Een racist beoordeelt mensen niet op hun karakter, prestaties of verdiensten maar hun (lichamelijke) afkomst.
De morele, sociale of politieke betekenis van een individu hangt dus niet af van hemzelf maar van zijn voorouders. Ayn Rand noemt racisme zelfs de laagste, grofste primitieve vorm van collectivisme.

Op verschillende “draden” van de Vrijspreker komen in de discussies wel opmerkingen voor over racisme. Vooral in verband met buitenlanders, allochtonen, immigranten en asielzoekers.
Daarom is het goed om eens te realiseren wat racisme in feite inhoudt, en die inhoud hier vanuit libertarisch standpunt duidelijk te veroordelen.

Het komt er op neer dat racisten vinden dat het karakter, overtuigingen en waarde van een mens al bepaald zijn voordat hij geboren is, en dus onafhankelijk van hemzelf zijn. Een mens wordt niet beoordeeld naar zijn daden maar bvb. naar zijn huidskleur of de stand van zijn ogen, dus naar wat zijn voorouders waren.
Racisme is een collectivistische claim voor automatische kennis en waardering van een ander mens. Automatisch gepaard gaande met het “beter” vinden van jezelf dan die ander. Onze “stam”is beter dan die andere! Ik ben beter!
Collectivisme en gebruik van het eigen verstand sluiten elkaar uit. En doet het racisme ook. Je hoeft niet te denken en onafhankelijk te oordelen. Je weet zo al hoe die ander is.

Waartoe dit kan leiden hebben we nog niet zo lang geleden gezien bij de Jodenvervolgingen. Met concentratiekampen en vergassingsovens. En we zien nog dagelijks de meest vreselijke gevolgen van racistische doctrines.

Duidelijk dat dit het tegengestelde is van wat het libertarisme wil. In het libertarisme is ieder individu soeverein en wordt beoordeeld op zijn eigen waarde.

Dit gezegd zijnde, kunnen we constateren dat er in onze maatschappij ook een aantal andere slechte ontwikkelingen plaats vindt. Bij voorbeeld het (fundamenteel?) Islamisme. De aanhangers daarvan hebben een haat tegen bvb (westerse) christenen en de westerse beschaving die zij met alle mogelijke middelen willen vernietigen.

Deze verfoeilijke opvattingen kunnen dan ook niet hard genoeg worden afgekeurd en bestreden. Het is bij de bestrijding van dit kwaad verstandig, zelfs nodig, om het op zijn essentie bij de wortel aan te pakken, en het niet te verwarren met racisme.

Enige tijd geleden schreef Jan Jetten op de Vrijspreker:
“Het vragen aan Islamieten naar hun standpunten inzake rituele moorden, het al of niet hoer zijn van niet-islamitische vrouwen, naar hun mening over de scheiding van kerk en staat, naar de vrijheid van meningsuiting etc. heeft niets te maken met stigmatisering of racisme.” Zie: www.vrijspreker.nl/blog/?it…

Dit zou nog uit te breiden zijn met vragen over hun opvatting over het uitroeien van niet-islamieten.
En als uit dat onderzoek dreigende geweldsuitingen blijken, dan horen ze tot ongewenste vreemdeling verklaard te worden.

56 REACTIES

 1. Toch denk ik dat de gedragingen van een bepaalde groep zijn weerslag kan hebben op de gehele groep. Er is dan ook niets mis mee dat mensen weten tot welke groepen zij behoren. Het behoren tot een bepaalde groep is iets om trots op te zijn en om te koesteren. Daar horen ook verantwoordelijkheden bij….. Als een aantal groepsleden zich negatief opstelt is het logische resultaat dat de hele groep daar op wordt aangekeken. Het lijkt me dan ook logisch dat men elkaar wijst op de verantwoordelijkheden en actie onderneemt om ongewenste stigmatisatie te voorkomen, anders zou het resultaat wel eens racisme gericht zijn op die bepaalde zich misdragende groep.

 2. [3] "Toch denk ik dat de gedragingen van een bepaalde groep zijn weerslag kan hebben op de gehele groep."
  Het kan best. Veel buitenstaanders nemen ook die houding aan. Maar is dat dan terecht?

  "Het behoren tot een bepaalde groep is iets om trots op te zijn en om te koesteren."
  Hier verlies ik je. Hoe kan ik nu trots zijn op iets waar ik helemaal niets aan heb gedaan?
  Moet ik trots zijn omdat Rutger Smith zo goed kan kogelstoten?
  Of, in hetzelfde proces, moet ik me schamen omdat Jan Peter Balkenende mijn en jouw soevereiniteit verder uitholt?

 3. [3] "Er is dan ook niets mis mee dat mensen weten tot welke groepen zij behoren. Het behoren tot een bepaalde groep is iets om trots op te zijn en om te koesteren"

  Ik behoor tot o.a. de volgende groepen: automobilisen, mannen, werknemers, vaders, echtgenoten, inwoners van nederland, internetgebruikers, belastingbetalers, rokers, groen-ogigen, bruin-harigen, blanken, cognac-liefhebbers, buurmannen, vrijsprekers om er maar een paar te noemen.

  Ik weet tot welke groepen ik behoor. Persoonlijk vind ik het niet echt iets om trots te zijn op het feit dat ik nederlander ben of buurman of bruin-harig. IK heb daar niets voor gedaan, het is toevallig zo.

  "Als een aantal groepsleden zich negatief opstelt is het logische resultaat dat de hele groep daar op wordt aangekeken. Het lijkt me dan ook logisch dat men elkaar wijst op de verantwoordelijkheden"

  Als ik me als automobilist misdraag, worden alle automobilisten daar dan op aangekeken? Moeten zij mij dan tot de orde roepen of mij uitstoten (verbieden auto te rijden i.v.m. hun goede naam)?

  Is het niet simpeler om mensen op hun eigen daden te beoordelen?

 4. De islam is een Arabisch racistisch en imperialistisch geloof. Dat blijkt bijvoorbeeld in Darfur, waar tienduizenden Afrikaanse moslims over de kling worden gejaagd door de Arabische janjanweed-bendes.

 5. Racisme is inderdaad een laag instinct, dat evolutionair het bevoordeligen van de eigen of gelijkende genen beoogt. Hoe minder iemand op jou lijkt, hoe minder interessant zijn belangen voor jou zijn. Met bloedverwanten wil men gerust bronnen delen, met stamgenoten ook nog wel, met taalgenoten nog enigszins, in mindere mate nog wel met rasgenoten, maar hoe groter het verschil, hoe kleiner de bereidheid om concurrentie te dulden.
  Het is dus een darwinistische reactie, een instinctieve verdediging van economische bronnen ten voordele van meer gelijkenden. "Anderen" worden inderdaad niet toevallig in verband gebracht met diefstal, ons instinct geeft ons in hen als potentiele dieven te beschouwen.
  Daar moeten we boven staan, maar je moet natuurlijk niet in omkeringsgedrag vervallen, waar de linkse kerk zo bedreven in is.

  Ik heb (terecht) harde kritiek op de Islam nog nooit zo zacht weten aanbrengen als in dit artikeltje!

 6. even een illustratief voorbeeld;

  wanneer de europese gevangenispopulatie een onevenredig hoog percentage moslims herbergt en wanneer – dichter bij huis -marokanen zo vaak crimineel in de media komen (die NB vaak nog de afkomstcijfers verdoezelen!) , dan heb ik liever dat ze allemaal oprotten uit nederland en/of europa. op die manier weet ik in ieder geval zeker dat nederland van marokanenproblemen af is en er geen energie meer aan kwijt is.

  dat er bij ‘alle’ marokanen een heleboel onschuldige niet-criminele en zelfs hardwerkende en aardige marokanen bij zijn hoeft niemand mij te vertellen. dat snap ik ook wel.
  (eigenlijk vind ik het overbodig om dit te melden, maar om discussies hierover met overijverige ‘mensenrechtenverdedigers’ te voorkomen doe ik het toch)

  toch zou het beter zijn voor nederland als er niet zo’n grote populatie marokanen hier woonde. en niet in de laatste plaats omdat juist de enorme omvang van die populatie de groei ervan ook nog eens significant aanjaagt met als gevolg een nog grotere overlast die inherent is aan de aanwezigheid van die groep.

  bij dit standpunt is geen speld tussen te krijgen, en het is ook zeker niet kwaadaardig bedoelt. en toch wordt dit als rasistisch uitgelegd.

  is there a point to all this?

  yes, there is.

  ik vind het terecht als een groep wordt aangekeken op het gedrag van velen uit die groep. en zeker als die groep er nauwelijks iets aan doet om hun slechte groepsgenoten tot de orde te roepen. (dit bedoel ik zuiver in de context van de huidige reeele situatie)

  want andersom zou ik als immigrant zeer fel aan de kant staan van de autochtone bevolking van het land waar ik ben en aandringen op repatriatie van mijn (ex)landgenoten omdat ze mij een slechte naam bezorgen. dit zie je totaal niet terug bij marokanen. bij hen ligt het altijd aan anderen, nooit aan zichzelf. hooguit zegt er eentje; "ja, wij keuren dit ten zeerste af" of iets dergelijks. nou, wat een verontwaardiging zeg.

  kortom; het onstaan van vooroordelen tegen deze groep is te danken aan hun slechte groepsleden en het ontbreken van lotsverbondenheid met de nederlandse bevolking van de ‘onschuldigen’ uit deze groep en niet aan de ‘rasistische’ aard van sommige nederlanders.

  nogmaals, als ik vanwege dit standpunt als rasist wordt bestempeld zal mij dat worst wezen. voor mij is deze redenering gewoon common sense.

  gegroet.

 7. [8] Precies ! Ik ben ook tegen discriminatie en ‘positieve’ discriminatie. Discriminatie is Discrimitatie

 8. [10] en ik ben gewoon voor discriminatie.
  Ik wil zelf bepalen met wie ik omga, werk, ga stappen of op welke blog ik reageer.
  ook welk merk melk of geen melk en dus bier, is een actieve discriminatie, waar ik me graag dagelijks mee bezighoud

 9. [7] Karel,

  Wat er verder over de Islam ook te zeggen valt,buiten misschien enkele spinters is de Islam niet intrinsiek racistisch.Immers ongeacht ras, nationaliteit of etnische afkomst kan iemand Mohammedaan worden.Ook jij als
  Nederlander met een stamboom die teruggaat tot de Batavieren ,kan je aanmelden bij de moskee en na het velletje van je pietje te hebben laten knippen en het afleggen van de geloofsbelijdenis "Allah akbar! Allah is groot en Mohammed zijn profeet" en
  nog wat onderwijs door de imam word jij als moslimbroeder aanvaard.

  Jaarlijks gaan enige honderden Nederlanders (waaronder trouwens heel wat vrouwen) op die manier tot de Islam over.

  Tuurlijk kunnen ook Islamieten "racisten" zijn en in Soedan speelt ras wel degelijk een rol
  (net zoals het geven dat de zwarten
  een gematigder variant van de Islam belijden dan de Arabieren) maar dat racisme is an sich niet in de Islam ingebakken.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 10. [9] "bij dit standpunt is geen speld tussen te krijgen, en het is ook zeker niet kwaadaardig bedoelt. en toch wordt dit als rasistisch uitgelegd."

  Vlad,

  Ik begrijp dat je het niet kwaadaardig bedoelt, maar ZELFS ALS op één na alle Marokkanen bijvoorbeeld moordenaars zouden zijn, dan nog heeft die ENE toch de zelfde rechten als jij en ik? En kan dus niet ‘uitgezet worden’ terwijl hij niets misdaan heeft.

  Een individu is een individu, wie z’n overgrootouders ook geweest zijn, en waar die ook geboren mogen zijn.

  En mocht je nu toch vinden dat ook hij uitgezet moet worden, dan de vraag "Wanneer ben je nou precies ‘een Marokaan’?"

  – Als je een Marokkaans passpoort hebt?
  – Als je ouders of grootouders daar geboren zijn?
  – Als je ook nog Moslim bent (bovenstaande 2 punten kunnen namelijk ook gelden voor bijv. een atheist of christen)
  – nog ander criteria?

  De ‘echte’ blanke Nederlanders hebben een veelheid aan achtergronden (frans, italiaans, duits, joods, chinees, indonesisch, germanen, holbewoners……). Het is maar hoe ver je terug wilt gaan.

  Vandaar: Je kunt mensen alleen maar als individu beoordelen op hun daden of op expliciet aangekondigde geweld-initiatie!

  Ieder mens is uniek. Elke poging om een groep te definieren, en daartegen maatregelen te treffen is collectivisme en geen libertarisme.

 11. [11] Libje groot gelijk.
  Mike Madison, inderdaad mag de overheid niet discrimineren, en zeker niet positief omdat ze bij positieve discriminatie 2 keer in de fout gaat: 1 keer door te discrimineren en 1 keer door een privilege toe te kennen.
  http://www.storme.be/vrijhe
  "De fundamenteelste vrijheid is de vrijheid om te discrimineren".

 12. héhéhé, al iemand opgemerkt dat die "ads by google" soms belachelijk toepasselijk zijn 🙂

 13. [9] [13]
  Vlad, Jodocus,
  Het probleem bij dit soort discussies is altijd, dat men de betekenis van -in dit geval- een biologisch begrip, t.w. "ras", uitbreidt naar andere categorieen, bijvoorbeeld culturele en religieuze, die andere kenmerken hebben en zich dus op andere wijze laten onderscheiden. Dat is een logische denkfout, maar kan onvoorstelbaar veel verwarring, onbegrip en zelfs haat teweegbrengen.
  Wat het groepsgevoel betreft, kun je zeggen, dat dat nogal individueel bepaald wordt. In sommige gevallen is de identificatie veel sterker dan in andere. Het is daarnaast afhankelijk van individuele omstandigheden en inschattingen. Naarmate die individuele omstandigheden beter zijn en het individu minder afhankelijk is van de groep, lijkt het individu eerder geneigd zijn identiteit aan te passen.
  Persoonlijk voel ik een bepaalde aversie tegen een volgevroten cultuurrelativistische overtuigde socialist. Daarentegen heb ik enige sympathie voor een gematigde moslim, omdat ik verwacht, dat die laatste eerder open staat voor een goed gesprek dan die socialist.
  Groet,
  Harry

 14. Ben het bijzonder eens met Quirium. Het Een Wereld, Een Ras principe dat men in het Westen nu al een jaartje of 40 propageert, is tot mislukken gedoemd. Probleem is dat men bij reacties op deze heilsfilosofie eenvoudigweg tot racist/fascist wordt bestempelt waarna de discussie is gesloten.
  Feit is wel dat iedereen een ander binnen 2 seconden inschat. Daarbij spelen rasverschillen een grote rol. Daarnaast de genetica, er is gewoon onderscheid tussen de verschillende rassen qua intelligentie en lichaamsprestaties. Het kop in het zand steken hierover lijkt veel op de Middeleeuwse doctrine dat de aarde plat is.

 15. [13]

  ik doelde niet specifiek op ras in mijn reactie. ik zou hetzelfde over ‘die groep’ denken en schrijven al waren ze uiterlijk en/of genetisch niet van mij te onderscheiden. dat heeft er niks mee te maken.

  als 99 van de 100 leden van een groep moordenaars zijn dan lijkt het mij volkomen gerechtvaardigt om die groep buiten de deur te houden omdat de kans 99 op 100 is dat een groepslid aan het moorden slaat. en 99 op de 100 vind ik een onaanvaardbaar risico. dat die ene daar de dupe van wordt heeft hij te danken aan z’n eigen groepsgenoten en niet aan de groep die zijn groep vanwege het hoge risico uitsluit.

  ik hoop dat dit duidelijk maakt wat ik bedoel.

  overigens geldt dit natuurlijk niet exclusief voor marokkanen.

  gegroet.

 16. [9]
  Vlad,

  Het zou ook "beter" zijn voor de rest van Nederland als alle mensen met een lager dan gemiddeld inkomen of IQ zouden vertrekken. En van de helft die overblijft zou de bovenste helft ook beter af zijn als de onderste helft vertrekt, en dat proces gaat net zolang door tot je 2 Nederlanders overhoudt waarvan de intelligenste en rijkste ook beter af zou zijn als… eh, oh nee, want wie moet dan het vuile werk opknappen?

 17. [18]
  Vlad,

  Dus als je de pech hebt om als die 1 op de 99 geboren te worden, wordt je voor het gemak maar mee op de schroothoop gegooid? Zou jij het ook een goed idee vinden als we alle Nederlanders zouden opsluiten, zodat in ieder geval ook de criminelen opgesloten zitten? Wie bepaalt wat een "te hoog" risico is?

 18. [19]

  dan verschepen we jou toch gewoon terug naar nederland.
  [20]

  weer een briljante reactie op de mijne,
  geheel Owl waardig ook, die er zoals gebruikelijk wederom niet in slaagt – of daarin niet wil slagen – het punt wat ik maak eruit te distilleren.

 19. Ben het met vlad eens, blijkbaar is de groep niet in staat zichzelf te schonen van afwijkend gedrag, daardoor keurt de groep impliciet het afwijkende gedrag van een relatief zeer groot aantal afwijkende individuen goed, je kan je gezien de vele incidenten dan ook afvragen of deze groep dat gedrag als afwijkend beschouwd. dus om eens lekker te discrimeneren …… die noordafrikaansenedelanders parasiteren op elke mogelijke manier op de autochtoon.

  ps. las vanochtend dat die M.A. die het nodig vond in Rotjeknor een hollander dood te slaan die hem op z’n misdragen wees, kreeg vanochtend wel 2,5 jaar celstraf opgelegd.

 20. Het zelfreinigend vermogen van veel Noordafrikaanse makkers lijkt inderdaad niet zo heel groot, evenals dat van die Hollandse neo-NSB-ers trouwens. Maar die handelen tegen beter weten in, wat des te kwalijker is. Helaas kan daartegen nog minder worden opgetreden.

 21. [12] Dat is niet waar Cincinnatus. De islam is wel degelijk racistisch. Mohammed heeft zijn racisme weten bot te vieren op de joden, die hij haatte, omdat ze hem afwezen als profeet. Als je kijkt van hoeveel volkeren er in het Midden-Oosten en Noord-Afrika worden onderdrukt door de Arabieren, dan zijn dat legio. De islam is en blijft een racistisch en gruwelijke religie. Dus weg ermee.

 22. [21] Ach, laat die Owl toch in zijn droomwereld blijven. Dit soort mensen had je ook in 1939, ga maar lekker slapen, er is niets aan de hand.

 23. [18] Niet-moslims zijn infidels voor moslims, dus kunnen ze je voorliegen, bestelen etc. Dat is hun religie.

 24. [24]

  of de islam nu racistisch is of niet;

  de grootste groep – en tevens de ergste – racisten in nederland zijn wel moslims. en dan bedoel ik dus wel racisme in een kwaadaardige zin.

  gegroet.

 25. [27] Ja Vlad, het is een kwaadaardig geloof en er zijn veel islamitische monsters, kijk maar naar New York, Beslan, Israel, Egypte e.d. Als je ziet hoe negers, Pakistani’s, Indiers, Philippino’s en Indonesiers worden behandeld in Saoedi-Arabie dan spreekt dat boekdelen.

 26. [27] [28]
  De enige echte goede moslim(a) is de afvallige moslim(a).

 27. [29]
  De enige goeie socialist is er een… met zand erover heen.:-)

Comments are closed.