Gisteren was het de beurt aan Laurens Jan Brinkhorst om als minister van Economische Zaken den volke kond te doen dat er fijne dingen voor hen op komst zijn. Het “privatiseren” van de elektriciteitsnetten. De verkiezingen komen er aan!

Glunderend vertelde Laurens Jan dat de transportleidingen voor elektrische energie “geprivatiseerd” mogen worden. Vlug zei hij er achteraan, dat ze slechts “gedeeltelijk geprivatiseerd” zouden worden.
U weet wel, dat is net zoiets als “een beetje zwanger zijn”. Je bent zwanger of je bent het niet. Je privatiseert iets of je doet het niet. Een beetje privatiseren is net zo’n onzin als een beetje zwanger zijn.

Laurens Jan wil natuurlijk wel de baas blijven. Daarom mag er ook maar 49% van de aandelen verkocht worden, zodat de overheid 51%, dus de macht blijft houden.
En dus de verantwoordelijkheid! Ook al zegt Laurens Jan dat een deel van de verantwoordelijkheid naar de exploitanten gaat, gedeelde verantwoordelijkheid is géén verantwoordelijkheid!
Als er straks wat fout loopt, zal wel geprobeerd worden om dat in de schoenen van de exploitant te schuiven. Maar dat blijft dan (onterecht) het afschuiven van de eigen verantwoordelijkheid.

Het is niet eenvoudig om een goed inzicht te krijgen in het geritsel in de energiesector. Eerst speelt de kwestie van de “splitsing” van productie en transport in afzonderlijke bedrijven, en daarna de “verkoop” van een deel van de aandelen. Zeker is dat er veel geld en grote belangen op het spel staan.

De energieproducenten zijn niet voor niets tegen de splitsing van productie en transport. Ook al gebruiken ze het verkeerde element door te verkondigen dat de netten dan in “buitenlandse” handen kunnen komen. Of de exploitant een Nederlandse of buitenlandse ondernemer is, hoeft op zich geen verschil te maken.

De netten zijn nu vooral eigendom van gemeentes en provincies. Door de verkoop van een deel van hun aandelen krijgen die heel veel geld in handen. Er is al 20 miljard euro genoemd. Daar kunnen ze dan volgens Laurens Jan fijne dingen voor de mensen mee doen! Tevens zijn dan de problemen in de economie opgelost! Alle mensen worden weer blij, de regering krijgt weer niets dan lof! En de verkiezingen zullen wel goed aflopen!

De juiste oplossing is:
Gewoon echt voor 100 % privatiseren. Alleen dan is er duidelijkheid.
————————————————————————-

7 REACTIES

 1. Dit soort acties is de naam privatisering niet waardig. Even snel zakken vullen of van ’n kostenpost en verantwoording afkomen dekt beter de lading.
  Want wat gebeurt er in de regel? De markt waarin de vml. staatsbedrijven opereren zijn veel monopolies/oligopolies. Echte concurrentie ontbreekt dus, denk aan de NS. Verder haast de directie van het vers geprivatiseerde bedrijf om hun beloning naar ‘marktniveau’ te tillen, consultancymensen in te huren, logo’s te laten bedenken en onderhoud uit te stellen. Men probeert uit alle macht mensen te ontslaan, MacJobs te creeren en zo sukkelt men van bijna-ongeluk naar halve catastrofe. In the end mag de dankbare consument het gelag betalen.

 2. Er was een raar artikel in het nieuws dat deze (pseudo-) privatisering 20 miljard ‘oplevert’ voor Jan Peter’s ProfiteursVereniging. Die 20mrd moeten ergens vandaan komen en ik denk niet dat dit van de spaarrekening van Nuon of Essent gaat komen. Oftewel, indirect worden de belastingen met 20mrd verhoogd dankzij het gegoochel van deze liberale (ahum) Guust Flater. Idem dito met de gasprijzen die peperduur worden omdat die zijn gekoppeld aan de exploderende olieprijzen. Wanneer gaan die nou eens ontkoppeld worden en echt marktprijzen krijgen? Ik denk dat dan de electriciteitstarieven fors omlaag kunnen maar dit zal de politiek nooit willen. Nederland is namelijk nog net niet wereldkampioen hoge prijzen…

 3. Ben benieuwd hoeveel idioten willen investeren in ‘Het Net’, in de wetenschap dat de staat een 51% belang houdt. Ik zou daar mijn handen nooit aan branden.

 4. Net zoals de NS verzelfstandigd werd! De NS werd zelfstandig, maar het onderhoud van de sporen die de NS gebruikt, bleef in handen van de staat (ProRail).

  Ieder kind kan op zijn vingers narekenen dat dit een recept voor mislukking is. En dat is na jaren gerotzooi op het spoor ook zo gebleken.

  In principe alles wat in handen of gedeeltelijk in handen van de staat is, werkt niet of werkt uiterst inefficient.

  Het lijkt er wel op dat de staat weet en beseft dat alles wat ze gedeeltelijk privatiseert, uiteindelijk slecht en inefficient zal werken. Zo ontvangt de staat ten eerste veel geld na de verkoop, en ten tweede blijft er altijd de weg open naar re-nationalisering van die bedrijven, als dat de dan zittende minister dat uitkomt.
  Verder kan de staat het hardnekkig heersende fabeltje dan bekrachtigen en uitroepen dat verzelfstandiging daadwerkelijk niet werkt. (maar ze vergeten gemakshalve te melden dat overal waar verzelfstandiging niet werkt, dit is omdat een deel van dat bedrijf nog in handen van de staat is= zie NS / ProRail)

  Rond het energienet zal het dezelfde richting uitgaan.

 5. Wel de lusten: invloed, financiele baten.
  Niet de lasten: verantwoordelijkheid, kosten.
  Kortom, de risico’s voor de burgers, de privileges voor de overheid.

 6. [4]
  Jan,

  Gezien het feit dat de overheid overal zoveel mogelijk geld uit probeert te knijpen, kun je waarschijnlijk met een gerust hart "investeren", de overige 51% gaat immers naar een monopolistische overheid, en de andere 49% is gebaseerd op het bedrag dat die overheid kan eisen. En "investeren" moet je dan meer zien als "deelname in belastinginkomsten".

Comments are closed.