De Edmund Burke Stichting keert terug tot haar core business: het bediscussiëren en uitdragen van de conservatieve filosofie.


Naar aanleiding van de stichting van de nieuwe denktank “European Independent Institute” *) kregen we vragen of de Burke Stichting nu werd opgeheven. Dit is niet het geval. Wij ontvingen de volgende officiële mededeling:

De Edmund Burke Stichting zal de komende maanden en jaren vorm krijgen. In eerste instantie gaan wij bescheiden van start, zonder een eigen kantoor en omvangrijke staf in vaste dienst, omdat dat vooralsnog financieel niet mogelijk is gebleken. Bart Jan Spruyt, sinds oktober 2002 als directeur aan het hoofd van het bureau van de Stichting, zal daarom niet als directeur maar als onbezoldigd nieuw bestuurslid van de stichting – samen met medebestuursleden en medeoprichters A. A. M. Kinneging en M. Visser – zijn krachten aan de formulering en verbreiding van het conservatisme blijven geven.

Het “conservatisme” kan in bepaalde vormen zeker in de richting van het Libertarisme werken. En wat we tot nu toe gezien hebben van de artikelen, uitgaven en acties van de Burke Stichting, en in het bijzonder van Bart Jan Spruyt, geeft dat alle vertrouwen dat er in de toekomst ook veel dingen zullen gebeuren die ook door libertariers positief ervaren zullen worden.
Zelfs al is het libertarisme meer consquent in de doelstelling van de persoonlijke vrijheid.
———————————————–
ZIE: https://www.vrijspreker.nl/blog/?itemid=2822