!++18++!

15 REACTIES

 1. Oneens, Schijnbaar is politica geen full-time job dus als iemand meer of wat anders erbij zou willen doen, waarom niet.

  Lijkt me wel dat iemand maar 1 baan binnen de (semi/gesubsideerde)overheid kan hebben. Dus meerdere banen binnen de overheid is op zijn minst ‘raar’. Met deze vuistregel in je achterhoofd zou een bijbaan zelfs goed zijn.

  Met 1 voet buiten de ‘politieke werkelijkheid’

 2. [1] "Oneens, Schijnbaar is politica geen full-time job dus als iemand meer of wat anders erbij zou willen doen, waarom niet."

  Als politicus geen full-time job is terwijl ze er wel als zodanig voor betaald worden dan moeten ze maar gewoon harder gaan werken. Oftewel na het krantlezen en het verzinnen van zinloze vragen in de fractievergadering is het tijd voor het schoonmaken van het kamergebouw, het volgen van cursussen (zelfs de simpelste economische wetten zijn politci vreemd) etc.

  @ stelling: "Ze worden daardoor altijd in hun (onafhankelijk) werk beïnvloed." – is zulks stellen niet hilarisch naief, of ben ik nu te cynisch?

 3. Misschien zie ik iets over het hoofd, maar waarom wordt politicus en ambtenaar gezien als de ‘hoofdbaan’ en andere betaalde activiteiten als ‘bijbaan’. Qua productiviteit kan de publieke baan weleens (lees: altijd?) als minst productieve bijbaan worden aangemerkt, welke de persoon in kwestie dan best kan opgeven.

  Natuurlijk mag een ieder zoveel betaalde activiteiten hebben als hij/zij wilt mits dat in overeenstemming is wat de werkgevers willen (vastgelegd in het arbeidscontract). Nu wil het zo zijn dat politici en ambtenaren eigenlijk in dienst zijn van de belastingbetaler. Eigenlijk mag iedereen er dus over vinden wat hij/zij wilt (dat mag natuurlijk altijd) en recht van spreken hebben – iedereen die belasting betaalt is immers een beetje werkgever van de overheid.

  Misschien een mooie stelling voor een referendum dus!!

 4. [3] Mee eens Arend. Ik zou ervoor kiezen dat iedereen EERST een betaalde baan doet, om zelf zijn broodwinning te regelen. Veel besturen (van verenigingen) doe dat er ’s avonds ‘bij’, onbetaald, enkel misschien een kopje koffie.

  Het parlement als bestuur van de ‘vereniging’ Nederland (lidmaatschap optioneel). Vrijwilligers werk naast een betaalde baan. Ik weet niet of er dan nog zoveel politici zich vrijwillig aanmelden 🙂

  Productieve ambetaren (vuilophaaldienst, brandweer, buschaffeurs etc) hoeven geen ambtenaar te zijn. Particuliere bedrijven kunnen dit natuurlijk even goed doen (goedkoper en beter zelfs).

  Voor inproductieve ambtenaren (belastingdienst-medewerkers, beleidsmakers en controleurs etc) geldt het zelfde als voor politici: Ga eerst je eigen geld maar eens verdienen, en kijk dan of je nog energie en tijd overhoudt om ‘beleid’ te maken…
  En vooral: val ons er niet mee lastig!

 5. [4]
  Lijkt me een prima plan. Wie wil er nog de politiek in als er geen cent mee te verdienen valt? Hoe meer bijbanen, des te minder tijd onze hoge dames en heren overhouden om "beleid te maken". Hoe minder beleid, en hoe minder wetten er uit die drukpers van de tweede kamer komen, des te beter.
  Nog beter: schaf de tweede kamer en gemeenteraden af, en voortaan alleen nog wetten via referendum invoeren, op initiatief van burgers via een ruim aantal handtekeningen, met een mininum-opkomst van minstens 50% van het electoraat, en het liefst alleen goedgekeurd nadat minstens 2/3 van de burgers voor heeft gestemd. Dan nog de politieke termijn voor burgemeesters en premiers verkorten naar 1 jaar, zonder mogelijkheid van herverkiezing.
  Eens kijken hoeveel politici en onnodige wetgeving we dan nog krijgen.

 6. Sorry, wat een kletskoek allemaal. Waar gaat dit over ? Over de HUIDIGE situatie of over een HYPOTHETISCHE situatie ?
  Als het over de huidige situatie gaat, moet bedacht worden, dat bijbaantjes bijvoorbeeld in de rechterlijke macht uiterst ongewenst zijn: zie en lees svp http://www.sdnl.nl/irm.htm
  Je kunt ook lid worden van een club van klokkenluiders: http://www.sdnl.nl/klacht-v
  Gaat het over een hypothetische situatie dan moet je eerst weten, in hoeverre de onafhankelijkheid en integriteit van de functionaris is gegarandeerd.

 7. [6] "wat een kletskoek allemaal"
  Da’s op zich wel een sterk argument Harry, 🙂

  Om toch je vraag te beantwoorden:
  IK had het over de ongwenste HUIDIGE situatie dat politici en ambtenaren geld voor hun bezigheden krijgen (stelen), en dat ik het gewenst (hypothetisch zo je wilt) zou vinden wanneer ze gewoon voor hun geld gaan werken.

  Zolang ze nog macht hebben (HUIDIG), zouden ze GEEN bijbaantjes moeten hebben(HYPOTHETISCH, want ze beslissen daar zelf over).

  Groet,

  Jodocus

 8. [7]
  Jodocus,
  Accoord, dat laatste is voorlopig duidelijk genoeg. Maar wat bedoel je met: "Voor inproductieve ambtenaren (belastingdienst-medewerkers, beleidsmakers en controleurs etc) geldt het zelfde als voor politici: Ga eerst je eigen geld maar eens verdienen, en kijk dan of je nog energie en tijd overhoudt om ‘beleid’ te maken…
  En vooral: val ons er niet mee lastig!"

  (Dat lastig vallen gebeurt tegenwoordig juist, omdat de burger nauwelijks nog beschermd wordt tegen de overheid.)

  Ik zou zeggen:
  Belastingdienst: afbouwen, laat het merendeel van de ambtenaren maar een andere baan zoeken.
  Beleidsmakers (dat zijn ministers, staatssecretarissen en topambtenaren): inkrimpen, laat het merendeel ook maar een andere baan zoeken.
  Beleid maken (in vrije tijd) zie ik niet zitten, wel beleid (in vrije tijd) afschaffen: maar ik moet nog zien, dat daarvoor de juiste mensen te vinden zijn. Ik denk, dat die op projectbasis aangetrokken zouden moeten worden.

  Rechterlijke macht: bijbaantjes van rechters verbieden. Maar rechters moeten op latere leeftijd benoemd en beter betaald worden. Rechter plaatsvervanger (uit de advocatuur): afschaffen. Verder moeten dure rechters niet opgezadeld worden met bagatelzaken. Bovendien leidt heel veel slechte wetgeving tot eindeloze hoeveelheden administratieve procedures en zelfs slechte jurisprudentie.

  Staatsraden: alleen voor juristen dus geen afvoerputje van oudgediende politici.

  Om maar enkele voorbeelden te noemen.
  Groet,
  Harry

 9. [8] Harry,

  Ik ben het helemaal met je eens!
  Zeker voor een overgangs-fase lijkt me dat een prima oplossing.

  Mijn opmerking dat beleidmakers dat beleid maar in hun vrije tijd moeten maken was schertsend bedoeld. Who needs it! Politiek beleid is altijd sturend op mensen of op een samenleving; invasief dus. En is daarmee een beperking op de vrijheid van individuen.

  Ik elk geval, zolang de zittende overheid nog een machtsmonopolie heeft, moet elke vorm van belangenverstrengeling vermeden worden.

  Groet,

  Jodocus

 10. Het lijkt mij absoluut libertarisch dat niemand zaken heeft met op welke manier iemand aan zijn legale inkomen raakt, of wat iemand met zijn vrije tijd doet, en dus ook dat niemand een flikker te maken heeft met wat voor en hoeveel bijbaantjes een politieker heeft. Hoewel je inderdaad kan zeggen dat wij belastingbetalers de werkgevers van politiekers zijn en dus vrij mogen bepalen onder welke voorwaarden zij hun job moeten doen en dus ook van hen kunnen eisen van geen bijbanen te hebben, vraag ik mij af of het wel zo verstandig is om die bijbanen te verbieden.
  Als ze bijverdienen kan hun bezoldiging als politieker naar beneden.
  In New Hampshire bestaat het parlement uit 400 verkozen parlementsleden die mogen opkomen voor meer dan 1 partij EN DIE 100 $ PER JAAR verdienen! Bijbanen zijn dan wel noodzakelijk natuurlijk, maar tegelijktertijd sluit je uit dat een reeks mediokkeren achter een naar verhouding voor mediokkeren hoog loon trachten aan te gaan door in de politiek te gaan. Excellerenden kunnen immers veel meer verdienen dan in de politiek en als je er niets mag bijdoen dan wordt het voor de Dr.Dr.Dr. die ook nog directeur is van zijn eigen 6 bedrijven, en bijzonder veel politiek talent heeft, wel heel oninteressant om aan politiek te gaan doen.
  Het verbieden van bijbaantjes voor politiekers en het verlenen van een naar gemiddelde normen hoog loon trekt dus vooral middelmatige mensen aan, wat we dan ook voor onze ogen zien gebeuren in de politiek.

 11. [9]
  Jodocus,
  Naast de site van de Stichting Sociale Databank Nederland (zie mijn eerdere link) is er een soortgelijke kritische site over "Censuur in Nederland" met vele andere interessante onderwerpen.
  Twee goudmijntjes voor oplettende lezertjes.:-)
  Groet,
  Harry

 12. [11]
  Quirium,
  hear the herald of joy and happiness !
  "Art. 10. [Right of Revolution.] Government being
  instituted for the common benefit, protection, and security, of the
  whole community, and not for the private interest or emolument of
  any one man, family, or class of men; therefore, whenever the ends
  of government are perverted, and public liberty manifestly
  endangered, and all other means of redress are ineffectual, the
  people may, and of right ought to reform the old, or establish a new
  government. The doctrine of nonresistance against arbitrary power,
  and oppression, is absurd, slavish, and destructive of the good and
  happiness of mankind."

  For he is a jolly good fellow !

  Het is natuurlijk juist, dat naarmate de overheid zwakker is, die bijbaantjes er ook minder toe doen. Des te riskanter wordt het, naarmate functionarissen meer macht hebben, zoals rechters, PG’s en AG’s.
  Groet,
  Harry

 13. [12] Dank!
  Lang leve internet!
  Hoe meer je te weten komt, hoe groter en dieper de beerput blijkt te zijn.
  Het wordt steeds duidelijker hoe het establishment zichzelf in het zadel, en de bevolking arm houdt…

 14. Oneens. Ik heb niets, en wil niets te zeggen hebben over een ander zijn werk en leven. Dat de betreffende ambtenaar zijn eigen geloofwaardigheid op het spel zet is zijn eigen zaak. Dat hij mijn geld daarbij verspilt is inderdaad zeer kwalijk maar daar reken ik de partij dan wel op af bij de volgende verkiezingen. Deze bijklussers zorgen er alleen maar voor dat meer en meer mensen in Nederland de politiek verachten, en werken zo lekker mee aan hun eigen ondergang.

Comments are closed.