Vandaag “Labor Day” in the USA.

Labor Day is heel iets anders dan “de dag van de arbeid” die in Nederland en Europa op 1 mei wordt gevierd. In Europa wordt deze dag gevierd vanwege de vorderingen die de socialisten gemaakt hebben om zich meester te maken van het eigendom van anderen.

De Amerikaanse Labor day is, in tegenstelling daarmee, een dag waarin gevierd wordt dat we door de “arbeid” van de mens zo’n grote welvaart hebben geschapen. Het zich realiseren van de keiharde waarheid dat we alleen maar kunnen consumeren wat er eerst geproduceerd is.

Daarover had ik willen schrijven. Maar toen ik door een “Netwerk-uitzending” werd geconfronteerd met het EINDE VAN HET RECHT in Nederland, was ik echt in de war.

Uit de serie van Harry Stulemeijer, “Is Nederland een democratische Rechtsstaat”, [ www.vrijspreker.nl/blog/?it… ] was ik al overtuigd dat Nederland al lang GEEN rechtsstaat meer is.
Maar toen Netwerk vanavond aantoonde dat “Justitie” in Nederland de boel belazert, dat het monopolistisch NFI, Nederlands Forensisch Instituut, gewoon meeheult, essentiële bewijzen achter houdt en die niet aan rechter en advocaat laat zien, en gewoon onschuldigen voor hun hele leven lang in de gevangenis laat stoppen, en dat daar een groot aantal overheidsdienaren aan meewerken, toen kon ik niet meer over Labor Day schrijven.
Dit overtrof al mijn toch al sceptische verwachtingen.

Dit is veel en veel erger dan wat er aan de andere kant van de oceaan in New Orleans gebeurt of gebeurd is. Dit gaat over het directe dagelijkse recht in Nederland. Niemand kan na vanavond nog volhouden dat we in Nederland in een Rechtsstaat leven.

Wij hebben altijd in de hoop geleefd dat “Justitie” één van de laatste departementen zou moeten zijn dat wel of niet moet worden afgeschaft. Nu denk ik dat we daar voorrang aan moeten geven.
Forensisch onderzoek privatiseren om te beginnen. Justitie opsplitsen in meerdere onafhankelijke elkaar beconcurrerende organisaties en dan van daaruit verder gaan.

Dat “Power corrupts” wisten we al lang. Maar dat dit zelfs doordringt in de bewakers van ons recht: “Justitie”, is wel de schok van dit jaar.
—————————————–
P.S. U kunt het belang van het bekend maken van dit feit niet overschatten

17 REACTIES

 1. Het huisarrest.
  29 augustus 2005
  Donner: huisarrest wordt nieuwe hoofdstraf
  Minister Donner wil criminelen hun straf vaker thuis laten uitzitten. Donner bereidt een wetsvoorstel voor om rechters huisarrest te kunnen laten opleggen als hoofdstraf.

  Mischien is dit minder pijnlijk als justitie op de corrupte toer gaat.
  En aangezien dit landje toch een grote gevangenis is,

 2. Laat ons allen naar onze Koningin schrijven en Hare Majesteit vragen naast een Minister van Justitie een Minister van Waarheid aan te stellen.

  In Zijn Summa Theologiae defineerde Heilige Thomas van Aquino Waarheid als de conformiteit van het intellect met het ding.
  ( “Quod sit veritas?” (Wat is waarheid?)
  vraagt Thomas in De Veritate (Over Waarheid) en hij antwoordt
  “Veritas est adequatio rei et intellectus”.
  (Waarheid is de overeenkomst tussen het ding en het intellect))

  Filisofie werd dan ook aangeprijsd niet met als als doel om te weten wat de verschillende filosofen ooit gedacht hebben,
  doch als een middel om de waarheid te weten te komen
  (studium philosophiae non est [instituta] ad hoc quod sciatur quid homines senserint, sed qualiter se habeat veritas rerum.)

  Dat de waarheid van het non-agressie-principe en de waarheid van wie er eigenlijk agressie pleegt maar eens naar boven komt.

  Ivo Cerckel
  philmigrator@yahoo.com

 3. De verantwoordelijk minister voor NFI en justitie is … Moralist Donner!

  En houdt ie nu de ‘eer’ aan zichzelf?

  Donner is niet pluchegeil, Hij IS het pluche ("la pluche c’est moi")

  Ik voorspel dat – als er over de Netwerk-uitzending vragen gesteld gaan worden – Donner, de kamer belerend toespreekt, en over gaat tot de orde van de dag.

  (dat die man ’s nachts nog kan slapen…)

 4. [4] Waarschijnlijk zal Donner argumenteren dat alles vooral zo moet blijven, om het terrorisme goed te kunnen bestrijden. Nee, dat de bevoegdheden voor Politie en Justitie juist uitgebreid dienen te worden!!

  Zoveel mogelijk MACHT, DAN wordt Nederland lekker veilig!

 5. Ben ik erg cynisch als ik eigenlijk niet zo geschokt en verbaasd was door dit bericht? De incompetentie van het OM kent geen grenzen, zoals we reeds jaren kunnen zien in de media. We weten ook allang dat dergelijke staatsgefinancierde monopolisten geen enkele stimulans hebben om efficiënt of eerlijk te werken, en dat slecht gedrag niet afgestraft wordt door verlies van baan of inkomen. En dat ze immoreel zijn wisten we ook al lang, gezien de media- en carrièregeile officieren van justitie en korpschefs, die de ene na de andere rechtszaak of andere sanctie instellen tegen onschuldige druggebruikers, wapenbezitters, niet-identificatie-bij-zich-dragers, en overtreders van de duizenden onzinregeltjes in dit land. Als ze daar geen moeite mee hebben, en laten we daarbij bedenken dat dit soort werk ook een bepaald type mensen aantrekt, hoeft dit toch ook niet te verbazen? Het ruïneren van mensenlevens is hun dagelijks werk, maar meestal hebben ze daarbij nog de pretentie van "legaliteit". Het enige verschil in deze is dus dat ze hierbij iemands leven verwoestten zonder expliciete of impliciete toestemming van de wet.

 6. Maar zijn niet veel rechters en leden het OM links angehaucht?
  En nu in hun vuistje lachen omdat deze regering in de persoon van Donner nu de kop van jut is voor hun subtiele sabotage of partijdige ondeskundigheid met betrekking tot wat recht heet.
  Terwijl al vaker bleek dat er in de linkse kring merkwaardig met ‘recht’ kan worden omgesprongen? (proletarisch winkelen b.v.)

 7. Een grotere bron van zorgen dan het incompetente justitieapparaat, is dat er niet 1 politieke partij bereid lijkt tot hervormingen van het justitieapparaat (of andere instellingen). Deze zelfingenomenheid van politiek en ambtenarij is het echte gevaar, zeker omdat zij de regels van het spel mogen bepalen. Ik ben benieuwd wat het volgende incident is. Het OM kan gerust zijn, de klokkenluider van dit incident is intussen ontslagen.

 8. Even op een rijtje:

  – Supermannen bevolken onze wegen. Wat ze ook zeggen, ze hebben altijd gelijk. En de rechter zal ze ook altijd dat gelijk geven
  – Justitie wil geen daders pakken, maar iemand achter de tralies zetten, dader of niet.
  – Boetes zijn een middel geworden om inkomsten te krijgen, en worden geïnd op basis van aantal. Naar effecten wordt niet gekeken.
  – We hebben plaatsvervangend rechters, die in de dagelijkse praktijk gewoon advocaat of officier van justitie zijn. Belangenverstrengeling, noemt men dat ook wel.
  – We hebben Officieren van justitie die niks snappen van computers, en ze zelfs gewoon op straat zetten. Centrale gegevensopslag? Kennen we niet.
  – We hebben politieagenten die zich laten omkopen met vakantiereisjes.
  – We hebben klokkenluiders die misstanden bij justitie aan de kaak stellen, en vervolgens per direct ontslagen worden.
  – We hebben een wereldvreemde minister, zo afkomstig uit de tijd dat het ontzag voor bromsnor de veldwachter op zijn stalen ros nog normaal was.
  – We hebben een minister die ongeacht welk schandaal gewoon blijft zitten.
  Kortom: we hebben een bananenkoninkrijk.

 9. Gratis advies aan Minister Donner:
  "Ontsla alle huichelaars bij het verrotte OM, te beginnen bij de verantwoordelijke getuigedeskundige van het NFI en de PG. Herbenoem Harrie Timmerman en benoem van Koppen tot Super PG. Eerder kunt U niet voor de Tweede Kamer verschijnen. Anders dient U af te treden."

 10. [9] Niet te vergeten dat op die computer van die betreffende Officier van justitie kinderporno werd aangetroffen. Niet vervolgt, uiteraard.

 11. Ik zie het al voor me:

  Je pleegt een misdrijf en je kunt kiezen tussen 2 concurrerende instanties. Dan laat je natuurlijk je zaak voorkomen waar je de minste straf krijgt. Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.

  Daarom Justitie niet afschaffen en privatiseren, maar de incompetente figuren op straat zetten.

 12. Mij dunkt, dat als de deskundige van het NFI kon verklaren, dat het mengprofiel op het lichaam van Nienke ook kon zijn ontstaan door een contact met een schoolvriendje, dat het OM/NFI niet zozeer te verwijten valt, dat zij bewijs achterhielden, als wel dat geconcludeerd moet worden, dat de interpretatie van dat mengprofiel door de deskundige ondeugdelijk c.q. suggestief was. Of de rechter resp. de verdediging hierop had moeten doorvragen, is mij niet duidelijk. In elk geval hadden de rechter en de verdediging, advocaat Taekema behoren te weten, dat de mengprofielen niet matchten met het DNA-profiel van Cees Borsboom. Dit had al voldoende moeten zijn voor vrijspraak.
  De onthulling over de NFI-presentatie voor medewerkers van het OM is een andere zaak.

 13. [13] Uitstekende verwijzingen, Martin.
  Iedereen zou die moeten lezen om minimaal een idee over de mogelijkheden te hebben.
  We zouden iemand moeten vinden die dit zou kunnen/willen vertalen!
  Dank je wel.

 14. Voor de burgers van de onrechtstaat Nederland is het een buitengewoon belangrijk gegeven, dat er volgens Netwerk binnen het justitiele apparaat tenminste enkele honderden apparatchiks rondlopen, die het een worst zal zijn, dat er, dank zij de heersende cultuur binnen hun OM een aantal mensen onschuldig levenslang veroordeeld wordt. Onder deze apparatchiks bevinden zich enkele Advocaten-Generaal en Officieren van Justitie en een groot aantal andere rechtsgeleerden, die het allemaal prima geregeld hebben.
  De vraag is nog, wie die apparatchiks allemaal zijn. Een kennen we er al, het is Advocaat-Generaal RENCKENS,
  M.T., geboren mei 1953; Mw. (of M.Th.)
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag sinds 1 okt 1995
  NU
  Den Haag parket,
  TEVENS
  Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen.

  (Bron: Sociale databank Nederland).
  http://www.sdnl.nl/recht-r.htm

Comments are closed.