De AFM ( Autoriteit Financiele Markten)stelt zich boven de wet:
De AFM heeft bij monde van haar directeur Koster weer wat nieuws in gang gezet: accountants mogen alleen nog maar een controlerende taak uitoefenen en niets anders. Dus ook geen beleids- of fiscale adviezen geven.
Dit bommetje wordt gedropt vlak nadat de Tweede Kamer al een wet had aangenomen waarin de accountants onder AFM controle kwamen en waarin al geregeld was dat o.a. die adviezen wel door konden gaan.

De AFM stelt zich dus niet alleen boven de wet, zij doet ook aan pseudo wetgeving. Laten we naar de praktijk kijken. Wanneer een accountant (fiscale) adviezen geeft en deze accountant krijgt nu een AFM controle, met als uiteindelijke sanctie mogelijkheid dat die account door de AFM zijn vergunning en dus zijn broodwinning en kantoor kwijtraakt, denkt u dan echt dat hij hard tegen de AFM met die nieuwe nog helemaal niet in de wet verankerde oekaze in durft te gaan?
De AFM kan een accountant op elk moment maken of breken, zeker als daar nog bij komt dat het verschil tussen ‘advies’ en controle erg subjectief is: wanneer ik aan mijn account vraag hoe ik een afschrijving in de jaarrekening moet opnemen is dat dan advies?
En zou ik dan daarvoor eerst (met alle extra kosten van dien) naar een ander accountants- of advies kantoor moeten? Misschien wel een kantoor dat veel scherper aan de wind zeilt omdat dat als advies orgaan niet door de AFM gereguleerd wordt en daardoor mij op hele leuke dingen kan wijzen, welke ik door mijn accountant slechts hoef te laten controleren op de juiste manier van verslaggeving!

We zien hier weer een typisch voorbeeld van (semi) overheids konijnengedrag. De AFM begon met 40 man, is in korte tijd uitgegroeid tot een club van 400 ( de Nederlandsche Bank die een deel van het werk doet niet meegerekend) terwijl er nu sprake is van 650 man ‘vanwege het toegenomen taken pakket’
En wordt het daardoor beter??
Op vermogensbeheer gebied waar de AFM oorspronkelijk begon, is onder haar toezicht de Legio Lease constructie gewoon gebeurd, zo ook heeft ene Rene van den Berg in 5 jaar 150 miljoen van beleggers af kunnen pakken, CV constructies zijn nog steeds ‘gewoon’ mogelijk en voor beleggingshypotheken werd door de AFM gewaarschuwd precies op het eind van de grote beursdaling, dus precies op het meest gunstige moment om deze hypotheken in te stellen. En de afgelopen week is de AFM tot schadevergoeding van miljoenen veroordeeld, wegens onvoldoende uitoefenen van haar taak! Doe dan eerst eens wat je moet doen, alvorens er weer nieuwe dingen bij te nemen.

En dan nog de ongeremde toezichts kosten, die grotendeels op de financiële en accountantswereld worden afgewenteld, we schreven hier al eerder over: www.vrijspreker.nl/blog/?it…
Inmiddels zijn er vermogensbeheerders waarbij de jaarlijkse factuur van DNB en AFM vertienvoudigd is ( in een jaar!) U begrijpt dan waarschijnlijk nog beter dat rare motto: ‘wanneer we nog meer regelen, hoeft er niets meer geregeld te worden!’

Dat is achteraf bekeken, vooruit weten we nu wat de accountants te wachten staat.
De financiële wereld weet inmiddels dat zij per 1 oktober een klik plicht aan de AFM heeft, ( je moet je cliënt aangeven als hij een ‘verdachte’ transactie wil gaan doen, zonder definitie wat verdacht is en jij bent strafbaar achteraf als je het niet goed had gezien of je cliënt van het klikken had verteld) oftewel hier komt een soort Stasi of KGB omgeving. ( Misschien bedoelde de AFM dat dat de reden moet zijn om juist niet meer voor advies naar je accountant te gaan, maar naar iemand voor advies die die klikplicht niet heeft?).
Voorts is het pogen tot verkrijgen van voorwetenschap strafbaar: hoe een analist dan nog zijn werk kan doen is mij een raadsel, maar praktijk en kosten zijn blijkbaar geen onderdeel in het konijnengedrag van de AFM.
Als er maar genoeg namen en beroepsgroepen in de dossiers van die AFM komen, dan hebben ze altijd wel een stok om u te slaan. Voeg daar de bijzondere opsporingsmogelijkheden van de AFM bij en dan begrijpt u waarom ik als libertariër zo tegen ben.
Zeker als er dan ook nog van al onze kinderen een elektronisch dossier komt: dat zal natuurlijk nooit gekoppeld worden met die andere dossiers wordt nu plechtig beloofd; maar de accountants dachten ook dat zij iets goed hadden afgesproken en zelfs die worden door rupsje nooitgenoeg opgesoupeerd.

3 REACTIES

 1. De Nederlandse DDR is gearriveerd. Menschen, let op uw saeck.

 2. [1] "Menschen, let op uw saeck."

  En laten we iedereen aansporen om mee te helpen om "onze saeck" weer een beetje terug te krijgen!

  Voor de AFM is:
  "het bezit van uw saeck, het eind van uw vermaeck".

 3. het artikel vandaag in de Telegraaf geeft precies aan dat de vrije markt ook goed voor waarschuwingen en concurrentie kan zorgen.
  En verder: waarom heeft de AFM hier nooit tegen gewaarschuwd???

  Banken zetten belegger op het verkeerde been’
  Diverse banken in ons land zetten particuliere beleggers op het verkeerde been door in hun verkoopbrochures uitsluitend positieve informatie te verstrekken over de zogeheten ‘structured products’. Onderzoeksbureau iris van de Rabobank komt tot deze conclusie. Het gaat om beleggingsproducten waarbij het ingelegde geld in verschillende vermogenscomponenten, zoals bijvoorbeeld aandelen en opties wordt gestoken, en die bovendien een beperkte looptijd hebben. Vaak is aan de producten een garantie op het ingelegde bedrag gekoppeld. Sommige aanbieders wekken onterecht de indruk wekken dat de kans op een hoog rendement groot is. Verder worden de risico’s onderbelicht en ligt er veel nadruk op de geboden garanties. Ook bij het verstrekken van voorbeeldrendementen uit het verleden kiezen aanbieders uitsluitend voor de meest aantrekkelijke. (Tel., p.29)

Comments are closed.