Minister Veerman heeft besloten om de gegevens over de subsidies in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) op 21 september aanstaande openbaar te maken. *)

Nu vernemen we uit de NRC van 9 september (redacteur Joep Dohmen) dat de landbouwsector daar bezwaar tegen maakt en een kort geding heeft aangespannen om dat openbaar maken te verbieden..

De branche-organisatie van land- en tuinbouwers LTO-Nederland in het orgaan ‘Nieuwe Oogst’ alle 50.000 leden op bezwaar te maken bij het ministerie. Ook het hoofdproductschap Landbouw heeft de 30.000 ‘bedrijfsgenoten’ van het productschap per brief gewezen op de mogelijkheid om bezwaar te maken.
“Het productschap is een publiekrechtelijk orgaan dat namens de overheid onder meer Europese landbouwsubsidies verdeelt.” ( Een orgaan dat door belasting verkregen geld ontvangt, en dat dan gaat verdelen? Hoe werkt dat eigenlijk? Ik besef dagelijks beter dat ik steeds minder begrijp hoe immoreel onze maatschappij in elkaar zit, en dat het “volk” dat nog slikt ook.)
Het gaat hier in Nederland om een jaarlijks bedrag van 1MILJARD euro belastinggeld, en het lijkt ons toch wel interessant om te weten waar dat naar toe gaat.

Het hoofdbezwaar van de boeren is dat openbaarmaking een inbreuk is op hun persoonlijke levenssfeer.
Daarom willen ze voorkomen dat hun subsidiegegevens op 21 september worden verspreid. ,,Naast het boerzijn, zijn we ook mensen en moeten in een maatschappij leven waarin we als man en vrouw, kinderen ook recht hebben op enige privacy en op veiligheid”.

Wij vinden dit een bijzonder vreemde redenering. Op de eerste plaats gaat het over belastinggeld dat burgers verplicht moesten betalen. Een handeling die in een morele vrije maatschappij niet thuis hoort. Zelfs niet in een Christelijke maatschappij die verkondigt: “Gij zult niet stelen”.

Dat “gestolen” belastinggeld willen de boeren dan dus wel ontvangen, maar niemand mag weten dat ze dat krijgen en aannemen. Schamen ze zich er dan voor? Dan voelen ze toch wel dat er hier iets “verkeerds” gebeurt.
Als dat zo is dan zou dat een goed begin kunnen zijn om die subsidies af te schaffen. Dan hoeft er ook niets openbaar gemaakt te worden.
—————————————
*) Het tumult over de eigen ontvangen 190.000 euro van Veerman zal daar wel een rol in gespeeld hebben. Al speelt hier ook de wet op de openbaarheid van bestuur.
Het is ons op dit moment niet bekend of die openbaarheid ook geldt voor “andere dan de GLB” subsidies die de boeren ontvangen

2 REACTIES

  1. Persoonlijk ben ik als liberaal volledig tegen de subsidieindustrie en wat dan nog erger is is dat de mensen die deze subsidies ontvangen nog eens geen openheid bieden aan wat ze ontvangen, vandaar mijn stelling: in een vrije markteconomie horen subsidies en verdoezelingen niet thuis!

  2. Persoonlijk ben ik als liberaal volledig tegen de subsidieindustrie en wat dan nog erger is is dat de mensen die deze subsidies ontvangen nog eens geen openheid bieden aan wat ze ontvangen, vandaar mijn stelling: in een vrije markteconomie horen subsidies en verdoezelingen niet thuis!

Comments are closed.