze 2x zwanger, en dan praten we nog niet over de supergrote recessen die ze meemaken…

 2. "De overheid moet optreden tegen radicalisme als dat direct leidt tot geweld of andere strafbare feiten. Dat is ook nodig als een radicale stroming die de democratische rechtstaat afwijst, veel aanhang krijgt"

  Maar wat strafbaar is, bepaalt de overheid zelf. Met bovenstaand kun je ook de tuf-tuf-club goed veroordelen.

  Ik heb trouwens niets tegen moslimterrorisme. Ze mogen best het complete Binnenhof [op Wilders & enkele anderen na] opblazen. Maar terrorisme tegen de inwonders v/d rechtstaat, da’s pas verderfelijk. Helaas wordt hier niets over gezegd.

 3. Dit betekent natuurlijk het einde van de vrijheid van meningsuiting. Elke mening die de overheid niet bevalt, zal dan bestreden worden.

  Terwijl we zestig jaar geleden onze vrijheid herwonnen heben.

 4. What’s in the name ?

  Hoe zat het ook weer met die PPR, de Politieke Partij Radicalen ? Was dat niet die radicaal-christelijke partij ?

  Waarom werd de PPR destijds ook al weer opgeheven ?
  Was dat niet, omdat ze zich in 1990 verbonden met de Communistische Partij van Nederland (CPN), de Evangelische Volkspartij (EVP) en de Pacifistisch Socialistische Partij ?

  Tegenwoordig noemt die club zich Groen-Links. Niks radicaals meer, zou het ?

  Zie: http://www.parlement.com/92

Comments are closed.