De EU politici in Brussel willen niet alleen binnen de EU de dienst uitmaken maar ook op het wereldtoneel belangrijk zijn. Dit laatste is beslist niet altijd gunstig voor Nederland. Een reden om niet in een politieke Unie te zitten.

Beoordeel maar eens een paar van de internationale gebeurtenissen van de laatste dagen:

IRAN als sterk moslimland werkt aan versterking van zijn nucleaire kennis en macht. Frankrijk, Engeland en Duitsland bemoeien zich met deze ontwikkeling en slepen daardoor ook de andere EU-landen mee. De provincie Nederland heeft daar helemaal niets in te zeggen en moet gewoon volgen. Rusland en China staan veel sympathieker tegenover Iran waardoor deze kwestie een wereldconflict is waarvan je nooit weet tot wat dit kan leiden.
Nederland kan hierin alleen maar lief zijn voor de grote broers van de EU.

In ZWITSERLAND is gisteren via een referendum gestemd om de arbeidsmarkt ook meer te openen voor de tien nieuwe EU-landen. Dit is prachtig nieuws. Hoe meer open grenzen hoe liever we het hebben. Het past helemaal in de libertarische doelstellingen.
Edoch, “Ieder voordeel heeft zijn nadeel”, en dat ligt hier in de verhoudingen met de EU. Politici uit de EU zijn constant bezig om te trachten ook Zwitserland binnen de Unie te lokken. En daarvoor werkt deze stap ook gunstig. De voorzitter Barroso van de Europese Commissie heeft dan ook meteen telefonisch zijn gelukwensen overgebracht aan de Zwitserse president Schmid.
Als Zwitserland lid van de EU zou worden, zou dat een versterking betekenen waardoor het faillissement van de EU alleen maar langer zou worden uitgesteld.

TURKIJE wil volledig lid worden van de EU. Daar is door een groot deel van de bevolking in de EU nogal bezwaar tegen. Maar veel EU-politici willen Turkije graag als lid hebben en proberen via allerlei slinkse wegen dit te verwezenlijken. Voorstellen om eerst een partnership of gedeeltelijk lidmaatschap te regelen worden echter door Turkije zonder meer van tafel geveegd. “Wij worden volledig lid, ook al erkennen wij een van jullie leden niet”. (Het gaat om Cyprus). Turkije probeert zelfs de Verenigde Naties hiervoor aan zijn kant te krijgen.
En toch zullen we de onderhandeling over het lidmaatschap op 3 oktober zien beginnen. Cyprus is zo klein dat het uiteindelijk de druk van de andere EU landen niet zal kunnen weerstaan.
De enige hoop voor Cyprus is de steun van Oostenrijk. Dat land heeft al met een veto gedreigd als de partnershipmogelijkheid niet met name genoemd wordt. Hierover zeggen echter ingewijden dat zij die dreiging alleen maar gebruiken als onderhandeling om CROATIE binnen de EU te leiden. Dat wil Oostenrijk namelijk graag!
En zo ritselen we verder. Nederland moet dit gewoon “ondergaan”.

ROEMENIE en BULGARIJE
Deze zijn “nog” niet lid maar de toelating is niet meer te stoppen. Vanaf heden zijner er 53 officiële waarnemers uit die beide landen die gewoon meelopen met alle andere Europarlementariërs. Het enige dat nog ontbreekt is dat ze ook mee mogen stemmen.
Zij worden ook op dezelfde manier betaald als de parlementariërs van de ledenlanden: 268 euro per dag plus kostenvergoeding. Alles betaald door de belastingbetaler.
Wel zal hen worden verzocht om niet in de grote zaal te blijven op momenten dat er gestemd moet worden. Dit omdat er dan te weinig zitplaatsen zijn!! Ook zullen niet alle besprekingen in het Bulgaars en Roemeens vertaald kunnen worden! Een nieuw vergadergebouw daagt al aan de horizon!!
Niet lang meer, en de EU heeft 27 leden, met nog een heel stel op de stoep! Nederland wordt steeds onbelangrijker.