De stichting “Reformatorische wijsbegeerte” organiseert in Hoeven een symposium: ‘Ethiek: persoon, praktijken en samenleving’. Bij de opening riep Minister Piet Hein Donner op tot bezinning.

Hij zei:” De Nederlandse en andere westerse samenlevingen zijn in morele verwarring. Een ethische bezinning is daarom hard nodig, en daaraan kunnen en moeten christenen een bijdrage leveren.” Hij noemt als voorbeelden de enorme ophef toen een vrouw de dief die haar tas stal, doodreed, de dreiging van het terrorisme, het islamitisch extremisme en xenofobie.
Het is daarom niet voldoende om alleen op zoek te gaan naar gemeenschappelijke waarden, stelde de bewindsman. ,,Dan kunnen we steeds achter de feiten aanlopen. We hebben een ethiek van de verscheidenheid nodig. Hoe gaan we om met de verschillen in onze samenleving?”

Tot zover klinkt het allemaal wat vaag.
Wat kun je bedoelen met een “ethiek van verscheidenheid”? Het accepteren dat ieder mens anders is? En dat daardoor ook iedereen andere waarden heeft?
Als hij dat bedoelt, dan kan hij veel leren van het libertarisme omdat dat uitgaat van ieder individu. Het libertarisme stelt dat ieder mens recht heeft op zijn eigen leven. Niemand heeft recht op leven of eigendom van een ander. *)
Met het accepteren van dit uitgangspunt kan iedereen daarna elke verscheidenheid nastreven of uiten die hij/zij zelf wil. Zo eenvoudig is het.

Wij zouden willen dat de overheid een poging deed om deze morele basis te begrijpen en er dan naar ging handelen. Maar de politici streven naar macht over anderen en willen alles regelen. Het libertarisme gaat daar dwars tegenin en streeft naar de vrijheid van ieder individu. De gedachte om in de richting van het libertarisme te werken, is voor politici dan ook iets wat ze heel ver van zich vandaan houden. Het brengt immers ook hun baantje in gevaar.

We hebben het hele verslag van het symposium (nog) niet gezien, maar we hebben het sterkste vermoeden dat de kans om daar te pleiten voor een ethiek van vrijheid voor ieder persoon niet is benut
——————————————————————–
**) Publicatie Nederlands Dagblad 16 augustus 2005

*) Het Libertarisme streeft naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is: ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.

26 REACTIES

 1. Juridisch betekent Wettelijk of Wettig. Goed en fout worden bepaald door dat wat vastgelgd is in wetten en regels.

  In tegenstelling tot Recht. Dat gaat uit van een ethische basis. Goed is ethisch verantwoord fout is onethisch.

  De souvereiniteit van het individu is een ethisch beginsel.
  (zie o.a.: NatuurRecht of objectivisme)

  Een jurist, een minister van Justitie is een wet-geleerde. Hoe kan die zich nou met ethiek bezighouden?

  Zijn functie op zich, van macht over anderen kunnen uitoefenen en daarvoor betaald worden met van hen gestolen geld is an-sich al volstrekt onethisch

  Alsof de inbreker je adviseert hoe je je huis moet goed beveiligen 🙁

 2. Hmmmm, Hub als tekstcomponist komt altijd tot mooie stukjes maar ik neem nu even de vrijheid het een en ander te herarangeren:

  "de dreiging van het terrorisme, het islamitisch extremisme"

  En dan:

  "De Nederlandse en andere westerse samenlevingen zijn in morele verwarring. Een ethische bezinning is daarom hard nodig, en daaraan kunnen en moeten christenen een bijdrage leveren."

  De oplossing ligt dus binnen handbereik! De oplossing v/h Islamitisch extremisme ligt bij de barmhartige christelijke wijsgerige grondslagen, juist…

  "We hebben een ethiek van de verscheidenheid nodig. Hoe gaan we om met de verschillen in onze samenleving?"

  Ah juist, een nieuwe vorm van cultuurrelativisme van juist degenen die de meest immorele zaken als waarheid aangenomen hebben. Nee dank u mijnheer Donner laat maar zitten.

  Reformatorische wijsbegeerte is sowieso een ‘wetenschap’ cq vakgebied wat aan zwerende en tumorerende contradicties aan elkaar hangt. Maar goed, respect voor de mening voor de achterliggende misplaatste superioriteit van je dogma iets minder.

 3. [1] "Een jurist, een minister van Justitie is een wet-geleerde. Hoe kan die zich nou met ethiek bezighouden?"

  Kan natuurlijk als hij op persoonlijke titel gesproken heeft. Zulks komt echter niet in het artikel naarvoren. Hoe dan ook een beetje verdacht…

 4. stel,
  een vliegtuig, de Al Qauda Gay,met in het ruim ,een A-bom,made in Iran,
  cirkelt boven Amsterdam.
  Piet Hein Donner roept naar boven,
  laten we het over ETHIEK hebben.

 5. [3] Denk je dat IEMAND Donner uit zou nodigen als hij op persoonlijke titel zou komen praten?
  Al zit ie op de pot, dan nog is tie Excelentie Donner 😉

 6. Deze "ethiek van verscheidenheid" bestond al, voordat de mei68ers ze omgedraaid hebben tot een "ethiek van gelijkheid", wat ze onder andere hebben gedaan door de antidiscriminatiewetten.
  Nu constateren ze dat het toch omgekeerd moest zijn – geen wonder.
  Toch…ik ben benieuwd wat Donner ervan gaat bakken want hij gaat natuurlijk niet op zijn stappen terugkeren maar uitkomen op een pracht van een bevestiging dat het de westerse beschaving is die haar ethiek moet aanpassen, niet de mohammedaanse.

 7. Ik krijg altijd koude rillingen als een politicus begint over ethiek. Vooral nu Donner de vrijheid van meningsuiting te verkrachten.

 8. [16] vergeet niet dat sommige mensen redelijk willen praten over dit onderwerp, alstublieft mensen…

 9. mannekes, waar blijft da eten hier !!!!

  frietjes mee stoofvlees

 10. Justitie, ethiek en gedwongen hersenonderzoek bij criminelen en “psychiatrische” patiënten in de Amergaard in Amersfoort.

  Lijvig wetenschappelijk document van Justitie:

  http://www.wodc.nl/images/1413d_volledige%20tekst_tcm44-116021.pdf

  Discussie vraag:

  Mag dit hersenonderzoek zonder voorlichting in het geheim gebeuren?

  Onderzoek ruimte:

  Betonnen cel met metalen doos in het midden 1 meter hoog 2 meter lanf en 80 cm breed.
  omloop van ca 80 cm
  Op de doos ligt een luchtbed.
  Glazen plafond met zeer grote specialistische camera ( ca1 meter lang.
  Sensors in de lampenhouders

  Geen toiletblok
  Geen radio of TV.

  Geen bovenkleding toegestaan
  Geen contact met de cipiers
  Geen luchten
  24 uur ingesloten gedurende 4 weken
  Bezoek op de gang onder toezicht
  Geen dokter, advocaat, of politie te verkrijgen
  Overdosis Zyprexa 15 mg/dag onder dwang zonder reden gevolg zware leverbeschadiging
  rechtszaal in gebouw voor voorgeleiding zonder familie.

  Oud-Direceur:
  Drs. H.J. van Dalewijk uit Weesp, rechter medisch tuchtcollege, psychiater, hoofddirecteur Symfora ziekenhuizen

  Leven wij in een rechtstaat?

  Zie ook Natuur en Techniek

  http://www.nwtonline.nl/00/nt/nl/0/forum/40923/Doet_Justitie_aan_hersenonderzoek_en_zijn_ze_al_lang_bezig.html

 11. AMERGAARD (UTRECHT) VRIJGESTELD VAN ONDERZOEK VOORKOMEN VAN SEPARATIE VAN PSYCHIATRISCHE PATIENTEN DOOR OVERHEID.

  #
  Voorkomen van separatie van psychiatrische patiënten vereist … (from page 4)
  Bestandsformaat: PDF/Adobe Acrobat – HTML-versie
  De opnameafdeling Amergaard (Utrecht) is hierbij niet meegenomen, …… In één van deze opnameafdelingen, de opnameafdeling Amergaard van de Symphora- …

  http://www.igz.nl/15451/…/Rapport_Voorkomen_van_separ1.pdf – Vergelijkbaar

Comments are closed.