De strijd die Leo Verhoef RA al meer dan tien jaar lang voert om de grootste boekhoudfraude uit de Nederlandse geschiedenis over het voetlicht te krijgen wint de laatste weken aan felheid.
Verhoef heeft aangetoond dat Nederlandse overheden miljarden Euro’s willens en wetens buiten de boeken houden.*) De paniek hierover begint steeds groter te worden nu de Rotterdamse Rekenkamer onlangs heeft bevestigd dat de analyse van Verhoef klopt.**)

Verduistering
Rotterdam heeft in de jaarrekening 2004 een overschot opgevoerd van 104 mio Euro terwijl het werkelijke bedrag 152 mio Euro moet zijn. Over de periode 1998-2004 heeft Rotterdam 610 mio verduisterd, Amsterdam 2,3 mrd en Den Haag 434 mio. Ook prof. H. Blokdijk RA heeft in een artikel (Overheidsmanagement, maart 2004) gesteld dat Verhoef het bij het rechte eind heeft.

Verhoef (ex-Van Dien & Co, ex-VB Accountants) kwam tot zijn spectaculaire conclusies na een nauwkeurige analyse van de jaarrekeningen zelf. Inmiddels zit de politiek met de handen in het haar zoals blijkt uit deze >emailwisseling tussen Verhoef en enkele kamerleden.

Bedreiging
De affaire vormt tevens een nieuwe bedreiging voor Deloitte (dat VB Accountants, de oude werkgever van Verhoef, in 1994 overnam) omdat Deloitte met een marktaandeel van 70% (het cijfer is afkomstig van Deloitte zelf) marktleider is als controleur van de jaarrekeningen van overheden. Ondanks tal van waarschuwingen gaat Deloitte tot op de dag van vandaag door met het goedkeuren van (willens en wetens) vervalste jaarrekeningen.

De affaire ligt politiek ook zeer gevoelig omdat gemeenten tal van lastenverhogingen motiveerden met een beroep op de financiele situatie. Waren de geheime overschotten bekend geweest, was er vermoedelijk geen draagvlak geweest voor de lastenverzwaringen, met name van de OZB.

Aangifte
In de media heeft Verhoef jarenlang geen poot aan de grond gekregen, maar dat begint nu ook te veranderen. Zowel de Volkskrant als Elsevier besteedden aandacht aan de strijd van de klokkenluider. Verhoef deed ook vele malen aangifte van fraude bij Justitie en startte tuchtzaken op. Geen enkele officier van justitie heeft ooit vervolging willen instellen, hoewel valsheid in geschrifte in jaarrekeningen zeven jaar cel kan opleveren.

‘Gemeengoed’
De Raad van Tucht heeft de klachten van Verhoef nooit inhoudelijk willen wegen, maar stelde wel meerdere malen dat de gewraakte praktijk ‘gemeengoed’ is. Dat de gemeentelijke jaarrekeningen een getrouw beeld geven is ook de Raad van Tucht echter nimmer gesteld.

Wat Deloitte betreft ligt de affaire extra gevoelig nu aan het licht is gekomen dat het invloedrijke politici betaalt. Deze politici, zoals Jan Fransen, commissaris van de koningin van Zuid-Holland, hebben een direct belang bij de gemanipuleerde jaarrekeningen. Deloitte is de accountant van de provincie Zuid-Holland, door Fransen zelf benoemd.

*) www.leoverhoef.punt.nl/
**) www.leoverhoef.punt.nl/

www.accountingweb.nl/cgi-bi…

Zie ook:
Zijn de banden tussen CdK Franssen en Deloitte te nauw? www.accountingweb.nl/cgi-bi…
Veel jaarrekeningen van gemeenten deugen niet
www.accountingweb.nl/cgi-bi…
Accountants voor tuchtraad vanwege gemeentelijke jaarrekeningen
www.accountingweb.nl/cgi-bi…

Door Micha Kat

AccountingWEB NL 13-Sep-2005
Categorieën: AW.nl Top 3 news, Kantoren, Nieuws Story, Fraude
Artikel 797

1 REACTIE

  1. Net als in de Schiedammer Parkmoord weet ook hier het OM ongepast te zwijgen. Het gaat immers weer over "overheids"-zaken: bestuurlijke integriteit, vriendjespolitiek en belangenverstrengeling.

Comments are closed.