Door een reactie op de Vrijspreker kwamen we op de website van de Burger Beweging Nederland (de BB Nederland). Deze wil bewerkstelligen dat er in Nederland vervroegde Parlementsverkiezingen komen.*) Onze vraag is, of dat goed of slecht is.

De BurgerBeweging Nederland (BBN) zegt dat ze het kabinet Balkenende meer dan zat is en dat ze dat zo snel mogelijk kwijt willen. Dat willen ze bereiken door een “Burgerinitiatief” dat een miljoen handtekeningen aan de Tweede Kamer levert met het verzoek voor nieuwe verkiezingen. Een dusdanig verzoek dat de Kamer het niet naast zich neer kan leggen.
Het is een initiatief van Astrid van Koppen.

Los van de vraag of zoiets kan lukken, komt al direct de vraag of de actie zinvol is.
Voor het eventuele resultaat dat uit nieuwe verkiezingen komt, hoef je het op dit ogenblik niet te doen. Of je nu Balkellende of Bosellende hebt, dat is, zoals Cincinnatus terecht opmerkt, lood om oud ijzer. Zodra de nieuwe regering er zit, gaat alles weer op de oude voet verder.
We moeten eerst veel en veel meer personen hebben die begrijpen wat het libertarisme is en betekent. Die begrijpen wat Individuele Vrijheid betekent.

Een positieve kant van de actie zou kunnen zijn dat er wat beweging komt in de politiek.Dat politici zich meer bloot moeten geven en dat daardoor misschien aan meer mensen duidelijk wordt hoe de politiek werkt en hoe zij daar zelf door benadeeld worden.
Of wij daar veel mee opschieten, is een grote vraag. Er gebeurt nu al zoveel stoms dat we niet eens tijd hebben om dat allemaal te becommentariëren!

Ook weer los van dit alles blijkt bij bezoek aan de site van BBN dat zij nauw verbonden zijn aan “Keer het tij”. Dat is een platform van meer dan 500 “maatschappelijke organisaties” die alleen maar kunnen bestaan dank zij belastinggeld dat via subsidies aan hen wordt verstrekt. Voor het grootste deel asociaal socialistisch georiënteerd. Gezamenlijk willen ze op 24 september in Den Haag weer een grote demonstratie houden.

Hoe sterk we ook tegen het kabinet Balkellende (en Bosellende en Xxellende) zijn, zien we toch nog geen argument om deze BBN actie aan te bevelen.
————————————————————————
*) Zie www.vervroegdeverkiezingenn…

28 REACTIES

 1. Het signaal dat je uitstraalt door dit te steunen zou juist averechts werken, de subsidie sponsen sterker maken. En meer ‘socialere’ partijen sterker maken.

 2. [3] Ik zit ook te denken aan Wilders of een protest-stem Partij van de dieren…..

 3. Btw, er is dadelijk een interview met mevrouw koppen op Rotterdam FM

 4. Van de drup in de regen idd. Vervroegde verkiezingen om Wouter de Boskabouter in het zadel te helpen, dat helpt ons niet echt verder. Als ’t nou nog een site met de titel ‘de zin van verkiezingen?’ was geweest…

 5. Mijn dank voor het plaatsen van dit artikel.
  Tijd voor actie.
  Ik geef liever http://www.geertwilders.nl een kans.
  Eén van de plannen die het Balkenende-kabinet in petto heeft.

  Afschaffing van recht op zorg

  En dan nog wat. De regering heeft naast het uitleveren van de zorg in Nederland aan de zorgverzekeraars nog een plan dat ze in het najaar door de kamer wil loodsen: de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De meesten van u hebben er nog nooit van gehoord en ik zeg u, let op: deze wet schaft het recht op zorg in Nederland af!
  Zorg en ondersteuning die voor mensen met een handicap of ouderen van essentieel belang is voor hun kwaliteit van leven, maar die ook u nodig kunt hebben. Bijvoorbeeld als u na een ongeluk of een ernstige operatie terugkomt uit het ziekenhuis. Dan zult u eerst moeten aantonen dat niet uw buren, familie of vrienden voor u kunnen zorgen (het kabinet noemt dit in haar plannen ‘de eigen verantwoordelijkheid van de burger’). Dan zult u bij uw gemeente een aanvraag voor ondersteuning kunnen doen. En, afhankelijk van de gemeente waar u woont, kunt u dan eventueel de benodigde ondersteuning krijgen. Hoeveel eigen bijdrage u moet betalen voor die ondersteuning mag uw gemeente in principe zelf beslissen.

 6. De tijd dat ik "nepliberalen" steunde
  (als zogezegd het minste van twee kwaden) om sociaal-democraten van het pluche te houden,ligt ver achter mij…

  Er is niks in de regering Balkellende-Zalm dat mij aantrekt…doffe ellende over de ganse linie…het verdwijnen
  van dit flut-kabinet dat Nederland de Ausweispflicht heeft gebracht, zou
  geen ramp zijn.

  Wordt een kabinet Bos beter ? Allicht
  niet (alhoewel ik tegenwoordig nog meer verwacht van sociaal-democraten dan van nep-liberalen) en is het lood
  om oud ijzer.

  De door Hub geschetste koers lijkt mij in ieder geval de juiste : dit gedoe laten voor wat het is en werken aan de
  uitbouw van een ECHT-liberale beweging.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 7. [7] Het was een vrij subjectief interview met een socialistische interviewer die populair probeerde te doen met (een naar mijn mening SP’er): mevrouw Knoppen.

  Echt veel inhoud had het helaas niet, de interviewer prees de actie steeds aan met nietsdoende opmerkingen. De grootste flater vond ik nog dat hij het Balkenende kabinet vergeleek met de aanstelling van John Bolton als UN ambassadeur….

  Maar goed, een paar punten kwamen wel naar voren:

  -Mevr Knoppen was niet lid van een partij
  -Grootste reden voor actie was dat wel de prijzen stijgden maar niet de uitkeringen
  -En als laatste dat mensen nu minder snel een WAO-uitkering konden krijgen.

  Ik blijf echter nog bij m’n standpunt dat dit kabinet beter is dan een PvdA kabinet (PvdA,Groenlinks,SP). Ik probeer het kabinet heus niet te verdedigen maar tot nu toe is gelukkig de verzorgingsstaat een klein beetje op de helling gegaan. Dat is wel iets wat onder een links kabinet niet zal gebeuren. Echt, van die standpunten van de SP wordt je echt niet blij…

  Als laatste ben ik van mening dat als de vrijspreker zich wel had gevoegd met de actie van BB Nederland dat dit hetzelfde effect zou hebben als de vrijspreker zich had gevoegd met de actie van de SP tegen de EU grondwet 🙂

 8. [8] "Afschaffing van recht op zorg"
  Even voor de duidelijkheid:
  Niemand heeft recht op zorg!
  Iedereen heeft het recht om voor een ander te zorgen als hij/zij dat zelf wil.
  Op zorg "ontvangen" heb je alleen maar recht als je dat betaald hebt of op de een of andere manier met de vrijwillige verstrekker bent overeengekomen.

 9. [4] Als je nóg linkser wil stemmen dan groenlinks, moet je vooral op de partij van de dieren stemmen.

 10. [10] Inderdaad is volgens mij Balkende beter dan pvda. Het beste bewijs daarvoor is dat het de rooien zijn die om verkiezingen roepen: een beter signaal dan een krijsende rode massa bestaat er niet om aan af te meten hoe goed je bezig bent.
  [8] Anoniem als ik de diensten lees die je opsomt dan lijk je het over een verzekering te hebben.
  Het is een ware perversie dat dit soort diensten door de overheid gemonopoliseerd wordt. Dan krijg je inderdaad situaties waarin deze de beloofde inspanningen niet kan leveren. Zulke belangrijke diensten door de overheid laten leveren, bij monopolie dan nog wel,waardoor je een *Single Point Of Failure* creert is gevaarlijk omdat het onvermijdelijk inefficient gebeurt en uiteindelijk goed fout gaat. Privé-verzekeringsmaatschappijen die slechte diensten leveren worden door marktwerking uitgefilterd en hun falen wordt opgevangen door herverzekering onder verzekeringsmaatschappijen. Een stel concurrerende verzekeringsmaatschappijen bieden redundantie, dat wil zeggen er kan er af en toe eentje falen zonder dat de hele boel plat gaat.

 11. [10]

  ja, de verzorgingsstaat gaat in naam dan misschien wel een beetje op de helling – hoewel slechts cosmetisch – maar de lastenverlichting die dat automatisch met zich mee ZOU moeten brengen is nog ver te zoeken.

  integendeel!

  en dan schiet je er bitter weinig mee op.

  Wilders is de enige normale persoon in de hele TK. hij zegt ware dingen en stelt ook als enige politicus bruikbare maatregelen voor.

  tegelijkertijd zal hij geen premier worden of zelfs maar in de regering komen.

  als er toch gekozen moet worden dan geef ik hem mijn stem.

 12. [14] Als er gekozen MOET worden, is dat wat anders. Zolang er geen opkomstplicht bestaat, is mijn advies: STEM NIET!!

  http://www.vrijspreker.nl/b

  Waarom denken zoveel mensen toch dat er iets goeds uit voort kan komen, wanneer je kiest voor de ‘minste uit twee of meer kwaden’

  De minst slechte oplossing, is nog altijd een slechte oplossing. En dat terwijl er ook een goede oplossing is.

  Als het ‘volk’ ophoudt met vertegenwoordigers te kiezen, dan IS er geen volksvertegenwoordiging meer. Of het is dan echt duidelijk dat ze niet het volk, maar enkel zichzelf vertegenwoordigen.

  Niet stemmen is GEEN verloren stem!!
  Men wil dat je gaat stemmen, zodat je je akkoord verklaart met het verschijnsel democratie.

  En dat terwijl democratie helemaal niet KAN werken: http://www.vrijspreker.nl/b

 13. [15] Daar heb je natuurlijk wel een punt. Maar als bijv 25% van het totaal aantal kiezers die normaal niet zouden stemmen nu gingen stemmen op de "partij van de dieren" zal dat bij de heren politici wel een grote flater slaan.

 14. [1] Deze actie is een particulier initiatief dat niet, zoals gesuggereerd, gesubsidieerd wordt door wie dan ook. Zoals duidelijk aangegeven op de website http://www.vervroegdeverkie… is de actie ook geen onderdeel van de demonstratie die KeerHetTij op 24 september organiseert. Wel is er sympathie voor deze demonstratie, omdat het doel overeenkomst heeft: dit kabinet duidelijk maken dat het gevoerde beleid wordt afgewezen.
  Graag zou ik ook zien dat de stijl van politiek bedrijven en de invulling van onze democratie verandert. First things first: vervroegde verkiezingen nu, zodat er ruimte komt voor verandering. Net als in het persoonlijke leven biedt een crisis de mogelijkheid om het anders te doen. Zonder die ruimte en zonder (activiteiten van) betrokken burgers gebeurt er helemaal niets. Het verbaast mij dat iemand die aangeeft individuele vrijheid als uitgangspunt te nemen geen behoefte heeft aan het stoppen van een kabinet dat onder het mom van terrorisme-bestrijding de individuele vrijheid van mensen in rap tempo aan het beperken is. Voor wie daar wel een eind aan wil maken en ruimte wil creëren voor iets nieuws: http://www.vervroegdeverkie

 15. [17] Woutertje B. zal net zo hard de individuele vrijheid beperken. Dat is namelijk politici eigen.

  Wat mij betreft worden er helemaal geen verkiezingen meer gehouden. Ik kan mijzelf wel besturen, jij niet?

 16. Vind dat we masaal afwezig moeten blijven tijdens verkiezingen; eerst een gigantisch nee gegeven tegen de eu-grondwet en vervolgens allemaal niet stemmen omdat er allen maar socio-democratie geserveerd wordt in combinatie met wat reli-extremisme … succes in den haag

 17. [17] Geweldig Astrid om een dergelijke actie als particulier te beginnen, en dat zonder subsidie! Op de site van BBN werd wel zodanig sympathie en aanbeveling van de “KeerHetTij” demonstratie getoond dat een band zeer waarschijnlijk was.
  Je zou je daar dan duidelijker van kunnen distantiëren.

  We kennen dat probleem ook in het libertarisme. Het komt vaak genoeg voor dat een linkse, of een rechtse, organisatie iets gaat promoten dat ook de libertarische individuele vrijheid bevordert. Door dan met hen samen iets te doen, wek je al vlug de indruk dat je het met de andere punten van die organisaties ook eens bent. We hadden dat probleem bvb bij het afstemmen van de EU-Grondwet.
  De kunst is, toch voor die waarde te vechten, maar je duidelijk te distantiëren van de rest van hun programma’s.

  Ik geloof niet dat het een goede oplossing is om het zittende kabinet weg te werken, een vacuüm (ruimte) te creëren, en dan afwachten wat ervoor in de plaats komt. Dat zou wel eens nog slechter kunnen zijn.

  Jij wil een andere stijl van politiek bedrijven en invulling van de democratie? Zou je die andere stijl en invulling kunnen verduidelijken?

  Het libertarisme wil ook een andere politiek, een andere samenleving. Een samenleving waarin ieder individu recht heeft op zijn eigen leven. (Zie in kop frontpagina). Daarom hebben wij wel degelijk behoefte aan “aan het stoppen van een kabinet dat onder het mom van terrorisme-bestrijding de individuele vrijheid van mensen in rap tempo aan het beperken is.” Daar werkt de Vrijspreker dan ook zeer intensief aan. We moeten daarbij wel onze schaarse tijd en middelen zodanig gebruiken dat ze tot een betere maatschappij leiden. Een vacuüm creëren zou ons achtruit kunnen helpen.
  Blijft over dat eerst veel meer mensen het libertarisch, vrijheidsideaal moeten begrijpen en aanhangen.

  Je schrijft mij nog: “waaronder die van het recht van ieder individu om zichzelf en dus ook anders te zijn. Voor mij zijn het waarden als individuele vrijheid en menselijke waardigheid waarover ik mij druk maak.” Dit zijn libertarische waarden. Ik weet niet in hoeverre je bekend bent met het libertarisme. Misschien past het zodanig bij je, dat je ook met ons gaat meewerken om deze ideeën meer ingang te doen vinden.

 18. [14] [10] [13]

  Akkoord met Vlad.De verzorgingsstaat gaat misschien wat op de helling maar wat heb je eraan als je het niet voelt in je portefeuille (integendeel meer moet dokken) en nog steeds niet vrij bent om bijv te kiezen of je je wil verzekeren en zo ja waartegen ?

  Hetgeen Balkenende en nepliberaal Zalm bieden is meer dokken voor (nog) minder service en nog steeds niks mogen.

  En allicht dat een linxe regering op dit punt iets soortgelijks zou doen…
  door de vergrijzing en de gegroeide behandelingsmogelijkhedentrekt de
  volksgezondheid hoe langer hoe meer
  middelen naar zich toe…elk kabinet
  zal trachten die kosten wat binnen de
  perken te houden…op zich is daar niks mis mee ware het niet dat hetgeen
  waarmee Balkenende komt nog steeds
  "collectivisme" is…nog steeds de
  Staat die het allemaal regelt, plant
  en bestiert zij het dat voor grote groepen het prijskaartje duurder en de
  service minder wordt…

  Liever dan lui als Balkellende en de
  VVD-nep-liberalen met hun gepruts in de marge zijn er lui nodig die de
  verzorgingsstaat-leviathan echt te lijf willen en er de bijl willen inzetten (ten gunste van waar laissez-faire capitalism) of zoals good old Barry Goldwater het destijds klassiek verwoordde :

  I have little interest in streamlining government or in making it more efficient, for I mean to reduce its size. I do not undertake to promote welfare, for I propose to extend freedom. My aim is not to pass laws, but to repeal them. It is not to inaugurate new programs, but to cancel old ones that do violence to the Constitution, or that have failed in their purpose, or that impose on the people an unwarranted financial burden. I will not attempt to discover whether legislation is ‘needed’ before I have first determined whether it is constitutionally permissible. And if I should later be attacked for neglecting my constituents’ interests, I shall reply that I was informed their main interest is liberty and that in that cause I am doing the very best I can.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 19. [22] En op andere vlakken was/is dit
  kabinet al helemaal een ramp…

  Minister Bot die Nederland wil uitverkopen aan de EU.

  Minister Remkes van de Ausweispflicht en de verstrengde wapenwet.

  Minister Donner met z’n politiestaat
  ( http://www.vrijspreker.nl/b… )

  Minister Zalm met z’n "succesvolle"
  euro-introduktie…

  enz… enz….

  Met "liberalen" als die van de VVD heb je geen socialisten meer nodig…

  lood om oud ijzer.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 20. Voordat er nieuwe verkiezingen uitgeschreven gaan worden, moeten we eigenlijk een 2e man a la Fortuin hebben. Zo’n man kan de knuippel in het hoederhok gooien en misschien bereiken dat er daadwerkelijk iets gaat veranderen.

  Zolang er nog niet zo’n man is, heeft het geen zin om überhaupt verkiezingen uit te schrijven.

 21. Ik heb niet zoveel op met de arbitraire nieuwe invulling van de democratie van Astrid van Koppen. Zie: http://www.u-wiss.nl/vv/kab… , dit trekt zoveel ‘kwestbare groepen’ opgevoed met het recht op de socialistische heilstaat en al haar gemakken dat het haast wel zo inelkaar gezet moet zijn. Of Astrid van Koppen is echt een verknipte onvrijheiddenkster, des te lachwekkender…

 22. [24] Wilders misschien ?

  Wat ik tot nu toe van de man hoor, bevalt me wel.Wat mij betreft, zou ie op sommige vlakken nog een tandje groter mogen steken maar voor Haagse begrippen is ie positief radicaal…inkrimpen van het ambtenarenapparaat met 50 % bijv…waar elders hoor je dat ?

  Het is nog wel ff wachten met wie Wilders in zee gaat…zo’n Spruyt van de Burkestichting lijkt me een prima vent…een Eerdmans daareentegen dan weer niks.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 23. [26] "zo’n Spruyt van de Burkestichting lijkt me een prima vent"

  Paar maanden geleden nog bij NOVA Politiek gezien, scoorde niet echt veel puntjes in de discussie met een of ander SP wezen. Nu gaat het natuurlijk om de inhoud maar dat kwam ook niet veel verder dan wat simplistische spastische uitspraken overgoten met een sausje van ‘jullie zijn dom en ik ben slim’ houding. Voordat Wilders met deze man in zee gaat zou hij toch eerst eens normaal uit zijn woorden moeten komen, om vervolgens over te gaan sommige enge conservatieve praatjes te verhullen (niet uit je woorden komen is in deze dan weer een voordeel) waar de beoogde markt niet op gaat stemmen.

 24. [27] Arend,

  Zou kunnen…ik heb die uitzending niet gezien maar ik zie het probleem niet zo : er zitten wel genoeg glibberige gladjanussen die het vlotjes weten te vertellen in die tweede kamer maar helaas weinig lui
  die zich sterk maken voor het schrappen van jaarlijks 15 miljard aan subsidies (gecombineerd met belastingverlaging van 11 miljard), voor een kritische toetsing (en schrapping) van allerhande milieuprojekten,voor een vlaktax en die zich uitspraken tegen de EU-grondwet.
  De Burkestichting o.l.v. Spruyt stelt deze zaken wel voor en dat staat mij
  wel aan.Die conservatieve praatjes neem ik er dan maar bij (overigens niet alles lijkt me hierin onzin).

  Daar ie niet-lijsttrekker zou zijn,
  valt met z’n gebrek aan charisma wel te leven (wie herrinnert zich nog de nr 2 op de lijst van fortuyn ?) maar éénmaal in de kamer zou zo iemand kunnen helpen een fractie Wilders bij de les van radicale deregulering en forse belastingverlaging te houden.

  Uiteraard zijn er naast Spruyt nog andere lui met wie ik Wilders graag zou zien optrekken en allicht dat die
  nog beter geschikt zouden zijn
  (bijv vrijsprekers Wladimir van Kiel en Kim Winkelaer die zijn ingegaan op zijn oproep om kandidaten)maar ik beperkte me ff tot de namen die ik in de media al wel es lees : Spruyt en Eerdmans.

  Afwachten maar.

  Groetz,

  Cincinnatus.

Comments are closed.