Sinds het fiasco voor de overheid, zowel van Kabinet als van Parlement, lopen de politici rond met het probleem wat te doen om het “vertrouwen” tussen hen en de burgers (de mensen die hen te eten geven) weer te herstellen.

Ze hebben tot nu toe niets beters kunnen verzinnen dan het organiseren van een “Brede Maatschappelijke Discussie (BMD)”. Ondertussen blijft het vertrouwen constant dalen. In plaats van de naam BMD wordt ook gesproken van de EU-discussie. En het vertrouwen daalt verder.

Hoe die discussie georganiseerd moet worden, is niet duidelijk. Bij de politici is men nog niet eens toe gekomen aan het bepalen wie dat spel moet/mag gaan leiden.
Eerst werd gesproken van de Premier, Jan Peter Balkenende en de Kamervoorzitter Frans Weisglas. Jan Peter wilde dat delegeren aan de Staatssecretaris Atzo Nicolai. Frans vond Atzo echter een te laag niveau voor hem en wilde zelf delegeren naar de ondervoorzitter Mariette Hamer. Dat was bij het kabinet weer niet hoog genoeg. En zodoende gebeurt er niets.
Dat is ook voor het herstel van het genoemde vertrouwen niet nodig. Vertouwen moet je “verdienen” en niet proberen bij elkaar te praten.

Tegelijkertijd is NETWERK begonnen met een (zondag)serie over de toekomst, of het herbouwen van Nederland. Een serie waaraan de kijkers kunnen meewerken.
En nu komt het Sociaal Cultureel Planbureau met een rapport over allerlei dingen die mis gaan en hoe de burgers over deze zaken denken.

Drie projecten die met elkaar te maken hebben en die misschien enige invloed op onze samenleving kunnen hebben.
De grote vraag is nu hoe kunnen libertariƫrs in het algemeen, en de Vrijspreker in het bijzonder, daar op inspelen en mogelijk ook enige invloed uitoefenen? Al is het alleen maar dat daardoor het libertarisme meer bekendheid krijgt. We zullen daar zeker nog op terugkomen.

Wie heeft ideeƫn over hoe we daar het beste op kunnen inspelen?

1 REACTIE

  1. Ik heb mijn opgepoetste democratieverhaal, dat jij ook gelezen hebt, al naar Netwerk gestuurd. Ik ben benieuwd hoe ze daar op reageren. Tot nu toe heb ik nog niets, behalve automatische ontvangstbevestiging, gehad.

Comments are closed.