Vandaag landde de Space Shuttle, na het overwinnen van een aantal moeilijkheden, veilig in Californië, na een geslaagde missie in de ruimte.

Kort geleden hebben we nog onze bewondering uitgesproken over deze, en dergelijke, prestaties waartoe de mens in staat is. Alles door het gebruik van zijn unieke mogelijkheid: Zijn Verstand.
Zonder zijn verstand, en zonder de grote geleerden die dat verstand gebruiken, was een dergelijk project volkomen onmogelijk.

Zodra dit verstand echter verdrongen wordt door emoties, door mensen die onterecht willen profiteren van de inspanningen en werkzaamheden van anderen, gaat het fout.
Dan komen we in de politieke wereldsituatie van nu terecht. We noemen dat “democratie”. Daarmee verbergend dat het simpel de dictatuur van de 50,1 % is.
En waartoe dat kan leiden, toont de andere gedenkwaardige gebeurtenis van vandaag 60 jaar geleden: Het gooien van een atoombom op Nagasaki.

We schreven daar al over elders op de Vrijspreker. Hier is het voldoende om toch vooral weer eens stil te staan bij de macht en mogelijkheden die er zijn als mensen rationeel hun verstand gebruiken.
Niet alleen in het ontwerpen van grote (ruimtevaart?) projecten, maar ook in de dagelijkse omgang met elkaar.
Alleen dan zal het lukken om tot een veilige, welvarende (libertarische) samenleving te komen.

8 REACTIES

 1. De atoombom die op Nagasaki is gedropt is toch ook het product van het verstand? De handeling op zichzelf in principe ook.

  Rationeel met elkaar omgaan met het verstand (of Het Verstand) leidt tot een veilige welvarende samenleving. Maar kan dus ook leiden tot het ontstaan van atoombommen in een gemeenschap die op andere gedeeltes van de gemeenschap gedropt kunnen worden.

  Ik kan ook de complete redenering achter het artikel missen. De verworvenheden van de wetenschap toepassen in de omgang met elkaar? Ik twijfel serieus of (1) rationaliteit een autonoom iets in ieder mens is, en als dit zo is of (2) dit dan leid tot een veilige, welvarende samenleving. Als het eerste waar is dan is het nog maar de vraag of het tot een libertarische samenleving leidt (de aard van de rationaliteit zou weleens kunnen leiden tot een communistische samenleving, of juist de verfoeide samenleving die we nu in het Westen hebben)…

 2. Zonder twijfel is het een prestatie waar de overheid nu eens aanspraak op kan maken: een project als de Apollo reizen naar de maan had onmogelijk door de privé kunnen gerealiseerd worden in de 20ste eeuw. Je kan je natuurlijk afvragen of de spilzucht die nodig was om tot op de maan te geraken wel zo verantwoord was, maar alleszins was het resultaat er: we zijn op de maan geweest! Dank zij de overheid dit keer.
  Echter: het Space-shuttle project is er een dat waarschijnlijk door privé-initatieven beter had kunnen zijn. Het was een aaneenschakeling van vertragingen en niet voldoen aan vooropgestelde normen, en ook nog erg gevaarlijk: 1 kans op 50 om onderweg te ontploffen of op te branden, nou…

  Maar als het over ruimtevaart gaat mogen we als libertariers heel fier zijn:
  Spaceship One is een libertarisch project van de libertariers Burt Rutan en Richard Branson.
  http://spaceshipone.airshow

  Bekijk vooral de laatste foto:
  Spaceship 1, government 0.

  realiseer je bij deze fotoserie even hoe Europa ondertussen achterop geraakt is bij de US.

  Cosmos 1 Solar Sail Mission, een libertarisch project om een kosmisch zeilschip te lanceren, geïnspireerd door de libertariër Carl Sagan (overleden, nu voortgezet door zijn weduwe)
  http://www.solarsail.org/

  Libertarians of the world, Unite!

 3. Los van wie voor de kosten opdraait, denk ik dat dit soort nieuwe (goede of slechte) technieken en uitvindingen mede ontstaan door creatieviteit; het vermogen om verder te durven kijken, denken en dromen dan de kudde (en vaak ook de heersende politiek). Daarna is het de kunst om het voor elkaar te krijgen. Volgens mij schreef Goethe ooit iets als "wensen zijn voorgevoelens van hetgeen je in staat bent te realiseren"…

 4. [2] Arend, wat ik bedoel aan te tonen is dat dank zij het verstand de mens tot enorme prestaties in staat is.
  Maar door de rol van emoties (haat, afgunst, jealouzie, hebzucht) nemen mensen wel "onverstandige" besluiten. Ze gaan dan ruzie maken (geweld initieren)en oorlog voeren. Waarbij ze dan de technische spullen die ze met hun verstand kunnen maken, ook gebruiken (en bvb atoombommen gooien)

 5. [5]
  De uitvinding op zichzelf, de technische kant, heeft geen enkel waarde-oordeel, behalve het feit van het ontdekken, en het gebruik kunnen maken van wat ontdekt is.
  Maar uiteindelijk geven mensen een waarde-oordeel aan de technische vindingen. De technische vindingen zijn, op zich, waarde-neutraal.
  Daarom studeren veel Christenen graag techniek: het is an-sich waarde-neutraal.
  De toepassingen, die geven een toegevoegde ethische waarde. De atoombom ter massa-vernietiging b.v. Het broodmes om brood te delen, of te vermoorden. Het pistool, om kinderen tegen een bruut te beschermen, of om uit puur sadisme iemand lukraak neer te knallen.
  De ontdekkingen van het verstand kunnen waarde-neutraal zijn. Maar het is hetzelfde verstand dat de vindingen gebruikt ten goede, op ten kwade.
  Waarbij datzelfde verstand ook nog eens meent zelf te kunnen bepalen wat goed, en wat kwaad is…

 6. [6] In principe stel je dus als antwoord aan Hub dat emoties ("haat, afgunst, jealouzie, hebzucht") inherent is aan de mens. Hier ben ik het wel mee eens.

  "Waarbij datzelfde verstand ook nog eens meent zelf te kunnen bepalen wat goed, en wat kwaad is…" Het is helemaal niet belangrijk wat goed en wat kwaad is, en of het verstand zulks kan bepalen/identificeren/cre-eren. De waarde-vrije wetenschap met een libertarische grondwet voorkomt dat we een vergaand (im)moreel kader nodig hebben om het verstand in toom te houden.

 7. [5] Ik denk dat zolang de negatieve vrijheid van mensen (libertarische vrijheid – geweld plegen jegens anderen) sterk ge-effectueerd wordt, en positieve vrijheden (PvdA vrijheid – die nog weleens gestuurd kunnen worden door emoties) beperkt worden, dat het wel goed komt met de mensheid en zijn emoties.

Comments are closed.