De echte oorlog is over en verloren. We zitten nu nog in een soort eindfase waarin nog de nodige slachtoffers zullen vallen, maar alle oorspronkelijke doelstellingen zijn vervlogen en niet gehaald.

Het begon allemaal met de aanslag op het World Trade Center, met 911. De aanval daarna van Amerika op Afghanistan was een begrijpelijke reactie.
De meest verantwoordelijke terrorist, Bin Laden, en veel van zijn trawanten hielden zich daar immers schuil.
Het lijkt er op dat er in Afghanistan inderdaad wat terroristen zijn opgeruimd en hun Taliban-bende sterk is verzwakt. Toen werd opeens alle aandacht op Irak gericht en Afghanistan is sindsdien in handen van “warlords” en opiumtelers. Maar ze hebben wel “democratische verkiezingen”; Nederlandse troepen zorgen daar wel voor!!

De oorlog met Irak werd begonnen omdat daar zogenaamd massavernietigingswapens zouden liggen en omdat er een verband zou zijn van Irak met Bin Laden. Beide stellingen blijken tot nu toe onjuist.
Daarna heeft men toen als argument aangevoerd dat Irak door een ploerterige dictator werd geterroriseerd, en dat “we” daar zo nodig “democratie” moesten gaan brengen.

Het eerste deel van de oorlog verliep erg vlot. Na een paar weken was heel Irak al bezet en kon de bezetting en wederopbouw beginnen. We zijn nu drie jaar verder. Bijna 2000 Amerikaanse en 20.000 Irakese slachtoffers (plus vele malen meer gewonden en verminkten) en bijna 300 miljard dollar verder.
En het resultaat is dat de fascistische dictatoriale staat van Saddam nu omgebouwd is (wordt) tot een Islamitische theocratie waarin de Staat ondergeschikt is aan de Kerk.
We hoeven daarvoor alleen maar te kijken naar de nieuwe Irakese grondwet die volgens George Bush een document is waarop Irak en de wereld trots kunnen zijn. Lees maar:
“….Islam is the official religion of the state and is a basic source of legislation,” en “No law can be passed that contradicts the undisputed rules of Islam,” *)

Het land zal gaan lijden onder burgeroorlogen. Vrouwen zullen onderdrukt worden en Ayatollahs zullen de baas worden. De sharia, de Islamitische wet zal de dienst uitmaken.
Irak wordt als Iran en het Midden Oosten wordt gecontroleerd door een Islamitische Staat. Geen fraai resultaat na al die offers die het gekost heeft.
We vrezen zelfs dat we verder van een vredige wereld af zijn, dan toen de oorlog in Irak gestart werd.
————-
*) P.S. Let wel, als libertariërs vinden we dat iedereen mag “geloven” wat hij zelf wil. Ook moslims. Maar als een moslim zijn geloof gaat combineren met de staat, en de macht van de staat gaat gebruiken om zijn geloof bij anderen de dienst te laten uitmaken, dan kunnen we dat alleen maar afkeuren. En als er in dat geloof gepleit wordt om de “ongelovigen” te vernietigen, dan moeten vrijheidslievende personen daar wel heel fel tegen in het geweer komen.

Voor wat concreet te DOEN, is het goed dit op gang te brengen.
Wie bindt de kat de bel aan?

20 REACTIES

 1. Misschien is Bush wel voorstander omdat hij ook zo’n amendementje wil aan zijn eigen constitution: "Christianity is the official religion of the state and…"

 2. De Nieuwe Wereldorde (vlgs. Bush): monotheisme vs. atheisme i.p.v. christendom vs. communisme.

 3. [1] Overigens hou ik erg van Amerika hoor, het is een uniek project in de geschiedenis van de mensheid. Ik ben zelfs niet anti-bush, alleen, niet kritiekloos.
  Met Amerika-bashing moet je zowiezo voorzichtig zijn, omdat daar waar amerika gebasht wordt, het antikapitalisme nooit ver weg is.

 4. Nja…wel ironisch dat bijv de Christian Coalition (van Pat Robertson) die zich zo voor de kar van
  Bush hebben laten spannen en zijn oorlog toejuichten omdat ze er een nieuwe kruistocht inzagen ,er in praktijk hebben toe bijgedragen dat in de Iraqese grondwet het "Allah Akbar" prominent aanwezig is.

  Of dat nu in de praktijk gaat betekenen dat de ayatollah’s ginder de dienst uitmaken,denk ik eigenlijk niet.
  In Algerije bijv hebben ze iets soortgelijks in hun grondwet gezet om
  de islamisten tegemoet te komen maar
  desondanks is Algerije geen imammocratie geworden maar gebleven wat het ter voren was : een semi-dictatuur met democratische facade en het leger als bepalende macht.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 5. [5] Meer nog : deze artikels zijn vooral bedoeld om te zorgen dat pro-Iraanse ayatollah’s het ginder niet voor het zeggen krijgen (maar een door
  Bush in het zadel gezette powerelite
  de touwtjes in handen houdt).

  Ik verklaar me nader :

  De Amerikanen zijn in Iraq hoegenaamd
  niet militair verjaagd of verdreven en zolang de Shiïeten (60 % van de bevolking) zich niet "en masse" tegen
  hen keren,zal dat ook niet gebeuren.

  De Shiïetische leider groot-Ayatollah Al Sistani zou ginder graag het zaakje overnemen maar schuwt geweld en
  wil het liefst via de stembus en het constitutioneel proces van Iraq de numerieke meerderheid van de Shiïeten
  gebruiken om de macht te verwerven.

  Bush en co paaien Sistani omdat hem
  schofferen zou leiden tot revolte
  onder de Shiïeten maar denken er niet
  aan om die ayatollah in het zadel te
  hijsen.

  Die artikels in die grondwet zijn bedoeld om Al-Sistani kalm te houden.Men werpt hem een kluif toe met
  de bedoeling terwijl ie daaraan knaagt, de buit in veiligheid te brengen.
  Immers geen wet kan worden uitgevaardigd die tegen "the undisputed rules of Islam" ingaat.Voor
  de Shiïeten is groot-ayatollah Sistani
  de autoriteit die beslist wat "undisputed" is maar voor Koerden
  en Soemnieten heeft hetgeen Sistani
  decreteert evenveel betekenis als
  een uitspraak van de paus voor bevindelijk gereformeerden.

  Voor Sistani lijkt het alsof ie de
  buit binnenhaalt want hij is toch de onbetwiste Islamitische autoriteit (zo ziet hij zichzelf zoals de paus zich ziet als hoofd van ALLE christenen) en daarvoor doet hij
  dan allerlei concessie en duldt de Amerikanen nog een tijd maar in praktijk is het een wassen neus daar
  er geen overeenstemming is over hetgeen de Islam leert en al helemaal niet wordt gezegd dat Sistani scheidsrechter in deze is.

  Uiteraard komt Sistani daar wel achter
  maar tegen dan hoopt Bush uiteraard
  dat er een powerelite is gevormd van
  zakenlui, hoge militairen , mediabazen
  enz… die welvaren met samenwerking
  met de US (als ik een cateringbedrijf had en mocht leveren aan Haliburton was ik allicht ook pro-Bush 🙂 en
  Ali Sistani het nakijken heeft.

  Het game noemt Macchiavelli, mijne heren en de spelregels zijn neergeschreven door Leo Strauss ( http://www.alternet.org/sto… )

  Groetz,

  Cincinnatus (geopolitiek orakel)

 6. [6]
  Cincinnatus,

  Zouden ze het werkelijk zo goed uitgedacht hebben, of zijn ze gewoon aan het improviseren?
  Overigens was er een tijd geleden een interessante documentaire over die Leo Strauss en zijn neoconservatieven, en hun symbiotische relatie met de islamitische fundamentalisten, genaamd "The Power of Nightmares".

 7. [7] Owl,

  Ik denk dat Bush en co niet verwacht hadden dat 2,5 jaar na de invasie de zaak ginder nog steeds niet onder controle is.
  Ik denk dat de neocon’s zijn uitgegaan van een snelle overwinning en een snel
  herstel van de Irakese olie-uitvoer en dat ze hadden gehoopt in de tweede termijn van Bush Syrië of eventueel Iran kunnen binnen te vallen maar ondertussen heeft men wel begrepen dat
  het in Iraq nog wel ff gaat duren.

  Ik denk zelf niet dat de Amerikanen ginder gaan verliezen.Met autobommen en jihadi’s win je het niet van het sterkste leger ter wereld.Men hoopt natuurlijk dat er een Viëtnam-situatie ontstaat waarbij het verzet tegen de oorlog zo groot wordt dat Washington z’n troepen moet terughalen maar dat punt is m.i. nog lang niet bereikt
  (in Viëtnam stierven er uiteindelijk 60.000 Amerikanen,in Iraq tot nu toe 2.000).
  Daar komt bij dat die autobommen dusdanig veel slachtoffers onder de bevolking maken dat de steun die het
  verzet (of terroristen zoals Bush ze noemt) onder een deel van het volk heeft ook afbrokkelt.

  Ik denk dat de zaak zal evolueren zoals Algerije : nog een paar jaar bloedige aanslagen maar dan uiteindelijk gaat uitdoven.
  In Algerije hebben ze ook de Islam als staatsgodsdienst in de grondwet opgenomen als een tegemoetkoming aan de Islamisten.Niet dat de Imams daar meer te zeggen hebben dan vroeger maar
  het is een geste.

  Louter hypotheses van een outsider natuurlijk.

  In verband met Leo Strauss las ik eergisteren iets merkwaardigs : Wilmoore Kendale zou een leerling van Strauss zijn geweest en William Buckley jr (en die kennen libertariërs wel) was een leerling (op Yale) van Kendale en door deze geïntroduceerd
  bij de CIA.Het werd nog merkwaardiger
  toen bleek dat Kendale ook nog een tijd bij de trotskisten heeft gezeten !

  Welke conclusies trek ik hieruit ?

  Nou…geen enkele behalve dat het een kleine wereld is 🙂

  Groetz,

  Cincinnatus.

 8. [8]
  Cincinnatus,

  Domme vraag misschien, maar wie is Kendale?
  Het blijft inderdaad gissen hoe de situatie in Irak zal verlopen, maar dat het er nog lang niet zo rampzalig voorstaat als in Vietnam ben ik met je eens. Al kun je het vanuit een PR-oogpunt wellicht anders zien.

 9. [8]
  P.S.

  Je bent toch niet ook al ten prooi gevallen aan het paranoïde samenzweringsvirus dat soms op vrijspreker lijkt rond te waren? 😉

 10. [10] Owl, dat virus zit op allerlei plaatsen. Het is daarom belangrijk te onderkennen of het een virus is en of het gevaarlijk is.

 11. [10] Owl,

  Mijn fout : ik spelde z’n naam verkeerd. Het is Willmoore Kendall.
  In de jaren ’50 en ’60 was dat een beroemd politicoloog.

  http://members.tripod.com/~

  http://www.newcriterion.com

  http://www.policyreview.org… (over hem en Strauss).

  Ik haalde hem aan omdat jij wel wat interesse in de "Straussians" lijkt te hebben.

  Of ik geïnfecteerd ben door het paranoide samenzweringsvirus ? Nou ik
  weet niet.Welk zijn de symptomen ? 🙂

  Groetz,

  Cincinnatus.

 12. [12]
  Cincinnatus,

  Ik heb overal interesse voor. 😉
  Ik probeerde Willmoore Kendale op te zoeken, maar dat gaf gek genoeg geen resultaten in wikipedia.
  De symptomen van paranoia zijn een irrationele angst en verbanden zien tussen zaken waar geen verband tussen bestaat. Er is slechts een klein probleempje: Hoe weet je of je angst irrationeel of rationeel is, en de verbanden wel of niet bestaand zijn?
  😉

 13. [13] Owl,

  Of ik een conspiracy-nut ben ?

  Nja…twee jaar werd ik van een forum
  gebannen na een reeks van aanvaringen met de site-owner die geloof hechtte aan Fritz Springmeyer, Operatie monarch, de Hertha-sisters en overal 33ste graads vrijmetselaars aan het werk zag.

  Mij leek dat van het goede een beetje teveel.

  De meeste zaken over Illuminati enz…
  die ik lees, lijken me dan ook "fictie"
  maar anderzijds denk ik wel dat de machtigen der aarde achter de schermen veel meer bedisselen dat wij via de media te weten komen.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 14. [14]
  Cincinnatus,

  Zoiets heb ik ook. Ik weet niets zeker, maar ik vermoed alles. 😉

 15. [15]
  P.S.

  Afgezien van die vrijmetselaars heb ik trouwens geen flauw benul wat die andere dingen zijn waaraan die site-eigenaar waarde hecht. Dus zo’n conspiracy-nut ben ik ook weer niet. Of ik ben gewoon onwetend natuurlijk.

 16. [16] Owl,

  Nou, indien interesse, kun je via meneer googel meer over deze zaken vinden.

  Heel vroeger (in de dagen van netschaap 1 🙂 ) ben ik es per ongeluk in een soort geheime mailinglist verzeilt geraakt met allemaal lui die beweerden door de CIA
  een chip geïmplementeerd te hebben gekregen in het kader van mindcontrol.

  Ik herrinner me een "dame" (tenminste dnaar eigen zeggen 🙂 ) die beweerde
  de dochter van een bekend generaal te zijn die op de hoogte was geweest van
  bepaalde onfrisse geheimen, vervolgens stil door de CIA geliquideerd waarna zij een chip had geïmplementeerd gekregen waardoor ze een psychisch wrak was.

  Via meneer yahoo (of meneer infoseek 🙂 want die leefde toen nog) kwam ik erachter dat die generaal inderdaad iets te maken had gehad met het Iran-contra-schandaal en ten gevolge daarvan vervroegd op pensioen was gemoeten.

  Op een dag kwam er een kerel bij de groep die nogal sceptisch deed (ik geloofde er ook niet bijster veel van maar las gewoon mee zonder verder iets te schrijven) en na een tijd beweerde ooit ff voor de CIA te hebben gewerkt en daar uit eigen ervaring te hebben geleerd dat de CIA gewoon een logge bureaucratie was.

  De generaalsdochter heeft nog een woedende reaktie geschreven over infiltratie door de geheime dienst en ’s anderdaags was de groep opgedoekt.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 17. [17]
  Cincinnatus,

  Ik zou zeggen "Lange leve de bureaucratische incompetentie van de politiestaat!". Zolang ze incompetent en inefficiënt en corrupt blijven is er tenminste nog een klein kansje dat je als gewone burger nog een beetje vrijheid bij kunt sjoemelen.
  Ik heb trouwens wel wat dingen gelezen van anti-vrijmetselaars. Kwam ook een beetje op hetzelfde neer met verhalen van satellieten die straling op die mensen afvuren om ze in de war te brengen en films met verborgen boodschappen en Men in Black die gevaarlijk veel wetende mensen controleren. En nu maar hopen dat daar allemaal niets van waar is. 😉

 18. [18] Owl,

  Klopt.Vroeger wond ik me ook erg op over corruptie tot ik es iets van Lord Acton las dat "corruptie" in een onvrij systeem wel es een uitweg kan zijn.

  Nu geloof ik dat overregulering en staatsbemoeienis de problemen zijn en dat corruptie daarin een overwegend positieve funktie heeft omdat het toch nog voor een uitweg zorgt.Wil men
  corruptie en overheidsefficiëntie tegengaan,is de beste manier overheidsbemoeienis en regulering terug te dringen.
  Alleen corruptie en inefficiëntie bij de overheid bestrijden zonder het staatsapparaat te ontvetten, is weinig meer dan het dichten van de gaten in de concentratiekamp-muur.

  Ik ben zeer geïnteresseerd in geheime genootschappen…louche figuren in een puntmuts die in de tochtige keldertjes
  van afgelegen kastelen plotten,hebben mijn warme belangstelling 😉 zo ook de vrijmetselarij.
  De verhalen van de anti-vrijmetselaars heb ik dus ook wel ff gelezen….soms boeiend en hier en daar is er wel wat aan de hand (bijv het (irreguliere) grootoosten heeft in België een flinke vinger in de pap of denk aan het beruchte P2 in Italië) maar een flink deel (bijv Albert Pike en de orde van het Paladium of het Baphomet-verhaal) lijkt mij puur verzinsel.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 19. Nadat alle propagandistische Pentagon- aanleidingen de revu waren gepasseerd en- uitgekauwd, was de eigen dynamiek van de Amerikaanse oorlogsindustrie, niet meer te stoppen. De laatste, enige- en werkelijke reden waarom Bush de oorlog tegen Irak begon en aan de wereld verkocht:…..,,Onze geloofwaardigheid,,………….

Comments are closed.