Wij promoten al jarenlang om het wettelijk minimumloon af te schaffen. Op de eerste plaats omdat dit de vrijheid van burgers beperkt. Maar bovendien omdat het de werkloosheid zal verminderen en de welvaart zal doen toenemen.

Wij waren dan ook blij verrast toen we vernamen dat de Abvakabo FNV wil dat het minimumloon voor jongeren wordt afgeschaft.
De vakbond (!) heeft een beetje van het licht gezien en is tot de ontdekking gekomen dat de wettelijke bodem in de lonen nadelig is voor jongeren.

Is het nu echt zo moeilijk om ook tot de conclusie te komen dat ditzelfde geldt voor de rest van het minimumloon? En niet alleen voor jongeren. In alle CAO’s moet het verdwijnen.
Ongeacht dat ook de wettelijke dwang om CAO’s toe te passen, moet verdwijnen. Maar dat is een volgende stap. Het schrappen van het minimumloon is een aardig begin.

Voorzitter Snoey dan zegt ook nog dat Abvakabo FNV wil dat werkgevers loon naar werk betalen, ongeacht de leeftijd van de werknemer!
Ook dat is een enorme stap vooruit naar een morele maatschappij. Zeker als Snoey bedoelt dat dat loon dan uitsluitend bepaald wordt door de twee betrokken personen, de werkgever en de werknemer, die dit vrijwillig met elkaar overeenkomen. En dat geen derde zich daarmee te bemoeien heeft.

Er is nog veel te verbeteren eer we dat punt bereikt hebben.
Geeft dit eerste inzicht van voorzitter Snoey daar hoop op?
———————–
Latere toevoeging: NEE, dit was ijdele hoop. Het blijkt nu dat Edith Snoey ipv verlagen, het minimumloon wil verhogen. Weer een droom minder.
Zie reacties, ihb bij nrs 7 en 8.

36 REACTIES

 1. Het toepassen van allerlei verminderingen van sociale zekerheidsbijdragen, werkgeverstegemoetkomingen en subsidies voor allerhande moeilijk aan de bak komende groepen, waaronder jongeren, zijn allemaal de facto omzeilingen van het principe van de minimumlonen. Het is ook geïnstitutionaliseerde discriminatie omdat een oudere werknemer niet toegelaten wordt zijn prijs te laten zakken in een concurrentiestrijd met een jongere.
  Het afschaffen van de minimumlonen is samen met het ontkoppelen van lonen en index één van de belangrijkste maatregelen naar volledige tewerkstelling toe. Als die twee maatregelen genomen zijn hoef je nog enkel nog het ministerie van economie af te schaffen en daar heb je je volledige tewerkstelling. 🙂

  Milton Friedman, libertarisch econoom en nobelprijswinnaar, was voorstander van het principe van omgekeerde belasting: indien je minder dan een bepaald minimumloon verdient, krijg je van de belastingen bijgepast. Dat zorgt voor een directe herverdeling zonder dat de belastingbronnen aan andere verspillingen kunnen gealloceerd worden door politiekers. Het transfereert ook de kost voor minimumlonen, die op dit moment op de rug van de jobcreeërder komt, naar de maatschappij toe.
  Voor een libertariër een met wenkbrauwengefrons bekeken idee uit de mond van een nobelprijswinnende libertariër, maar beter dan het huidige systeem. Hoewel ik ook mijn wenkbrauwen erbij frons, zou ik het al een hele vooruitgang vinden, samen met vlaktaks.

 2. Ik vermoed eerder dat de Abva Kabo met het afschaffen van het minimumjeugdloon wil bereiken dat voor al die jongeren voortaan het "volwassen" minimumloon geldt. Dus, in feite pleit de AbvaKabo voor een verhoging van het minimumloon voor jongeren.

  Gevolg: nog grotere werkloosheid.

 3. [2] Egor!! Je slaat mijn hoop bijna de bodem in! Dat zal toch niet waar zijn?

  Ik heb geprobeerd het Vrijspreker artikel door te sturen naar Edith Snoey, de voorzitter. Maar ik kon alleen maar een algemeen adres vinden, en ben dus niet zeker of het haar bereikt.
  Als iemand me een beter adres kan geven, probeer ik het nog eens.

 4. [3] Ach, ik sta nergens meer gek van te kijken.

  Het is in het belang van de AbvaKabo om een onderlaag in de samenleving te houden, want in een gezonde economie is een AbvaKabo overbodig.
  Daarom zullen ze er alles aan doen werkloosheid te behouden. Als het moet zelfs door het verhogen van het minimumloon.

 5. Het hanteren van een minimumloon voor wie dan ook is ronduit een misdadige zaak, omdat het hen die dit minimumloon niet waard zijn, dwingt om levenslang werkloos thuis te zitten zonder in staat te zijn door middel vnm het verrichten van werkzaamkheden een hoger niveau van vaardigheid en bekwaamheid te bereiken.
  Het minimumloon belemmert dus de werknemer in zijn ontwikkeling. Het werkt mee aan het creeren van een klasse proletariers met ingebrand lijstnummer van een bepaalde politieke partij.

 6. [5] Ja, zo zie je maar weer. Ik maar hopen en blij dat iemand het licht ziet, maar dan blijkt het tegengestelde!
  De bedoeling is dus dat het minimumloon voor jongeren wordt VERHOOGD en dat dus de werkloosheid en het zwart werken zullen toenemen.

 7. [7] Ik heb het volgende bericht gezet op de site van Abvakabo:
  [ http://www.abvakabo.net/web… ]

  Ik prees Edith op de Vrijspreker.[ http://www.vrijspreker.nl ] vanwege het inzicht dat afschaffen van het minimumloon goed is voor werkgelegenheid en vooral voor de moraliteit in de maatschappij.

  Later bleek echter dat het voorstel niet was om het minimumloon af te schaffen, maar om het te VERHOGEN. Waardoor, zoals iedere econoom je kan vertellen, de werkloosheid zal toenemen en ook het zwart werken.

  Dit is niet in het belang van de burgers.
  Hub Jongen, http://www.vrijspreker.nl

 8. [8] Op zich is zwartwerken natuurlijk heel nobel. Twee partijen stemmen samen een klus en een vergoeding af. Prima. Geen ‘BTW-heffing’ naar de fiscus.

  Klein nadeel: het is strafbaar.

 9. Ik heb de volgende reactie geplaatst:
  ————–

  Een minimum loon eisen voor welke werknemer van welke leeftijd dan ook is gewoon asociaal!

  Laag geschoolde en onervaren jonge werknemers worden zo buiten de arbeids markt gedwongen omdat zij de hoge prijs die voor hun arbeid betaald *moet* worden niet terug kunnen verdienen. Zij worden hierdoor te duur om aan te nemen.

  Minimum loon maakt dan ook de mensen die wat zwakker in de arbeids markt staan welhaast per definitie werkeloos!

  Ik had even hoop, tot ik de *echte* plannen zag. Nederland heeft het hoogste minimum jeugdloon en de hoogste jeugd werkeloosheid. Toeval?

  Dank u wel vakbonden!

  PS lees Ludwig von Mises

 10. [10] Toen ik in begin instantie het bericht "afschaffing van het minimumloon" zag wilde ik al gelijk een personeels advertentie maken. Maar nadat ik een paar uur later zag dat ze iets anders bedoelden liet ik het gelijk maar zitten.

 11. Het ‘probleem’ lost zich vanzelf op (met deze regering). Wat is vandaag de dag een ‘vast’ arbeidscontract? En als dat dan nog bestaat; hoe lang nog?
  Alles wordt tegenwoordig zoveel megelijk geregeld in het kader van de ‘zelfredzaamheid’. Best wel Libertarisch toch? Als we dan volgend jaar iedere werknemer tegen elk loon zouden kunnen aannemen EN buiten kunnen kieperen is iedereen eigenlijk ondernemer geworden! Product (zichzelf) verkopen, contract opstellen, leveren, incasseren, factuurtje? Betalingstermijnen?
  Nee, de werknemer heft zich zelf wel op.
  Minimumloonprobleem ook.

 12. [1] Alleen de oudere (boven de 40) die zelf baas wordt, zal dan nog in staat zijn, zijn kinderen te laten studeren. Back to the twenties, hoera!
  Wel jammer dat ons land het zonder kennis glansrijk verliest van alle overige landen, verwarmen e.d. kost geld. Dat wordt dus toch met z’n allen verhuizen naar het Marokko dat niet aan de Noordzee ligt … Op jullie na dan tenminste, jullie horen toch tot de kleine groep bazen?
  Friedman… alles ten laste van de gemeenschap en niet op kosten van de werkgevers? En waar moet die gemeenschap dan dat geld vandaan halen, groeit het aan de bomen?

 13. [13]
  Hetty,

  Dat geld wordt verdient door de hogere economische groei en de lagere bureaucratische lasten in een dergelijke situatie. Als er minder belastingen zijn, en minder belastinggeld wordt verspild, ontstaat er meer productie en valt er dus ook meer te plukken van de maatschappij.

 14. Ik vraag me overigens wel iets af. Als de minimumlonen voor jongeren nu zoveel lager zijn dan voor volwassenen, en de werkgever hen ook blijkbaar veel minder betaalt dan volwassenen, zou dat dan niet betekenen dat, bij afschaffing van het minimumloon voor iedereen, de lonen enorm zullen dalen? Het minimumloon voor volwassenen is nu al geen vetpot.
  Als het minimumloon lager wordt dan waar je redelijkerwijs als volwassen mens van kunt leven, of als je straks 16 uur per dag zou moeten werken om voldoende in je onderhoud te kunnen voorzien, zie ik het liever toch niet zomaar afgeschaft.

 15. Owl,
  Als dat al het geval is, en dat is niet onmogelijk, moet je volgende te verwachten voordelen ook beschouwen:
  1. Volledige tewerkstelling.
  2. Goedkopere prijzen want meer en goedkopere productie.

 16. Prijzen kunnen niet duur of goedkoop zijn, want je kan ze niet kopen.
  Wat kan het jullie trouwens bommen als men van het minimumloon niet kan leven?
  Jullie zijn toch de bazen?
  Alles bekijkend begrijp ik plotseling waarom jullie geen vrijdenkers zijn maar vrijsprekers, het denken laat je kennelijk aan die anderen over.

 17. [16] Mochten de minimum lonen worden afgeschaft kunnen er meer mensen aan het werk en zal de productie stijgen. De nominale lonen zullen dan dalen maar de echte lonen zullen wat stijgen. Anders gezegd de inflatie zal verminderen en het geld dat je als loon betaald krijgt is dan meer waard.

  Dat komt omdat de enige motor achter een vermeerdering van de algehele rijkdom een toename van productie is.

  Hiervoor zou dan wel de overheid moeten zorgen dat de miljoenen regeltjes die nu de productie en afzet hinderen worden weggenomen.

  Aan Hetty:

  Wel een heel kinderachtig Ad Hominem

  http://www.utm.edu/research

  Volgens dat simplistische Marxistische dogma is iedere voorstander van de vrije markt per definitie een ondernemer [kapitalist]. Er zijn er echter hier veel die werknemer zijn. Dus je lul verhaaltje gaan niet op.

  Mocht je een *argument* hebben horen we het graag!

  Maar als Marxist heb jij natuurlijk graag dat de mensen van de honger in de straat liggen dood te gaan. Marx was immers een sociaal-darwinist. Zonder het lompen proletariaat geen revolutie.

  Dus *natuurlijk* ben jij voor het minimumloon. Want als de mensen het slecht hebben worden ze misschien wel socialist! Toch?

 18. [16] [18] Ja, het minimumloon is inderdaad geen vetpot en de mensen die daarvan rond moeten komen hebben het moeilijk.
  Wat is er nu eenvoudiger om gewoon dat wettelijk minimumloon te verdubbelen? Dan verdienen al die mensen twee keer zoveel en de armoe verdwijnt in één klap in heel Nederland.

  Waarom doet de overheid dat niet? Waarschijnlijk omdat ze wel weten dat het zo niet werkt.
  Zie reactie van Cato hierboven.

  Als je echt zorg hebt voor de armen, dan moet je dat economisch systeem invoeren wat bewezen heeft de armoe het beste te bestrijden.
  En dat is het kapitalisme, een samenleving waarin vrije mensen samenleven met vrije mensen.

 19. [9] strafbaar alleen als je gepakt wordt en die kans is minimaal Ik ken een jongeman die perfecte maatpakken maakt voor EURO 400, uiteraard zwart maar hij heeft er geen bezwaar tegen als zijn klanten zelf vrijwillig de BTW aan de fiscus overmaken, zonder hem te noemen uiteraard.

 20. Cato: OK, kinderachtig, geef ik toe. Ben ik daarom een marxist? Nou dan moet ik blijkbaar niet bij jullie zijn, trouwens, ik denk liever vrij.
  Kan iemand trouwens tegelijk socialist en Marxist zijn?
  Ik heb in ieder geval niet de wijsheid in pacht, maar ik heb vroeger wel economie gehad op school. Daar heb ik geleerd dat er altijd meer wordt geproduceerd dan de markt nodig heeft. En dat de afzet van die productie wordt bepaald door de koopkracht. En die koopkracht wordt weer bepaald door de verdeling tussen arm en rijk, rijke bazen en arm volk betekent dat de economie teruggaat, (want als het geld bijna allemaal bij weinigen zit, geven die het niet allemaal uit, of kopen in het buitenland) en daar heb je de afgelopen jaren toch een mooi voorbeeld van mogen aanschouwen. Dit i.t.t. andere Europese landen, die het tekort tijdelijk lieten oplopen om de motor weer aan de gang te krijgen. De Fransen hebben het nu dan ook ineens heel wat beter dan wij, en bovendien 13 vrije dagen meer en veel betere prepensioenen. Maar die pikken ook lang niet zoveel als wij!
  Trouwens, waarom die schuilnamen, waar zijn jullie bang voor?

 21. [22] Hetty, je kunt zowel Marxist als socialist zijn hoor. Beiden komt er op neer dat je geweld een goed middel vind om jouw favoriete goede doel te steunen. En dat diefstal best mag, als het maar het "algemeen nut" dient. En dat "nut" wordt dan natuurlijk wel door de socialist zelf bepaald.

  Fijne ideologieën, die hooguit enkele tientallen miljoenen mensen het leven hebben gekost. Maar je kunt nu eenmaal geen omelet maken zonder eieren te breken, dus wat maakt dat uit?

  Dat de Fransen het zo goed zouden hebben lijkt me kolder. Op dit moment zijn juist de Fransen druk bezig om zo snel mogelijk hun (a-)sociale stelsel af te breken omdat ze inzien dat het niet werkt, en onbetaalbaar wordt.

  Overigens is het maken van staatsschuld niks anders dan het NU consumeren, en de schuld nalaten aan je kinderen. Goed rentmeesterschap, zoals mevrouw Onnozele Halsema dat noemt.

  Verder had je helaas een wel erg selectief geheugen gehad tijdens je economie-lessen 😉 Toch echt de verkeerde dingen onthouden…. jammer hoor. Maar lees wat meer over economie alhier, en wie weet wordt het nog wat 🙂
  (Bovenstaande is overigens vriendelijk bedoeld, niet om je/u af te vallen, dat even voor de duidelijkheid)

 22. [22] Hetty,

  Blijkbaar had je een verdwaasde Marxist die ergens een klok had horen luiden maar de klepel niet wist hangen als leraar.

  Een goede introduktie in economie (en
  geen vage marxistische praatjes over kleine groep bazen en arm volk) is
  Henry Hazlitt’s "Economics in one lesson" http://www.fee.org/~web/Eco

  Groetz,

  Cincinnatus.

 23. Wat mij betreft blijft het minimumloon bestaan. Dit garandeert toch dat je een redelijk salaris krijgt. Afschaffing van het minimumloon betekent dat je werkgever je minder zal betalen. Zie dan maar rond te komen in deze samenleving met torenhoge lasten. Dan kan je beter werkloos blijven!

 24. Wat een gezwets, welk een beledigingen… waaruit concluderen jullie dat in godsnaam allemaal? Ik ben een pacifist en heb daarom vele jaren in het bestuur van de vredesbeweging gezeten, en voorzover ik weet heb ik nog nooit iemand kwaad gedaan! Er is een wezenlijk verschil tussen filosofische stromingen, en sociaal-democraten hebben nog nooit van dislectiek gehoord.

  Een marxist is geen socialist, en jullie zouden echt eens wat breder moeten gaan lezen over filosofie en economie (en dat is ook goed bedoeld). Wat heb je aan gezwets?

  Staatsschuld is niet erg als het maar tijdelijk is en kan een economie weer uit het slop trekken, terwijl de onze ver achterblijft op de rest dankzij de angst voor schulden.

  De Fransen breken lang niet zoveel af als onze regering, en het gaat ze economisch een stuk beter dan voorheen.

  En op mijn argumenten wordt niet eens ingegaan, behalve wat gezwaai met bijbels. Ik ga mijn tijd nu weer in nuttige dingen stoppen, ajuus!

 25. [26] Ik dacht dat Mises de marxisten in de jaren twintig al terecht had gewezen, maar blijkbaar was mijn veronderstelling voorbarig.

 26. [25] Wel, Knorrige, fijn dat je net als ik je zorgen maakt over mensen die het moeilijk hebben.

  Mag ik je daarom nog eens de vraag voorleggen die ik hier al eerder stelde:
  ———–
  Ja, het minimumloon is inderdaad geen vetpot en de mensen die daarvan rond moeten komen hebben het moeilijk.
  Wat is er nu eenvoudiger om gewoon dat wettelijk minimumloon te verdubbelen? Dan verdienen al die mensen twee keer zoveel en de armoe verdwijnt in één klap in heel Nederland.

  Waarom doet de overheid dat niet? Waarschijnlijk omdat ze wel weten dat het zo niet werkt.
  Zie reactie van Cato hierboven.

  Als je echt zorg hebt voor de armen, dan moet je dat economisch systeem invoeren wat bewezen heeft de armoe het beste te bestrijden.
  En dat is het kapitalisme, een samenleving waarin vrije mensen samenleven met vrije mensen.
  ————————————

  Ik meen het, in jouw redenering van wettelijk minimumloon moet het toch kunnen dat dat gewoon twee keer zo hoog (twee keer zo goed) wordt?

 27. [18] Voor iemand die erg te doen heeft met hen die van een minimumloon moeten leven, staat het natuurlijk volkomen vrij om hetgeen hij over heeft, onder de minimumlijders te verdelen.
  Het opsporen van minimumlijders is niet moeilijk, dus veel tijd kost het ook niet. En waarschijnlijk is het helpen van minimumlijders ook nog fiscaal aftrekbaar.

 28. [26]
  Vreemde reactie, Hetty.

  Je vindt dat je medediscussianten meer moeten gaan lezen, maar je verwijt je "gezwaai met bijbels" als ze jou een boek aanbevelen.

Comments are closed.