Er komt eigenlijk te veel op ons af over de schande van de EU om het u allemaal kort te melden.
Maar hier weer enkele interessante ontwikkelingen. Onbegrijpelijk hoe de politici daar mee weg komen en aan de burgers nog weten voor te toveren dat de EU een goede zaak voor hen is!

Geld van de Nederlandse belastingbetaler gaat nu gebruikt worden om de verkiezingen in de Oekraïne te sturen.
EU Parlementariërs hebben er op aangedrongen om de partij van de Premier te helpen aan de macht te blijven. “Zelfs al zijn we niet helemaal tevreden met zijn huidige regering”! Het advies is om goed te laten zien hoe blij de EU met deze regering is.
De Parlementaire verkiezingen in de Oekraïne zijn in maart 2006. Let wel, de Oekraïne is nog steeds een kandidaat om lid te worden van de EU!. Uiteraard helemaal tegen de zin van Rusland en zijn dictator Vladimir Putin.
Los daarvan vragen wij ons af in hoeverre het zinvol is om belastinggeld aan dergelijke zaken te besteden. Als we een foto zien van een “Economisch adviseur” die in een BMW rijdt van 130.000euro, 19 jaar is, en de zoon van de premier, dan hebben we toch wel enige twijfels.

De ECB (Europese Centrale Bank) voorspelt minder groei in de Eurozone voor de lange termijn. De vroeger berekende toekomstige groei van 2 à 2,5 % blijkt te optimistisch. Los van korte termijn cycli. De werkelijkheid zal uitkomen beneden de 2 %.
De “schuld” daarvan is dat de mensen ouder worden! Omdat de sociale overheidsregelingen daar niet in voorzien, moeten die dus aangepast worden.
Engeland, dat buiten de eurozone ligt, heeft een betere projectie, namelijk bijna 3 % en de USA ligt zelfs daar nog boven. Frankrijk schijnt dit jaar voor het eerst zijn verplichting om het begrotingstekort onder 3 % te houden, na te kunnen komen. Als compensatie raakt het andere criterium, Staatsschuld beneden 60% GNP, verder op drift en stijgt van 64,7 naar 66,2 %.
En met al dat gedoe moeten we in 2010 de sterkste economie van de hele wereld worden!
Of mag je dit niet meer zeggen?

De ECB (Europese Centrale Bank) moet veel meer geld in de economie pompen. Flink de inflatie aanwakkeren om een recessie (depressie?) te voorkomen. Zeker nu energieprijzen zo hoog worden. Dit zegt de FT Deutschland. De chef economist van de OECD, Jean-Philippe Cotis ziet het anders somber in voor de EU.
De ECB ziet (zag?) echter als haar belangrijkste doelstelling het voorkomen van inflatie. Maar Duitsland, Frankrijk en Italië zijn al een tijd bezig aan instructies voor de ECB om meer aandacht te schenken aan “groei”in plaats van aan inflatie.
Gerhard Schroeder pleit in dit verband voor meer regulering van de olieprijs. Hij noemt dat: “more transparency in oil pricing”. Hetgeen betekent meer overheidsinvloed, minder olie, nog hogere prijzen.
Het zit allemaal niet zo lekker met allemaal dat geritsel. Waren we maar uit die EU.

EU politici willen toch nog altijd zo graag op 3 oktober de gesprekken voor toelating van Turkije beginnen. Daarom zitten ze zich in allerlei bochten te wringen om een formulering te vinden waarbij Turkije alle leden van de EU club erkent, of dat Cyprus zodanig wordt omgekocht dat zij de begingesprekken accepteren.
Duitse Europarlementariërs hebben Turkije uit de agenda van het Europarlement weten te krijgen na de Duitse verkiezingen. Duitse Nationale belangen gaan immers boven de Europese belangen.
Na de Duitse verkiezingen op 18 september zien we dan wel verder.

De “Armoede Top vergadering” van de African Caribbean and Pacific (ACP) countries parliamentary committee was gepland voor 18 tot 24 november in Edinburgh maar zou nu naar Straatsburg gaan. In het Europarlement is daarover nog geen akkoord en men discussieert nog over de definitieve plek.
Het bespreken van de agenda, en van de hoeveelheden Europees belastinggeld er weer naar toe gaat, komt in het gedrang.
Straatsburg zou goedkoper zijn en slechts 260.000 euro Europees belastinggeld kosten. Maar Schotse Europarlementariërs vinden dat onzin “want” de Schotse regering heeft voor Edinburgh al 160.000 euro “Schots” belastinggeld toegezegd!
De leider van de liberalen in het Europarlement, Graham Watson, vindt het geklets, immers “”We’re talking about a fairly small amount of taxpayers’ money here”.
Een groot pluspunt is dat Graham zich al realiseert dat het om geld van de belastingbetaler gaat. Nu nog leren dat je daar dan ook niet mee moet strooien.

Er wordt hevig gesleuteld aan de EU begroting voor het volgend jaar. Moeilijk is dat omdat de politici na de overwinning van de burgers in Nederland en Frankrijk over de EU-Grondwet, het niet eens konden worden over de meerjarenbegroting.
Tony Blair heeft voor het volgend jaar een paar bezuinigingen voorgesteld. Enkele Europolitici hebben daar bezwaren tegen omdat die het Lissabonplan om in 2010 de sterkste economie te zijn, in gevaar brengen. Tony is natuurlijk wel een realist die al weet dat dat plan gewoon politieke flauwe kul is.
Frappant is dat de EU Commissaris voor het budget, Dalia Grybauskaite, daarop reageerde met:” “How are we going to pay officials next year, let alone hire new staff from new and old Member States?”
Hierop hoeft een VrijsprekerLezer geen commentaar!

2 REACTIES

  1. Het kabinet van Joesjenko is weliswaar beter dan de vorige president Kuzma, maar er is nog steeds volop sprake van corruptie, nepotisme en maffiose praktijken in de Oekraine. Nu is dat natuurlijk een uitstekende voorwaarde om in de EU te komen, want we hebben hier te maken met hetzelfde euvel. Paul van Buitenen en Bernard Connelly hebben hier al uitvoerig over geschreven. Dus is het begrijpelijk dat de EU geld stuurt naar andere toekomstige corrupte lidstaten. Het beste is daarom ook om niet alleen uit de euro-zone te stappen, maar ook uit de EU en lid te worden van de EVA om verder onvermijdelijk toekomstig leed te voorkomen.

  2. ZIE OOK HET HIEROP VOLGENDE BERICHT DAT AANGEEFT WAT U KUNT "DOEN" OM TE TRACHTEN DEZE ONTWIKKELING AF TE REMMEN.

Comments are closed.